Sådan lægger du en fast bund under belægningen

En flisegang og en terrasse stiller ikke lige så høje krav til underlaget som en indkørsel eller en holdeplads til bilen, men fælles for alle typer belægning er, at det gælder om at komme rigtigt fra start. En helt fast og stabil bund er din garanti for et jævnt og langtidsholdbart resultat.

INVESTERING: At etablere et stenhårdt og jævnt underlag til fliser kræver kræfter og tålmodighed. Men gør du det rigtigt fra starten, skal du aldrig gøre det igen.

SÅDAN SIKRES EN HELT FAST BUND

1. Allerførst afgrænses området med pæle, som man trækker snore ud imellem. På pælene markeres belægningens planlagte højde med det valgte fald (typisk 1,5 cm pr. meter).

2. Hvor meget muld der skal graves af, afhænger først og fremmest af, hvad belægningen skal bruges til. Til en fliseterrasse skal du ca. 35-40 cm ned. Til en indkørsel skal du grave 50-60 cm af.

3. Til små områder, fx en havesti eller en lille terrasse, kan du klare gravearbejdet med en spade. Til en stor terrasse eller en indkørsel, hvor du skal dybere ned, anbefaler vi en minigraver.

4. Selv når muldjorden er fjernet, kan du risikere, at myreboer og musegange stadig gør underlaget porøst. Er det tilfældet, kan det godt betale sig at stampe med en jordloppe.

Fakta om bundsikringsgrus

Allernederst under en belægning er den rå jord. Og er den meget leret og derfor ikke i stand til at aflede nedsivende vand, skal du starte med et lag bundsikringsgrus. Denne grustype har en kornstørrelse fra 0 til 90 mm, og de store sten gør gruslaget kompakt, samtidig med at det tillader vandgennemsivning.

Gruslagets tykkelse afgøres af, hvad du skal bruge den færdige belægning til. Hvis du skal anlægge en terrasse, er 15 cm komprimeret bundsikringsgrus rigeligt. Men til en indkørsel, der skal holde til en tung belastning fra biler, anbefaler anlægseksperterne et 30 cm tykt lag bundsikringsgrus.

SÅDAN KOMPRIMERES BUNDSIKRINGSGRUSET

1. Bundsikringsgruset hældes/skovles ud i passende lagtykkelse og fordeles. Det er lettest at fordele med en asfaltrager, men bagsiden af en helt almindelig haverive kan også sagtens bruges.

2. Gruset sætter sig ca. 5 cm pr. 15 cm grus, når det komprimeres, så mål afstanden op til den snor, du skal bruge til at bestemme den færdige højde på belægningen, og fyld på om nødvendigt.

3. Bundsikringsgruset komprimeres med en pladevibrator. Du skal køre hen over hele fladen tre gange i alt. Kør på begge ledder på skift og gerne med et lille overlap mellem banerne.

VÆRKTØJ: GØR DET TUNGE ARBEJDE LETTERE

PLADEVIBRATOR
Skal du blot komprimere sand og grus, kan du klare dig med en model på 100 kg, hvis du kører over ad flere omgange og med et stort overlap. Men skal du også bruge den oven på den færdige belægning, skal du have fat i en model på mindst 200 kg.

MINIGRAVER
Når du graver ud til indkørsel eller terrasse, skal der fjernes overraskende meget jord. En terrasse på 20 m2 kræver typisk, at du graver 7 m3 jord væk. Det er meget at grave med en spade, så lad minigraveren klare det hårde arbejde på en formiddag.

JORDLOPPE
En jordloppe er uovertruffen til at stampe råjord. Den banker fx musegange sammen og sikrer, at underbunden er så fast, at der ikke kommer sætninger i belægningen.

MOTORBØR
Sand og grus er tungt, så hvis du skal i gang med et stort projekt, fx en indkørsel, er det hurtigt og nemt at flytte materialerne med en motorbør med selvlæsser.

BROLÆGGERJOMFRU
Langs kanter er det vanskeligt at komme til med pladevibratoren, så her klares komprimeringen manuelt. En hjemmelavet brolæggerjomfru, som du laver af en stolpe med en tværstang som håndtag, er fin.

    Andre læser lige nu ...