Præcision til flisearbejdet

PRÆCISION: Når fliseklæberen er hærdet, sidder fliserne urokkeligt fast. Så brug tid på planlægning og opmåling. Og brug tid på justering, mens klæberen endnu er blød.

Vigtigt: Husk primer!

Stærkt sugende underlag, fx porebeton, gips, beton og puds, skal forsegles med primer, inden fliseklæberen påføres. Primeren sikrer, at underlaget ikke suger vandet ud af klæberen. Uden primer vil klæberen hæfte dårligt.

Ofte er primeren – eller forankringsgrunderen, som den også kaldes – farvet, så du lettere kan se, hvor langt du er nået. Farven forsvinder, når primeren er tør.

Underlaget skal være rent og fri for støv, og alle revner skal være spartlet ud, før du påfører primer.

TIPS: TANDSPARTEL

Jo større fliser, jo større tænder skal der være på tandspartlen, som du bruger til fliseklæberen. Du kan se, om spartlen har tilpas størrelse, ved at løfte første flise op og tjekke, om der er klæbestriber på hele flisens bagside.

Tandspartel

MULIGHEDER: NÅR FLISEN SKAL DELES

Når fliser og klinker skal deles eller skæres til rundt om forhindringer, afhænger værktøjet af klinken og opgaven. Brug fliseskærer til almindelige fliser og vådskærer til hårdtbrændte klinker.

Fliseskærerog vådskærer

Huller klarer du med hulsav med diamantskær, og buer formes med en flisetang.

Hulsav og flisetang