Isoleret anneks for 100.000 kroner

Et anneks giver ikke bare et ekstra uderum, men også ekstra sovepladser - året rundt, hvis du isolerer det. Annekset har en enkel konstruktion med sider bygget i moduler og tag med én hældning. 100.000 kroner lyder måske voldsomt, men du sparer mange penge ved at bygge selv. Og dropper du fx isolering og nøjes med en billigere beklædning og en mindre terrasse, kan du godt gøre det billigere.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 uger
Pris
100.000 kroner

Intro

Hvis du hører til de mange, der drømmer om et anneks i haven, får du her opskriften på, hvordan du kan bygge et ekstra rum til glæde for dig selv, din teenager, venner eller familie, der en gang imellem overnatter.

Annekset her er virkelig luksusudgaven - med masser af lys indvendigt, lækkert klikgulv og gipsvægge og -loft.

Udvendigt er der terrasse rundt om annekset med plads til udendørs spiseplads. Hele herligheden er isoleret, så det kan bruges året rundt.

Et isoleret anneks holder både kulde og varme ude, så det er også en fordel i meget varme perioder, hvor du undgår, at der bliver for varmt i annekset.

Har du ikke brug for et isoleret anneks, bygger du det uden isolering. Og mindre, hvis du ikke behøver et anneks, der er 24 kvm som her. Det er heller ikke sikkert, du har brug for en lige så stor terrasse. Projektet er let at tilpasse dine behov og ønsker.

I denne byggevejledning får du:

 • Trin for trin-vejledning
 • Arbejdstegning
 • Komplet materialeliste
 • Video
 • 3D-modeller

LÆS OGSÅ: Solcelle-ventilation giver frisk luft for 0 kroner

Vejledning

01
Fundament 6 Trin

Annekset er godt funderet. Bundkonstruktionen (A og B) samles først og fastgøres til punktfundamenterne, der består af kraftige gevindstænger støbt fast i beton i jorden. Der bores huller i bjælken (A) til gevindstængerne, hvorpå der skrues en møtrik fast, som bundkonstruktionen kan hvile på. Metoden gør det nemt at justere bjælken, så den ligger helt lige, ved blot at dreje lidt på møtrikkerne. Strøerne (B) skrues fast til bjælken (A), og der lægges isolerende EPS-plader ned, der dækkes til med OSB-plader, så du har et fast gulv.

Isoleret anneks: Punktfundament til isoleret anneks 1

Punktfundamenterne består af en betonklods med en gevindstang med en møtrik, så bundkonstruktionen (A og B) nemt kan justeres på plads ved at dreje på møtrikken.

Isoleret anneks: Bjælke fastgøres til fundament i isoleret anneks 2

Bjælken (A) fastgøres til punktfundamenter, der består af gevindstænger støbt fast i beton. Når bjælken er justeret på plads, så den ligger helt lige, skæres gevindstangen til ved møtrikken.

Isoleret anneks: Strøer fastgøres på bjælke i isoleret anneks 3

Montér strøer (B) til bjælken (A). De placeres med en afstand på 50 cm, der svarer til størrelsen på de isolerende EPS-plader. Så slipper du for unødigt tilskæringsarbejde.

Isoleret anneks: Strøer i isoleret anneks fastgøres med lange skruer 4

Strøerne (B) fastgøres med lange skruer - en vinkelret gennem bjælken (A) ind i strøen og en skråt ind fra oven. Det giver en ekstra stærk fastgørelse, så du får en solid bundkonstruktion.

Isoleret anneks: Taglægter monteres i isoleret skur 5

Montér taglægter (C) på siden af strøerne, så du har noget at lægge EPS-pladerne på. De fastgøres, så der er 6 cm fra overkanten af taglægten til overkanten af strøen, svarende til EPS-pladens tykkelse.

Isoleret anneks: EPS-plader lægges mellem strøer til isoleret skur 6

Læg EPS-plader ned mellem strøerne (B), og dæk dem til med OSB-plader (J), så du har et fast gulv. OSB-pladerne samles med fer og not og lim. De lægges i forbandt og fastgøres til strøerne med søm.

02
Sider 11 Trin

Stolperne til sidemodulerne skal passe på millimeter, da du ellers får problemer med at samle modulerne. Her har vi bestilt stolperne på de eksakte mål, men du kan også selv save dem til, hvis du er omhyggelig med opmåling og tilskæring.

Isoleret anneks: Moduler til isoleret anneks samles 1

Start med at samle det bagerste modul og derefter de to skrå sidemoduler og det forreste -og tungeste - til sidst.

Modulerne skal placeres, så de rager 2 cm ud over bjælken (A). Det sikrer, at de OSB-plader, som siderne skal beklædes med, kan nå ned og dække over den øverste del af bjælken, samtidig med at der er lidt luft omkring pladen.

