Hønsehus med smarte detaljer

Det er hyggeligt at holde høns i haven, og et flot hønsehus er et godt gør det selv-projekt. Konstruktionen her er simpel og bygget med fokus på smarte detaljer, som gør livet godt for hønsene, men også lettere for deres ejer.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
En uge
Pris
2.000 kroner

Intro

4 FEDE DETALJER

Hønsehus med nem adgang til æg

Vi har designet vores hønsehus sådan, at vi kan indsamle æg uden at skulle ind i huset. På den måde undgår vi at forstyrre hønsene mere end højst nødvendigt.

Hønsehus med udendørs hejseværk

Trappen til hønsegården kan hæves og sænkes med et smart hejsesystem. På den måde undgår vi at skulle ind i hønsehuset eller hønsegården.

Hønsehus med hønsetrappe og dør i ét

Fra huset har hønsene adgang til gården via en trappe. Vi har fræset riller i trappen, så hønsene ikke glider. Når trappen hæves, er der lukket til hønsehuset.

Hønsehus med nemt fundament

Vi har brugt et smart skruefundament til at hæve hønsehuset over jorden. Det gør det svært for rotter og andre skadedyr at få adgang til hønsehuset.

Hønsehuset er et stort projekt, men konstruktionen er simpel, og med det rette værktøj kan de fleste være med. I byggevejledningen får du en komplet materialeliste og en detaljeret tegning over alle hønsehusets dele. Du kan se, hvordan du:

 • saver, maler og fræser træet
 • samler hønsehusets sokkel
 • skruer fundamentet i jorden
 • monterer sidebeklædningen
 • skærer døren til
 • samler hønsegården.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Byg hønsehus

Vejledning

01
Træet saves, fræses og males 5 Trin

Vi saver træet til hønsehuset og -gården til. Listerne laves af 21 x 95 mm terrassebrædder, som giver hønsehuset dets bindingsværksstil. Listerne skal flækkes på langs. Præcision er meget vigtig.

Vi maler desuden alle dele af hønsehuset, inden vi samler det, da det er lettest at gøre det først.

1

Listerne (C) saves til. Træet på siderne er høvlede 21 x 95 mm terrassebrædder. De deles på langs med en dyksav.

2

Fræsebanen sikres. Listernes skarpe kant fjernes med en overfræser. En skrue sikrer, at listen ikke skrider, mens vi fræser den.

3

Kanterne fræses. En overfræser med et jern til afrunding af hjørner med en diameter på 12 mm fjerner de skarpe kanter.

4

Træet males. Listerne males hvide, og væggene males røde. Vi bruger heldækkende træbeskyttelse og påfører med malerrulle.

5

Mal det hele to gange. Alt det andet røde males i samme omgang - det er listerne til græsningsbur og soklen til hønsehuset.

02
Hønsehusets sokkel samles 4 Trin

Hønsehuset skal hvile oven på et fundament af solide skrueankre, som vi skruer direkte i jorden.

Vi bygger en sokkel af reglar, og oven på den monterer vi en plade af krydsfiner.

Den bliver hønsehusets gulv. Soklen bygges af trykimprægnerede reglar. Det er kun nødvendigt at male det yderste af soklen, ikke indvendigt.

1

Soklen skrues sammen af de vandrette (A) og de lodrette (B) reglar. Brug 5 x 100 mm skruer. To skruer i hver reglar. Husk at bore for.

2

Gulvpladen (H) skæres til. Fjern først noten på pladens ene kant med en dyksav. Så er der en lige kant at måle ud fra. Sav krydsfinerpladen til i 85 x 160 cm. Så passer den til soklen.

3

Gulvpladen (H) monteres på soklen. Pladen skrues fast med 5 x 50 mm skruer. Krydsfinerpladen er med til at stabilisere soklen, og derfor er der ikke brug for vinkelbeslag.

4

Kanterne rettes til. Til sidst affases kanterne med en blokhøvl. Pladens (H) kanter males senere røde.

03
Fundamentet skrues i jorden 5 Trin

Skruefundamentet, kaldet skrueankre, giver et stabilt og nemt fundament til mindre bygninger.

De smarte skruer er lette at dreje i jorden, men det kan godt være en udfordring at få dem til at stå helt lige, så fundamentet bliver i vater. Der må du prøve dig frem og dreje stille og roligt på skruerne.

1

Mål ud til fundamentet. Bor for med et 12-15 mm murbor. Så er det lettere at få skruerne i jorden.

2

Drej skruen ned. Tryk ned på skruen, samtidig med at du drejer den. Brug en stump træ som “skruetrækker”.

3

Tjek, om skrueankrene er i vater. En halv omgang giver ca. 2 cm, så det kan tage lidt tid at få skruerne i vater.

4

Soklen hæves en smule. Skruefundamenterne er lavet til 125 mm reglar, så det er nødvendigt med en afstandsklods bestående af et stykke træ på 45 mm.

