Byg et støjhegn og slip for larmen fra vejen

Er du generet af trafikstøj? Så byg et støjhegn. Det er genialt til at dæmpe lyden fra biler, især lastbiler, så du kan nyde at være udenfor.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
800 kr/m

Intro

Meget støj kan dit øre vænne sig til. Men så er der noget, der er så generende, at du bliver nødt til at gøre noget ved det. Hvis du kan. Bor du op ad en trafikeret vej, så har du faktisk mulighed for at reducere støjen i din have mærkbart, hvis du bygger et støjhegn.

To typer støjhegn

Et støjhegn er en type hegn, som har til formål at dæmpe støj fra fx trafik. For at kunne dæmpe trafikstøjen er det vigtigt, at støjhegnet er bygget tæt og korrekt samt efter omgivelserne.

Der findes to typer af støjhegn: Det reflekterende, hvor lyden bliver slået tilbage, og det absorberende, som “suger” lyden op.

Det er den type støjhegn, vi bygger her, fordi det er det mest effektive. Det reflekterende hegn kaster lyden tilbage, så du kan risikere, at den fx rammer en stor lastbil og havner i din have alligevel.

Tætheden er altafgørende for, hvor godt et støjhegn virker. Jo tættere det er, desto mere effektivt. Det, der suger lyden op, er isoleringsmateriale af stenuld, som hegnet skal fyldes med. Her bruger vi støbebatts, som er forholdsvis hårde. De er lette at skære til og stable på plads mellem stolperne, og så kan de tåle at stå ubeskyttet. Det er ikke så kønt, men nødvendigt, for at det kan suge lyden op. Men det er kun den side, der vender ud mod støjen, der ikke må dækkes. Du må gerne beklæde bagsiden.

Der er ingen særlige regler for støjhegn. De skal blot følge reglerne for bygning af hegn fra bygningsreglementet. Her står fx, hvor højt og hvor tæt på naboen du må bygge.

Overlappende batts i støjhegnet

Når man laver et sugende støjhegn, som vi gør i denne byggevejledning, er det vigtigt, at man sørger for at de støjsugende batts sidder forskudt og overlapper hinanden således, at der ikke kan slipper støj ind mellem batts’ene. Derudover er det også vigtigt, at man er omhyggelig, når man skærer sine batts til. Hvis der er luft mellem batts’ene i støjhegnet vil effektiviteten af støjhegnet bliver stærkt reduceret.

Så meget reducerer et støjhegn larmen

Vi har bygget vores støjhegn med tre lag overlappende batts for at opnå den mest effektive støjreduktion. Almindelig, moderat trafikstøj støjer med cirka 65 decibel, mens accelererende biler og især lastbiler kan støje op mod 90 decibel, hvilket svarer til at stå ved siden af en motorplæneklipper.

Det støjhegn, vi bygger i vores vejledning, dæmper støjen med cirka 5-6 decibel. Det lyder måske ikke af meget, men da decibel-skalaen er logaritmisk svarer denne reduktion til en halvering af støjen.

Prisen på støjhegn

Ro og hygge i haven har også sin pris, og hvis man vælger at følge vores vejledning til, hvordan du laver et effektivt støjhegn, så er prisen per meter noget højere end for et almindeligt hegn. 800 kroner er prisen per meter, men så er du til gengæld også sikker på, at du igen kan nyde at være udenfor i haven, mens du slipper for larmen fra biler og lastbiler.

Et puslespil af brænde

Den side af støjhegnet, der vender ud mod vejen, skal være åben, så isoleringen kan opsuge trafikstøjen. Men ind mod haven har du frirum til at være kreativ og lave hegnet, som du har lyst.

Støjhegn: Puslespil af brænde

Du kan sagtens lave siden ind mod haven flot. Her fremstår hegnet som en stor brændestabel.

Her består havesiden af et hegn af lærketræ, der fremstår som en stor brændestabel op mod en træterrasse. Der er ikke tale om lange kævler, men om skiver med en tykkelse på cirka 10 cm, som er savet til med en motorsav og limet på en plade. På toppen er der desuden monteret en række tagsten, så vandet ikke skader hegnet.

Med det støjhegn vi bygger i byggevejledningen vil støjniveauet fra eksempelvis lastbiler eller tog blive halveret. I byggevejledningen får du en udførlig trin-for-trin byggevejledning samt en komplet materialeliste til projektet.

LÆS OGSÅ: Sådan minimerer du støj i boligen

Vejledning

01
Stolperne 5 Trin

Et støjhegn kræver nogle solide stolper, der er gravet 90 cm ned i jorden eller evt. støbt fast. Har du mulighed for det, er det en god idé selv at vælge stolperne til hegnet, så du sikrer dig, at de er så lige som muligt. Det er ekstra vigtigt her, fordi det gør det lettere at få isoleringsmaterialet til at slutte helt tæt, når stolperne er lige.