Isoleret anneks: Læg alle dele til et modul til isoleret skur på gulvet 2

Læg alle dele (D, E og F) til et modul op på gulvet, både de lodrette stolper og top- og bundrem. Stolperne (F) placeres her med en afstand på 57,7 cm. Der må maks. være 62,5 cm mellem stolperne fra center til center. Tilpas stolperne, så der er plads til vinduer/døre.

Isoleret anneks: Streg op til top- og bundrem til isoleret skur 3

Streg op på top- og bundrem, når du har målt op til stolpernes nøjagtige placering på modulet til bagsiden. Det gør det nemmere, når du bagefter skruer stolperne fast.

Isoleret anneks: Bagsidemodul til isoleret anneks rejses op 4

Det færdige bagsidemodul rejses op. Her er det godt med et par stærke hjælpere, for de 6 meter lange moduler er tunge.

Isoleret anneks: Modul til isoleret anneks skrues fast på top- og bundramme 5

Modulet skrues fast til gulv og bundramme, når du har sikret dig, at det står helt præcist. De lange skruer sættes med ca. 1 meters afstand.

Isoleret anneks: Stolper til isoleret anneks fikseres midlertidigt 6

Fiksér stolperne (F) midlertidigt, når du skal bygge sidemodulerne. Her har alle stolper forskellige længder, så de danner en skrå hældning til taget. Det gør det langt lettere at skrue den skrå toprem (E) fast.

Isoleret anneks: Sidemodul til isoleret anneks rejses op 7

Sidemodulet stilles op, rettes ind og fastgøres i første omgang med skruetvinger. Når modulet står perfekt, skrues det fast til gulvet og det bagerste modul.

Isoleret anneks: Det forreste modul til isoleret anneks bygges til sidst 8

Byg det forreste modul til sidst. Stolperne (F) fikseres midlertidigt på samme måde som på sidemodulerne, så det er muligt at rejse modulet uden topremmen (E). Det gør det langt lettere at rejse det tunge modul op.

OBS: Du kan klikke på billedet og se det i stort format.

Isoleret anneks: Toprem på isoleret anneks skrues fast 9

Skru topremmen (E) fast oppefra, når du har rejst forsidemodulet op og placeret det korrekt. Stolperne (F) er fikseret midlertidigt med en stump OSB-plade, der fjernes, så snart modulet er skruet fast.

Isoleret anneks: Modul på isoleret anneks skrues fast forneden med lange skruer 10

Skru modulet fast forneden med lange skruer, der går igennem bundremmen (D) og ind i sidemodulets bundrem.

Isoleret anneks: Sider på isoleret anneks skrues fast til det forreste modul 11

Skru også siderne fast til det forreste modul med de lange skruer. Også her placeres skruerne med ca. 1 meter imellem, så modulerne kommer til at sidde godt fast hele vejen rundt.

03
Beklædning med osb-plader 5 Trin

De fire sidemoduler danner anneksets bærende træskelet. Det beklædes nu udvendigt med OSB-plader, der stiver konstruktionen godt af og giver bygningen stabilitet.

OSB-pladerne skrues fast til stolperne. De steder, hvor der skal være vinduer og døre, skrues pladerne bare fast, selvom de går ud over åbninger til vinduer og døre. Det er langt lettere bare at skære pladerne til, når de er skruet fast. Du sparer en masse tid på opmåling ved at gøre det på den måde.

Isoleret anneks: Mål op til beklædning med OSB-plader på isoleret anneks 1

Mål op til beklædning med OSB-plader (J). De skal rage ned over bundremmen (A), så den er beskyttet. Husk at montere et fintmasket net forneden, før du sætter pladerne op, så du ikke får besøg af fx mus.

Isoleret anneks: OSB-plader monteres på isoleret anneks 2

Montér OSB-plader (J) på alle sider. Start forneden i den ene side, og bevæg dig så henad og opad. Skru den første plade fast med en enkelt skrue i det yderste og øverste hjørne, så du kan justere den på plads,

Isoleret anneks: Tjek, at den første plade på isoleret anneks sidder lige 3

Tjek, at den første plade sidder helt lige, og skru den fast hele vejen rundt. Det er vigtigt, at nederste række sidder perfekt.

Isoleret anneks: OSB-plade til isoleret anneks saves til, når den er skruet fast 4

Sav OSB-pladen til (J), når du har skruet den fast. Det er lettere at lade pladen rage ud over fx et dørhul end skulle måle præcist op til hver enkelt plade, før den monteres.

