Sådan slipper du for ukrudt i belægningen

Du skal se dig godt for, før du vælger det sand, du fejer ned mellem sten eller fliser på din terrasse og i din indkørsel. Fugerne er altafgørende for, om der kommer ukrudt i din belægning, hvor stærk den bliver, og hvor længe den vil holde.

Derfor er fugerne så vigtige

Fliser og sten løber hurtigt med al opmærksomheden, når vi snakker om en belægning – nye, flotte fliser i indkørslen eller på terrassen eller mere naturlige sandstensfliser på snoede havegange.

Det er helt naturligt, men det er både dumt og kortsigtet at glemme fugerne, når du lægger en belægning. Når bunden ellers er i orden, så er det nemlig fugerne, der giver belægningen styrke til at afvise mos og ukrudt, klare tunge biler og små myrer og modstå regn og frost.

Umiddelbart tænker du nok på fugesand som noget, der blot fylder nogle irriterende sprækker mellem fliser og sten. Men fugen har en stribe opgaver, der rækker meget længere. Det er derfor, at du ikke bare skal lægge stenene så tæt som muligt.

Der skal være plads til fugen, så du kan fylde den, og den kan arbejde for hele belægningen. Hele belægningens styrke kommer nemlig af, at fugens elastiske natur binder alle de faste sten sammen til en helhed.

LÆS OGSÅ: Derfor skal du bruge fugesand!

LÆS OGSÅ: Bruger du (også) din ukrudtsbrænder forkert?

Fugens mange funktioner

Giver stenene styrke ved at sprede belastningen fra den enkelte sten ud til nabostenene og ned i bundmaterialet. Uden tætte fuger ville stenene knække langt oftere.

Beskytter stenenes kanter, fordi de ikke ligger helt tæt og skraber op ad hinanden. Gjorde de det, ville de knække, så snart en bil kørte hen over dem.

Holder ukrudt ude, når overfladen er så tæt, at ukrudtsfrø ikke lægger sig og finder fugt og ro i fugen til at spire eller plads til at bore rødderne ned mellem stenene.

Hindrer ukrudt nedefra, fordi det er umuligt for stængler at finde vej op til lyset.

Leder vandet ud til siden i den retning, som belægningens fald fører det, så underlaget holdes tørt. Det er afgørende for styrken i det klassiske grus.

Leder vandet ned i underlaget, hvis det er en belægning, som skal kunne opsuge regnvandet. Det kræver, at fugen hurtigt leder vandet ned og væk.

Optager bevægelser, fordi belægningen bevæger sig, fx når en bil kører hen over den. Med tiden vil belægningen enten synke eller blive hævet lidt eller skride lidt ud til siden, men med fugen som “elastik” sikrer du en sammenhængende overflade.

Holder myrer og andre dyr væk, så de ikke bygger huler under stenene.

Gør belægningen pæn at se på, da de også er en del af belægningens udseende.

LÆS OGSÅ: Elektrisk fugerenser: Suveræn rensning af terrassen

Klassisk fugesand

HVOR: Terrasser, indkørsler, havegange, cykelstier, parkeringspladser og så videre - kort sagt alle de klassiske belægninger med fugebredder op til 5 mm (eller lidt mere, hvis sandet er skabt til det).

HVORNÅR: Når du ønsker en solid belæg­ ning til at klare de klassiske funktioner, der kan være alt lige fra belastningen fra tung trafik til at holde ukrudt og insekter borte og at lede regnvandet hen til en form for afløb eller drænende område.

HVAD: Fugesandet består af kvartssand i mange størrelser fra 0 til 1,5 mm. Nogle produkter er tilsat mineraler, som i mange år gør det svært for ukrudt at slå rod i det. Fås i flere farver.

HVORFOR: Sandet pakker sammen til en tæt masse, som kun langsomt kan opsuge og dræne vand. Det bevarer evnen til at tilpasse sig omgivelserne gennem hele sin levetid - og vil derfor også risikere både at synke og forsvinde, så fugerne skal jævnligt efterfyldes.

