Byg skuret af færdige hegn

Det er nemt at bygge, prisen er overkommelig, resultatet bliver pænt, og du kan bygge det på ganske få dage – værsgo: Her er verdens nemmeste skur.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
10.000 kroner

Intro

Vi har bygget rigtig mange skure i Gør Det Selv, men det var først, da en læser skrev til os og efterlyste en simpel model, der var lige til at gå til, at vi måtte se sandheden i øjnene: Vi har bygget mange skure, men altid ud fra ideen om, at de skulle kunne lidt mere, være lidt smartere og mere alsidige end et købeskur. Og så er de nok ikke blevet de allernemmeste at gå til, hvis man som den nævnte læser blot vil have et skur.

Ambition: både nemt og solidt skur

Derfor satte vi en arkitekt på opgaven: Lav et skur, der er nemt at bygge og alligevel solidt. Du må ikke bruge for mange forskellige materialer og ikke noget med komplicerede tømmersamlinger med rammesav og stemmejern. Det hele skal samles med almindelige beslag.

Læs mere om redskabsskure her.

At give den besked til en arkitekt svarer til at bede en kunstmaler om at male en væg i kun en farve, som skal kunne købes færdigblandet i byggemarkedet. Arkitekten slog da også et par knuder på sig selv, men endte alligevel med et skur, der er nemt at bygge, som er solidt – og som tager sig ganske godt ud. Det med udseendet insisterede arkitekten på.

Klar til at bygge!

Så her får du opskriften på et skur, hvis vægge du kan købe for en slik i byggemarkedet; de består af simple flethegn. Om du vil gøre det lige så let, eller du foretrækker en anden beklædning, det er op til dig. Men let, det bliver det.

LÆS OGSÅ: Støb verdens nemmeste fundament

Vejledning

01
Fundamentet 2 Trin

Udgangspunktet for alle bygninger er, at de er ordentligt funderet. Sjusker du her, kommer du til at betale regningen senere, når skuret bliver skævt.

Du kan selvfølgelig vælge at grave stolperne ned i jorden, men vi har valgt at sætte dem på fundamentklodser af beton, så stolperne er hævet lidt over jorden, så de ikke rådner.

Det betaler sig at være omhyggelig med at få beslagene til stolperne placeret præcist. Den ekstra tid, der bruges på det, kommer tilbage, når skuret stilles op. Står beslagene, som de skal, tager det ikke ret mange timer at rejse stolpekonstruktionen.

1

Grav et af de seks færdigkøbte stolpe fundamenter ned, så overkanten af betonen bliver i flugt med fliserne. Fundamentblokkene her er forsynet med justerbare stolpebeslag, hvis højde reguleres blot ved at dreje dem.

2

Fortsæt med de fem øvrige fundamenter. Det er en fordel med et par stolpeender til at stille på beslagene, når afstanden mellem fundament blokkene skal måles ud. Vi gravede 30 cm af terrænet for at få plads til grus og fliser.

02
Gavlene 5 Trin

Det er lettest at bruge et af de færdige hegn som skabelon, når du skal bygge skurets to gavle.

Du lægger hegnet (V) ned, lægger en stolpe (A og B) på hver side og kan så måle længden på tværstiveren (G) ud. Her skal du lige lægge mindst en halv centimeter til, så hegnet kan komme ind imellem stolperne, uden at du skal bruge vold.

Stolper og tværstivere samler du med vinkelbeslag. Den skrå bjælke (D) skal sikre tagets hældning. Dens overkant skal sidde 242 cm fra bunden af de forreste stolper og 207 centimeter fra bunden af de bageste stolper. Hældningen bliver på denne måde cirka 10°.

1

Læg hegnet (V) mellem to stolper (A og B) for at bestemme den endelige længde på tværstiverne (G). Lav tværstiverne mindst en halv centimeter længere end hegnet, så dette ikke skal bankes ind imellem stolperne bagefter.

2

Mål ud, hvor tværstiverne (G) skal placeres mellem stolperne (over og under hegnet), og læg dem på plads. Tjek, at hegnet er i vinkel - i så fald er det smart at lade det ligge i rammen og bruge det som vinkel.