Isoleret anneks: De næste OSB-plader sættes op på isoleret anneks 5

Sæt den næste række OSB-plader (J) op. Når du har gjort dig umage med den første række, så den sidder 100 pct. vandret, er det bare at sætte de næste ovenpå og fastgøre dem. Der skal OSB-plader på hele vejen rundt på ydersiden af anneksets træskelet.

04
Den underliggende tagkonstruktion 6 Trin

Mellem den høje toprem forrest og den lave toprem bagerst skal der lægges spær, så du får et tag med én hældning.

Spærene placeres med en afstand på 57 cm. De stikker lidt ud i begge ender, så der kommer udhæng, lidt mere forrest end bagerst.

Der saves hak i alle spær, så de får godt fat i topremmene og ligger helt stabilt. Oven på spærene lægges OSB-plader, der limes og skrues fast, så du får en stærk, underliggende tagkonstruktion.

Isoleret anneks: Spæret placeres på topremmene i isoleret anneks 1

Placér spæret på topremmene, og markér, hvor der skal saves et hak. Det er lettest, hvis du bruger en vinkel. Når du saver hak i spærene, sikrer du, at de ligger stabilt, og du får en stærk konstruktion.

Isoleret anneks: Spær til isoleret anneks fastgøres til topremmene med lange skruer 2

Spærene fastgøres med lange skruer til topremmene. Det er smart at male det yderste af spæret, hvis det skal males, før det monteres. Spærene saves også til i den forreste ende, så de har lodrette snit.

Isoleret anneks: OSB-plader lægges på taget af isoleret anneks 3

Læg OSB-plader på taget, så det har et fast underlag til tagbeklædningen. Pladerne samles med fer og not og trælim i alle samlinger, så du får et stærkt underlag. Et tag, du også vil kunne gå på, hvis det er nødvendigt.

Isoleret anneks: Plader til isoleret anneks slås sammen med klods 4

Pladerne slås sammen med en klods, så samlingen bliver helt tæt. Slå aldrig direkte på pladerne med hammeren - du risikerer at ødelægge kanten. Fjern den overskydende lim, inden den tørrer.

Isoleret anneks: Plader på isoleret anneks skrues fast, når de er limet sammen 5

Skru pladerne fast, så snart du har limet og slået pladerne godt sammen. Det er fint med tre skruer i hvert spær pr. plade.

Isoleret anneks: Plader på isoleret anneks skæres til, når de alle er lagt 6

Pladerne skæres til, når de alle er lagt. Det er lettest at fastgøre pladerne uden først at skulle måle præcist op til hver enkelt plade og så bare skære det overflødige fra til sidst med rundsaven.

05
Tagbeklædning 5 Trin

På taget skal lægges en kraftig EPDM-gummidug, der købes i ét stort stykke, så du ikke behøver at tænke på samlinger. Gummidugen klæbes fast til taget med en medfølgende klæber. Det er vigtigt, at du bruger en klæber, der er beregnet til den gummidug, du vælger.

Rundt i kanten af taget skrues en opkantsliste fast - bortset fra bagerst, hvor vandet skal kunne løbe af. Listen skal sikre, at du får lavet en ordentlig afslutning på taget. Gummidugen skal gå op over listen, klæbes fast og dækkes til sidst med alulister, der skrues fast -så har du et stærkt tag.

Isoleret anneks: Opbygning af taget i isoleret anneks 1

Tagets opbygning

Isoleret anneks: Gummidug lægges på taget i isoleret anneks 2

Læg gummidugen op på taget. Her er den leveret på mål, med en smule overmål, så den rager lidt ud over kanten hele vejen rundt på taget.

Isoleret anneks: Klæber lægges på taget af isoleret anneks 3

Fordel klæberen på taget, når du har foldet halvdelen af gummidugen over til den ene side. Klæberen smøres nemmest på i et jævnt lag med en malerrulle på en lang stang, så du har en god arbejdshøjde.

Isoleret anneks: Gummidugen lægges over klæberen på taget af isoleret anneks 4

Læg gummidugen over i klæberen, og tryk den godt fast med en kost. Bagefter gør du det samme i den modsatte side.

Isoleret anneks: Lim puttes på opkantslisten på taget af isoleret anneks 5

Put lim på opkantslisten (T) på taget og i hjørnet mellem tag og liste. Tryk derefter gummidugen godt fast i limen. Ovenpå fastgøres en aluprofil med skruer, så du får en tæt afslutning på taget.

06
Isolering 5 Trin

Nu skal du i gang med at isolere annekset indvendigt, så det kan bruges året rundt. Et isoleret anneks holder ikke bare kulden ude, men beskytter også mod høje temperaturer indenfor i de varme sommerperioder.

