Perfekt skur til villahaven

Endelig et modulopbygget skur, som nemt finder plads i din have. Det måler kun 1,5 m i dybden, og du kan udvide det i længden, som du vil. Og så er det superlet at bygge.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
12.000 kroner

Dette skur er så let at bygge og fylder så lidt, at du kan have det hvor som helst i haven.

Intro

Det behøver slet ikke at være svært at bygge et skræddersyet skur til haven. Skræddersyet, fordi det er modulopbygget og lige til at forlænge, så meget som du har behov for. Vi bygger skuret af tre moduler a 90 cm, hvor det midterste modul forsynes med en skydedør. I alt måler skuret 150 x 270 cm, men du kan sagtens bygge flere moduler sammen.

Det skur, vi bygger her, er pivutæt med vilje. Det blæser faktisk ind foroven. Det er nødvendigt, når skuret er uisoleret og uopvarmet. Var skuret tæt, ville der samle sig en masse fugt indeni, som ville få dine haveredskaber og cykler til at ruste på ingen tid.

At skuret er åbent og uisoleret gør, at det er supernemt at bygge. Sæt kun fem-seks dage af, fra materialerne er kommet hjem, det skulle være rigeligt. Og der er ikke noget svært her, følg vores anvisninger, og kig på konstruktionstegningen, så er du rustet til at bygge et smart og rummeligt skur, som vil gøre dine naboer misundelige.

Du kan finde mere inspiration om redskabsskure her.

Vejledning

01
Før du går i gang 5 Trin

Der skal ikke så meget specialværktøj, skal til for at rejse et skur som vores. Men du vil dog have stor gavn af noget, der kan bore/grave huller til de lodrette stolper. Bruger du en spade, skal du grave meget brede huller for at kommed de 90 cm ned, der er nødvendige for at nå ned i det, der kaldes frostfri dybde. Og det skal du, hvis du vil undgå, at frosten med tiden skubber dine pæle op.

Med et pælebor og en pælespade kan du bore og grave et fint afgrænset hul i tilpas dybde og med faste lodrette sider.

1

Start med at markere, hvor skuret skal stå. Det gør du nemt ved at lægge brædder ud som vist og slå en pløk eller en bræddestump i jorden, hvor den første hjørnestolpe skal rejses.

2

Få fat i en pælespade og et pælebor. De to redskaber supplerer hinanden godt og koster ikke alverden. Så skal du alligevel snart skifte hegnet ud, kan du lige så godt købe begge dele. Ellers kan de lejes i byggemarkederne.

3

Start på det første hul med pæleboret. Det drejes med tværpinden i toppen. Hvis jorden er tilstrækkelig blød, går det lynhurtigt at lave et hul. Støder du på stenet jord, skifter du redskab.

4

Hug pælespaden ned i hullet med åben klo. Pres håndtagene sammen, og løft jord og sten op. Gentag, til hullet er mindst 90 cm dybt. Skift evt. tilbage til pæleboret, hvis jorden bliver blød igen.

5

Hæld grus i bunden. For at lede vand væk fra stolperne er det en god idé at smide nogle sten og et par skovlfulde grus i bunden af hullet. Stamp gruset hårdt med en stolpe, så underlaget bliver fast.

02
Stolperne 8 Trin

Det nye skur bygges på et skelet bestående af syv stolper. I stedet for at købe 10 x 10 cm stolper vælger vi at samle dem selv af to planker, som måler 45 x 95 mm. Det er der to gode grunde til. Den ene er, at hele stolper har en tendens til at vride sig, når de bliver fugtige, det sker ikke med stolper sammensat af planker.

Den anden grund er, at vi skal lægge tagkonstruktionen op i hak øverst på stolperne (sadler), og de hak laver vi nemt ved blot at save 12 cm af den ene af plankerne i hver stolpe.

Vi bruger trykimprægnerede stolper, da de skal ned i jorden og derfor udsættes for en del fugt.

1

Saml de syv stolper (A). Hver stolpe samles af to 45 x 95 mm trykimprægnerede planker. Hold sidekanterne i plan, evt. med en spændetvinge, mens du skruer 5 x 80 mm skruer i pr. 30 cm.

2

Bank forreste venstre hjørnestolpe hårdt ned i bunden af hullet i jorden. Giv stolpen to skråstivere, og ret den ind, til den står i lod på begge ledder. Skråstiverne kan du gøre fast til pæle.

