Sådan monterer du et ovenlysvindue

Det kan virke lidt skræmmende at skære hul i taget til ovenlys, men i denne vejledning kan du se, hvordan du både sikrer tætheden i taget og får lavet flotte lysninger indendørs.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
5000 kroner

Intro

Dit nye ovenlysvindue skal naturligvis være tæt udefra; regnen skal blive på ydersiden. Men det er faktisk lige så væsentligt, at lysningen rundt om vinduet også er tæt indvendigt: at dampspærren er fuldkommen tæt, så den forhindrer, at den varme og fugtige indeluft kommer ud i isoleringen og kondenserer. Hvis du ikke får styr på den del også, risikerer du råd i husets bærende konstruktioner.

Et lille indgreb

Montering af et enkelt ovenlysvindue griber ikke ind i tagets bærende konstruktion. Du fjerner blot tagsten ene i et område og laver samtidig et hul i den indvendige beklædning. Du kan række tagstenene ind gennem hullet, og i princippet kan alt arbejde udføres fra dette hul. Det er dog en fordel, hvis du har en hjælper til at tage imod stenene.

Det er også en fordel, hvis du har en tagstige eller lignende, når du skal kravle rundt oppe på taget.

Når du køber dit ovenlysvindue, følger alle dele med, og bortset fra et par lægter skal du ikke bruge andet end det, der er i pakken. Du kan også købe færdige lysningspaneler som samlesæt, typisk til 800 kroner. Men lad være.

Følg i stedet med på de kommende sider og se, hvordan du kan beklæde lysningen både pænere og billigere ved at bygge den op selv.

Vejledning

01
Hul i taget 4 Trin

Hvis spærene ikke er synlige i det rum, hvor ovenlysvinduet skal monteres, må du finde dem på anden vis. Du kan som regel se dem på loftet eller under udhænget. Find det spærfag (mellemrum mellem to spær), som ovenlysvinduet skal placeres i. Er tagetagen udnyttet, og væg-gene/loftet beklædt, må du starte med at skære et hul i beklædningen og fjerne isolering og eventuelt undertag.

1

Lirk tagstenene fri, og tag dem ind i rummet. Efterhånden som lægterne fritlægges, kan de skæres over, så du bedre kan komme til.

2

Skær lægterne over, så der bliver et hul svarende til dit vindues karmmål plus 3 cm. Placer hullet, så tagstenene afsluttes pænest muligt i siderne.

3

Slib og skær toppene af tagstenene forneden med et snit, der hælder lidt udad. Brug en stor vinkelsliber med diamantskæreskive.

4

Monter to lægter: forneden med en afstand på 10-12 cm fra overkant ned til overkanten af tagstenene. Foroven med karmmålets afstand plus 2 centimeter.

02
Vinduesramme 2 Trin

Karmen er forsynet med noter, så den kan monteres i forskellige niveauer med 3 cm spring, afhængigt af tagbelægningen. Med tagsten på taget monteres beslagene i not “N”, der placerer karmen højt i forhold til lægter/tagsten.

Når karmen er skruet fast forneden i hullet, sætter du vinduesrammen med vinduet i og retter karmen til. Så er der taget højde for evt. skævheder.

1

Bank de fire vinkelbeslag fast, et beslag 5-7 cm fra hvert hjørne med “fligene” i noten. Gør dem yderligere fast til karmen med de medfølgende skruer.

2

Placer karmen i hullet. Ret den i vater forneden. Sæt skruer i beslagene. Hægt rammen på karmen. Når der er lige meget luft hele vejen rundt mellem karm og ramme, skrues karmen fast foroven.

03
Inddækninger 6 Trin

Nu skal du have sat alle inddækningerne på din vindueskarm og omkring vinduet. Inddækningerne skal sikre, at vinduet er beskyttet, og at regnen ikke kan løbe ind gennem taget via sprækker.

De fleste inddækninger er lige til at klikke og skrue fast. Der følger skruer med til fastgørelsen.

Undertagskraven skal du dog selv forme efter lægter og undertag.

