Kvadratisk anneks med diagonalt tag

Hvis du drømmer om et luksusskur i haven til ekstra opbevaring eller overnattende gæster, er annekset her oplagt. Annekset med den skrå facade måler 4 x 4 m.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 uger
Pris
16.000 kroner

Intro

Det er hamrende flot – og spændende for øjet at kigge på – når du vælger at arbejde på diagonalen frem for “lige ud” og med rette vinkler.

Annekset her er retvinklet i grundplanen og har masser af rette vinkler, men også en del skrå. Det skyldes det lidt utraditionelle tag, som ligger diagonalt på to hjørnestolper.

Konstruktionen gør facaden “skrå”, da hjørnestolperne har forskellige højder, så taget bliver “løftet” i den ene ende. Det kræver lidt ekstra opmåling og tilskæring med skrå snit, men det er i den grad umagen værd!

Sådan bygger du annekset

Annekset har en speciel konstruktion med en skrå facade og ét stort tag med hældning fra den forreste hjørnestolpe til den, der er placeret bagerst diagonalt. Derfor får du en stor arbejdstegning og 3D-modeller, der forklarer, hvordan de vigtige detaljer er lavet.

I byggevejledningen får du:

 • Arbejdstegning
 • Video
 • 3D-modeller
 • Grundig trin for trin-vejledning
 • Komplet materialeliste

Vejledning

01
Punktfundament 3 Trin

Annekset er bygget på et punktfundament. Det består af en ydre bundrem af trykimprægneret træ, der monteres på stolpesko støbt fast i beton i plastrør gravet ned i jorden.

1

Bundremmen samles. Den er bygget af 45 x 195 mm træ, der skæres til i længden, så annekset måler 4 x 4 meter. Bundremmen klodses op på fliser, så den har den ønskede højde og er i vater. Indtil den er fastgjort til stolpeskoene, fikseres den midlertidigt med et par reglar, så den holder sig i vinkel.

2

Strøer monteres diagonalt på den indvendige side af bundremmen. Strøerne består af reglar, der placeres med en afstand på 60 cm, bortset fra de to midterste, hvor der kun er 40 cm’s afstand. De understøttes af et par tværgående reglar fastgjort til bundremmen.

3

Bundremmen med diagonale strøer er færdig. Der er tre punktfundamenter på hver side samt et under hver af de lange, understøttende reglar.

02
Træskelet 3 Trin

Både topremme, spær og de lodrette stolper i siderne består af reglar. Kun den yderste toprem er af trykimprægneret træ, resten er ubehandlet, da det sidder godt beskyttet.

1

Montér stolper i de fire hjørner. Stolperne fastgøres til bundremmen med kraftige vinkelbeslag. Der monteres også skråstivere på hver side af stolperne, både foroven og forneden. Stolperne har forskellig højde, så taget er højt i højre side og skråner ned til venstre side og bagtil, hvor stolperne er lavere. Den, der står diagonalt af den højeste stolpe, er den laveste.

2

Topremme og spær monteres. Der monteres to topremme - én mellem stolperne, der er placeret en reglars højde fra toppen af stolperne, og én, der holder overkant med stolperne hele vejen rundt. Den “yderste” toprem er placeret på stolpernes yderside, så taget kommer til at gå lidt ud over beklædningen. Spærene monteres diagonalt mellem den højeste og laveste stolpe og fastgøres til den yderste toprem. Et par tværgående spær understøtter de langsgående, diagonale spær og fastgøres til topremmen mellem stolperne.

3

Der monteres lodrette reglar mellem stolperne til anneksets sider. De fastgøres til bund- og toprem og giver et solidt skelet til fastgørelse af beklædningen.

03
Vinduer og dør 4 Trin

Der sættes to store vinduer i, for at der skal komme godt med lys ind i annekset. Det ene vindue placeres på forsiden ved siden af døren, mens det andet vindue placeres i den ene side. På den anden side monteres to mindre vinduer forskudt af hinanden. Der er også valgt en dør med glas i hele fladen, der giver et godt lysindfald.