5

Skru soklen fast. Med et 6 mm bor borer vi for til franske skruer på 8 x 40 mm. Skruerne skrues fast med en nøgle. Sæt en skærmskive på 10 x 35 mm mellem skruen og beslaget.

04
Sidebeklædningen monteres 11 Trin

Siderne på hønsehuset består af plader af krydsfiner samt de lister af terrassebrædder, vi flækkede tidligere. De røde sider samt de hvide lister giver illusionen af et bindingsværkshus.

Vi saver et hul i den ene af hønsehusets sider. Det gør vi, så vi kan få adgang til redekassen og samle æg uden at skulle ind i huset.

1

Sav åbningen til hønsene i endesiden (J). Åbningen skal være 20 cm bred og 40 cm høj. Hullet saves til med en stiksav, som giver fine, rundede hjørner.

2

Hjørnelisterne (C) fastgøres til soklen. Listerne fæstnes med to 4,5 x 60 mm skruer i soklen. Desuden skruer vi også en 5 x 100 mm skrue på langs i endetræet på soklen.

3

Første plade (J) fastgøres. Pladen med hønseåbningen er den første side, som kommer på plads. Pladen skrues fast i hjørnelisterne (C) med 4 x 30 mm skruer.

4

Den midterste liste monteres. Listen sidder 2 cm til højre for åbningen. Så er der plads til, at trappen kan hejses op og lukke for åbningen.

5

Listen gøres fast fra bagsiden. Midterlisten mærkes op med en lodret linje og skrues fast fra bagsiden inde i hønsehuset.

6

Redekassen modificeres. Redekassen er købt færdiglavet, men vi retter den til, så æggeskuffen ændres, så den kan tømmes udefra.

7

Hullet til skuffefronten saves i den ene side (K). Det skal tilpasses den redekasse, du vælger at bruge. Hullet saves 35 cm fra underkanten, for redekassen skal hæves ca. 30-40 cm fra gulvet.

8

Støtteliste monteres. I underkanten af hullet fastgøres en 60 cm lang liste. Det er den, som redekassen skal hvile på.

9

Monter fronten på skuffen. Krydsfiner-stykket, som vi savede af siden (K), monteres nu som front på æggeskuffen. Skru en lille træklods på som håndtag.

10

Redekassen gøres fast til væggen. Det er en fordel at være to om at få kassen på plads, så den kan skrues helt lige fast.

11

De sidste sider (K + J1) skrues på. Den anden langside samt siden med døren monteres på samme måde som de andre sider til hjørnelisterne.

05
Døren skæres til 3 Trin

1

Døren tegnes op på endestykket (J1). Døren er også med afrundede hjørner - lidt større end åbningen til hønsene, så rundingen skal også være større. Åbningen er 62 x 105 cm.

2

Døren støttes med lister. Krydsfinerdøren er tynd, så på de tre sider skal der gøres en liste fast for at støtte døren.

3

Døråbningen (J1) skrues fast. Når den er savet ud, er åbningen lidt for fleksibel nederst. Derfor fæstnes den nederste del af åbningen med en skrue skråt ned i gulvet.

06
Taget tilpasses huset 5 Trin

Hønsehuset skal selvfølgelig have tag på. Taget er en simpel konstruktion af lægter og krydsfiner, som vi beklæder med tagpap fra Icopal.

Taget bliver helt fladt, men fladen er så lille, at vinden sagtens kan blæse det vand af, der vil samle sig på toppen.

1

Taget (L) saves til. En 12 mm krydsfinerplade bliver til hønsehusets tag. Tagpladen er 12,5 cm bredere end huset på alle sider.

2

Kanterne stabiliseres med lister. Listerne er de samme, som anvendes til hjørnelister. De skrues fast fra oversiden med 4 x 30 mm skruer i de yderste og 4 x 40 mm i de inderste.

3

Tagfoden sømmes fast. Vi bruger korte papsøm. Tagfoden sømmes fast 3 cm fra kanten. Så rammer sømmene ned i den flade kantliste.

4

Tagpappet lægges ud. Skær til med en hobbykniv. Den ene kant på pappet er selvklæbende. Pappet limes fast med tagpapklæber.

5

Pappet spændes fast. Det skal helst sidde i spænd i en uges tid, inden tvingerne fjernes, og taget gøres fast med skruer i hver liste (C).

07
Hønsegården samles 6 Trin

Vores hønsegård er bygget til fem høns, og derfor bliver der plads nok, når vi bygger gården af 120 cm brede moduler. Hvis du har planer om at have flere end fem høns, skal du lave modulerne større.

Vi samler modulerne af lægter og hønsetråd. Hønsegården får også tag, så andre fugle ikke kan slå sig ned hos hønsene.

1

Modulerne samles med 5 x 100 mm skruer. Skruerne skal være rustfri. Inden modulerne monteres med hønsenet, skal de have en ekstra gang maling.

