Lækkert cykelskur i moduler

På bare et par dage kan du bygge et flot skur til cykler og haveredskaber. Skuret bygges med smarte moduler af lister og OSB-plader, og så har vi forsynet det med et smukt græstag, som gavner miljøet.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
11.000 kroner

Intro

Dette smarte skur til cykler og haveredskaber bygger du på en lang weekend sammen med en makker. De vandfaste plader og de vandrette lister giver skuret et moderne udseende. Som en ekstra detalje har vi forsynet skuret med et græstag, som både ser smukt ud og er med til at gavne miljøet.

LÆS OGSÅ: Få perfekt resultat med et tegneprogram!

Der er intet rigtig svært i dette projekt, men du skal være omhyggelig, når listerne sættes fast, så de sidder snorlige hele vejen rundt. Hvis I er to personer om at bygge skuret, kan det klares på bare tre dage.

Vejledning

01
Væggene og døren samles først 5 Trin

Når du har samlet de fire vægge og døren i værkstedet eller carporten, er skuret stort set klar til at blive sat op.

Du skal ikke støbe eller grave ud til stolper, da væggene hviler på indstillelige ben (stilleskruer). Det kræver dog, at du har et helt plant underlag at arbejde på, så vi anbefaler, at du lægger fliser, inden du samler skuret.

OSB3-pladerne, der benyttes, er beregnet til udendørs byggeri, men skal for en sikkerheds skyld have en gang lak/træbeskyttelse, når de er monteret.

1

Start med at samle fire ens rammer og en dør. Du skal bruge rammer til tre vægge og en væg med dørhul. Brug 5 x 120 mm skruer: to i hver stolpe (A) og to i døroverliggeren (B1).

2

Stilleskruerne (C), som skuret står på, kører i såkaldte islagsmøtrikker, som du borer for til i bunden af alle rammerne. Der skal bruges fire til hver ramme.

3

Justér alle stilleskruerne til 1,5 cm fra bunden. Så slipper du for en del af skruearbejdet, når væggene er på plads og skal justeres, til de står 100 % i vater. Selv en flisebelægning kan være ujævn.

4

Sav de nederste vægplader (D) til i bunden. Brug en rundsav, og skær bunden af pladerne skråt af i en vinkel på 45°. Så kan evt. regnvand løbe af væggen i stedet for at trænge op i konstruktionen.

5

Skru kun de nederste plader på vægrammerne med 5 x 50 mm skruer, så de er plane med rammen i venstre side og rager ud i højre side. Den skrå ende vender indad og nedad og rager 1 cm ned under rammen.

02
Skuret rejses 7 Trin

Hvis du ikke allerede har en hjælper med i projektet, så er det tid nu. Du får brug for én til at holde og til at løfte, når væggene skal flyttes på plads og skrues sammen.

Når de fire vægge er rejst, skal du sikre dig, at alle stilleskruer når jorden, og at huset står 100 % vandret (i vater).

Så er du klar til at lime og skrue resten af vægpladerne på og save overskuddet af i siderne. Slut af med at lakere eller male væggene med træbeskyttelse udvendigt og indvendigt.

1

Rejs bagvæggen først. Bær den første væg hen, hvor den skal stå. Vær opmærksom på at løfte væggen, hvis den skal flyttes. Ellers brækker stilleskruerne i bunden. Afstiv væggen med et par lægter.

2

Rejs nu væg nummer to umiddelbart ved siden af den første væg, men på indersiden. Den næste væg monteres på ydersiden, så du hele vejen rundt kan se to stolper (A) i venstre side og en stolpe (A) i højre side.

3

Løft væggen op i niveau, så underkanten flugter med den første væg. Det er let nok, hvis du bruger en stump lægte og en spade, som vist her. Tag ikke hensyn til, om stilleskruerne når jorden. De justeres senere.

4

Skru de to vægge sammen i hjørnet med 3 stk. 5 x 120 mm skruer. Sørg for, at bund og yderkanter flugter fuldstændigt, og fortsæt med at montere de to sidste vægge på samme måde. Følg mølleprincippet.

5

Få alle væggene til at stå lige (i vater). Justér stilleskruerne med en gaffelnøgle. Måske er du nødt til at lægge noget under, da skruerne er ustabile, hvis de bliver skruet mere end 3 cm ud.