1

De store vinduer sættes i. Afstanden mellem de lodrette reglar i siderne er tilpasset, så den passer til vinduernes størrelse. Der sættes tværgående reglar ind over og under vinduet samt lodrette reglar mellem de tværgående stykker og top- og bundrem, da de store vinduer er dobbelt så brede som den afstand, der ellers er mellem de lodrette reglar i siderne. Vinduerne fastgøres med lange skruer.

2

De små vinduer monteres. De er kun halvt så brede som de store vinduer, så her skal der kun sættes tværgående reglar op over og under vinduet - ingen lodrette reglar mellem de tværgående reglar og topog bundremmen.

3

Døren sættes i. Også her er de lodrette reglar i træskelettets sider placeret, så de passer til dørens størrelse. Døren fastgøres med lange skruer. Tjek altid en ekstra gang, når du monterer en dør, om den sidder helt lige, så du ikke får problemer med, at den evt. lukker skævt.

4

Alle vinduer og døre er sat i. Nu mangler kun tag, beklædning og terrasse foran og langs med skuret.

04
Tag med shingles 3 Trin

Tagkonstruktionen består af spær, der monteres diagonalt. Spærene understøttes i hver ende af en tværgående reglar. Oven på spærene lægges OSB-plader, der beklædes med shingles af tagpap.

1

Spærene monteres diagonalt med skruer til den yderste toprem. Spærene understøttes af en tværgående reglar, der fastgøres til den inderste toprem. Afstanden mellem spærene er 75 cm.

2

OSB-plader fastgøres til spærene. Pladerne skal gå 3 cm ud over den yderste toprem hele vejen rundt. De fastgøres med skruer til spær og rem.

3

Læg tagshingles, efter at der er monteret en alu-tagfod hele vejen rundt i kanten.

Annekset skal have en klinkbeklædning lavet af trykimprægnerede brædder, dvs. at brædderne monteres med en smule overlap.

1

Brædderne til klinkbeklædningen monteres, så det øverste bræt går en smule ud over det underliggende bræt. Der startes nedefra og arbejdes opad. Tag de hele brædder først, og vent med dem foroven, der skal skæres til med skrå snit for at passe til tagets hældning.

2

Nogle klinkbrædder skæres først til efter montering, fx her på forsiden under vinduet, hvor brædderne i første omgang rager lidt ud over kanten ved hjørnet. Sørg for, at skruerne placeres, så de danner lige linjer på facaden - det bliver mest harmonisk.

3

Klinkbeklædningen bliver fin regelmæssig, når du kigger på den fra den indvendige side. Det er smart her, hvor der ikke isoleres.

4

Der monteres dækbrædder, der ud over at beskytte samlingerne på midten af siderne og hjørnerne giver en flot finish.

06
Gulv og terrasse 5 Trin

Gulvet inde i annekset lægges diagonalt på tværs af de underliggende, også diagonale, strøer. Det kræver tilskæring i enderne af alle gulvbrædder, der samles med fer og not. Foran annekset og et stykke ned langs den ene side bygges en terrasse af trykimprægneret træ.

1

Gulvbrædderne lægges. De samles med fer og not og fastgøres til strøerne, som er monteret diagonalt på bundremmen. Gulvbrædderne fastgøres på tværs af strøerne, altså også diagonalt, så de skal skæres til med skrå snit i enderne, før de kan lægges.

2

Bræddegulvet er lagt. Det er en god idé at give det en gang overfladebehandling, inden det tages i brug, så det bliver mere modstandsdygtigt, fx en olie- eller sæbebehandling.

3

Den grundlæggende konstruktion til terrassen laves. Strøerne består af reglar, der i den ene ende fastgøres til bjælkesko på skurets bundrem.

Ved yderkanten er strøerne fastgjort til en rem med vinkelbeslag. Remmen er skruet fast til stolpesko støbt i jorden, ligesom der også er støbte stolpesko langs de yderste strøer og midt under den lange strø langs skuret.

Derudover er strøerne klodset op på punkter med fliser med en stump skråtskåret reglar, som skrues fast til strøen i den rigtige højde. Det er vigtigt at lave et solidt træskelet, så terrassen ikke kommer til at gynge, når du går på den.