3

Fyld jord rundt om stolpen. Kom kun ca. 10 cm jord i hullet ad gangen. Komprimer jorden ved at banke et bræt ned i hullet omkring stolpen. Evt. tørbeton i bunden hærder op med jordens fugt.

4

Tegn nu alle fire frontstolpers placering op på to lige brædder. Et til bunden og et til toppen. Lav to brædder til de tre stolper i bagvæggen også.

5

Læg forreste placeringsbræt ud for hjørnestolpen, og lav tre huller i jorden ud for markeringerne på brættet.

6

Gør nu placeringsbrættet fast til hjørnestolpen med en 5 x 80 mm skrue på skrå. Øverst på stolpen gøres det andet placeringsbræt fast. Understøt det midlertidigt i den anden ende.

7

Rejs hjørnestolpen i den anden ende. Skru placeringsbrædderne fast, og stiv stolpen af. Rejs nu de to mellemstolper, og gør dem fast til brædderne ud for markeringerne.

8

Mærk skurets dybde (150 cm) af på et bræt, og læg det vinkelret på forreste placeringsbræt. Bor huller i jorden på begge sider efter de bageste placeringsbrædder, og rejs de tre stolper.

03
Tagkonstruktionen 8 Trin

Skuret er forsynet med et fladt tag med hældning ind imod haven. Det gør, at hældningen ikke bliver så stor, da der er grænser for, hvor højt du må bygge i et skel. Hvis du ønsker en stejl hældning, kan du flytte skuret ind i haven og bruge højere stolper i bagvæggen.

Selve taget laver vi af såkaldte Ondu-lineplader, men du kan lige så godt bruge stålplader eller rupløjede brædder (med fer og not) med tagpap oven på.

1

Når alle stolper er rejst, skal de kortes af i højden, så du får det rigtige fald på taget. Her skal der være en forskel på 25 cm, så de bageste stolper er højere end de forreste.

2

Sav de forreste stolper til som vist her. Skær forreste planke ned, så den er 12 cm lavere end den bageste planke. Sæt rundsaven til en savedybde på 50 mm, så du kun saver én planke over.

3

Gentag afkortningen med de bageste stolper. Bare husk, at de skal være 25 cm højere end de forreste. De hak, du har lavet, skal remmene ligge i.

4

Læg remmene (B) op i hakkene, og bor hul i dem. Læg dem op i de hak (sadler), du lige har lavet, så de rager 50 cm ud i begge ender. Bor et 12 mm hul midt i remmen ud for hver stolpe (A).

5

Stik en 12 x 120 mm bræddebolt i hver af hullerne. Bank bolten i med en hammer. Kom spændeskive og møtrik på den anden side, og spænd til.

6

Skær spærene (D) ud med 10° skrå snit, så bliver enden lodret pga. faldet. Bor to 6 mm huller i hvert spær. Læg spærene op på remmene, og gør dem fast med 6 x 160 mm skruer ned i remmene.

7

Når du er nået hertil, kan du vælge at gøre taget færdigt og skrue sternbrædder (G) og vindskeder (H) på, før du sætter sider på. Skru lægterne (F) på spærene med cirka 37 cm’s afstand.

8

Sternbrættet (G) skrues på enderne af spærene (D) i niveau med lægterne (F). Vindskedebrædderne (H) skæres skråt af og skrues fast, så de rager 2,5 cm op over spærene og 4 cm ud fra sternbrættet.

04
Siderne 5 Trin

Skurets sider består af lodrette beklædningsbrædder, som skrues på tværstivere. Disse er gjort fast til stolperne med sømplader og beslagskruer. Det er en hurtig og holdbar løsning, som ikke er synlig udefra.

For at afstive skuret sætter vi vandrette tværstivere op mellem stolperne (stiverne kaldes også løsholter), og skråstivere skrues på stolperne indvendigt. Der skal skråstivere på begge gavle, på bagsiden af skuret og til højre for døren.

1

Skær tværstiverne (E1, E2, E3) til, så de passer stramt mellem stolperne (A). Gør dem fast i begge ender med en hulplade og fem beslagskruer.

2

Overkanten af den øverste tværstiver (E2) i gavlen flugter med underkanten af remmen (B) i fronten. Tværstiverne (E3) på bagvæggen gøres fast med vinkelbeslag fra bagsiden.

