Skab rum i haven med portal og espalier

Med standardmaterialer kan du bygge to espalier-hegn og forbinde dem med en rosenbue - og dermed forvandle et kedeligt hjørne af haven til et hyggeligt rum.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
6 dage
Pris
4.200 kroner

Intro

Der skal ikke altid det vilde til for at skabe en fuldstændig forvandling af et område i haven. Her er det et overset og ucharmerende hjørne, som vi med forbløffende få midler – både med hensyn til arbejdet og økonomisk – får forvandlet til et velfungerende fristed.

Det begynder med bunden. I stedet for at forsøge at skabe en græsplæne, der skal passes og plejes, når den engang har fået liv og kraft, eller slide med at opbygge en flisebelægning på et præcist afrettet lag af stabilgrus vælger vi den letteste belægning i verden at etablere: et lag granitskærver. Vi graver simpelthen græsset af i et lille spadestiks dybde og lægger skærverne på et lag fiberdug.

LÆS OGSÅ: Galleri med 11 udendørslamper

Blomsterne sætter vi i kasser
Så kommer vi til bedene, for lidt blomster og krydderurter skal der til, når vi nu har lagt grå skærver i området. Her bygger vi nogle rørende enkle plantekasser, som er lige så enkle at passe, når først vi har sat vores planter i dem. De fores med plast, før vi fylder dem, så jorden ikke regner ud og lægger sig oven i belægningen.

Og så hegner vi det hele ind med et let espalier, så det bliver et frodigt og hyggeligt rum, man får lyst til at sidde i. Fyldingerne mellem stolperne er simple rammer, hvor vi sætter lister i spænd, så de danner buer. Det er nemt – og det ligner en million.

LÆS OGSÅ: Espalier

Vejledning

01
Græstørven fjernes 3 Trin

1

Græstørvene stikker vi af med spaden i passende bidder i hele det område, hvor vi ønsker den nye belægning. Det er ikke til at få store maskiner herind, så gravearbejdet klares med greb, skovl og spade - men det er ovre på et par timer.

2

Tørvene løftes nemmest væk med en greb. Vi skal bare et spadestik ned, der skal ikke gøres plads til tykke lag af stabilgrus og bundsikring, og ukrudtet kan ikke komme op gennem fiberdugen.

3

Tørven kører vi væk på trillebør. Selv om det kun er et lille område, fylder den godt, så har du ikke brug for den til et projekt et andet sted i haven, er det smart at have organiseret turen videre til genbrugspladsen, før du begynder at grave.

02
Stolperne rejses 5 Trin

Når græstørvene er gravet væk, sætter vi stolperne til espalieret op - skærver og fiberdug må vente lidt.

Hullerne til stolperne graves lettest med et pælebor, og for at få hold på dem støber vi dem fast i jorden med to ankre af beton. Det gør, at vi kan få dem til at stå solidt, selv om hullerne er for snævre til, at jorden kan stampes hårdt fast.

Betonankrene opbygges bedst ved at lægge skærver eller sand i bunden og lidt op ad stolperne, så hælde lidt beton omkring stolpen, så lidt jord, så beton igen og så jord igen. Så bruger du ikke unødvendig meget beton, og så står der ikke vand rundt om stolpens ende.

1

Hullerne til stolperne graver vi med et pælebor og en smal spade. Til at måle op skærer vi tre lister, svarende til afstanden mellem stolperne, som vi lægger ud og finder stolpernes præcise placering med. Hullerne graver vi cirka 80 cm dybe.

2

På samme måde måler vi ud til en lille runding i espalieret. Her vil vi bruge espalierfag i halv bredde, så her skærer vi tre nye afstandslister.

TIPS: Bundlisterne til espalierets rammer kan bruges til at måle afstanden op med.

3

Stolperne (A) støbes fast i jorden med to betonankre. Vi fylder lidt sand i hullet og sætter stolpen ned, hælder lidt tør beton (G) i og lidt vand. Så fylder vi jord på og støber næste anker lidt under overfladen.

4

Sørg hele tiden for, at stolpen (A) står helt i lod. Betonen behøver ikke at være gennemfugtig, den støtter stolpen bedre nu, hvis den er fast, og den vil de kommende uger suge fugt nok fra jorden.

5

Vi stamper jorden godt til omkring stolpen, når vi har fyldt op med jord og tør beton og har vandet betonen let. Betonen må ikke blive flydende, den suger fugt fra jorden.

03
Skærverne lægges 5 Trin

Granitskærverne er nogle stride djævle, hvis du vil stikke en skovl ned i dem, og det er derfor, de er gode til formålet: De griber effektivt fat i hinanden og danner hurtigt en fast flade, man kan gå på.

Teknikken ved at arbejde med dem er, at du netop ikke stikker en skovl ned i dem, men ind under dem, fx efter at have fået dem lagt på fortovets fliser. Når du har hældt dem ud i hullet, jævner du dem med en rive.