4

Terrassebrædder lægges med en afstand på 5 mm. Brug afstandsbrikker, så du sikrer, at du får den samme afstand mellem brædderne. Placér skruerne på lige linjer - det giver den flotteste finish.

5

Til sidst monteres et dækbræt foran på terrassens forkant, så stolpeskoene er skjult.

Materialer

 • 100 x 100 mm trykimprægnerede stolper (til hjørnestolper)
 • 45 x 195 mm trykimprægneret træ (til ydre bundrem)
 • 45 x 95 mm reglar, både trykimprægnerede og ubehandlede (til indvendig bundrem, topremme, strøer, spær, understøtning og lodrette stolper i siderne)
 • 45 x 70 mm reglar (til skråstivere)
 • 12 mm OSB-plader (til taget)
 • 19 x 100 mm brædder (til klinkbeklædning og som dækbrædder på facade og hjørner)
 • 21 x 113 mm gulvbrædder med fer og not i ubehandlet fyr
 • 19 x 100 mm terrassebrædder (til den udendørs terrasse)
 • Alu-tagfod
 • Tagshingles i moduler, sort
 • Tagpapsøm til shingels
 • 1 dør med sprosser
 • 2 vinduer med sprosser
 • 2 små vinduer

Desuden:

 • Tørbeton
 • Stolpesko
 • Bjælkesko
 • Vinkelbeslag
 • Diverse skruer, inkl. karmskruer og selvskærende terrasseskruer
 • Afstandsstykker, 5 mm

Tidsforbrug

2-3 uger.

Pris

Ca. 16.000 kr. (vinduer og dør er genbrug)

Sværhedsgrad

Tilskæringsarbejdet er mere omstændeligt, når du bygger diagonalt. Her gælder det både strøer, gulv og beklædning, der skal skæres til med skrå snit.

Tegning

Hjørnestolperne har tre forskellige højder (150, 250 og 350 cm), så taget får hældning fra den højeste mod den laveste. De to resterende hjørnestolper har samme højde.

Strøerne er placeret diagonalt og fastgøres til den inderste bundramme. Strøerne understøttes med tværgående reglar, der er monteret til den ydre bundramme.

Hjørnestolperne bliver stivet af med skråstivere. Der saves hak til skråstiverne i de lodrette stolper i siderne.

Det længste spær, der placeres diagonalt mellem to hjørnestolper, understøttes af tværgående reglar fastgjort til den inderste toprem. I enderne er spæret fastgjort til et tværgående stykke reglar monteret til den ydre toprem.

3D-model

3D-model

Klinkbygget anneks med træterrasse

Anneksets har klinkbygget træbeklædning og en træterrasse, der er bygget rundt om det ene hjørne, så der er terrasse på to af siderne.

Åbn 3D-model

3D-model

Facade med skrå sider

Annekset med den skrå facade måler 4 x 4 meter og har ét stort tag med hældning fra den forreste hjørnestolpe til den, der er placeret bagerst diagonalt.

Åbn 3D-model

3D-model

Diagonale strøer

Strøerne er placeret diagonalt og fastgøres til den inderste bundramme. Strøerne understøttes med tværgående reglar, der er monteret til den ydre bundramme.

Åbn 3D-model

3D-model

Skråstiverne støtter hjørnestolperne

Hjørnestolperne bliver stivet af med skråstivere. Der saves hak til skråstiverne i de lodrette stolper i siderne.

Åbn 3D-model

3D-model

Det længste spær

Det placeres diagonalt mellem to hjørnestolper og understøttes af tværgående reglar, der er fastgjort til den inderste toprem. I enderne er spæret fastgjort til et tværgående stykke reglar monteret til den ydre toprem.

Åbn 3D-model

Video

Stolpesko støbt i rør

Så får du nemt stolpeskoene i vater og til at flugte hinanden

Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Lægning af tagshingles

Med shingles i små moduler er det let at lægge tagpap

Skær nemt gennem tagpap

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Anneks