Isoleret anneks: Isoleringsstykker lægges indvendig i isoleret anneks 1

Isoleringsstykkerne placeres både mellem stolper og spær. I loftet er isoleringen 2 cm tyndere end spærene (H), så der er luft op mod taget. Det giver plads til, at luften kan transportere kondensfugten væk oppe under taget.

Neden under isoleringen sættes først OSB-plader op, dernæst gipsplader.

Isoleret anneks: Afstanden mellem stolperne i isoleret anneks måles op 2

Mål afstanden mellem stolperne (F), så du kan skære isoleringen til. Læg 1 cm til i begge sider, så isoleringsstykkerne er en smule på overmål. Det betyder, at de skal klemmes på plads og lukker helt tæt i kanten.

Isoleret anneks: Isoleringsstykker til isoleret anneks skæres til 3

Isoleringsstykkerne skæres til lidt på overmål. Der findes særlige knive beregnet til at skære i isolering. Du kan også sagtens bruge fx en gammel brødkniv.

Isoleret anneks: Isoleringsstykker lægges mellem stolper i isoleret anneks 4

Pres isoleringsstykkerne på plads mellem stolperne (F). Når de er skåret lidt på overmål, sikrer du, at de bliver siddende, og at de lukker tæt ved kanterne. Isoleringsstykkerne presses ind, så de fylder rummet til OSB-pladerne (J) ud og holder forkant med stolperne.

Isoleret anneks: Isolering lægges mellem spær i isoleret anneks 5

Sæt også isolering fast mellem spærene (H), så annekset er isoleret på alle flader. Isoleringen placeres, så den holder forkant med spærene, og der er en smule luft op mod OSB-pladerne i loftet (J).

07
Osb-plader på indvendige sider 5 Trin

Vægge og loft beklædes med OSB-plader på den indvendige side. Det giver god stabilitet til bygningen.

Pladerne samles med fer og not og placeres i forbandt, altså lidt forskudt, så samlingerne ikke er lige ud for hinanden, og skrues fast til stolperne.

Der holdes en afstand på 1 cm fra gulvet op til pladerne på væggene. Rundt i kanten af alle plader sættes tape op, så fugten indefra ikke risikerer at trænge ud i konstruktionen, men i stedet kommer ud gennem vinduer og døre.

Isoleret anneks: OSB-plader sættes udenpå isolering i isoleret anneks 1

Sæt OSB-plader (J) op uden på isoleringen. Vær omhyggelig med, at første række sidder helt lige. Husk at banke pladerne godt sammen i fer og not-samlingen, inden du skruer dem fast til stolperne.

Isoleret anneks: OSB-plader sættes op indvendigt i isoleret anneks 2

Næste række OSB-plader sættes op. De monteres forskudt, i forbandt, for at få den stærkeste konstruktion. Du får et “naturligt” forbandt, hvis du starter rækken med det stykke, du har skåret fra i den foregående.

Isoleret anneks: OSB-plader sættes i loftet på isoleret anneks 3

Der sættes OSB-plader (J) op i loftet, så isoleringen også her er dækket til. Start i det ene hjørne i loftet, og arbejd dig så til siden og dernæst fremefter. Det er en god idé med en støtte, hvis du ikke har hjælpende hænder i nærheden.

Isoleret anneks: Tætning med tape omkring plader i isoleret anneks 4

Der tætnes med tape rundt i kanten af alle pladerne, så fugten indefra ikke kan trænge ud i konstruktionen.

Isoleret anneks: Indvendige vægge i isoleret anneks er tætnet 5

De indvendige vægge er tætnet ved alle samlinger. Kilerne under den nederste række sikrer, at der er 1 cm’s afstand til gulvet, så der er plads til, at træet kan “arbejde”.

08
Opsætning af gipsplader 6 Trin

Uden på OSB-pladerne sættes der gipsplader op. Det er virkelig nemt at sætte gipsplader op på et fast underlag som OSB-plader, da du ikke skal ramme fx en lægte helt præcist, men kan skrue i hele underlaget.

Har du ikke nogen til at hjælpe dig, får du brug for en støtte til at holde pladen på plads, når du skal skrue pladerne fast i loftet.

Alle samlinger spartles og forstærkes med armeringsbånd. Væggene slibes, så de bliver helt jævne, og males til sidst.

Isoleret anneks: Gipsplader placeres udenpå OSB-plader i isoleret anneks 1

Sæt gipsplader (K) op uden på OSB-pladerne på den indvendige side. De fastgøres med gipsskruer, der i princippet kan placeres, hvor det skal være med OSB-plader som underlag - der skal du ikke ramme fx lægter.

Isoleret anneks: Gipsplader løftes fra gulvet i isoleret anneks 2

Gipspladerne løftes 3-5 mm fra gulvet, så der er plads til, at træ og gips kan “arbejde”. Det er nemmest, hvis du placerer pladerne på et par kiler.