1

Skru topbeklædningen på karmen. Det er vigtigt, at du anvender de medfølgende skruer og ikke strammer dem for hårdt. Ellers bukker metallet.

2

Hæft undertagskraven fast rundt om karmen. Hæft den først til overkanten af karmen. Form kraven efter lægter og undertag, og hæft den fast.

3

Afvandingsrenden skal sidde på skrå over ovenlysvinduet, så den leder vandet uden om vinduet. Den skal sammen med undertagskraven stikkes op under undertaget, så vandet kan løbe væk.

4

Sæt skørtet fast forneden. Tryk det ned over bundkarmens overkant, og søm det fast til sidekarmene.

5

Klik sideinddækningerne ned over skørtets vulst. Gør dem fast til karmsiderne med søm. Kanten fastgøres med klammer til lægterne.

6

Tryk bundbeklædningslisten ned over kanten af bundkarmen, så den låser skørtet fast. Skru listen fast til karmen med medfølgende skruer.

04
Skørt og skotrende 4 Trin

Inden du kan montere skotrenden, skal du have de sidste inddækninger på plads. Og inden du kan gøre det, skal skørtet - zinkinddækningen under vinduet - formes efter tagstenene. Først da kan de øvrige elementer sættes på og skrues fast med de medfølgende skruer.

Gør dig umage, og sørg for, at alt bliver tæt, for hele pointen er jo at holde regnen ude - også de kommende mange år.

1

Tryk det bølgeformede skørt ned mod tagstenene. Skørtet skal først befries for den beskyttende folie.

2

Skub sidebeklædningen op under dækskinne og topbeklædning. Skru dernæst sidebeklædningen fast til kanten af karmen med de medfølgende skruer.

3

Tryk skotrenden ned over kanten af topbeklædningen og sideinddækningerne. Skotrenden skal både “klikkes” og skrues fast.

4

Skær den trekantede skumtætningsliste på sideinddækningen i facon efter tagstenene, så de er nemmere at få på plads, og så listen slutter tæt.

05
Tagsten 3 Trin

1

Tagstenene skæres til, så der er 3-4 cm luft ind til ovenlysvinduet. Skær med en stor vinkelsliber med en diamantskæreskive.

2

Læg tagstenene nedefra og op. Sidste række sten foroven er vanskelig at “lirke” på plads. Bind stenene fast med ståltråd, hvor det er muligt.

3

Bor hul foroven i de afkortede teglsten, og gør dem fast med en lang skrue ned i lægten. Stenene har nemlig ikke nogen vulst (“nakke”) at hvile på.

06
Lysningen 8 Trin

Uanset om du monterer et lysningspanel i en nyindrettet tagetage, eller det sker i en eksisterende skråvæg, er fremgangsmåden stort set den samme.

Her er det vist i en tagetage, der er ved at blive indrettet. Der er endnu ikke monteret gipsplader på skråvæggene.

Det er den ideelle situation, fordi det så er nemt at etablere en tæt dampspærre fra skråvæggen og ud til ovenlysvinduets karm.

1

Start med at stoppe sprækken omkring karmen omhyggeligt med isolering. Vær omhyggelig, så du undgår kondensproblemer i fremtiden.

2

Tryk tætningsbåndet ind i noten på vindueskarmen, og træk papiret af. Tapen følger med i pakken.

3

Tryk dampspærrekraven fast i tætningsbåndet hele vejen rundt på karmen. Den skal slutte tæt.

4

Skær eventuel overskydende dampspærrekrave af, og tape den omhyggeligt fast til skråvæggens dampspærre. Der skal forinden være fyldt op med isolering bag ved kraven.

5

Sæt et vandret profil på spærene under karmen. Foroven monteres en tilsvarende lægte vandret ud fra karmen.

6

Hold en stor vinkel på karmen, og skru et vinkelprofil på skråvæggens stålprofiler som vist.

7

Skru en fleksvinkel på den vandrette lægte foroven. Hold et vaterpas på som vist, og buk flangen på fleksprofilet nedad. Gentag forneden.

8

Skru et vinkelprofil fast i hjørnesamlingen mellem lysningspladerne. Det skal ikke skrues fast til karmen.

