Fejlsøgning på robotplæneklipperen

Robotplæneklipperen holder stille midt på plænen. Inden du begynder at sparke til maskinen, får du her løsningerne på de mest almindelige årsager til, at robotplæneklipperen er gået i stå.

Det er frustrerende at komme hjem og opdage, at robotplæneklipperen er gået i stå og blot står uvirksom midt på plænen. Men inden du løber ud og sparker til maskinen i frustration, er der en stribe fejlmuligheder, du nemt kan tjekke.

Viser det sig, at afgrænsningskablet er knækket, behøver du ikke at hive det hele op for at finde fejlen. Vi skal nok vise dig, hvor nemt det er. Men inden da bør du løbe tjeklisten her igennem.

Først skal du gøre to ting: Flyt robotten tilbage i ladestationen. I mange tilfælde er det alt, der skal til. Virker det ikke, så sluk for ladestationen, vent i ti sekunder, og tænd så igen. I forbløffende mange tilfælde løser det problemet.

Hjalp det ikke? Så start med tjeklisten – og hvis det er kablet, der er knækket, så løser vi også det problem.

Tjeklisten

Hvad siger robotten selv?

Hvis robotten ikke er løbet helt tør for batteri, vil der i displayet stå en fejlmeddelelse. Måske står der, at plæneklipperen sidder fast, eller at den har mistet signalet fra afgrænsningskablet, og så kan du gå i gang med at løse netop dét problem. Mange maskiner er koblet til en app, der også kan indeholde en besked med en forklaring.

Er robotten kørt fast?

I mange tilfælde er det meget tydeligt, hvis maskinen er kørt fast. Fx kan den hænge fast oven på en bold eller et nedfaldsæble. Men det kan også være, at det blot er ét hjul, som er kommet lidt for langt ud i “rabatten” og ikke kan få fæste. Det burde du kunne se på hjulsporene – og er det sket, skal du flytte kablet, så der er lidt større afstand til rabatten.

Melder ladestationen fejl?

De fleste ladestationer har en lille diode, der typisk blinker eller lyser rødt, hvis der er brud på kablet. Hvis ladestationens diode lyser grønt eller på anden måde melder alt o.k., skal fejlen ikke findes i et kabelbrud. Der må altså være noget andet galt.

Tjek hjulene og højden

De fleste robotplæneklippere har, foruden kraftige baghjul, et eller flere mindre forhjul. Tjek, at forhjulene ikke er blokeret af sammenfiltret græs eller andet, der forhindrer dem i at dreje rundt. Og tjek, om maskinens klippehøjde er sat så lavt, at robotten kører fast på ujævnheder i græsset. I så fald vil der være et bart stykke plæne under maskinen.

Kabeltesteren finder fejlen

Med en simpel kabeltester kan du nemt finde ud af, om kablet er knækket, og i givet fald hvor. Testeren består af en sender og en modtager, der begge indeholder et batteri. Når senderen er sluttet til afgrænsningskablet, sendes der et signal gennem kablet. Holder du modtageren ned mod kablet, hører du en hyletone. Men er der brud på kablet, hører hyletonen op.

Lav en test af ladestationen

Hvis du har konstateret, at ladestationen ikke har forbindelse igennem afgrænsningskablet, enten fordi ladestationen melder om en fejl, eller fordi du kan læse det på robottens display eller app, må du i gang med en test.

Og for en sikkerheds skyld starter vi med at teste, om ladestationen er o.k. Det gør vi ved at lave en “loop-test”, som svarer til at lægge et helt nyt afgrænsningskabel og lade signalet løbe igennem det. Det er bare en hel del nemmere med kabeltesteren.

1

Sluk ladestationen, enten ved at slukke for strømmen eller trække stikket ud.

2

Kobl begge ender af afgrænsningskablet fra ladestationen. Kabelenderne kan enten være afisolerede som her eller sat fast med klips, der kan åbnes.

3

Slut modtageren til den ene ende af kablet ved at lade krokodillenæbbet gribe om de afisolerede stykker.

4

Slut den anden ende til på samme måde med det andet krokodillenæb. Nu er der forbindelse mellem de to krokodillenæb.

5

Sæt senderen på “Cont”. Nu sender den et konstant signal igennem kablet. Lyser lampen “Cont”, er der forbindelse og dermed IKKE brud. Men er den slukket, er der et brud på kablet.

Find bruddet

Hvis loop-testen viste et brud, skal bruddet findes og lappes. Kabeltesteren sparer dig for at skulle hive et kabel op, der i løbet af nogle uger har gemt sig godt i græsset.

Har du gravet kablet flere centimeter ned i jorden, kan testeren dog ikke finde det. Så må du grave det op flere steder. Men ligger det i overfladen, kan du trygt gå i gang.

Vi samler bruddet med en autoriseret muffe med silikone. Du kan, i en snæver vending, også bruge en almindelig samlemuffe.

1

Skab jordforbindelse, fx ved at stikke en skruetrækker ned i jorden. Slut det ene krokodillenæb til skruetrækkeren. Det andet næb sættes på den ene ende af afgrænsningskablet.

2

Sæt modtageren på “Tone”, og skru helt op for drejeknappen på siden. Nu sendes der et signal igennem kablet, som modtageren kan aflæse.

3

Tjek, at lampen “Tone” lyser, og at drejeknappen til volumen er drejet helt op på sit højeste.

4

Test modtageren ved at holde den ned på kablet lige ud for krokodillenæbbet. Nu skal du kunne høre en hyletone.

5

Gå cirka fem meter ud langs kablet, og hold modtageren mod kablet. Kan du høre hyletonen, går du videre, indtil hyletonen stopper. Så ved du, at bruddet ligger mellem dine to seneste målepunkter.

6

Mål nu mellem det sted, hyletonen holdt op, og seneste målepunkt, indtil du finder bruddet. På den ene side af bruddet kan du høre tonen, på den anden side kan du ikke.

7

Stik kabelenderne ind i den silikonefyldte muffe, og klem den sammen med en tang. Nu er kablet lappet, og muffen trykkes lidt ned i græsset, og kablet holdes på plads af to pløkker, en på hver side af muffen.

Andre læser lige nu ...