Isoleret anneks: Gipspladerne skrues fast i isoleret anneks 3

Pladerne skrues fast. De skal også placeres lidt forskudt i forhold til hinanden, mindst 30 cm, så samlingerne ikke er for tæt på hinanden. Det giver det stærkeste resultat.

Isoleret anneks: Gipsplader i isoleret anneks skæres til omkring vinduer og døre 4

Skær gipspladerne til, så der er åbning til døre og vinduer. Det letteste er bare at lade pladen gå forbi fx vinduesåbningen og så skære den præcist til, når den er skruet fast.

Isoleret anneks: Loftet i isoleret anneks beklædes med gipsplader 5

Loftet skal også beklædes med gipsplader. Her får du igen brug for en støtte, hvis du ikke har hjælpende hænder i nærheden.

Isoleret anneks: Samlinger i isoleret anneks spartles og forstærkes med armeringsbånd 6

Alle samlinger spartles og forstærkes med armeringsbånd, som trykkes godt fast i spartelmassen. Skruehullerne skal også spartles, og hele fladen slibes, så du får en helt jævn flade, der males til sidst.

09
Klikgulv 6 Trin

På gulvet i annekset lægges et klikgulv af laminat. Det har en stærk overflade og er modstandsdygtigt over for uv-stråling, der bliver ret massiv fra den store, sydvendte dobbeltdør.

Klikgulvet lægges som et svømmende gulv med ca. 1 cm’s luft rundt langs kanten hele vejen rundt. Det samles med klik i enderne, og på langsiden bankes det sammen i en fer og not-samling. Bank altid med en klods mellem klikgulv og hammer, aldrig direkte på gulvbrættet, da det kan efterlade mærker eller i værste fald ødelægge feren.

Isoleret anneks: Gulvets opbygning i isoleret anneks 1

Sådan er gulvet bygget op

Isoleret anneks: Et underlag ligges ovenpå OSB-pladerne i gulvet af isoleret anneks 2

Læg først et underlag oven på OSB-pladerne til klikgulvet. Her er det et lyddæmpende gulvunderlag, der rulles ud og skæres til i længden. Det sikrer, at klikgulvet ikke klaprer.

Isoleret anneks: Noten saves af første række klikgulv til isoleret anneks 3

Sav noten af klikgulvet til den første række, så gulvoverfladen kommer til at ligge med 1 cm’s afstand op ad væggen. Noten fjernes her med en stiksav.

Isoleret anneks: Den første række klikgulv lægges i isoleret anneks 4

Læg den første række af klikgulvet. Det samles med et klik i enderne, hvor stykket lige skal løftes lidt for at klikke ordentligt ind i låsemekanismen, inden det presses ned på plads mod gulvet.

Isoleret anneks: Sidste stykke i den første række klikgulv i isoleret anneks måles op 5

Mål op til det sidste stykke i den første række. Der skal lige være en smule luft mellem klikgulv og væg, så du kan få gulvstykket ned på plads, men også så der kommer ca. 1 cm’s luft rundt i kanten på det færdige svømmende gulv.

Isoleret anneks: Næste rækker klikgulv lægges i halvforbandt i isoleret anneks 6

De næste rækker lægges i halvforbandt, så samlingerne er forskudt med et halvt stykke i hver række. Det betyder, at hver anden endesamling er placeret ud for hinanden. Når du har samlet en række, slås stykket sammen med det foregående ved at slå på langsiden med en klods/hammer, så fer og not-samlingen bliver tæt.

10
Døre og vinduer 5 Trin

Døre og vinduer er alle bestilt på nettet, så de kunne fås i de ønskede specialmål, ikke mindst den store dobbeltdør ud til terrassen, som ikke er standardmål.

Det er vigtigt, at vinduer og døre kommer til at sidde i lod og vage, så du ikke får problemer med, at de lukker skævt. Derfor skal du være grundig med vaterpasset, når du justerer vinduer og døre på plads.

Når du monterer døre, skal du først afmontere selve døren, så det kun er rammen, du i første omgang monterer. Dørene sættes så i til sidst.

Isoleret anneks: Dobbeltdør monteres i isoleret anneks 1

Montér rammen til dobbeltdøren i åbningen, der skal være ca. 4 cm større end rammen. Så er der plads til, at træet kan arbejde. Det er en god idé at være to, når du skal montere en dobbeltdør.

Isoleret anneks: Rammen til døren i isoleret anneks måles i lod og vage 2

Tjek, at rammen er placeret i lod og vage. Det er vigtigt, så gør dig umage her. Hvis rammen ikke er helt lige, kan du få problemer med at åbne og lukke døren.