6

Så kommer turen til vægpladerne (D). Start med at lægge en streg montagelim ud i noten på den nederste plade, og montér næste plade ovenpå. Skru den fast med 5 x 50 mm skruer. I venstre side af billedet kan du se to lodrette stolper i siden, mens der kun er én synlig stolpe i højre side. På ydersiden rager OSB3-pladerne ud over rammen i siden med de to stolper, så de er dækket.

7

Slut af med at lakere væggene. Når alle vægge er rejst, skal de males, så de kan holde til at stå ude. Her giver vi et par lag klar lak, så man kan se pladestrukturen, men du kan også bruge dækkende træbeskyttelse.

03
Listerne gøres klar og skrues fast 8 Trin

Det lette og moderne udseende på skuret opnår vi ved at montere mange vandrette lister, der løber som parallelle bånd hele vejen rundt.

Skær alle listerne ud, og mal dem, før du sætter dem op. På den måde får de også maling på bagsiden, og evt. fugt, som trænger ned langs væggen, vil ikke kunne gøre skade.

Der er 16 lister på hver væg, og de skal fordeles med ca. 8,5 cm’s afstand. Brug afstandsklodser og vaterpas i stedet for at måle; så bliver det præcist.

1

Skær alle listerne (E) til med en rundsav. De skal måle 259,2 cm og mødes i hjørnerne på samme måde som vægelementerne. Tilpas to lister, og tjek på skuret, før du saver alle listerne op.

2

Mal listerne i den farve, der passer dig. Sørg for at grundmale listerne først med en knastelak, så evt. knaster ikke slår igennem senere. Når lakken er tør, maler du alle lister to gange på alle sider.

3

Lad malingen tørre et døgn mellem hver påføring. Du behøver kun mellemslibe efter påføring af grundingslak; derefter er det bare at male løs. Stil listerne til tørre inde i skuret, hvor de ikke er i vejen.

4

Sav ud til vinduer i væg og dør. Målet bestemmer du selv; bare sav ud med rundsaven. Lim og skru en flad liste på indersiden af vinduet, og lim plexiglas fast som vindue i falsen udefra.

5

Første vægliste (E) gøres fast. Start med en løs liste som afstandsklods op imod tagspærene (F), og hold så den næste liste fast til afstandslisten med tvinger. Skru listen fast indefra med 5 x 70 mm skruer.

6

Fortsæt med lister hele vejen rundt. Brug afstandsklodser og skruetvinger til at fastholde listerne, og skru dem så fast indefra. Det går let, hvis den ene af jer spænder op, og den anden skruer indefra.

7

Listerne på døren skal skæres i en 45° vinkel i hængselsiden, så døren kan åbne. Listerne på væggen skal også skæres af i en vinkel på 45°. I modsatte side skæres listerne lige af. Husk at male enderne.

8

Låsen er simpel; her er blot monteret en skudrigel på undersiden af en af dørlisterne. Den kan ikke umiddelbart ses, men den holder fint døren lukket. Vil du tyverisikre, kommer du dog ikke uden om en hængelås.

04
Taget lægges med et lille fald 5 Trin

Taget er meget enkelt, da det består af samme OSB3-plader som væggene. De lægges på en række spær, og oven på dem lægges fem lægter, som skæres til, så der bliver et lille fald på taget.

Lægterne måler 12 cm i bredden og skæres til på skrå, så de kun er 6 cm høje i den ene ende, men 12 cm i den anden. Når du skal save dem til med rundsaven, er det smart at spænde to lægter sammen, så saven har noget at hvile på imens.

1

Først lægges de fem tagspær (F). Det er 12 x 6 cm spærtræ, der først saves til, så de måler 10 x 6 cm. Spærene stilles på højkant og skrues fast med 150 mm lange skruer.

2

Så monteres lægterne (G) på højkant. Igen bruges 12 x 6 cm spærtræ, men her saves de til, så de måler 6 cm i højden i den ene ende; i den modsatte ende måler de 12 cm. Det giver automatisk fald på taget.

3

Tagpladerne (H) skrues fast. De fås ikke lange nok, så husk at lægge samlingerne oven på spærene. Lim i alle samlinger, og skru fast med 5 x 50 mm skruer. Skær enderne rent med rundsaven.

