Byggevejledning
Let
Svær

Meget støj kan dit øre vænne sig til. Men så er der noget, der er så generende, at du bliver nødt til at gøre noget ved det. Hvis du kan. Bor du op ad en trafikeret vej, så har du faktisk mulighed for at reducere støjen i din have mærkbart, hvis du bygger et støjhegn.

To typer støjhegn

Der findes to typer af støjhegn: Det reflekterende, hvor lyden bliver slået tilbage, og det absorberende, som “suger” lyden op. Det er den type støjhegn, vi bygger her, fordi det er det mest effektive. Det reflekterende hegn kaster lyden tilbage, så du kan risikere, at den fx rammer en stor lastbil og havner i din have alligevel.

Tætheden er altafgørende for, hvor godt et støjhegn virker. Jo tættere det er, desto mere effektivt. Det, der suger lyden op, er isoleringsmateriale af stenuld, som hegnet skal fyldes med. Her bruger vi støbebatts, som er forholdsvis hårde. De er lette at skære til og stable på plads mellem stolperne, og så kan de tåle at stå ubeskyttet. Det er ikke så kønt, men nødvendigt, for at det kan suge lyden op. Men det er kun den side, der vender ud mod støjen, der ikke må dækkes. Du må gerne beklæde bagsiden.

Der er ingen særlige regler for støjhegn. De skal blot følge reglerne for bygning af hegn fra bygningsreglementet. Her står fx, hvor højt og hvor tæt på naboen du må bygge.

Download hele artiklen og få en udførlig byggevejledning eller søg mere inspiration om hegn.

Efter at støjhegnet er blevet bygget, er lyden i haven blevet dæmpet med 5-6 dB. Så nu kan det lade sig gøre at føre en almindelig samtale udenfor og nyde livet på terrassen, selvom bilerne suser forbi på den anden side. Før var det helt umuligt.