Isoleret anneks: Ramme til dør i isoleret anneks klodses op 3

Rammen klodses op, så den er i lod og vage. Det kræver som regel lidt finjustering, før den står helt præcist. Tjek med vaterpasset, og hav små plastklodser i forskellig størrelse klar til at justere højden med.

Isoleret anneks: Ramme til isoleret anneks skrues fast med karmskruer 4

Skru rammen fast med karmskruer, når den sidder, som den skal. Bor for til skruerne - her bores med 6 mm bor til 6,5 mm skruer.

Isoleret anneks: Der fyldes skum i fugen i rammen til isoleret anneks 5

Fyld skum i fugen mellem ramme og væg. Her bruges en montageskum. Montér nu den anden dør og vinduet efter samme metode. Fugen dækkes efterfølgende med en hjørneliste.

11
Beklædningsbrædder 11 Trin

Nu skal du i gang med anneksets udvendige beklædning. Der skal sættes vandrette beklædningsbrædder op. De samles med fer og not og skrues fast til afstandslister, så der er 2 cm’s luft mellem OSB-pladerne og beklædningsbrædderne. Det sikrer ventilation, så evt. fugt, der måtte trænge ind, kan komme væk igen.

På alle hjørner sættes hjørnelister op. Det giver en pæn afslutning på anneksets facade og er samtidig der, hvor brædderne skrues fast i enderne.

Isoleret anneks: Ventilation bag beklædning i isoleret anneks 1

Ventilation bag beklædningen
Ved hjørnerne fastgøres beklædningsbrædderne (R) til P, der er en del af hjørnelisten (N og P).

Isoleret anneks: Stolpe til isoleret anneks skæres til med en rundsav 2

Sav en 70 x 70 cm stolpe (N) til med rundsaven på den lange led, så der dannes et “L”. Dette “L” skal sidde yderst på hjørnet som en hjørneliste, der både beskytter og giver en flot afslutning på facaden.

Isoleret anneks: Hjørneliste af krydsfinerstrimler til isoleret anneks 3

Lav en hjørneliste (P) af to krydsfinerstrimler, der er 10 og 12 cm brede. De samles med skruer, så siderne på hjørnelisten bliver lige lange.

Isoleret anneks: Hjørnelister til isoleret anneks skrues sammen fra den indvendige side 4

De to hjørnelister (N og P) skrues sammen fra den indvendige side, så skruerne sidder skjult. Den “hele” hjørneliste savet ud af ét stykke træ sidder yderst. Den er mere modstandsdygtig, da den ikke har en samling.

Isoleret anneks: Hjørnelister til isoleret anneks skrues fast og males, inden beklædningsbrædder sættes op 5

Hjørnelisterne (N og P) skrues fast og males, inden beklædningsbrædderne (R) sættes op, så det er nemt at komme til. Listerne grundes og får to lag heldækkende træbeskyttelse, så træet er så godt beskyttet som muligt. Der monteres også afstandslister til beklædningsbrædderne.

Isoleret anneks: Beklædningsbrædder til isoleret anneks skæres til med kap-/ geringssav 6

Beklædningsbrædderne (R) saves til i længden på kap-/geringssaven. Sav altid det yderste af et facadebræt, inden du saver det endeligt til på længden, så du er sikker på at have pæne snit i enderne.

Isoleret anneks: Beklædningsbrædder monteres på isoleret anneks 7

Beklædningsbrædderne (R) monteres. De bankes godt sammen i fer og not-samlingen, inden de skrues fast til afstandslisterne (Q). Husk at bruge en klods, når du banker brædderne sammen, så du ikke slår direkte på dem med en hammer og risikerer at lave mærker.

Isoleret anneks: Beklædningsbrædder skrues fast til afstandslister på isoleret anneks 8

Brædderne (R) skrues fast med skruer til afstandslisterne (Q). En skrue i hver afstandsliste pr. bræt er fint. Placér skruerne på en lige linje - det ser pænest ud.

Isoleret anneks: Nederste bræt på isoleret anneks holder underkant med hjørnelisten 9

Sørg for, at det nederste bræt (R) holder underkant med hjørnelisten (N og P). Det giver det mest harmoniske udtryk.

Isoleret anneks: Beklædningsbrædder tilpasses i isoleret anneks 10

Det er nødvendigt at tilpasse brædder (R), fx under døren som her. Mål afstanden op, og sav et bræt til på langs, så det kan passe ind under dør og hjørneliste.

Isoleret anneks: Afstand holdes på 1 cm mellem beklædningsbræt og hjørneliste i isoleret anneks 11

Her holdes en afstand på 1 cm mellem beklædningsbræt (R) og hjørneliste (N og P). Skruen, der fastgør brættet til hjørnelisten, placeres ca. 2 cm fra enden.