HVORDAN: Fugesandet fejes ned med tålmodige bevægelser i mange retninger. Derpå køres belægningen over med pladevibrator, så sandet pakker nede i fugerne, hvor læggegruset fylder op nedefra. Fugerne efterfyldes over flere dage. Både sand, fliser og luft skal være knas tørre, så kornene finder frit ned i fugerne og pakker godt.

HVEM: Bl.a. Skalflex Fugefix, Danfugesand No Grow og Skalflex Ovntørret Kvartssand.

PRIS: Ca. 50 kr. for 20 kg.

Stenmel

HVOR: Terrasser, indkørsler, havegange og andre klassiske belægninger med op til 20 mm brede fuger.

HVORNÅR: Når du ønsker de klassiske funktioner som i en fuge med fugesand, men har mere end 5 mm brede fuger i hele eller dele af belægningen.

HVAD: Stenmel er knust granit i kornstørrelser fra 0 til 2 el. 3 mm. Stenmel varierer i kvalitet, da det er svært at styre forholdet ml. kornstørrelserne. Kan være tilsat ukrudtshæmmende mineraler. Flere farver.

HVORFOR: Stenmel har de samme kvaliteter som fugesand og danner en klassisk fuge, der bevarer elasticiteten i hele sin levetid. Det er lidt overset i forhold til fugesand, for ud over evnen til at beskytte de brede fuger kan det også bruges i smalle fuger - og overfladen vil ofte holde længere.

HVORDAN: Det tørre stenmel fejes ned i den nylagte belægning med tålmodige bevægelser i alle retninger, hvorefter belægningen vibreres. Fugerne efterfyldes, så længe det er nødvendigt. Alt skal være tørt, for at stenmelet kan trænge ned og pakke ideelt. Det kan godt være svært at få ned i de smalle fuger.

HVEM: Bl.a. Danfugestenmel, Skalflex Stenmel og Champost.

PRIS: Ca. 30 kr. for 20 kg.

Læggegrus

HVOR: Mellem brosten, marksten og pigsten i klassiske toppede brolægninger, hvor stenene sættes dybt i læggegruset, og fugerne varierer meget i bredden. Typisk har belægningen ikke meget trafik.

HVORNÅR: Når du ønsker en klassisk brolægning med klassiske kvaliteter, hvor fugerne er for brede til fugesand - og du måske synes, at stenmel eller fugesand med bindemiddel vil få fugerne til at blive lidt for kliniske.

HVAD: Grus med stor variation i kornstørrelsen fra 0 op til 4 mm. Bruges ellers som øverste tynde lag under stenene, hvor det ved komprimering med pladevibrator også fylder fugerne lidt op nedefra.

HVORFOR: Enkelt, billigt og godt, hvor fugerne ikke er under 4 mm brede, og hvor du er forberedt på, at fugen vil gro lidt til, hvis den ikke jævnligt renses og efterfyldes.

HVORDAN: Læggegruset trykkes og fejes ned mellem stenene, mens de lægges i samme grus. Når belægningen er vibreret eller stampet på plads, efterfyldes fugerne.

HVEM: Det er samme slags grus, som stenene sættes i, også kaldet afretningsgrus.

PRIS: Ca. 25 kr. for 20 kg.

Fast fugesand (tørt)

HVOR: Terrasser, havegange og indkørsler med let trafik - og med fugebredde fra 2 til 15 mm.

HVORNÅR: Når du på en velanlagt belægning vil ofre lidt ekstra for at få en fuge, der er ukrudtsfri og ikke skal vedligeholdes i en årrække. Den er nemlig tilsat et bindemiddel, der gør den øverste del af fugen fast.

HVAD: Kvartssand i størrelsen fra 0 til 1 mm, der er tilsat bindemidler, så det danner en fast, men stadig fleksibel fuge. Fugens fasthed gør, at ukrudt og ukrudtsfrø ikke kan vokse i fugen.

HVORFOR: De faste fugetyper holder længere end fugesand og stenmel, fordi de er bundet sammen til en fast, elastisk fuge, der følger stenenes bevægelser. Dog ikke hvis stenene glider for langt fra hinanden. Så kan fugen slippe sit greb og skal udskiftes helt, da den ikke blot kan efterfyldes.

