Hønsehus i topklasse

En hønsegård er et stort byggeprojekt. Så hvorfor ikke bare give den hele armen, hvis du alligevel skal i gang med at bygge? Vores udgave er i absolut topklasse, bundsolid og proppet med lækre detaljer.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
11.000 kroner

Intro

Hønsehuse og -gårde kan bygges på utallige måder. Hønsehuset, vi har fat i her, er uden tvivl et af de mere tidskrævende og bekostelige. Til gengæld er det supergenneført og kan holde i mange år. Grundkonstruktionen er lavet, på samme måde som man ville bygge et skur.

Det bygges i udgangspunktet i trykimprægneret træ, vi lægger to lag tagpap, og bundremmen er løftet fra jorden, så vi helt undgår råd. Derudover adskiller dette hønsehus sig ved, at der er gjort en del ekstra ud af bunden. I stedet for blot at grave et net ned langs kanten er hele bunden lukket sikkert af. Hønsehusejere, der har prøvet at have besøg af ræve eller rotter, ved hvorfor.

Høns elsker at rode i jorden, og det skal der være god plads til i gården. Når de går til ro i skumringen, søger høns fra naturens hånd opad. Derfor skal deres soveplads være løftet fra jorden. Selve huset behøver i øvrigt ikke være så stort. Høns vil nemlig gerne sidde tæt, når de skal sove.

For at skrue byggetempoet en smule i vejret har vi valgt at bruge en sømpistol på batteri, hvor det er muligt. Det er naturligvis også muligt at bruge hammer og søm.

LÆS OGSÅ: Byg selv et hønsehus på første klasse

I gør det selv-vejledningen viser vi, hvordan du:

 • bygger skelettet til hønsehuset
 • monterer taget
 • samler og beklæder hønsehuset
 • bygger trappen, lågen og døren til hønsehuset.

Vejledning

01
Fundering og skelet 9 Trin

1

Grav ud til seks stolpebærere - to på hver langside og en i hver ende. Forinden er hønsehusets placering markeret med snore og fire pinde - en i hvert hjørne.

2

Bundremmen samles af vanger (A1 og A2) med skruer (5 x 100 mm). Forinden er vangerne savet til, og der er lavet bladsamlinger i hjørnerne.

3

Bundremmen klodses op, så den er i vater. De seks stolpebærere monteres herefter på bundremmen med franske skruer.

4

Hullerne fyldes med opblandet støbemix. En stump nedløbsrør holder på den våde beton over jordniveau. Røret er skåret op, så det kan komme uden om stolpebæreren, når betonen er tør.

5

Volierenet rulles ud i bunden med et overlap på 10 cm, som samles med ståltråd. Nettet sættes fast på bundremmens inderside med klammer, og bunden dækkes med jord. Der afsluttes med brædder (V1 og V2).

6

De fire hjørnestolper (B) monteres. De understøttes midlertidigt med to tværstivere. De fastgøres til bundremmen med vinkelbeslag (105 x 90 mm) og beslagskruer, når stolperne er i vater.

7

Topremmen lægges på plads og fastgøres med skruer (6 x 120 mm) oppefra gennem bladsamlingerne. Topremmen er identisk med bundremmen og laves af vanger (A1 og A2) med bladsamlinger i enderne.

8

De resterende seks lodrette stolper (B) monteres. I toppen fastgøres der med skruer (6 x 120 mm) og i bunden med vinkelbeslag (105 x 90 mm) og beslagskruer. Stolperne skal være i vater.

9

Skråstiverne (C1 og C2) monteres med skruer (6 x 120 mm) for at styrke konstruktionen. I hver ende af skråstiverne laves et snit på 45 grader.

02
Taget 8 Trin

1

De to lægter (D) til det første spær saves til med en vinkel på 10 grader i den ene ende. På den måde bliver hældningen på taget også 10 grader.

2

De to lægter (D) spændes sammen med et pladebeslag på hver side, beslagskruer og en tværgående skrue (6 x 120 mm).

3

Læg spæret midlertidigt på plads, og mærk op til hakket, det skal hvile på. Hakket skal gå 3 cm op og saves nemmest ud med en stiksav.

4

Tagspærene monteres med vinkelbeslag (50 x 35 mm) og beslagskruer. De resterende fire tagspær er identiske med det første.

