Fuld knald på lyset med en lysskakt

Ved at montere et ovenlysvindue i taget og derefter bygge en lyskasse eller en lysskakt gennem det uudnyttede loft og op tagfladen, kan du lukke masser af lys ind i mørke rum.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
16.000 kroner

Intro

Ovenlys er måske ikke det første, man tænker på, når huset har loftrum over de flade lofter. Men det er faktisk en reel mulighed. Ved at bygge en lyskasse, eller lysskakt fra loftet og op til tagfladen, kan du lukke masser af fantastisk lys ind gennem taget.

Vejledning

01
Hul i loftet 5 Trin

Før du starter stiksaven, skal du beslutte, hvor hullet i loftet skal være, og hvor stort det skal være. Er der plads, er det en god ide at lave en eller flere skrå flader fra loftet op til vinduerne. Dels giver det et større hul, dels reflekterer de skrå flader lyset mere direkte ned i boligen. Siderne er du som regel nødt til at lave lodrette, men ofte er der plads til at lave toppen eller bunden af lysningen skrå.

Start med at skære et hul, som er mindre end det endelige. Så bevarer du lidt dampspærre, som du kan arbejde videre med, og mulighed for en præcis tilskæring senere. Her åbner vi loftet i to spærfag og lukker lys ind fra to vinduer.

1

Fjern isoleringen mellem spærene i det område, hvor hullet skal etableres. Husk maske og handsker.

2

Mærk op på loftet lodret under hjørnet af noten i ovenlysvinduerne. Brug en kort loddestok, og forlæng den med en stump bræt.

3

I toppen af vinduet flugter du ned fra hjørnet på noten med en stor vinkel. Markeringen skal nemlig sidde vinkelret under vinduet.

TIPS:Har du ikke en stor vinkel, kan den fremstilles af 3 brædder.

4

Når du har skåret hul i loftet efter markeringerne, fjerner du tængerne (de skrå stolper) på det midterste spær. De sidste stumper loft, forskalling og tængerne på det midterste spær brækkes af med et koben.

5

Når hvert af spærfagene er åbnet, skal de forbindes. Flyt ned i stueetagen, og forbind hullerne med streger. Skær efter stregen med en stiksav eller en bajonetsav.

02
Isolering 7 Trin

Nu skal der isoleres og bygges forskalling, som gipspladerne kan sidde på. Noten i vinduet er udgangspunktet for forskallingen, som rykkes så langt tilbage, at den afsluttende gips præcist passer op i vinduets not hele vejen rundt.

Forskallingen bygges op af lodrette stolper (A) i bunden af vinduet og stolper (B) vinkelret på vinduet i toppen. Stolperne gøres fast til spærene, to på midten, og en i hver side. Stolperne beklædes med vandret forskalling (E). Uden på forskallingen skrues hjørnestolper (F). På hjørnestolperne skrues forskallingen på lysningens langsider. På midten understøttes med brædder (G) på tængerne (Y).

1

Mål ned fra bund-notens inderste kant ved hjælp at et par korte loddestokke. Sæt en markering på spæret lodret under noten i begge sider af vinduet. Brug et ligekantet hjælpebræt til at markere lysningens ene side.

2

Placer de lodrette stolper (A) så langt inde, at der er plads til forskalling og gips mellem stolpe og lysningens yderkant (hjælpebrættets kant). Her er det i alt 35 millimeter.

3

De skrå stolper (B) vinkles ned til spæret. Stolperne placeres på samme måde som stolperne (A), 35 mm forskudt for vinduets not, i en 90 graders vinkel i forhold til vinduerne.

4

Isoler under vinduet før forskallingen (E) monteres. Byg først en simpel forskalling, der placeres 30 cm bag forkanten af stolperne (A). Det sikrer ventilation bag isoleringen.

5

Isoler på den modstående side. Her skal der også skrues forskallingsbrædder op, så der kan sættes isolering på bagsiden.

6

Isoler bag og mellem stolperne (A) med to lag 150 mm mineraluld. Samlingerne forskydes mellem de to lag.

7

Skru forskallingsbrædderne (E) vandret på stolperne (A) og (B) mellem spærene i top og bund og herefter minimum et bræt for hver 45 cm der imellem. Start nedefra.

03
Isolering fortsat 6 Trin

1

Marker den inderste kant af noten på forskallingen (E). Hold en loddestok på kanten af noten, og marker på forskallingen i begge sider, både på den lodrette og den skrå forskalling.

2

Mål 3,5 cm ud i forhold til stregen, og sæt en ny streg lodret på forskallingen (E).

3

Sæt en hjørnestolpe (F) op efter mærket, så den sidder lodret ned ad forskallingen (E).

4

Skru forskallingen på siderne. Gør brædderne fast til hjørnestolperne (F). Start igen med et vandret i bunden og et skråt, som følger vinduet i toppen.

5

Skru de mellemliggende forskallingsbrædder (E) på med maks. 45 cm imellem. Understøt brædderne med en stolpe (G) på tangen (Y).

6

Når du er færdig med lyskassen, isoleres den oppe fra loftrummet. Det kan du gøre, inden du beklæder, eller vente til umiddelbart bagefter.