Afstanden mellem stolperne er her 179,5 cm, der passer med tre stykker af det isoleringsmateriale, vi bruger.

Hvis du skal bygge et langt hegn, er det en god idé at måle op til stolperne med en rotorlaser. Den kan stå i samme position og måle den nøjagtige højde på alle stolper. Her skal højden være 193 cm.

Sæt stolperne (A) i jorden. Du kan evt. skrue et bræt fast på tværs af stolpen lige under jordoverfladen. Det giver stolpen ekstra stabilitet. Det er også en god idé at lægge småsten i bunden som dræn – så holder stolpen længere.

Mål op til højden på stolperne. Det gøres her med en rotorlaser. Stolperne er stivet af med brædder, der sikrer, at de står lige. Hegnet bygges foran et andet hegn, så vi behøver ikke at tænke på, at bagsiden skal være pæn ind mod haven.

Højden mærkes op på stolperne (A). Når højden er mærket op ud fra rotorlaseren, streges op med en vinkel, så du har en lige streg at save efter på forsiden af stolpen.

Stolpen (A) skal saves skråt af foroven, så vandet kan løbe væk fra topbrættet (F). Her bruges et bræt som skabelon, så alle stolper bliver ens.

Sav stolperne (A) til foroven efter de streger, du har tegnet op. Det kan godt være svært at save, når stolpen allerede står i jorden, så vær omhyggelig, og pas på, at saven ikke løber “løbsk”, når du skal save efter flere streger på en gang.

02
Bund og bagside 5 Trin

Mellem stolperne skal der sættes et bundbræt op, som isoleringen kan stå på. Bundbrættet består i virkeligheden af to brædder, der samles som et T. Den vandrette del har samme længde som afstanden mellem stolperne, og midt under den vandrette del sættes et bræt fast lodret. Det er en anelse kortere, da der skal være plads til et vinkelbeslag i hver ende, som det vandrette bræt kan ligge på. Det lodrette bræt giver bundbrættet en stor bæreevne og sikrer, at det ikke buer på midten, og at isoleringen står ordentligt.

Bag på stolperne skal der monteres fire tværgående brædder, som holder isoleringen på plads.

Støjhegn: Sæt vinkler fast nederst på stolpen, som den vandrette del af bundbrættet (B) kan hvile på. 1

Sæt vinkler fast nederst på stolpen, som den vandrette del af bundbrættet (B) kan hvile på. Bundbrættets lodrette del (C) skrues fast til (B). Her bruges 90 x 90 mm vinkler, der skrues fast med fire 5 x 40 mm beslagskruer.

Støjhegn: Saml bundbrættet af to dele (B) og (C), monter det mellem stolperne. 2

Saml bundbrættet af to dele (B) og (C), monter det mellem stolperne. Bundbrættet (B) har samme længde som afstanden mellem stolperne, men den lodrette del (C) er 10 cm kortere i hver ende for at gøre plads til vinklerne.

Støjhegn: Sæt det øverste bræt (D) fast på bagsiden af stolperne. 3

Sæt det øverste bræt (D) fast på bagsiden af stolperne. Overkanten af brættet skal flugte med toppen af stolpen. Det skrues fast med 4,5 x 60 mm A4 skruer. Når øverste bræt er på plads, kan afstivningsbrættet mellem stolperne f ernes.

Støjhegn: Det nederste bræt (D) sættes på siden af bundbrættet (B), så de kan skrues sammen. 4

Det nederste bræt (D) sættes på siden af bundbrættet (B), så de kan skrues sammen. Det giver endnu mere afstivning til bunden, men betyder også, at du ikke risikerer at presse det nederste bræt ud, når isoleringen sættes på plads.

Støjhegn: Sæt de to midterste brædder (D) op. 5

Sæt de to midterste brædder (D) op. De placeres med henholdsvis 60 og 120 cm’s afstand fra bundbrættet (B). Det passer med de samlinger, der bliver mellem isoleringen. Bagsiden er nu færdig.

03
Lægter og sokkel 5 Trin

For at få plads til tre lag isolering mellem stolperne sættes der lægter op på forsiden af stolperne, både lodret og vandret, som en ekstra ramme til det tredje lag isolering. Lægterne sikrer samtidig, at det yderste lag isolering rækker 3 cm ind over stolpen og dækker den revne, der ellers ville være mellem stolpe og isolering.

Det er vigtigt, så lyden ikke kan smutte igennem. Forneden skal hegnet lukkes af med plader af Conchip, så der kommer en pæn overgang mellem isoleringen og jorden. Conchip er et stærkt materiale, der kan tåle at stå i jorden. Du kan evt. også bruge eternit eller andet uforgængeligt materiale.

Støjhegn: Sæt lægter (E) fast midt på forsiden af stolperne (A) med 5 x 100 mm skruer. 1

Sæt lægter (E) fast midt på forsiden af stolperne (A) med 5 x 100 mm skruer. Inden lægterne skrues fast, skal de saves til foroven med et skråt snit ligesom stolperne, da lægterne også skal bære topbrættet (F).

