Tørt brænde året rundt

Træt af vådt brænde? Se her, hvordan du bygger et fleksibelt brændely, der sikrer dig tørt brænde året rundt - og samtidig pynter i haven.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
400 kroner

Konstruktionen giver ikke kun brændet ly for regnen. Den er også et dekorativt indslag i haven.

Intro

Lad taget over brændet følge med op og ned, efterhånden som du fylder op og bruger af brændet. Så har du altid tørt træ til bålfadet og brændeovnen.

Tørt træ er let at tænde og holde ild i, og tørre stykker brænde er lettere at styre til en ren forbrænding, som effektivt giver varme uden at belaste miljøet mere end højest nødvendigt.

Det er den afgørende tanke bag vores nytænkende brændely – som samtidig er et overbevisende og dekorativt element i haven eller langs indkørslen. Det er delt op i sektioner, som det er nemt at stable brændet op i, og som gør det let at holde styr på, hvilket brænde der har ligget og tørret i den fri luft så længe, at det er klart til at gå i ovnen.

Og som det virkeligt originale har hver sektion sit eget tag, der kan hæves og sænkes, så det altid beskytter brændet optimalt mod regn og sne.

Konstruktionen er enkel med stolper og tagfiner beklædt med tagpap. Vi kæler for detaljerne og lægger shingels på tagene, men det kan du nemt vælge til eller fra – ligesom du uden videre kan justere højde og længde efter dit behov.

LÆS OGSÅ: Byg selv lækkert halvtag over brændestakken

Taget følger brændet

Regn og sne når ikke ind på dit brænde I takt med, at du bruger af brændet i dit brændely, sænker du taget.

Derved undgår du, at slagregn og fygesne lægger sig oven på det tørre brænde og gør den øverste del for fugtig til ovnen.

De korte sektioner gør det nemt at stakke brændet, holde styr på, hvor længe det har ligget – og at løfte og sænke taget, så det hele tiden beskytter træet i de enkelte sektioner optimalt.

Tagsektionerne skydes op og ned mellem de dobbelte stolper, og det kan placeres i fire højder.

Tørt brænde er guld

De moderne brændeovne hjælper dig til at fyre rent og med stort udbytte af træet - men kun hvis dit brænde er tørt.

Der er alle grunde til kun at lægge tørt brænde i ovnen. Du får mere varme ud af det. Du har nemt ved at tænde op. Du slipper for sod i skorstenen og risikoen for løbesod og skorstensbrand. Du skal stort set aldrig bære aske ud. Og du undgår at svine atmosfæren til med ubrændte partikler.

Det hele skyldes, at de brandbare gasser, der frigøres fra træet i ovnen, først brænder rent og effektivt, når temperaturen i ovnen er oppe ved 1000 grader. Lægger du fugtigt brænde ind i ovnen, koster det så meget energi at få

vandet ud, at temperaturen falder ned under de 1000 grader. Derfor vil mange af de brandbare gasser fortsætte op i skorstenen uden at blive antændt.

Hvis brændet har haft mindst et år i ly for regn og sne og har været inde i huset et døgns tid, er indholdet af vand så lavt, at ovnkammeret hurtigt kommer op på den ideelle temperatur, når du tænder op med småbrænde. Og ved hver ny fyringsrunde bevarer du temperaturen så høj, at stort set alt træet brænder godt og rent med fuldt udbytte af den oplagrede energi.

LÆS OGSÅ: 3 TIPS: Tjek om dit brænde er tørt!

Tørt brænde brænder med lysgule og hvide flammer og efterlader ingen sod og næsten ingen aske, når du fyrer rigtigt i ovnen.

Vejledning

01
De dobbelte stolper samles og stilles op 5 Trin

Brændelyets sektioner skabes af dobbelte stolper, som vi graver ned i jorden. De skal stå præcis på linje, med den rigtige afstand og helt lodret, for at tagene kan hæves og sænkes uden problemer.

Hver dobbeltstolpe består af to stolper, der samles omkring afstandsklodser, så afstanden mellem dem er 6 cm. Derved få vi en sprække, som tagene kan køres op og ned i, styret af en klods på gavlene.

1

To afstandsklodser (B) gøres fast på en af stolperne (A) hhv. ude i den ende, der skal ned jorden, og 80 cm oppe. Hver klods lægges på en 3 mm afstandsbrik (C) og skrues fast med en 5 x 80 mm skrue.