HVORDAN: Sandet fejes tørt ned mellem sten og fliser og vibreres tæt i flere omgange som almindeligt fugesand. Derefter fejes belægningen ren og oversprøjtes forsigtigt med vandtåge. Tjek, at sandet er fugtigt i hele fugens dybde, men undgå at vande for meget, da bindemidlerne så skylles ud. Efter et døgns tid er fugen klar til at gå på.

HVEM: Fx Danfast No Grow og Polybonded Sand fra KHW.

PRIS: Ca. 180 kr. for 20 kg.

Fast fugesand (fugtigt)

HVOR: Terrasser, havegange og indkørsler med helt op til 100 mm fuger. Underlaget skal kunne optage og dræne vand væk, så her kan du altså ikke bruge almindeligt læggegrus og stabilgrus.

HVORNÅR: Når du vil ofre noget ekstra på at sikre minimal vedligeholdelse de første mange år og have belægninger, der ikke fører regnvandet væk, men leder det ned i jorden.

HVAD: Kvartssand og bindemidler, der danner en fast, elastisk fuge. Købes typisk opfugtede og fejes ned i fugerne på en våd belægning. Findes i kornstørrelser fra 1 til 1,5 mm og helt op til 4 mm.

HVORFOR: For at få en næsten vedligeholdelsesfri, drænende belægning, som ikke nedbrydes af regn, myrer og ukrudt så hurtigt som løse fuger. Løser alle klassiske fugefunktioner, så længe stenene ikke glider fra hinanden, og fugerne mister grebet i dem. Gør de det, skal fugen udskiftes.

HVORDAN: Den nylagte belægnings fliser eller sten vandes, inden den fugtige færdige fugeblanding hældes ud på dem og fejes omhyggeligt ned i fugerne, til de er helt fyldte. Belægningen holdes våd under arbejdet; det hjælper til at fylde fugerne helt. Til sidst spules belægningen ren uden at tømme fugerne.

HVEM: Immobest fix & færdig fra Sandstone (1k classic og 1k elastic, begge fra KHW).

PRIS: Ca. 400 kr. for 20 kg.

Drænende fuger

HVOR: Drænende terrasser, havegange og indkørsler.

HVORNÅR: Når du ønsker belægninger, som suger regnvand til sig og leder det ned i jorden, så det ikke belaster kloaknettet. Fugerne skal typisk udgøre mindst 10 pct. af belægningen.

HVAD: Findes både som små, knuste skærver (2-5 mm) og fugesand uden de mindste partikler, også kaldet vasket grus. Begge kan pakke sammen til fuger, der er næsten lige så solide som klassiske sandfuger.

HVORFOR: De drænende fuger tillader regnen at sive ned i underlaget, så belægningen ikke belaster kloakkerne. De er nemlig på overarbejde under kraftige regnskyl, som vi ser oftere pga. klimaforandringer. Derfor er det en god idé med flere vandgennemtrængelige fuger.

HVORDAN: Belægningen opbygges med materialer, der bevarer deres bæreevne, selvom de er fugtige, og som lader vand løbe hurtigt gennem sig. Det vil sige skærver eller drænende grus. Fugerne fyldes op og vibreres som ved klassisk fugesand.

HVEM: Bl.a. Skalflex Granitskærver og DrænAf fra NCC Råstoffer.

PRIS: Ca. 25 kr. for 20 kg.

Fantasifulde fuger

HVOR: Terrasser og havegange især.

HVORNÅR: Når du ønsker at give din belægning ekstra liv med grønne, beplantede fuger, og så du slipper for at luge, for nu er det meningen, at fugerne skal være tilplantede.

HVAD: Her må du bruge fantasien, men hvis du blander lidt jord i fugematerialet, fx læggegrus eller små skærver, så kan der vokse fx græs, mos eller trædebregner.

HVORFOR: For at skabe en tættere sammenhæng mellem havens belægning og fx græsplæne eller bed og for at få en mere “grøn” løsning.

HVORDAN: Prøv dig frem med udgangspunkt i de mere regelbundne fuger, så fugerne stadig opfylder deres funktion i tilstrækkelig grad.

HVEM: Fås ikke som færdigt produkt, men er op til dig selv.

PRIS: Ca. 25 kr. for 20 kg (læggegrus).

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Belægning