For at undgå, at skærverne blandes med jorden, og holde ukrudt nedefra væk lægges skærverne på fiberdug.

1

Fiberdugen (J) lægges ud, når jorden er rettet jævnt af. Sørg for, at fiberdugen også dækker kanterne af det afgravede stykke - hellere for meget end for lidt.

2

De næste baner rulles ud med et overlæg på cirka 15 cm. Læg undervejs lidt skærver ud, så fiberdugen ikke blæser væk eller forskubber sig, mens du arbejder på den.

3

Så kan der køres skærver (H) på. Selv om det er et ret lille område, skal der køres mange gange med trillebøren.

4

Skærverne rives ud til et jævnt lag. Sørg for, at der er mindst 5 cm over det hele, og gerne lidt mere.

5

Skær det overskydende fiberdug af med en hobbykniv, når du har skærverne helt på plads.

04
Rammer til espalier 7 Trin

Rammen til espalierets fyldinger mellem stolperne skrues sammen af 20 x 45 mm lister. Rammen er delt i to felter, og i hver af dem spænder vi fire lidt spinklere lister på 12 x 20 mm lister op, så de danner et flot mønster af buer.

De spinkle lister får vi ved at skære 20 x 45 mm lister igennem på langs - af en kraftig liste får vi tre lister til buerne. Det er hurtigt klaret på en bordrundsav, du kan evt. få det gjort på trælasten.

Det tager ikke lang tid at fylde felterne ud med de buede lister, og det giver et flot og luftigt espalier, som slyngplanter kan kravle op ad.

1

Rammedelene (B og C) spændes op på en plade med vinkelrette hjørner; så har du fuldstændig styr på dem, mens de skrues sammen. Det er en stor fordel, når du skal til at sætte de buede lister i spænd.

2

Rammerne samles med skruer gennem de vandrette lister (C) ind i enden af de tre lodrette lister (B). Sæt to 4,5 x 50 mm skruer i hver samling. Hold listerne i flugt ved at spænde dem ned mod pladen med tvinger, mens du skruer.

3

Buelisterne (E) presses på plads i rammerne, der skal spændes godt fast på pladen først, så den ikke går ud af facon. Lav et par forsøg for at se, hvor meget listerne skal bue, og om de skal kortes lidt af. Kort de øvrige lister af efter den første.

4

Buelisterne (E) lægges symmetrisk, så presset på rammerne bliver passende stort og ensartet.

5

Buelisterne (E) samles i deres kryds med 1,6 x 25 mm søm. Bor gerne for med et 1 mm bor for at undgå, at det spinkle træ flækker - om ikke nu, så senere, hvis sømmet har svækket det.

6

Vi borer for, hvor buelisterne (E) skal gøres fast til rammerne med dykkere. Også her borer vi med et 1 mm bor, selv om der ikke er meget plads at få boremaskinen ind på.

7

Så sømmes buelisterne (E) fast til rammerne med 1,4 x 35 mm dykkere. Der er ikke megen plads til hammeren, så en dyknagle er en god hjælp.

TIPS: Også her kan du spænde listerne fast mod pladen imens, så de sidder præcist.

05
Espalieret rejses 4 Trin

1

Espalierrammen med buer gøres fast mellem stolperne (A) med tre 5 x 60 mm skruer i hver side. Bor for med et 4 mm bor. Spænd først rammen op med tvinger, så der er passende afstand mellem jord og ramme, og sæt skruer i den ene side.

2

Derefter skruer vi den anden side fast. På den måde kan vi rette rammen til, så listen foroven er helt vandret, før vi fæstner i den anden side.

3

Stolperne (A) saves af i flugt med espalierfagenes overkanter, når alle fagene er på plads. Vi måler højden ud på de følgende stolper, så alle espaliererne bliver placeret i præcis samme højde.

4

Når de færdige espalierfelter sættes ind mellem stolperne, tager rummet hurtigt form.

06
Toppen og buen 4 Trin

1

Nu skal vi dække espalieret af foroven med dækbrædderne (D). I hjørnerne vil vi samle dem på gering, altså skåret skråt, så de ikke vender endetræ ud. Det måler vi op til ved at lægge dem over hinanden og strege af, hvor kanterne krydser.

2

Buen (F) over indgangen tegnes op på et stykke 45 x 245 mm spærtræ. Vi bruger en liste som passer. Radius til den inderste bue er 74,5 cm. Derefter lægger vi 5 cm til, uden at flytte passerens centrum, og tegner den yderste bue.

3

Buen (F) saves ud med en stiksav. Så sliber vi buen, til siderne er pæne, og kanterne er rundet let - så holder malingen meget bedre. Brug gerne en båndsliber eller en excentersliber.

4

Buen skrues fast oven på de to stolper (A) med to 5 x 100 mm skruer. Både stolper, espalierdækbrædder og bue maler vi et par gange med en heldækkende træbeskyttelse. Du kan øge holdbarheden ved først at give en grundingsolie.

