Stort og åbent cykelskur på stolpesten

Med fire ens vægmoduler og et simpelt træskelet er der masser af plads til familiens cykler. Og da konstruktionen hviler på stolpesten, slipper du for at støbe.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
5.000 kroner

Intro

Cykler har det rigtig godt med at stå overdækket og luftigt – frem for at stå inde i et koldt skur. Det betyder nemlig ikke bare, at du kan sætte dig på en tør saddel, næste gang du skal ud at køre, det betyder også, at din cykel tørrer hurtigt, så den ikke ruster.

Så hvis du ikke hører til dem, der elsker at slæbe cyklen ned i kælderen hver aften eller starte på en våd halvrusten cykel om morgenen, så er vores elegante læskur med åbne vægge det helt rigtige. Konstruktionen er superenkel, og arbejdet nemt at planlægge, fordi du begynder med at bygge de fire helt ens vægmoduler. Omkring de to moduler samler du så gavlene.

LÆS OGSÅ: Få perfekt resultat med et tegneprogram!

Først derefter begynder du at rejse tingene på stedet, og modulerne sikrer med deres skråstivere, at det hele står urokkeligt, når den sidste skrue er sat i. Det tager lidt tid at lave vægmodulerne, men de giver skuret en flot lethed, og når først de er klar, går resten af arbejdet så meget desto hurtigere

Vejledning

01
Modulernes ramme 3 Trin

1

Vi mærker samlingerne op på de vandrette lister (H) i vægmodulerne. Mens øverste og nederste liste kun samles med to korte lodstolper (L), skal de inderste lister møde alle syv lodstolper (L og K).

2

I de vandrette lister (H) bores to skruehuller til hver samling med et 5 mm bor. Her borer vi for både til de lange lodstolper (K) og de korte (L) fra samme side.

3

De lange lodstolper (K) skrues fast på de inderste vandrette lister (H) med 5 x 80 mm skruer. Delene holdes på plads med tvinger, mens der skrues.

02
Kryds i modulerne 8 Trin

Når de lange lodstolper (K) er lagt ind mellem de inderste vandrette lister (H), begynder vægmodulet at tage form.

Nu vil vi først gøre modulerne stive ved at indføje de skrå lister (J), og derefter føjer vi de korte lodstolper (L) og yderste vandrette lister (H) udenpå. Til sidst lægger vi de smalle lodrette lister (M) på i hver side, så er modulerne klar til at blive malet. Det lyder kompliceret, men er enkelt - og du får øvelsen, inden du når til det ottende og sidste kryds!

De skrå lister skar vi i første omgang ud i fuld længde - det er lettere og meget mere præcist at passe til i længden efter det hul, hver enkelt skal sidde i.

1

De skrå lister (J) skæres først til undervejs, så de hver for sig tilpasses det hul, de skal sidde i. Først markerer du midterlinjen på den skrå liste, så du kan holde den på dens plads og mærke snittet af. Husk at holde rammen i ret vinkel imens.

2

Listen J skæres til og lægges på plads, og dens makker streges op. Her kan vi både markere endesnittene og de steder, hvor de to lister (J og J) mødes.

3

De krydsende skrålister (J) fældes ind i hinanden. Vi skærer en række parallelle snit halvt ned i samlingerne, så går det let at fjerne resten med et stemmejern.

4

Skrålisterne samles og fikseres med 2 x 40 mm galvaniserede dykkere. Her spænder vi dem op i arbejdsbænken, så de både holdes på plads og står stabilt, mens vi slår sømmene i. Med en dyknagle sænker vi dem en smule ind i træet.

5

Det samlede kryds placeres og gøres fast med 5 x 80 mm skruer. Skruerne sætter vi i nedefra, så der ikke vil lægge sig vand i hovedet. Bor for i den første del med et 5 mm bor.

6

De korte lodstolper (L) og de yderste vandrette lister (H) skrues på. Igen bruger vi 5 x 80 mm skruer. Vi sætter først de korte stolper (L), der nærmest bare er en slags afstandsklodser, på rammerne med krydsene i, og så tilføjes de yderste lister (H).

7

Modulerne sluttes af med de smalle kantlister (M) i hver side. Dem gør vi også fast med to skruer i hver samling, og vi borer for med et 5 mm bor, så træet ikke flækker, men vi nøjes med 5 x 60 mm skruer.

8

Modulerne males to gange. Vi lægger de fire moduler oven på hinanden, mens vi maler kanterne, så går det hurtigere - næsten som at male en reol. Når alle sider har fået, lader vi dem tørre et døgn og maler endnu en gang.

03
Gavlene rejses 7 Trin

Når modulerne er samlet og malet, er det tid at komme ud af værkstedet og tage fat, hvor læskuret skal stå.