07
Gipsplader 3 Trin

Det kan være lidt af en udfordring at få gipspladerne til at passe perfekt til alle de skæve vinkler. Men følg med her, og støt dig til tegningen her til højre, så får du et flot resultat. Pænere og billigere end de løsninger, du kan købe.

Vi bruger specialværktøjet Clinch-On til at sætte hjørneprofiler på gipspladerne. Lej den hos professionelle udlejere.

1

Sæt de tilpassede gipsplader op. De er skåret til ifølge tegningen til højre. Bank første plade ind i noten på karmen, og skru den fast på skråvæggen.

2

Når begge sider er monteret, skærer du gipsplader ud til “top” og “bund”. Skru pladerne fast til fleksprofilet, karmen og vinkelprofilet i samlingen.

3

Bank et hjørneprofil fast på lysningens hjørne. Hjørnebeskytteren er klippet til med en pladesaks og slås her fast med specialværktøj.

Materialer

Til vinduet:
• Ovenlysvindue, 78 x 140 cm, Fakro, type FHU-V U3
• Inddækning til profileret tagstens-tag
• Dampspærrekrave
• Undertagskrave

Til lysningen:
• Vinkelprofil, 50 x 50 mm
• Fleksvinkelprofil, 50 x 50 mm
• 13 mm pladeskruer
• 25 mm gipsskruer
• Hjørnebeskytter
• Spartelmasse
• Dampspærretape

Desuden:
• 38 x 73 mm lægter
• 5 x 80 mm skruer
• Hæfteklammer
• Mineraluld

Tidsforbrug

Cirka 2 dage

Pris

Cirka 5000 kroner

Sværhedsgrad

Det ser mere indviklet ud, end det er i virkeligheden, når du først står med materialerne i hånden.

Tegning

Sådan hænger det sammen

Sådan hænger det sammen

Mål lysningen præcist op

Du skal have fundet de fire faste punkter A, B, C og D i lysningen og derefter overføre dem til gipspladen:

A og B er noterne i vinduesrammens top og bund.

  • Tag et vaterpas, og træk en streg på væggen vandret ud fra punkt A, og afsæt punkt C ude ved væggen. Vend vaterpasset, og afsæt punkt D lodret under punkt B på væggen.
  • Afstanden (1) mellem A og B afsætter du nu på din gipsplades ene kant.
  • Mål nu vinkelret ud fra punkterne A og B til væggen, og overfør punkterne a og b til din gipsplade.
  • Træk en streg (2) gennem a og b, fortsæt stregen i begge retninger.
  • Mål afstanden fra punkt a til punkt C og fra punkt b til punkt D, og afsæt dem på gipspladen.
  • Forbind A med C, og B med D (3 og 4). Nu danner stregerne 1-4 på gipspladen formen på din lysning.
Mål lysningen præcist op

Tips & Tricks

Skrå vinduer giver mere lys

Du får halvanden gang mere lys med ovenlysvindue.

De skrå vinduer i tagfladen giver et behageligt lys, og du får cirka halvanden gang så meget lys ind på husets øverste etage, sammenlignet med den indtrængende lysmængde ved et lodret placeret vindue. Derfor er der også al mulig grund til at tænke i ovenlysbaner, hvis du overvejer at inddrage en uudnyttet tagetage i husets boligareal. Men du skal huske at kontakte de kommunale bygningsmyndigheder, hvis du vil montere et ovenlysvindue.

Perfekt finish

Den sidste finish afgøres af spartlingen.

Det sidste, du skal gøre, inden du kan male, er at spartle gipspladerne. Samlingerne mellem pladerne og hjørnebeskytterne skal spartles over og forsynes med papirstrimmel, så de ikke sprækker.

Selv om du nu er ved vejs ende, skal du ikke for haste dig; en sjusket spartling bliver meget tydelig her, hvor strejflyset ubønhørligt rammer din lysning. Gør dig umage, og spartl hellere en ekstra gang, indtil du er helt tilfreds med resultatet.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Ovenlysvinduer