Mål ud, hvor den skrå bjælke (D) skal placeres efter målene på tegningen, og læg den på plads.

3

Skru vinkelbeslagene på stolperne (A og B) 5 cm oppe med 4,0 x 40 mm skruer. Da skruerne kommer til at sidde meget yderligt, er det vigtigt, at bore for inden du skruer.

4

Skru tværstiverne (G) fast med 4,0 x 40 mm skruer gennem vinkel beslagene. Sørg for, at tværstivernes sider ligger glat med stolpernes.

5

Skru bjælken (D) fast til stolperne med 6,0 x 100 mm skruer, og sav bjælkens ender af i flugt med stolperne.

03
Afstivningskryds 4 Trin

For at sikre, at skuret bliver stabilt, og at alt er fuldkommen i vinkel, afstiver vi den ene gavl og to af de øvrige fag med kryds af lister. Her er det vigtigt, at du måler rammernes diagonaler, altså målet fra hjørne til hjørne. Hvis de to diagonaler er præcis lige lange, er rammen i vinkel. Til de hegn, vi har købt, passer det med, at listerne skal være 255 cm lange.

For at kunne danne et kryds laver vi et hak midt i hver af listerne, så de kan føjes sammen. Hakkene kan du lave ved at save to lodrette snit ned i hver stolpe, indtil du når midten, og så save 3-4 lodrette snit imellem de to første og fjerne træet med et stemmejern.

1

Skær listerne til krydsene til, og læg dem i rammen, så du kan strege samlingen op på begge lister.

VIGTIGT! Tjek, at rammen er i vinkel, ved at måle begge diagonaler. De skal være præcis lige lange.

2

Sav halvt ned i listerne langs dine markeringer. Sav 3-4 snit på samme måde imellem de to første, og fjern alt træet med et stemmejern. Saml listerne med fire 2,5 x 55 mm dykkere, der bankes skråt ind i samlingen.

3

Byg de to øvrige kryds med det første som skabelon. Da krydsene ikke skal monteres i rammerne endnu, skal gavlene afstives midlertidigt med et par brædder skruet uden på stolperne.

4

Stil de to gavle klar, og find de to lange bjælker (C og E) og de to midterste stolper frem. Har du et par arbejdsbukke eller et arbejdsbord, så stil det op allerede nu.

04
Skelet 6 Trin

Nu skal skelettet rejses. De to gavle skal bindes sammen af de to lange bjælker (C og E). Du skal også have rejst de to midterste stolper, som også skal skrues fast til de lange bjælker.

For at holde styr på det hele starter du med at mærke de to stolpers placering op på de lange bjælker. Placeringen fremgår af tegningen. Så mærker du spærenes (F) placering op. Der skal cirka være 76 cm imellem spærene, men du behøver ikke at være superpræcis her, blot skal den totale længde (396 cm) deles nogenlunde ligeligt imellem spærene.

TIPS: Du får brug for nogle skruetvinger til at holde delene midlertidigt sammen.

1

Afsæt spærenes (F) og midterstolpernes (A og B) placering på de to lange bjælker (E og C). Afmærk først på forreste bjælke, læg den sammen med den bageste bjælke, og overfør herefter stregerne med en vinkel.

2

Bær den første gavl på plads. Fikser den med et par brædder og skruetvinger, og sæt den i lod.

3

Læg forreste og bageste bjælke ud på jorden med afmærkningerne til de to midterste stolper ud for de to midterste fundamentbeslag (X).

Passer mærkerne til gavlstolperne ikke præcist, kan stolperne forskydes lidt på beslagene.

4

Skru den forreste bjælke (C) fast øverst på gavlene med 6,0 x 100 mm skruer. Lav evt. en “hylde” til at lægge bjælken på med en klods, der spændes fast til stolperne med et par tvinger.

5

Skru de to midterstolper (A og B) fast til bjælkerne med 6,0 x 100 mm skruer. Du har afsat deres placering på bjælkerne. Tværstiverne (G) sættes fast i flugt med gavlenes tværstivere.

