Vasken fyldes med varmt vand, og der holdes en klud foran overløbshullet i vasken. Svupperen sættes ned over afløbet, og der presses kraftigt nogle gange.

Trykket fra svupperen vil løsne de fedt- og sæberester, der sidder i rørene. Princippet er det samme, når det er gulvafløbet, der er stoppet.

Her benytter fagmanden dog en lang svupper med et lille hoved, der passer bedre. Når der er svuppet kraftigt nogle gange, er der igen fri passage i afløbet. Svupperen er en nem og skånsom måde at ordne et stoppet afløb på.

LÆS OGSÅ: Inspektionskamera - derfor skal du have et inspektionskamera