Betonen skal være jordfugtig, så renden kan trykkes på plads. Renden samles og lægges ned i den fugtige beton på en gang. Risten lægges på som det sidste.

Betonen skal være jordfugtig, så renden kan trykkes på plads. Renden samles og lægges ned i den fugtige beton på en gang. Risten lægges på som det sidste.

Vejret bliver mere ekstremt, og det betyder bl.a. mere regn. Derfor er rene og korrekt dimensionerede tagrender en selvfølge for de fleste husejere. Vandet skal ledes væk fra huset, så det ikke ødelægger facaden og skaber omfattende fugtskader.

Det samme gør sig faktisk også gældende for brolagte indkørsler og flisebelagte havegange – vandet skal ledes væk, så det ikke samler sig langs soklen eller samler sig i pytter og får gruset under brolægningen til at synke sammen.

Løsningen kan være en rende dækket af en rist, der ligesom en almindelig tagrende leder vandet videre til en faskine eller ned i kloakken.

Forarbejdet er altafgørende

Inden du går i gang med at lægge renden, skal du fjerne nogle sten, så der bliver plads til den. I vores tilfælde passer det med tre rækker. Når stenene er væk, skraber du afretningsgruset af og lægger det i en bunke, inden du graver videre. Afretningsgruset skal du nemlig bruge, når du skal lægge stenene igen.

Afløb i indkørslen

Kloak vs. faskine

En faskine er et underjordisk “reservoir”, som du selv kan etablere. Den fungerer ved, at vandet siver ud i jorden i det tempo, jorden kan optage det. For at undgå sand og mudder i faskinen bør vandet altid passere en brønd med sandfang først.

Ønsker du at koble renden på kloakken, skal du have fat i en kloakmester.

Husk altid at tjekke de gældende regler i kommunen, inden du tager første spadestik.