Her kan du bruge tricket med “hylden” til at lægge tværstiverne på igen.

6

Det næsten færdige skelet er her afstivet midlertidigt med brædder, der er sat fast med spændetvinger, indtil alle remme mv. er skruet endeligt sammen.

05
Afstivning 2 Trin

Selv om du har bygget rammer og har stolperne stående solidt i jorden, er der brug for afstivning på siderne og den ene gavl, ellers vil skuret svaje og blive skævt.

Vi løser det med de kryds, vi lavede tidligere. Krydsene kan samtidig bruges til at skrue hegnene fast i. Et alternativ er hulbånd, der kan sættes op på samme måde. De har samme afstivende virkning.

Vælger du en bræddebeklædning i stedet, bliver krydsene overflødige, da brædderne er afstivende i sig selv. Det samme gælder, hvis du bruger plader. De afstiver med skiveeffekt.

1

Sæt krydsene i de tre felter. De skal sidde glat med stolpernes indersider (krydsenes indersider skal altså flugte med stolpernes indersider).

2

Skru krydsene fast til stolperne med en 5,0 x 80 mm skrue i hvert hjørne som vist.

06
Spær 5 Trin

Nu skal spærene (F) på. Spærene skal primært bære taget, men de har naturligvis også en afstivende virkning.

Vi lægger spær med en indbyrdes afstand på cirka 76 cm. Det passer fint til den krydsfiner, vi vil lægge ovenpå. Vælger du en anden tagbeklædning, må du følge producentens anvisning på spærafstanden.

Spærene skal saves til på samme vinkel i enderne som gavlenes bjælker (D) og forsynes med vinkelbeslag.

Et godt trick til at sætte spærene glat med bjælkerne ser du i trin 2: Skru en liste fast oven på spæret, så det kan hænge selv, mens du skruer det fast.

1

Klargør spærene (F). Længde og de skråt afskårne ender kan du tegne direkte af efter gavlene. Skru vinkelbeslagene på - to i hver ende - med 4,0 x 40 mm skruer.

2

Fastgør en liste midlertidigt i hver ende af spæret, så flugter spæret, præcis som det skal, og kan hænge selv, mens det skrues fast - placeringen har du allerede afmærket på de to bjælker (C og E).

3

Fjern de midlertidige afstivninger. Nu kan stolpekonstruktionen stå selv, og intet burde flytte sig.

4

Den færdige stolpekonstruktion: De seks stolper (A og B) bærer det hele og er bundet sammen af bjælkerne (C og E) og afstivet af de tre rammer med kryds.

5

Mal hele skelettet. Vi valgte at male det hele hvidt, undtagen krydsene, der blev malet sorte, så de ikke kan ses igennem de sorte hegn.

07
Beklædning 4 Trin

Nu kommer vi til det virkelig smarte ved skuret: beklædningen. Skal du beklæde med brædder, skal du i gang med tommestok og kapsav. Men vælger du at bruge færdige lamelhegn, er du næsten allerede færdig. Lamelhegnene fås i mange kvaliteter og til priser fra cirka hundrede kroner pr. fag og opefter. Vi valgte en lidt mere solid, men også en smule dyrere, kvalitet end de billigste.

Inden hegnene kan sættes fast på skelettet, skal du lave en fals af lister (J) hele vejen rundt i rammerne. Du kan enten købe færdige lister eller selv skære 25 x 95 mm terrassebrædder op til lister på 25 x 30 mm.

1

Skær falslisterne (J) til, og mal dem sorte. Du skal bruge falslister i alle fem rammer, både foroven, forneden og i siderne af hver ramme.

2

Skru listerne på med 4,0 x 40 mm skruer. Brug et par klodser i samme tykkelse som hegnsrammerne som afstandsmål til forkanten.

3

Sæt bunden af hegnet i falsen, og skub det på plads. Skru hegnet fast til falsen med tre 5,0 x 60 mm skruer pr. side samt en enkelt skrue midt ind i krydset.

4

Spænd stolperne (A og B) endeligt fast til fundamentbeslagene med to 10 x 50 mm franske skruer pr. stolpe.