2

Den anden stolpe (A) skrues fast i klodserne (B) med 120 mm lange skruer. Fortsæt med de næste stolper. Kig dem godt ud, og find de stolper, der følges bedst, så åbningen er lige bred hele vejen.

3

Marker stolpernes placering, og grav ud til dem. Vi sætter dem med en afstand på 123 cm (130,5 fra center til center), som passer med tagfinerplader. Hullerne skal være 90 cm dybe og 35 x 25 cm i bunden.

4

Sæt stolperne (A) ned i hullerne. Den øverste af de to afstandsklodser (B) skal være under hullets overkant. Ret de yderste stolper op, og fiksér dem på begge ledder med et par skrålægter i jorden.

5

Fyld jord om de yderste stolper, og ret de næste ind efter dem. Stamp jorden omhyggeligt, for hver 10 cm jord du fylder i, og tjek, at de stadig står lodret. De øvrige stolper rettes op efter en snor.

02
Toppen af stolperne samles og skæres til 5 Trin

De seks stolpepar er nu oppe at stå - men de er stadig ikke samlet foroven, og det er der en god grund til: Det er langt lettere først at skære dem til i højden nu end at skulle ramme en præcis dybde, når vi graver dem ned i jorden.

Nu skal vi altså have dem skåret til i højden - og først samler vi dem om en 6 cm tyk klods, så afstanden mellem de to stolper er 6 cm hele vejen.

1

Vi mærker først en fælles højde op på alle stolper (A) - det, man kalder et måleplan. Brug et laservaterpas eller et slangevaterpas. Højden er uden betydning - du måler alle højder op ud fra måleplanet.

2

Afstandsklodserne (D) til toppen af stolperne skæres 6 cm tykke. Hvor vi nede brugte en 57 mm bred lægte og tilføjede en 3 mm brik, må vi her skære klodsen ud af en ekstra 75 x 75 mm stolpe.

3

Klodsen (D) sættes på plads, så bunden af den sidder 10 cm under den højde, du ønsker på den færdige stolpe. Hold på tingene med en tvinge. Sæt samme højde af på de øvrige stolper ud fra måleplanet.

4

Stolperne (A) og afstandsklodsen (D) samles med en bræddebolt (E) på 12 x 230 mm. Hullet til bolten bores med et 12 cm sneglebor 25 mm over klodsens bund.

5

Toppen af stolperne skæres af i en vinkel på 30 grader. Mærk op hele vejen rundt, og skær toppen til med en lang klinge i stiksaven eller en fukssvans.

03
Tagsektionerne bygges op af krydsf ner 5 Trin

Tagfiner og tagpap skal danne de fem små tag over hver sin sektion i brændelyet. Taget bygger vi med 30 graders hældning. Hver tagsektion består at to gavle, et enkelt mellemspær og to tagflader, det hele skåret af almindelige 12 mm tagfinerplader. \Fladerne og gavlene beklædes med “selvsvejsende” shingles - det er solens varme, der svejser dem sammen. Er du utålmodig, bruger du glat tagpap.

1

Start med at tegne et enkelt spær (F) på en plade. Vi laver gavle og spær 75 cm brede og 21 cm høje. Det giver en taghældning på cirka 30 grader.

2

Skær spæret (F) præcist ud, og brug det som skabelon, når du streger op til de øvrige.

TIP: Find et system, som udnytter pladerne optimalt. Husk at gøre plads til savsporet.

3

Tagfladerne (G) er en strimmel på 46 cm i pladens fulde bredde på 122 cm. Spær (F) og flader (G) skæres lettest ud med en dyksav med føringsskinne.

4

Når du skærer tagfladerne (G), kan du med fordel vinkle saven med 30 grader. Derved bliver kanterne lodrette, og så er det lettere at samle pladerne foroven.

5

Hvert tag samles af tre spær (F) og to tagflader (G). To spær placeres helt ude som gavle, et i midten. Pladerne limes og sømmes i samlingerne.

04
Tagene dækkes med tagpap i tunger 7 Trin

Vil du spare tid (og lidt penge), kan du nu lægge glat tagpap på tagsektionerne. Vi kæler lidt for tingene og ofrer shingles - altså tagpap skåret i tunger, så de minder lidt om rundede skiferplader.

Det bliver pillearbejde, for der er kun plads til to rækker hele shingles, mens bunden forneden og de sidste tunger foroven må skæres ud - hvilket smart nok sker ved at skære fligene af den stribe, der lægges forneden.