5

Tagpladerne skrues på, når de er skåret til. Udhænget er 40 cm hele vejen rundt. Hver side måler derfor 147 x 347 cm. Pladerne er ligesom spærene skåret med et smig på 10 grader i toppen.

6

Underpap rulles ud, limes på og sømmes fast. I første omgang får det lov til at hænge lidt ud over kanten.

7

Aluminiumstagfoden sømmes fast, når underpappet er skåret til hele vejen rundt.

8

Overpap limes på og skæres rent med en hobbykniv hele vejen rundt langs kanten.

03
Huset 8 Trin

1

Bundrammen til selve huset skrues fast med vinkler (50 x 35 mm) og beslagskruer. Rammen laves af reglar (E1, E2 og E3).

2

Bundpladen monteres. Den laves i robust støbefiner og saves til med en stiksav, så den passer rundt om stolperne. Husk at bore for i støbefineren, inden du skruer.

3

Reglar (H1 og H2) skrues fast på toprem­ men over huset. De skal holde hønsehusets tagplade på plads.

4

Tagpladen monteres og understøttes af en reglar (F), som monteres med vinkel­ beslag (50 x 35 mm) og beslagskruer. Pladen måler 160 x 77 cm.

5

Lister (K og P) monteres på husets hjørner. P går ud over kanten. En stump beklædning bruges til at sikre den rette afstand. K flugter med ydersiden af stolpen (B).

6

Beklædningen (J) monteres på den side af hønsehuset, der vender ind mod hønse­ gården. Her er valgt en vandret beklædning med fer og not.

7

Hullet mellem hus og hønsegård saves ud med en stiksav. Her måler det 23 x 30 cm, hvilket passer til lidt større hønseracer.

8

En lægte (N) monteres som sovepind, inden huset lukkes af.

04
Beklædningen 6 Trin

1

Vandrette tværstivere (S1, S2 og S3) monteres med skruer (5 x 100 mm), så volierenettet har noget at blive fastgjort til.

2

Skelettet males. Det gøres nemmest nu, inden volierenettet monteres. På ydersiden skal der efterfølgende monteres lister, så der behøver du ikke male.

3

Volierenettet klipses fast og klippes til. Det klippes nemmest med en pladesaks. Bor du i et område, hvor der findes måre, er det en god idé også at lukke langs taget.

4

Den resterende beklædning (J og M) monteres. Brædder, der støder op til nettet, er malet inden. Ved at gemme monteringen af den sidste beklædning til nu kan man få den til at gå ud over nettet. På den måde får du en pænere afslutning.

5

En liste (L) monteres til højre for hullet, hvor lemmen skal sidde. Feren i bunden af hullet fjernes med en stiksav.

6

Formalede dækbrædder (U) monteres alle de steder, hvor nettet går uden på skelettet.

05
Trappen 2 Trin

1

Stigen op til hønsehuset laves af reglar (G1 og G2). Stigen monteres på huset med et vinkelbeslag (50 x 35 mm) og graves nogle centimeter ned i bunden af hønsegården.

2

Lister (Q og Y) monteres som platform og trin, når stigen er malet. De skydes fast med en sømpistol. Mellem hvert trin er et mellemrum på cirka 15 cm.

06
Lågen 3 Trin

1

Skelettet til lågen samles af reglar (T1, T2 og T3) med skruer (5 x 100 mm).

2

Lågens skelet klodses op i hullet, så der er cirka 1,5 cm luft hele vejen rundt. Det nederste beklædningsbræt (J) monteres, så det flugter med nabobrættet.

3

Lågen monteres med T-hængsler, når resten af beklædningen er monteret og malet. Til slut monteres en skudrigel, så lågen kan holdes lukket.

07
Døren 2 Trin

1

Skelettet til døren samles af reglar (R1, R2 og R3) med skruer (5 x 100 mm). Det males, og der monteres net og dækbrædder (W).

2

Den færdige dør monteres med T-hængsler. Til sidst monteres en skudrigel.