08
Taget 5 Trin

Vi lægger et tag af 19 mm krydsfiner beklædt med tagpap. Igen kan du frit vælge, om du hellere vil have trapezpla-der eller noget helt tredje på dit skur.

Hvis din konstruktion er 100 procent i vinkel, kan du i princippet skære alle tagpladerne til ud fra målene på tegningen. Men den sikreste metode er at lægge pladerne op og strege til efter bjælker og spær. Herefter kan du save pladerne til. Det er nemmest at gøre med en rundsav,

Skulle din konstruktion være en smule ude af vinkel, kan du nu bruge tagpladerne til at rette den ind som vist på billede nr. 2.

1

Læg den første plade op, og streg af efter bjælker og spær. Sav pladen til efter opstregningerne med en rundsav.

2

Spænd pladen fast med et par skruetvinger over gavlbjælken, hvis du har brug for at trække skuret helt i vinkel. Skru krydsfinerpladen fast til spær (F) og bjælker (C, D og E) med 4,0 x 50 mm skruer.

3

Læg de tre andre tagplader på, og skru dem fast med 4,0 x 50 mm skruer ned i bjælker og spær.

4

Skru inddækningslisten (Q) fast med 4,0 x 40 mm skruer gennem tagpladerne oppefra.

Spænd listen (Q) under de to bageste tagplader glat med pladernes endekanter.

5

Hold trekantlisterne (M) på plads med et par tvinger, den ene oven på den anden. Sav lodret ned gennem begge lister. Skru trekantlisterne fast langs forsiden og de to korte sider med 5,0 x 60 mm skruer.

09
Tagpapdækning 5 Trin

I stedet for at skulle slås med lange ruller af tagpap, som vi i øvrigt ville få et betydeligt overskud af, har vi valgt tagpap-shingles, der består af mindre stykker tagpap, som lægges op som et simpelt puslespil. Det smarte ved shingles er, at alle sømninger dækkes af overlapningen med den næste papplade - hvis man altså sørger for kun at sømme der, hvor “tungerne” fra næste plade placeres.

Ved at vælge denne løsning kan vi klare os med søm og slipper altså for at skulle bruge tagpapbrænder eller klæber. Har du adgang til billigt tagpap i ruller, kan du naturligvis bare bruge det til at beklæde dit skur med.

Skuret er klar, og resten er op til dig: Skal det være til cykler, redskaber eller brænde? Og skal der måske sættes en skydelåge på, så det kan aflåses? Mulighederne er mange.

1

Læg tagpappladerne ud på taget for at finde ud af, hvordan de kan lægges med mindst spild. Slå en streg på langs af taget til at lægge den første række efter.

2

Læg den første række ud efter stregen på langs af taget, og søm den fast med 2,0 x 20 mm tagpapsøm.

Shingles-tagpappet er forlimet, så beskyttelsesfolien skal fjernes fra pappet, inden det lægges på.

3

Læg pladerne ud, og søm dem løbende fast med søm der, hvor tungerne fra den næste plade overlapper. Fortsæt, indtil hele taget er dækket.

4

Skru de tre sternbrædder (K og L) på med 4,0 x 50 mm skruer i plan med pappets overside. På skurets bagside skæres pappet et par centimeter under den påskruede liste (Q).

5

Luk af med 25 x 45 mm lister (N og P) hele vejen rundt. Listen skrues på med 4,0 x 50 mm skruer. Læg evt. en fuge af tagkit under listen, inden den skrues på. Nu kan du male det der mangler.