1

Skær fligene af 3 baner shingles til hvert tag, lige i bunden af hakkene. Den hele, men fligeløse strimmel (L) skal bruges til tagfoden. Fligene (M) gemmes til den øverste række ved rygningen.

2

Tagpap (P) til gavlene (F) skæres til af topsafe-pappet. Sæt pappet (P), så det stikker 1 cm ned under gavlen (F), og smelt det fast med varmepistol. Skær også de 18 cm brede strimler (N) til rygningen ud nu.

3

Træk folien af bagsiden på strimlen (L). Læg den på plads ved tagfoden, så der bliver en flig eller en samling på midten af tagsiden (G). Hold strimlen på plads med et par klammer.

4

Skær det overskydende pap af langs kanten. Sørg for at skære til efter hvert lag. Er der mere end et lag pap, er det meget svært at skære.

5

Læg to rækker shingles på hver tagflade. Hver række forskydes en halv flig. Rækkerne hæftes med klammer i overlægget, hvor pappet dækkes af næste lag, så de ikke skrider.

6

De løse flige (M) gøres fast som øverste række. De holdes på plads med klammer i toppen. Du skal ikke varme alt op; shingles-pappet svejser selv sammen, første gang solen varmer det op.

7

Vi slutter tagdækningen af med strimlen (L) på rygningen. Den kan vi ikke hæfte med klammer, så her varmer vi igen bagsiden op med varmepistolen.

05
Tagsektionerne sættes op på stolperne 5 Trin

Tagene skal hænge vandret, men de skal ikke gøres fast. Hvert tag skal kunne flyttes op og ned i sit fag, afhængigt af brændet i stakken nedenunder. Derfor sætter vi en bæreklods (H) på gavlen i begge ender af hvert tag. Klodsen passer ind i dobbeltstolperne (A), hvor de skal hvile på en 10 mm bræddebolt. Vi borer huller i stolperne, så boltene kan flyttes op og ned i fire højder.

1

Skær de 15 cm lange bæreklodser (H) ud af lægten. Bor for med et 5 mm bor midt på gavlen. Mærk klodsens midte op, og skru den fast med 4 x 40 mm skruer, så den flugter med underkanten af gavlen.

2

Mærk op til bolthullerne på stolperne (A) efter dit måleplan. Vi giver bræddebolten (J), som skal bære taget, et hul i fire højder med 20 cm imellem. Mærk op på alle stolper 2 cm fra kanten mod taget.

3

På de yderste stolper skal der kun være huller ind mod taget, på de øvrige bores to huller i hver højde. Brug et bor, der er 1 mm større (11 mm) end boltene.

4

Vip tagene ind mellem stolperne. Det letteste er at lægge taget på et par skruetvinger, løfte en ende ad gangen og skubbe bræddebolten ind under klodsen.

5

Så er brændelyet færdigt, og ved at flytte bræddeboltene til et passende sæt huller kan vi altid placere hver sektion tæt over brændet, så det ligger tørt.

Materialer

75 x 75 mm trykimprægnerede stolper
• 12 stolper (A) a 240 cm
• 6 afstandsklodser (D) a 15 cm (6 cm tyk)

38 x 57 mm trykimprægneret lægte
• 12 afstandsklodser (B) a 10 cm
• 10 bæreklodser (H) a 15 cm

12 mm tagfiner
• 15 spær (og gavle) (F) a 75 x 21 cm
• 10 tagflader (G) a 122 x 46 cm

Shingles (Icopal type K)
• 5 m2 tagbeklædning (K)
• 10 tagfødder (L)
• 30 flige (M)

Tagstrimmel (Icopal topsafe tagpap)
• 10 beklædning gavle (P) a 75 x 22 cm
• 5 rygninger (N) a 18 x 122 cm

Desuden:
• 12 afstandsbrikker (C), 3 mm
• 6 bræddebolte m. møtrik og skive (E), 12 x 230 mm
• 10 bræddebolte (J), 10 x 200 mm
• Rustfri skruer, 5 x 120, 5 x 80 og 4 x 40 mm
• Vamgalvaniserede dykkere, 1,8 x 40 mm
• Snedkerlim
• Klammer i klammepistol

Tidsforbrug

Det tager et par weekender. Du kan spare lidt tid ved at bruge almindeligt tagpap.

Pris

Cirka 400 kroner for første fag og 300 kroner for de næste.

Sværhedsgrad

Du skal være omhyggelig med at placere stolperne og stampe dem godt til, men der er ingen svære opbygninger.

Tegning

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Brændeskure