4

Skru sternkanterne (J) på. De er lavet af OSB3-plader, som er 39 cm høje. Montér dem, så de rager 12 cm op over tagpladerne, og sav rent i enderne. Husk at bruge montagelim i alle samlinger.

5

Beklæd taget med tagpap. Vil du nøjes med paptag, er du færdig nu. Vil du have græstag, skal der en særlig fugtmembran på først. Den køber du sammen med græsmåtterne.

Materialer

22 mm OSB3-plader, 67,5 x 250 cm:

 • 16 vægplader (D)
 • 6 tagplader (H)
 • 4 sternkanter (J) a 39 x 320 cm

70 x 70 mm høvlede stolper:

 • 16 vægstolper (A) a 208 cm
 • 8 top- og bundstykker (B) a 240,8 cm
 • 2 dørstolper (A1) a 181 cm
 • 2 top- og bundstykker (B1) a 100 cm

60 x 120 mm spærtræ:

 • 5 spær (F) a 320 cm (skæres til 10 cm’s højde)
 • 5 taglægter (G) a 320 cm (skæres skråt ned til 6 cm’s højde i den ene ende)

45 x 70 mm høvlede lægter:

 • 64 væglister (E) a 259,2 cm

Desuden:

 • 16 stilleskruer, 10 mm, m. islagsmøtrik
 • 1 skudrigel til døren
 • 2 plexiglasplader til vinduer
 • 4 bladhængsler til døren
 • Montagelim og diverse skruer
 • Tagpap
 • Fugtmembran og Sedum-måtter
 • Knastelak og lak eller træbeskyttelse

Tidsforbrug

Tre dage, hvis I er to personer.

Pris

Skur med tagpap ca. 11.000 kr. Tillæg for græstag ca. 6.000 kr.

Sværhedsgrad

Der er intet rigtig svært i dette projekt, men du skal være omhyggelig, når listerne sættes fast, så de sidder snorlige hele vejen rundt.

Tegning

SÅDAN ER SKURET BYGGET OP

Skuret er bygget af fire ens moduler (tre vægge og et dørparti). Hvert modul består af en bund- og en topbjælke, og mellem dem skrues fire stolper fast med den viste afstand. I dørpartiet saves bundbjælken ud og flyttes op, så den bliver overligger.

SÅDAN ER SKURET BYGGET OP

3D-model

3D-model

Cykelskur i moduler

Modulopbygget skur med græstag.

Åbn 3D-model

3D-model

Væggene og døren

Hvert modul består af en bund- og en topbjælke, og mellem dem skrues fire stolper fast med afstand. I dørpartiet saves bundbjælken ud og flyttes op, så den bliver overligger.

Åbn 3D-model

3D-model

Få alle væggene til at stå lige

Justér stilleskruerne med en gaffelnøgle. Måske er du nødt til at lægge noget under, da skruerne skal bruge et fast underlag.

Åbn 3D-model

3D-model

Pyntelister på væg og dør

Skær 45° vinkel i hængselssiden, så døren kan åbnes, og listerne på væggen skal også skæres af i en vinkel på 45°.

Åbn 3D-model

3D-model

Taglægterne monteres på højkant

Taglægten monteres på højkant i den ene ende for at skabe fald på taget.

Åbn 3D-model

3D-model

Græstagets opbygning

Vandtæt/rodsikker membran, vandsugende kapillarlag, uv-stabilt kunststofkar, let voksemedie og sedum-planter.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du rundsaven

I videoen her lærer du alt om om rundsavens muligheder, klinger og funktioner. Rundsaven er bomstærk og kan med den rigtige indstilling klare alt fra grove til helt fine snit - både lige og forskellige vinkler. Og med den rigtige klinge kan du bruge saven i både træ, metal, gasbeton, murværk og kunststof.

TEKNIK: Vinkel til større projekter

Den laver du nemt selv af tre brædder

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Stopklods til kapsaven

Tips & Tricks

Græstag = nemt tag

Det er ikke raketvidenskab at lægge et græstag. Du køber færdige måtter med den type beplantning, du ønsker, og lægger dem direkte på taget oven på et lag tagpap og en vandtæt membran.

Drænlag, vandreservoir, jord og planter ligger klar på måtterne, som blot skal lægges ved siden af hinanden på taget. De måtter, vi viser her, er såkaldte Sedum-måtter med særlig hårdføre planter beregnet til grønne tage.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Cykelskur