Materialer

90 x 90 mm trykimpræg. stolper:
• 3 stolper (A) a 242 cm
• 3 stolper (B) a 210 cm

45 x 120 mm reglar:
• 1 bjælke (C), 396 cm
• 2 bjælker (D) a 220 cm
• 1 bjælke (E), 387 cm

45 x 95 mm reglar:
• 4 spær (F) a 205 cm
• 10 tværstivere (G) a 180 cm

45 x 45 mm reglar:
• 6 lister (H) til kryds a 255 cm

25 x 30 mm lister:
• 20 falslister (J) a 180 cm

25 x 95 mm terrassebrædder:
• 1 sternbræt (K), 401 cm
• 2 sternbrædder (L) a 220 cm

50 x 50 mm trekantlister
(der skæres ned til 50 x 30 mm):

• I alt 8,5 m taglister (M) til inddækning af tag

25 x 45 mm lister:
• 2 inddækninger (N) a 220 cm
• 1 inddækning (P), 401 cm
• 1 forstærkning (Q) under bageste tagpl., 387 cm

19 mm vandfaste krydsfinerpl. med fer og not:
• 1 tagplade (R), 122 x 237 cm
• 1 tagplade (S), 96 x 237 cm
• 1 tagplade (T), 122 x 159 cm
• 1 tagplade (U), 96 x 159 cm

Trykimprægnerede havehegn
(Bergen hegn fra PLUS til 479 kr./stk.):

• 5 hegnsfag (V) a 180 x 180 cm

Fundamentblokke med vinkelbeslag:
• 6 fundamentblokke (X)

Shingles-tagpap:
• Shingles-tagpap til ca. 10 kvadratmeter

Endvidere:

- 32 stk. 50 x 80 x 90 mm bygningsbeslag til fastgøring af tværstivere mv. • 16 stk. 70 x 90 x 90 mm bygningsbeslag til fastgør. af spær • 4,0 x 40 mm, 4,0 x       50 mm, 5,0 x 60 mm, 5,0 x 80 mm og 6,0 x 100 mm skruer • 2,5 x 55 mm         dykkere 
  • 12 stk. 10 x 50 mm franske skruer • 2,0 x 20 mm tagpapsøm • Heldækkende træbeskyttelse

Tidsforbrug

Vi byggede skuret på en lille uge inklusive fundering.

Pris

Cirka 10.000 kroner

Sværhedsgrad

Det bliver ikke nemmere at bygge et pænt og solidt skur. Men du skal selvfølgelig kunne håndtere en sav og en tommestok.

Tegning

Sådan er skuret bygget

Du skal starte med at købe hegnene, og se så, om du skal tilpasse de viste mål.

Husk, at tegningen her forudsætter, at du bygger med vægge af færdige hegn. Vælger du en anden løsning, skal du justere målene.

Sådan er skuret bygget

3D-model

3D-model

Skur af færdige hegn

Skur af færdige hegn

Åbn 3D-model

3D-model

Fundamentet

Der er sat stolpefundamenter ned, for at sikre en ordenlig fundering.

Åbn 3D-model

3D-model

Skelettet

Skelettet består af to gavle der er bundet sammen af to lange bjælker.

Åbn 3D-model

3D-model

Afstivningskryds

Afstivningskryds sikre skurets stabilitet.

Åbn 3D-model

3D-model

Tagets opbygning

Taget er lagt på spærene og består af 19 mm krydsfiner, der er beklædt med tagpap og shingles.

Åbn 3D-model

3D-model

Siderne monteres

De færdige hegn er monteret på den bærende struktur.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Lægning af tagshingles

Med shingles i små moduler er det let at lægge tagpap

Video

TIPS: Skær nemt gennem tagpap

Video

TEKNIK: Montering af jordskrue

Brug vaterpasset ofte - så står skruen helt lodret

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen.

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

Video

Tips & Tricks

Vælg selv din beklædning

Vi synes, at løsningen med de færdige lamelhegn er både smart og pæn i den viste version. Hvis du foretrækker en anden beklædning, kan du imidlertid sagtens vælge det. Du kan fx sætte lodrette eller vandrette brædder på, skære en sporet plade til eller finde på din helt egen løsning. Ud fra den viste løsning skal du blot undlade de afstivende kryds. Taghældningen kan også ændres, hvis du fx vil have mere hældning. Det handler blot om at ændre på stolpernes indbyrdes højde og så rette tegningens mål til.

Her er skuret beklædt med brædder, der blot er sat helt tæt sammen. Det kunne også have været brædder på klink.

Her har vi sat brædderne lodret i en en på to-beklædning, hvor brædderne overlapper hinanden. Og vi har lukket åbningen foroven.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Skur