Materialer

100 x 100 mm stolper, trykimp.:

 • 4 vanger (A1) a 267 cm
 • 4 vanger (A2) a 182 cm
 • 10 stolper (B) a 177,5 cm
 • 4 skråstivere (C1) a 110 cm
 • 2 skråstivere (C2) a 130 cm

45 x 195 mm spærtræ:

 • 10 lægter (D) a 140 cm

45 x 95 mm reglar, trykimp.:

 • 3 reglar (E1) a 73,5 cm
 • 1 reglar (E2) a 180 cm
 • 1 reglar (E3) a 160 cm
 • 1 reglar (F) a 91,3 cm
 • 1 reglar (G1) a 40 cm
 • 1 reglar (G2) a 150 cm

45 x 45 mm reglar:

 • 1 reglar (H1) a 160 cm
 • 2 reglar (H2) a 73 cm

25 x 125 mm sternbrædder med fer og not, trykimp.:

 • 65 meter til beklædning (J)

25 x 50 mm brædder, høvlede:

 • 2 lister (K) a 95,5 cm
 • 1 liste (L) a 76,5 cm
 • 2 lister (M) a 110 cm
 • 1 lægte (N) a 180 cm
 • 11 lister (Y) a 30 cm

25 x 100 mm brædder, trykimp.:

 • 2 lister (P) a 110 cm
 • 2 lister (Q) a 51,75 cm

38 x 75 mm lægter, trykimp.:

 • 3 lægter (R1) a 70,4 cm
 • 2 lægter (R2) a 175,5 cm
 • 1 lægte (R3) a 105 cm
 • 2 lægter (S1) a 77,5 cm
 • 2 lægter (S2) a 80 cm
 • 1 lægte (S3) a 72 cm
 • 2 lægter (T1) a 65,4 cm
 • 2 lægter (T2) a 68,5 cm
 • 1 lægte (T3) a 95 cm

25 x 100 mm brædder, høvlede:

 • 60 meter til dækbrædder (U)
 • 2 brædder (V1) a 162 cm
 • 2 brædder (V2) a 242 cm

25 x 38 mm brædder, høvlede:

 • 9 meter til dækbrædder (W)

Desuden:

 • 5 tagplader, 1,5 x 61 x 244 cm
 • Støbefinerplade, 1,2 x 125 x 250 cm
 • 6 stolpebærere, 90 x 90 x 300 mm
 • 5 poser støbemix, 25 kg
 • 6 stumper nedløbsrør
 • 23 vinkelbeslag, 50 x 35 mm
 • 10 vinkelbeslag, 105 x 90 mm
 • 10 pladebeslag, 80 x 220 mm
 • 5 T-hængsler
 • 2 skudrigler
 • Volierenet, 1 x 20 meter
 • 6 franske skruer, 8 x 70 mm
 • Selvklæbende underpap, 12 m²
 • Selvklæbende overpap, 12 m²
 • Alutagfod m. søm, 12 m
 • Beslagskruer, 5,0 x 40 mm
 • Rustfri skruer, 6 x 120, 5 x 100
 • og 5 x 60 mm
 • Klammer
 • Ståltråd
 • Dækkende træbeskyttelse

Specialværktøj

 • Sømpistol

Tidsforbrug

Projektet er tidskrævende. Regn med 3-5 dage inklusive tørretid.

Pris

11.000 kr.

Sværhedsgrad

Det er et stort projekt med mange stumper. Det er om at holde tungen lige i munden. Følg tegningen og byggevejledningen, og vær omhyggelig med saven.

Tegning

Multimedia

3D-model

3D-model

Hønsehus

Et holdbart hønsehus med tilhørende hønsegård.

Åbn 3D-model

3D-model

Fundering og skelet

Skelletet funderes på 6 stolpebærere, og volierenet sikrer mod rotter.

Åbn 3D-model

3D-model

Taget

Taget er opbygget af tagplade, underpap, tagpap og en tagfod af aluminium.

Åbn 3D-model

3D-model

Huset

Huset er bygget som en kasse bestående af reglar på omfanget af en bundramme og beklædt med forskallingsbrædder på alle sider.

Åbn 3D-model

3D-model

Hønsestigen

Stigen op til hønsehuset er lavet af reglar, med lister påført som trin.

Åbn 3D-model

3D-model

Døren til gården

Skelettet til døren er samlet af reglar og beklædt med Volierenet.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Tagpap i to lag

Med to selvklæbende lag bliver taget helt tæt

Video

TIPS: Skær nemt gennem tagpap

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dykkerpistolen

I videoen her lærer du om dykkerpistolens funktioner og indstillingsmuligheder. Pistolen er en stor hjælp til en lang række opgaver, hvor du gerne vil sømme hurtigt og med en hånd fri til at holde på emnet, fx ved montering af fodpaneler, gerigter, skyggelister, forskallingsbrædder og udhængsbrædder.

Video

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Hønsehus