2

Placeringen bestemmes. Modulet mod huset har en åbning, så hønsene kan komme ud. Når placeringen ligger helt fast, kan modulet skrues sammen.

3

Bundlægten (N) monteres. Den lodrette lægte (M) gøres fast, og lægten, som skal spærre af, så hønsene ikke løber ud under gulvet på huset, kortes af og skrues på.

4

Trappen (P) skrues fast. Trappen når ikke helt ned til jorden, men skal i stedet hvile på et stykke lægte. Trappen laves af 12 mm krydsfinerplade, og vi fræser 6 mm dybe riller i den.

5

Døren til hønsegården samles. Skudriglen monteres på en vandret lægte. Døren monteres med to hængsler.

6

Hønsegården samles. I hjørnerne skrues modulerne fast til 2 stk. 45 x 45 mm lægte i en længde på 12 cm. Tagmodulet skrues fast på samme måde.

Materialer

HØNSEHUS 45 x 95 mm trykimprægneret fyr:

 • 2 vandrette sokkel-reglar a 160 cm (A)
 • 4 lodrette sokkel-reglar a 76 cm (B)

21 x 95 mm trykimprægneret fyr:

 • 14 bindingsværkslister a 146 cm (C)
 • 2 taglister a 185 cm (D)
 • 2 taglister a 101,2 cm (E)
 • 2 taglister a 160 cm (F)
 • 3 taglister a 85,8 cm (G)

12 mm krydsfiner:

 • Gulvplade, 160 x 85 cm (H)
 • Sider a 160 x 120 cm (K)
 • Endestykke med hønseåbning, 120 x 85 cm (J)
 • Endestykke med dør, 120 x 85 cm (åbning bliver 62 x 105 cm) (J1)
 • Tagplade, 185 x 110 cm (L)
 • Hønsetrappe, 62 x 20 cm (P)

Diverse:

 • 7 stykker alutagfod a 100 cm
 • Tagpap
 • Tagpapklæber
 • Tagpapsøm
 • 4 skrueankre til fundament
 • Franske skruer, 8 x 40 mm, galvaniserede
 • Skærmskiver, 10 x 35 mm
 • A4-skruer (syre- og rustfaste): 5 x 100, 5 x 50, 4,5 x 60, 4 x 30 mm
 • Redekasse til to høns
 • Falurød maling
 • Hvid maling
 • Drypnæse til dør
 • Hulplader til ventilation

HØNSEGÅRD 45 x 45 mm reglar

 • 22 lægter til hønsegård a 120 cm (M)
 • 1 lodret bundlægte, 76 cm (N)
 • 2 lodrette lægter til dør a 98 cm (Q)
 • 2 vandrette lægter a 50 cm (R)
 • 1 tværstiver, 41 cm (S)

Diverse

 • Trådnet med 5 cm masker
 • A4-skruer (syre- og rustfaste): 5 x 100 mm
 • Skudrigle til dør

Specialværktøj

 • Dyksav med føringsskinne
 • Overfræser
 • Blokhøvl

Tidsforbrug

Ca. en uge inkl. tørretid.

Pris

Dette hønsehus er bygget for ca. 2.000 kr.

Sværhedsgrad

Hønsehuset er et stort projekt, men konstruktionen er simpel, og med det rette værktøj kan de fleste være med.

Tegning

3D-model

3D-model

Hønsehus med smarte detaljer

Med udtrækkelig æggeskuffe og en løftbar hønsetrappe, er det nemt at holde høns.

Åbn 3D-model

3D-model

Løftet op med jordskruer

Hovedhuset er løftet fri af jorden og står på jordskruer.

Åbn 3D-model

3D-model

Udtrækkelig æggeskuffe

Inde i huset, kører skuffen frem og tilbage på to skinner.

Åbn 3D-model

3D-model

Fleksibel hønsetrappe

Hønsetrappen er monteret med to hængsler og kan løftes op og beskytte hønsene om natten.

Åbn 3D-model

3D-model

Forstærket bundramme

Under bunden i hovedhuset, sidder to tværstivere og støtter vægten.

Åbn 3D-model

3D-model

Let adgang

Lågen for enden af huset hviler på lister inde i selve konstruktionen.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Montering af jordskrue

Brug vaterpasset ofte - så står skruen helt lodret

TEKNIK: Rem mellem jordskruer

Med kiler får du få remmen til at ligge helt vandret

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

VÆRKTØJ:Sådan bruger du stiksaven

I videoen her lærer du alt om om stiksavens muligheder, klinger og funktioner. Med den rigtige indstilling kan saven klare næsten alle opgaver: kurvede snit, lige snit, vinklede snit og hurtige, grove snit. Og med den rigtige klinge kan du save i både træ, plast, metal og sarte overflader.

TIPS: Rent snit med stiksaven

TIPS: Skær nemt gennem tagpap

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Hønsehus