Her samler vi først to gavle omkring hver sit vægmodul. Ud over modulet består hver gavl af en lang stolpe (A), en kort stolpe (B) og et yderspær (D).

Gavlene stiller vi på stolpesko støbt fast i fundamentblokke (G). Hvor kraftig forankringen skal være, afhænger af, hvor udsat skuret står. Blokkene skal stå præcist, men i højden kan du justere lidt, da stolperne har godt af luft i bunden.

De seks fundamentblokke placerer vi med hjælp fra sternbrædderne (C), hvor vi mærker placeringen af stolperne op.

1

Til gavlene skruer vi først to stolper (A og B) på to vægmoduler. Vi venter med at skære dem til i højden, placerer dem blot 10 cm fra bunden i begge ender af de to moduler og skruer dem fast med 5 x 60 mm skruer gennem den smalle kantliste (M).

2

Klods gavlen op, og sav stolper (A og B ) og yderspær (D) til med skrå snit. Forsiden på den lange stolpe (A) skal være 205 cm, og langsiden på den korte stolpe (B) bliver 150 cm. Yderspæret (D) skæres, så det flugter stolperne udvendigt.

3

Yderspæret (D) skrues på stolperne (A og B) med fem 5 x 60 mm skruer i hver samling. Derefter bygger vi den anden gavl op - og for at sikre, at de bliver ens, bruger vi den første som model.

4

De fire spær (E) skæres til, og to af dem forsynes med vinkelbeslag. Snittene på spærene (E) streger vi op ved gavlene; de skal som yderspærene flugte med ydersiden af stolperne. På de to skrues vinkelbeslag på begge sider i begge ender.

5

De seks indstøbte stolpesko (G) graves ned og rettes til. Vi bruger sternbrædderne (C) til at justere de tunge betonklodser på plads efter at have streget placeringen af stolper og spær op på dem. Skoenes lodrette flade vendes indad.

6

Gavlene rejses på deres stolpesko. Et par skråstivere holdt fast med tvinger gør det nemt at rette dem op i lodret på begge ledder. Læg gerne afstandsklodser i stolpeskoene, dels for at få alt i lod, dels for at undgå, at der står vand ved stolpernes bund.

7

Gavlene holdes på plads med skråstivere, men skrues ikke fast i første omgang.

04
Konstruktionen 7 Trin

Når de to gavle er rejst med støtte af skråstivere, forbindes de med de lange sternbrædder (C) og de sidste stolper.

Da vi ikke har skruet dem fast i skoene endnu, er der stadig mulighed for at rette stolperne til, så de kommer til at passe med de to moduler i bagvæggen og stadig stå i lod og alle præcist lige højt.

Vi har ikke skåret sternbrædderne til, det gør vi først, når de er skruet fast på stolperne - så kan det ikke gå galt. I hvert fald ikke, hvis du lige tjekker placeringen med de to moduler og den sidste stolpe klemt ind på plads, før du skruer.

1

Gavlene forbindes med det bageste sternbræt (C), der skrues på stolperne B med 5 x 60 mm skruer. Brættet placeres efter de streger, vi før lavede på det, men vi skruer ikke den anden samling fast, før vi har tjekket afstanden med de sidste dele klemt ind.

2

Sternbrættet (C) saves til, så det flugter med yderspæret (D). Da du har den stive gavl som modhold, er det ikke svært at holde brættet i ro imens, men du kan også bruge en stiksav.

3

Det forreste sternbræt (C) skrues på de lange stolper (A). Her bruger vi også 5 x 60 mm skruer. Skruer du en klods på stolpen, som brættet kan hvile på, går det nemt at placere brættet helt nøjagtigt.

4

De to midterstolper (A og B) sættes op. Vi har streget placeringen op, da vi rettede fundamentblokkene til. Nu sætter vi stolperne på stolpeskoene og streger af, hvor de skal kortes af. De tilskårne stolper stilles tilbage og skrues på sternbrædderne (C).

5

Alle stolperne (A og B) skrues fast i stolpeskoene (G). Vi retter dem først omhyggeligt i lod ned fra deres fastgøring i sternbrættet og skruer dem så fast forneden med to 5 x 60 mm skruer.

6

De sidste vægmoduler skrues fast til stolperne (B) med 5 x 60 mm skruer. Her kan du også lette arbejdet ved at skrue klodser på stolperne til at sætte dem på, så går monteringen som en leg. Også her holder vi 10 cm til stolpens bund.

7

Vægmodulerne gør konstruktionen så stabil, at skråstiverne nu kan fjernes.

05
De sidste spær 6 Trin

Vi er næsten ved taget - kun de sidste spær (E) mangler, og så vil vi også male, inden vi kommer til tagfladen.

Taget lægger vi med klinkbrædder af lærketræ. Det er nemt og flot, og fladen syner let. Dog må man regne med, at der kan sive vand igennem, hvis det regner kraftigt. For at mindske det lægger vi en byggefuge ind mellem brædderne.