3

Skru afstivende skråbrædder (N) fast til stolperne med 5 x 80 mm skruer. De må kun rage 4 cm ind over stolperne, så de ikke sidder i vejen for beklædningen.

4

Alle vægge skal forsynes med stivere, inden de interimistiske afstivninger til stolperne fjernes. Når taglægterne er lagt på, kan vi holde rejsegilde.

5

Skru beklædningsbrædderne (R) på med 5 x 60 mm skruer. I fronten skrues de fast foroven til underlagsbræd der (C), som er gjort fast til remmen (B).

05
Skydedøren 8 Trin

En skydedør er let at bygge, når du bruger en 15 mm krydsfinerplade, som du forstærker med brædder langs kanterne og med to skrå brædder i et kryds hen over midten. Brædderne sikrer, at døren ikke slår sig - og så ser det pænt ud samtidig.

Hvis du vælger at bygge dit skur længere end det, vi viser her, kan du sætte en dør mere op. Så skal du bare gøre alu-skinnen, som dørene kører på, længere.

1

Gør kantbrædder (K1, K2) fast på dørpladen (J) med lim og 4 x 40 mm skruer. I bunden skal dørpladen rage 2 cm ud fra kantbrættet.

2

Streg op på det første skråbræt (L), hvor det skal skæres for at passe ind i hjørnerne. Skær i stregerne, læg brættet på igen, og gør det fast med lim og skruer.

3

Streg det andet skråbræt (L) op, og skær ud på samme måde. Husk at skære ud, så der er plads til det første skråbræt. Lim og skru nu de to dele fast.

4

Monter de to rullebeslag i toppen af døren. Højden finder du ved at lægge en stump af aluvinkelprofilet (S) og et stykke 1 mm tykt pap som vist, mens du skruer rullebeslaget fast med to 8 x 60 mm bræddebolte og to skruer.

5

Monter et 185 cm langt aluvinkelprofil (S) på en 4 cm bred liste (T) (savet ud af et bræt). Sæt listen langs underkanten af remmen (B). Brug 5 x 80 mm skruer, og sæt dem med 25 cm’s afstand.

6

Hæng døren på aluskinnen. Lav to stop for døren med gummidupper, der gøres fast med 5 x 80 mm skruer. Det ene stop placeres, når døren lige netop står åben, det andet, når den er lukket.

7

Forneden på stolpen laver du et styr til døren. Brug en 8 x 80 mm fransk skrue, et 17 mm langt alurør i 12 mm’s tykkelse og seks 8 mm skiver. Husk at bore for i stolpen til den franske skrue.

8

Tjek, at skydedøren kører, som den skal, og at stoppene sidder, hvor de skal. Tag døren af, og giv den grå træbeskyttelse. De dele på skuret, som endnu ikke er malet, får sort træbeskyttelse nu.

06
Afslutningen 3 Trin

For at undgå, at der flytter fugle ind i dit skur, kan du sætte volierenet op i de åbne gavle. Det store tagudhæng gør, at regnen ikke kan slå ind gennem nettene.

Vores tagrendeløsning er lidt utraditionel, idet vi ikke leder vandet ned til en brønd gennem et nedløbsrør, men lader det løbe ned ad en galvaniseret kæde og ud på jorden. Så får du intet opsprøjt på skuret, når vandet plasker ned.

1

Gør volierenet fast indvendigt i begge sider med kramper eller papsøm. Klip det til først, så det passer til de trekantede gavlåbninger.

2

Læg tagpladerne, så de rager 5 cm ud fra sternbrættet og med overlæg på to-tre bølger. Start med at sømme i siderne. I forreste og bageste lægte sømmer du på toppen af alle bølger. Øvrige sømmes kun på hver anden bølgetop.

3

Monter tagrenden på konsoljern med et fald på 1 cm. Luk tagrenden i den ene ende, og skru en kæde fast i den modsatte ende, hvor vandet skal løbe ud.