12
Terrasse 12 Trin

Som afslutning på annekset bygges der en træterrasse rundt om tre af siderne.

Der laves først en underkonstruktion af kraftige bjælker, der monteres til gevindstænger støbt fast i beton - samme type punktfundament som til selve annekset. Ovenpå lægges strøerne, som terrassebrædderne fastgøres til.

Det er vigtigt, at terrassen har et solidt fundament, så den ikke gynger, når man går på den. En afstand mellem strøerne på 50 cm er passende her, hvor der er en stærk underkonstruktion.

Isoleret anneks: Bygge isoleret anneks med træterrasse 1

Terrassens underkonstruktion består af kraftige bjælker (G), som strøerne (S) fastgøres ovenpå.

Underkonstruktionen beskyttes mod fugt med en beskyttende, vandfast tape. Du kan også bruge murpap.

Isoleret anneks: Punktfundament til isoleret anneks med træterrasse 2

Lav punktfundamenter til terrassens underkonstruktion. En gevindstang støbes fast i et hul i jorden fyldt med beton. Der bores hul i bjælken (G), så den kan placeres på gevindstangen og justeres på plads.

Isoleret anneks: Bjælke i terrasse til isoleret anneks holdes på plads med gevindstang 3

Sæt en møtrik og en skive på gevindstangen, som kan holde bjælken på plads. Møtrikken gør det nemt at justere bjælken. Du skruer blot på møtrikken, til den ligger helt lige.

Isoleret anneks: Bjælke i terrasse til isoleret anneks kan forlænges ved at skrue to stykker sammen 4

Vil du forlænge en bjælke (G), kan du lave samlingen ved at skrue to stykker træ sammen med lange skruer og placere gevindstangen i revnen mellem dem. Der sættes en beskyttende tape på toppen af træet.

Isoleret anneks: Den bærende konstruktion til terrasse i isoleret anneks gøres færdig 5

Den bærende konstruktion gøres færdig. Bjælkerne (G) placeres med en afstand på 70 cm og gøres fast til gevindstængerne i punktfundamenterne. Træet beskyttes med en vandskyende tape på toppen, så vand ikke kan trænge ned i træet og skabe fugt-/rådproblemer.

Isoleret anneks: Bærende konstruktion til terrasse i isoleret anneks skal ligge lige, inden møtrikkerne strammes 6

Tjek, at den bærende konstruktion ligger helt lige, inden du strammer møtrikkerne. Hvis der er unøjagtigheder, er det nemt at finjustere på møtrikkerne.

Isoleret anneks: Strøer til isoleret anneks med terrasse skrues sammen til rammemodul 7

Strøerne (S) skrues sammen til et rammemodul, der skal monteres oven på den bærende terrassekonstruktion (G). Afstanden mellem strøerne er her 50 cm, og de skrues fast til en tværstiver forrest og bagerst, to skruer i hver ende.

Isoleret anneks: Rammemodul til isoleret anneks med terrasse monteres på den bærende konstruktion 8

Placér rammemodulet med strøer (S) oven på den bærende konstruktion. Rammen placeres med en afstand til facaden på ca. 8 cm. Den fastgøres med skruer til den bærende konstruktion (G).

Isoleret anneks: Strøer til isoleret anneks med terrasse fastgøres enkeltvis, hvor den bærende konstruktion skråner 9

Der fastgøres strøer (S) enkeltvis, hvor den bærende konstruktion skråner. Alle strøer beskyttes med vandskyende tape på toppen, når de er gjort fast. Du kan evt. også bruge murpap.

Isoleret anneks: Der lægges terrassebrædder på terrassen til isoleret anneks 10

Læg terrassebrædder. De fastgøres til strøerne med selvskærende terrasseskruer, så du er fri for at bore for. Sørg for, at der er den samme afstand mellem brædderne, ved at bruge afstandsbrikker, her 6 mm.

Isoleret anneks: Brædder til terrasse i isoleret anneks trækkes på plads med speciel tang 11

Brædderne trækkes nemt på plads med denne særlige tang. Den retter brættet ind, når afstandsbrikken er placeret, så det kommer til at ligge helt lige og med den rette afstand til brættet ved siden af.

Isoleret anneks: Isoleret anneks med terrasse står færdigt 12

Et luksussted til overnattende gæster.