04
Dampspærren 7 Trin

Nu skal hullet i loftet tilpasses endeligt. Ved at gøre det nu, inden der beklædes med gips, bliver det lettere at tilpasse og montere gipspladerne. Arbejdet klares bedst med en multicutter, som kan holdes helt tæt til underlaget og skære helt plant med forskallingen. Du kan godt skære med en stiksav, men så er det svært at undgå at ødelægge dampspærren, der skal slutte helt tæt og tapes sammen i overlæggene.

1

Skær den nye dampspærre til. Banerne skal overlappe hinanden med minimum 15 cm. Dampspærren skal nå helt op til bunden af noten i vinduerne og må gerne hænge 10-15 cm neden for loftet.

2

Hæft dampspærren fast. Pres plastfolien helt ud i hjørnerne, og giv den et skud eller to med hæftepistolen, så den bliver på plads, til du får gipsen på.

3

Tape banerne sammen. De samlinger, der ikke er understøttet, skal tætnes med en speciel dampspærretape. Sæt tapen midt over samlingen, så den har godt fat i begge baner.

4

Skær den eksisterende dampspærre i hjørnerne, og buk den op ad det nederste forskallingsbræt. Sæt den fast med et par hæfteklammer. Sæt tape over klammerne.

5

Beskyt dampspærren med et stykke lærredstape. For at undgå at saven perforerer dampspærren lige i ombukket, sætter du et stykke kraftig tape på kanten hele vejen rundt.

6

Skær loftet endeligt til. Følg vinklen på det nederste forskallingsbræt (E) med en multicutter. Skær hele vejen igennem, både på langs og på tværs af loftets forskalling.

7

Luk evt. sprækker med akrylfugemasse, hvis du har fået perforeret den gamle dampspærre eller har sprækker ved besværlige overgange, fx rundt om spæret.

05
Beklæd med gips 6 Trin

Start med at beklæde det skrå spær mellem vinduerne med gips, og husk, at der skal en dampspærre med rundt om spæret. Herefter skal alle fire sider beklædes.

De 90 cm brede plader monteres lodret. Undgå at få en skrå spartlekant ud i hjørnerne. Pladerne skal skæres til, så de har en hel kant her.

Lad gipsen stikke et stykke ned under loftet, og vent med den endelige tilskæring af underkanten.

1

Ret spæret op ved at skrue et forskallingsbræt (E) på begge sider. Brædderne skæres til med et skråt snit i enderne og rettes ind, så de har samme højde og flugter vinduerne.

2

Sæt en strimmel gips under spæret. Gipsen skal have samme bredde som afstanden mellem ydersiderne af noterne på vinduerne.

VIGTIGT! Husk dampspærre bag gipsen.

3

Sæt en stålvinkel langs kanterne i begge sider, når du har fyldt hulrummet ud med isolering. Vinklen skubbes ind mellem gips og dampspærre. Skru den fast gennem gipsen.

4

Sæt gipsplade på siderne. Skub først dampspærren på plads. Både gips og dampspærre skal klemmes op i noten på vinduet.

5

Skru pladerne fast igennem vinklerne. Tryk pladen godt op i noten, og skru den fast. Dampspærren kobles på dampspærren i begge ender med dampspærretape.

6

Tilpas gipspladerne. Giv siderne et snit med hobbykniven langs bundpladen, og bræk kanten af. Den sidste finish kan du klare med en gipshøvl.

06
De store flader 4 Trin

1

Forstærk forskallingens hjørner med stålvinkler. Klip 4 stykker vinkel til, så de passer i længden, og sæt dem fast i hjørnerne med dampspærretape.

2

I siderne skæres gipspladerne på skrå. Mål op, og brug en smigvinkel og en lang retskinne, når mål og vinkel skal overføres til gipspladerne.

3

Skub de skrå sider op i noten og op mod den skrå lysning. Skru pladerne fast med gipsskruer.

4

Når alle gipspladerne er sat op, skal de spartles, tapetseres og males.

Materialer

25 x 100 mm ru forskallingsbrædder:
Stolperne (A, B, D og G) samt afstandsklodser

22 x 95 mm høvlede forskallingsbrædder (1 side og 2 kanter):
Forskallingen (E)

38 x 57 mm skillerumslægter (eller 50 x 50 mm tømmer):
Stolperne (F) samt diverse forstærkninger

Desuden:
• Dampspærreplast 0,2 mm.
• Dampspærretape
• Gipsskruer (til et lag gips på træ)
• 150 mm mineraluld
• Akrylfugemasse
• Spartelhjørner
• Spartelmasse
• Stålvinkler

Specialværktøj:

• Stor vinkel
• Gipshøvl
• Multicutter
• Pladesaks
• Rullestillads

Tidsforbrug

Når ovenlysene er på plads, skal du regne med 4-5 dages arbejde, før lysskakten kaster lys over din bolig.

Pris

Vinduer ca. 12.000 kr. Øvrige materialer ca. 4.000 kr.

Sværhedsgrad

En vis gør det selv-erfaring er en forudsætning for at kaste sig ud i et projekt som dette.

Tegning

Lyskassen er bygget op af stolper (A og B), som er monteret på de eksisterende spær. På stolperne er monteret vandrette forskallingsbrædder (E), som beklædes med gipsplader. Kassen isoleres med 300 mm mineraluld hele vejen rundt.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...