Alternativt kan du selvfølgelig lægge vandfaste krydsfinerplader på spærene og beklæde dem med tagpap - og du kan skrue gennemsigtige trapezplader på.

Lærkebrædderne giver vi træolie, før de sømmes på. Det øvrige træ males to gange med heldækkende træbeskyttelse.

1

For at lette arbejdet skruer vi et bræt (X) oven på det spær (E), vi skal til at lægge op. Det skal rage lidt ud i begge ender og er bare til at holde spæret, mens vi gør det fast. Så løsnes det og skrues på næste spær, der så lægges op.

2

Spæret (E) lægges op og rettes til, så det i begge ender ligger midt mellem to stolper - vi er begyndt med et af de spær, som vi har forberedt med vinkelbeslag i begge ender.

3

De to spær (E) med vinkelbeslag skrues fast i sternbrædderne (C) med 4 x 30 mm skruer i beslagene.

4

De to midterste spær (E) skrues på hver sin side af midterstolperne (B og A) med 5 x 70 mm skruer. Også her går arbejdet nemt og bliver præcist hver gang, fordi spæret holdes på oppe af vores hjælpebræt (X).

5

Hele konstruktionen males. Det er nemmest at male konstruktionen, inden tagbrædderne lægges på. Alt træ får to gange heldækkende træbeskyttelse.

6

Taget er hurtigt lagt, og profilbrædderne er en elegant løsning.

06
Tag og håndlister 6 Trin

1

Så skal vores lille bygning beklædes med brædder (F). Vi venter med at skære dem til, til hele fladen er lagt. Er brædderne ikke lange nok, samles de over spærene. Start på skift med et kort og et langt bræt, så samlingerne ikke ligger op ad hinanden.

2

For at øge tætheden kan du lægge en byggefuge i samlingerne, inden du trykker brædder sammen. Brug en MS-byggefuge, der ikke som en silikonefuge vil mugne, hvis der kommer en fugtig periode.

3

Brædderne (F) sømmes fast. Det tager ikke lang tid at sømme taget på. Lad dem stikke rigeligt ud ved enderne, så du kan skære dem af på én gang til sidst. Vi bruger 2,5 x 55 mm galvaniserede dykkere.

4

Tagbrædderne (F) skæres til på én gang ved gavlene til sidst. Det er langt hurtigere og mere præcist at skære hele kanten af med et langt strøg med rundsaven end at skære til enkeltvis, før de lægges op. Spænd et bræt (X) på til at køre saven efter.

5

Så mangler vi kun at tilføje håndlisterne (N). De skæres til i længden og skrues fast oven på modulerne med 4 x 50 mm skruer. Vil du gøre det fint, dækker du skruerne med træpropper.

6

Håndlisten smøres ind i olie og poleres - så er dit læskur helt perfekt.

Materialer

Stolper, fundament og tag

90 x 90 mm trykimprægnerede stolper:
• 3 stolper (A) a 205 cm
• 3 stolper (B) a 150 cm

28 x 120 mm trykimp. terrassebrædder:
• 2 sternbrædder (C) a 392,6 cm
• 2 yderspær (D) a 210 cm

45 x 95 mm reglar:
• 4 spær (E) a 210 cm

19 x 120 mm klinkbrædder, lærk:
• 21 brædder (F) a 400 cm

4 vægmoduler

45 x 45 mm høvlede lister:
• 16 vandrette lister (H) a 176 cm
• 16 skrålister (J) a 66,5 cm
• 20 lange lodstolper (K) a 47 cm
• 16 korte lodstolper (L) a 5 cm

20 x 45 mm høvlede lister:
• 8 kantlister (M) a 75 cm

20 x 70 mm nyatoh eller hårdt træ:
• 4 håndlister (N) a 180 cm

Desuden:
• Skruer til udebrug: 4 x 30, 4 x 50, 5 x 60, 5 x 70 og 5 x 80 mm
• 6 betonfundamenter med stolpesko (G)
• 8 vinkelbeslag a 60 x 90 x 90 mm
• Galvaniser. dykkere: 2,5 x 55 og 2 x 40 mm
• Heldækkende hvid træbeskyttelse
• Klar træbeskyttelse
• Byggefugemasse af MS-typen
• Evt. et cykelstativ i metal

Tidsforbrug

3-5 dage plus tørretider

Pris

Cirka 4000 kroner

Sværhedsgrad

Moduler forenkler byggeriet. De tager tid at bygge, men du kan gøre dem færdige inden døre, og de giver ro til det efterfølgende arbejde.

Tegning

Video

TEKNIK: Stolpesko støbt i rør

Så får du nemt stolpeskoene i vater og til at flugte hinanden

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Stopklods til kapsaven

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Cykelskur