Materialer

100 x 100 mm stolper:

 • Bjælke (A), 600 mm
 • Strøer (B), 400 mm

38 x 57 mm lægter:

 • Lægter (C), 400 mm (til isolering)

63 x 125 mm tømmer:

 • Bundremme (D), 400 og 600 mm
 • Topremme (E), 400 og 695 mm
 • Stolper (F), 200-240 mm
 • Strøer til terrasse (G)

75 x 150 mm tømmer:

 • Spær (H), 480 mm

18 mm OSB-plade:

 • Til gulv, tag, loft, udvendige og indvendige sider (J)

13 x 900 x 2.400 mm gipsplader:

 • Til indvendig beklædning (K)

25 x 200 mm brædder:

 • Sternbrædder (L), 480 mm
 • Sternbrædder (M), 700 mm

70 x 70 mm stolper:

 • Til hjørnelister (N), 200 og 280 mm

18 mm krydsfinerplade:

 • Til hjørnelister (P), 200 og 280 mm

21 x 33 mm lister:

 • Afstandslister (Q)

38 x 150 mm profilbrædder (lærk):
Til facadebeklædning (R)
45 x 70 mm spærtræ:

 • Til terrassekonstruktion (S)
 • Opkantsliste (T) (til taget)

28 x 145 mm brædder (lærk):

 • Til terrassen (U)

Desuden:

 • Gevindstænger, M20 inkl. skiver og møtrikker, 1 m lange
 • Beton
 • Trælim
 • Net til musesikring
 • EPS-plader, 50 x 100 mm
 • Klikgulv, inkl. gulvunderlag
 • Knauf, 95 x 560 x 980 mm
 • EPDM-gummidug til tag, 2 mm
 • Klæber til gummidug
 • Aluliste
 • Isoleringstape
 • Armeringstape
 • Spartelmasse
 • Beskyttende tape til strøer
 • Fugeskum
 • Hvid træbeskyttelse
 • Kiler i forskellige størrelser
 • Dobbeltdør, 200 x 200 mm
 • 2 mindre vinduer
 • 1 dør, 90 x 200 mm
 • Diverse skruer: korte og lange skruer, karmskruer, facadeskruer, gipsskruer

Specialværktøj

 • Enhåndsstøtte
 • Terrassebræt-opretter

Tidsforbrug

2-3 uger.

Pris

Ca. 100.000 kr.

Sværhedsgrad

Det er et stort projekt, der kræver et godt overblik, men de enkelte delopgaver er ikke svære i sig selv.

Tegning

3D-model

3D-model: Byg selv isoleret anneks
3D-model

Enkel konstruktion

Annekset har en enkel konstruktion med sider bygget i moduler og tag med én hældning. Facaden er beklædt med profilbrædder, der samles med fer og not. En dobbeltdør giver masser af naturligt lys i annekset og fin adgang til træterrassen.

Åbn 3D-model

3D-model: Bygge isoleret anneks på punktfundament
3D-model

Punktfundament

Hvert punkt består af en betonklods med en gevindstang med en møtrik, så bundkonstruktionen nemt kan justeres på plads ved at dreje på møtrikken.

Åbn 3D-model

3D-model: Fire moduler til sider i isoleret anneks
3D-model

Side i moduler

De fire moduler til siderne placeres, så de stikker 2 cm ud over bjælken i bunden. Det sikrer, at de OSB-plader, som siderne skal beklædes med, kan nå ned og dække over bjælkens øverste del.

Åbn 3D-model

3D-model: Opbygning af tag i isoleret anneks
3D-model

Tagets opbygning

Der lægges tagklæber rundt i kanten af gummidugen, så taget bliver tæt. En aluliste skrues fast til taglægten, der danner en opkant på taget.

Åbn 3D-model

3D-model: Isoleringsstykker i isoleret anneks placeres i loftet mellem spærene
3D-model

Isolering i loftet

Isoleringsstykkerne placeres i loftet mellem spærene, så der er 2 cm’s luft op mod taget. Det giver plads til, at luften kan transportere kondensfugten væk oppe under taget.

Åbn 3D-model

3D-model: Afstandslister i isoleret anneks laver ventilation bag beklædningen
3D-model

Ventilation bag beklædningen

Der sættes afstandslister op, som beklædningsbrædderne fastgøres til. Afstandslisterne sikrer, at der er luft imellem OSB-pladerne og beklædningsbrædderne.

Åbn 3D-model

3D-model: Træterrasse til isoleret anneks af kraftige bjælker
3D-model

Terrassens konstruktion

Terrassens består af kraftige bjælker, der monteres til gevindstænger støbt fast i beton. Ovenpå lægges strøerne, som terrassebrædderne fastgøres til.

Åbn 3D-model

Video

Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Sæt isoleringen i spænd

Deling af gipsplader

Med en skarp hobbykniv går det nemt og hurtigt

Gipsbit sikrer korrekt skruedybde

Klikgulv - første række

Kom godt fra start - med grundig opmåling

Klikgulv - lægning i forbandt

Med forskudte rækker bliver gulvet stærkt og stabilt

Klikgulv - den sidste række

Med et slagjern er det nemt at lirke brædderne på plads

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Anneks