Materialer

45 x 95 mm trykimprægneret fyr:
• 14 planker (A) a 330 cm til 7 stolper

45 x 120 mm Superwoodplanker:
• 2 remme (B) a 370 cm
• 6 spær (D) a 195 cm
• 4 tværstivere (E1) a 76 cm
• 6 tværstivere (E2) a 132 cm
• 6 tværstivere (E3) a 121 cm
45 x 45 mm Superwoodlægter:
• 6 lægter (F) a 364 cm

26 x 120 mm Superwoodterrassebrædder:
• 2 underlagsbrædder (C ) a 76 cm
• 3 skråstivere (N1) a 200 cm
• 1 skråstiver (N2), 330 cm
• 1 sternbræt (G), 364 cm
• 2 vindskedebrædder (H) a 200 cm
• 2 kantbrædder (K1) a 190 cm
• 2 kantbrædder (K2) a 62 cm
• 2 skråbrædder (L) a 180 cm
• 1 liste 26 x 40 mm (T), 185 cm

21 x 120 mm Superwoodbeklædningsbrædder (sorte):
• 38 brædder (R1) a 190 cm, ej på tegn.
• 24 brædder (R2) a 250 cm, ej på tegn.

15 mm vandfast krydsfiner:
• Dørplade (J), 86 x 192 cm

Desuden:
• Skruer: 4 x 40 mm, 5 x 60 mm, 5 x 80 mm og 6 x 160 mm
• 7 stk. 12 x 120 mm bræddebolte med møtrikker og skiver
• 4 stk. 8 x 60 mm bræddebolte med møtrikker og skiver
• Aluvinkelprofil (S) 2 x 20 x 40 mm, 185 cm
• 2 dør-rullebeslag
• Vandfast lim
• 1 stk. 8 x 80 mm fransk skrue
• 6 stk. 8 mm skiver
• 12 mm alurør, længde 1,7 cm
• Volierenet og kramper
• Galvaniseret bøjlegreb
• 20 hulplader (sømplader)
• 12 vinkelbeslag
• Beslagskruer
• Grå og sort træbeskyttelse
• 360 cm tagrende med endelukning
• 7 konsolbeslag
• 250 cm galvaniseret kæde
• 5 stk. Onduline-tagplader, 95 x 200 cm, ej på tegn.
• 200 stk. Ondulinesøm
• 2 gummidupper
• 2 papstumper, 1 mm tyk

Specialværktøj

• Pælebor og pælespade

Tidsforbrug

Regn med 5-6 dage inklusive tørretid på træbeskyttelsen.

Pris

Ca. 12.000 kroner for skuret i Superwood. Vælger du trykimprægneret træ, vil du nok kunne gøre det for det halve.

Sværhedsgrad

Her er et projekt, som er lige til at gå til. Ingen svære samlinger og ingen avancerede konstruktioner.

Tegning

Her ser du, hvordan træskelettet til haveskuret ser ud. Oven på lægterne skrues et bølgepladetag, men du kan også sagtens lægge brædder og tagpap på. Faldet på taget kan du justere ved at gøre de bageste stolper højere.
Underlagsbrædderne (C) skrues på bagsiden af remmen (B), så beklædningsbrædderne kan gøres fast til dem foroven.

Skydedøren består af en krydsfinerplade (J) med et afstivende kryds og en ramme. Meget enkel at lave og en stærk konstruktion, der ikke slår sig. Døren kører på rullebeslag, som hænger på en aluliste (S). Nemmere bliver det ikke.

3D-model

3D-model

Skur med stort udhæng

Der er mange dele og samlinger, du skal have tjek på.

Åbn 3D-model

3D-model

Under tagpladerne

Zoom ind og se, hvordan tagkonstruktionen er udført.

Åbn 3D-model

3D-model

Skelettet under beklædningen

Læg mærke til de to skråstivere i hver side, som stabiliserer bygningen.

Åbn 3D-model

3D-model

Sammensatte stolper

Stolperne er sat sammen af to kraftige brædder.

Åbn 3D-model

3D-model

Undgå skadedyr

For at slippe for fugle, mus og rotter, monteres et finmasket volierenet i toppen af siderne.

Åbn 3D-model

3D-model

Døren afstives

Ligesom med siderne, er døren også afstivet med et kryds i midten.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Snorlige skruer på beklædning

Med en boreskabelon går det hurtigt og bliver helt præcist

TEKNIK: Vinkel til større projekter

Den laver du nemt selv af tre brædder

TIPS: Fast afstand mellem stolperne

TIPS: Nemt dybdestop med tape

VÆRKTØJ: Sådan bruger du rundsaven

I videoen her lærer du alt om om rundsavens muligheder, klinger og funktioner. Rundsaven er bomstærk og kan med den rigtige indstilling klare alt fra grove til helt fine snit - både lige og forskellige vinkler. Og med den rigtige klinge kan du bruge saven i både træ, metal, gasbeton og kunststof.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Skur