Sådan etablerer du fald på belægningen

Belægninger af fliser eller sten skal lægges med fald, så du sikrer, at regnvand hurtigt kan løbe af. Hovedreglen siger mindst 1,5 cm pr. meter til en terrasse. Og til en indkørsel er 2 cm pr. meter passende. Faldet etableres, længe inden du begynder at lægge selve fliserne, og det hele starter med et måleplan, som du bruger som udgangspunkt for resten af arbejdet.

Fald på belægning

SIKKERHED: Det rigtige fald sørger for at lede regnvand væk fra huset, så soklen holdes tør.

MÅLEPLAN – MED INDBYGGET FALD

1. En belægning bør have et fald på mindst 1,5 cm pr. meter, så regnvand hurtigt ledes væk. Faldet etableres i laget af stabilgrus – altså laget oven på bundsikringsgruset.

2. Først afgrænses området, så man kan lave et måleplan til at sikre faldet. Slå pæle i jorden 30-40 cm uden for det område, hvor belægningen skal ligge. Så står de ikke i vejen, når der skal graves.

3. Området afsættes med snore, så de krydser hinanden der, hvor belægningens hjørner skal være. Tjek målene, og flyt evt. pælene lidt, så alle hjørner er vinkelrette.

4. Sæt højdemarkeringer på pælene. Mærk først den samme højde op på pælene i begge ender af det stræk, der skal have fald.

5. Hvis belægningen er 3 meter lang, skal faldet være 4,5 cm. Mål derfor 4,5 cm ned, sæt en ny streg, og flyt snoren derned. Nu udgør snorene et plan med indlagt fald, som du altid kan måle ned fra.

TIPS: HJØRNER I VINKEL

Vil du sikre helt vinkelrette hjørner på en belægning, kan du tage de to diagonalmål fra hjørne til hjørne. Er målene ens, er hjørnerne nøjagtig 90 grader. Hvis ikke det er tilfældet, skal du justere lidt på de pæle, der afgrænser belægningen.

VIGTIGT: FAST BUND!

Før du fylder grus i udgravningen og begynder at etablere fald, bør du sikre, at råjorden er stampet godt sammen med en pladevibrator.

FORSKELLIGE MULIGHEDER TIL ETABLERING AF FALD

KRYDSLINJELASER
Kræver lidt øvelse, før du får fuld glæde af den. Til gengæld kan den hurtigt hjælpe dig med at lave et måleplan, som du sætter op med udspændte snore.

LÆS OGSÅ: Test af krydslasere

SLANGEVATERPAS
Kræver lidt øvelse, men er billigt. Metoden udnytter, at vandet står lige højt i begge ender af en vandslange, og viser meget præcist samme højde over store afstande.

ROTATIONSLASER
Den roterende laserstråle giver overblik over området – også i fuldt dagslys. Den er for dyr at købe, så lej den et par timer, og brug den til at sætte snore op med.

LANGT VATERPAS
Et langt vaterpas giver styr på et par meter ad gangen. På større afstande er det derfor ideelt at supplere med en krydslinjelaser.

SNORVATERPAS
Billigt, men desværre ikke særlig præcist og kan kun give dig en idé om faldet. Hæng et vaterpas en tredjedel fra hver ende, og tjek, at snoren er spændt ordentligt ud.

AFRETNINGSRØR: LÆG DEM, SÅ DE FØLGER FALDET

Fald på en belægning etableres i stabilgruset, dvs. før det øverste lag afretningsgrus, og styres med snore, der spændes ud, allerede inden du begynder at grave.

Når afretningsgruset er spredt ud, lægger du to lange vandrør med overkant, hvor fliserne skal lægges. Så kan du bruge dem til at rette gruset af i den rigtige højde. De to rør lægges præcist vandret i den retning, hvor der ikke skal være fald. Og det ene lægges lavere end det andet, så de sammen danner det ønskede fald.

    Andre læser lige nu ...