07
Plantekasserne 8 Trin

De to typer plantekasser bygges efter helt samme princip, så når du har set opskriften på den lave kasse, kan du uden videre gentage processen med den høje kasse ud fra tegningen og listen over de materialer, vi bruger.

Vi sømmer kasserne sammen, det går hurtigt. Især med en sømpistol, og de her 55 mm lange dykkere klarer selv små sømpistoler helt uden problemer.

Vil du hellere skrue tingene sammen, bruger du 40 mm skruer, og dem kører en god skruemaskine også hurtigt ind.

Vi bruger samme dimension på de to lister i hvert hjørne, selv om benet bliver lidt bredere på den ene side.

1

Vi samler den lave blomsterkasses otte benstykker (A) til fire hele ben med 1,8 x 35 mm dykkere. Listerne sømmes sammen kant mod kant.

2

Spænd de nye ben sammen to og to med gavllister (C) imellem. Brug et par afstandslister (X) med en tykkelse på 1 cm, og begynd fra oven, og søm listerne fast med 1,8 x 35 mm dykkere i de benstykker (A), der kun er delvis frie.

3

Søm de lange sidebeklædninger (B) fast imellem gavlene med 1,8 x 35 mm dykkere. Her kan du også bruge de 1 cm tykke afstandsstykker (X), men det bedste er faktisk at holde overkant med gavllisterne (C).

4

Vend kassen, og søm de sidste sidebeklædninger (B) fast på gavlene på den anden side.

5

Søm de to støttelister (E) på indvendigt nederst på hver side. De to 20 x 20 mm lister, der skal bære bunden, flugter med sidens underkant.

6

Søm de 9 bundbrædder (D) fast oven på støttelisterne (E). De fordeles jævnt, så afstandene er nogenlunde ens.

7

Plantekasserne fores indvendigt med kraftig plast. Det kan gøres fast til kassens sider med hæfteklammer. Prik nogle huller i plasten i mellemrummene mellem bundbrædderne, så overskydende vand kan rende fra.

8

De lave kasser af smalle lister stiller vi langs espalieret, mens de høje kasser af bredere lister er oppe i en højde, der er god at arbejde i, her har vi krydderier.

Materialer

Til hvert fag i espalieret

70 x 70 mm trykimprægnerede stolper:
• 2 stolper (A) a 260 cm (kun en enkelt til de følgende fag)

20 x 45 mm lister:
• 3 lodrette rammelister (B) a 175 cm
• 2 vandrette rammelister (C) a 94 cm

20 x 95 mm brædder:
• 1 dækbræt (D), 94 cm

12 x 20 mm lister (dem skærer vi selv ud af 20 x 45 mm lister):
• 8 buelister (E) a 177,5 cm

45 x 245 mm spærtræ:
• 1 bue (F), 110 cm

Endvidere:
• 1 pose stolpebeton (G) • 2 big bags granitskærver (H) • Fiberdug (J) i en kraftig kvalitet • Rustfri skruer: 4,5 x 50 mm, 5,0 x 60 mm og 5,0 x 100 mm
• Galvaniserede søm: 1,6 x 25 mm
• Galvaniserede dykkere: 1,4 x 35 mm
• Heldækkende træbeskyttelse

En lav plantekasse

20 x 45 mm lister:
• 8 benstykker (A) a 40 cm
• 12 sidebeklædninger (B) a 76 cm
• 12 endebeklædninger (C) a 25 cm

20 x 95 mm lister:
• 9 bundbrædder (D) a 25 cm

20 x 20 mm lister:
• 2 støttelister (E) a 72 cm

Desuden:
• 1,8 x 40 mm søm
• 1,8 x 35 mm dykkere
• Heldækkende træbeskyttelse
• Plastfolie til foring
• Hæfteklammer

En høj plantekasse

20 x 95 mm lister:
• 8 benstykker (F) a 70 cm
• 6 sidebeklædninger (G) a 76 cm
• 12 endebeklædninger og
bundlister (H) a 72 cm

20 x 20 mm lister:
• 2 støttelister (J) a 72 cm

Desuden:
• 2,5 x 55 mm dykkere
• 4 x 40 mm skruer
• Heldækkende træbeskyttelse
• Plastfolie til foring
• Hæfteklammer

Tidsforbrug

4-6 dage plus tørretid

Pris

Cirka 4200 kroner

Sværhedsgrad

Et let projekt - set i forhold til den store forvandling og set i forhold til, at det ikke kræver den store erfaring at klare opgaven - i værste fald koster det bare lidt mere tid.

Tegning

Bueespalier med granitskærver

Espalieret består af selvstændige rammer med buede fletværk, som sættes mellem nedgravede stolper.

Bueespalier med granitskærver

Lav plantekasse

De lave kasser stiller vi i vores nye haverum langs espalieret. Her planter vi slyngplanter og blomstrende stauder, som klatrer op ad espalierets flotte buer.

Lav plantekasse

Høj plantekasse

De høje plantekasser stiller vi inde i rummet med blomster og krydderurter.

Høj plantekasse

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Espalier