Støjhegn: Sæt lægter (E) fast vandret under de lodrette. 2

Sæt lægter (E) fast vandret under de lodrette. De vandrette lægter skal bære det yderste lag isolering og er samtidig der, hvor “soklen” skal skrues fast. Her bores for med et 5 mm bor, så er det nemmere at skrue lægten fast.

Støjhegn: Skru korte lægtestykker (E) fast nederst på stolperne under de vandrette lægter. 3

Skru korte lægtestykker (E) fast nederst på stolperne under de vandrette lægter. De korte stykker er ca. 20 cm og skal bruges til at støtte pladerne til soklen, så hegnet også er tæt i bunden.

Støjhegn: Monter sokkelpladerne. 4

Monter sokkelpladerne. De skæres til på længden med en dyksav med klinge til eternit. Du kan også bruge en fukssvans, men den er “død” bagefter. Bor for med et 5 mm bor, og skru pladerne fast med 5 x 40 mm skruer.

Støjhegn: Skru det nederste bræt (D) på forsiden af stolperne fast. 5

Skru det nederste bræt (D) på forsiden af stolperne fast. Det placeres, så det lige lapper over sokkelpladerne, og skrues fast til de lodrette lægter (E) med 4,5 x 60 mm skruer. Så er vi klar til isolering!

04
Isolering 4 Trin

Isoleringsmaterialet i støjhegnet er stø-bebatts, 50 mm tykke, der skal sættes op i tre lag. Støbebatts er meget faste. Derfor er det vigtigt, at de skæres meget præcist til, for de kan ikke presses på plads som normal isolering. Brug en god, skarp kniv, så snittet bliver lige og samlingerne så tætte som muligt.

Støjhegn: Isoleringen skæres til med en skarp kniv. 1

Isoleringen skæres til med en skarp kniv. I det første lag kan der stå tre stykker ved siden af hinanden på den høje led. Det passer med, at samlingen mellem isoleringsstykkerne kommer til at være ud for midten af det tredje bræt (D).

Støjhegn: Resten af første isoleringslag sættes på plads. 2

Resten af første isoleringslag sættes på plads. De øverste tre stykker skal nå op, så de flugter med overkanten af det øverste bræt. Det, der skæres af de øverste stykker, bruges i bunden af andet lag. Så undgår du spild.

Støjhegn: Skær isoleringen til andet lag til. 3

Skær isoleringen til andet lag til. Vær omhyggelig med, at alle samlinger sidder forskudt i de tre lag både på højden og bredden.

Støjhegn: Det sidste stykke sættes på plads i det tredje lag. 4

Det sidste stykke sættes på plads i det tredje lag. Her får vi en hjælpende hånd, men hvis du har skåret isoleringen præcist til, kan det som regel godt stå selv, indtil der kommer brædder uden på.

05
Den sidste finish 2 Trin

Nu mangler der kun et topbræt foroven og fire brædder på forsiden af hegnet til at sikre, at isoleringen holdes på plads. De fire brædder fordeles, så de sidder i top, bund, og de sidste to fordeles i midten - ligesom brædderne, der blev monteret på bagsiden af stolperne. Du kan evt. også bruge rionet på forsiden, men det er en noget dyrere løsning.

Topbrættet sikrer, at der ikke kommer vand ned i isoleringen, og at stolpernes ender bliver afskærmet for vand, så de holder længere. Samtidig giver det hegnet en pæn afslutning.

Støjhegn: Skru brædder (D) fast uden på isoleringen med to 4,5 x 60 mm skruer i hver stolpe. 1

Skru brædder (D) fast uden på isoleringen med to 4,5 x 60 mm skruer i hver stolpe. Bor for, så træet ikke flækker. Vent med at fastgøre det øverste bræt på fronten. Det er lettere at gøre, efter topbrættet (F) er sat fast.

Støjhegn: Sæt topbrættet (F) fast. 2

Sæt topbrættet (F) fast. Det er skåret til, så det går 3 cm ud over siderne på hegnet og endestolperne. Det fastgøres med 5 x 100 mm skruer. Når topbrættet er skruet fast, monteres det øverste bræt (D).

06
Sådan gør du, hvis hegnet står på en skrånende grund 3 Trin

Hvis hegnet skal bygges på en grund, der skråner, bliver det pænest, hvis hegnet “falder” regelmæssigt med samme afstand, så det ser harmonisk ud. Hegnet her skal “falde” lidt, og det passer med, at hvert tredje fag skal placeres 7 cm lavere end de foregående.

Det kan give lidt ekstra udfordringer, når fx topbrættet (F) skal monteres. Men det klares ved at sætte en hjælpeklods på den ene stolpe, så der er noget at skrue brættet fast i.

En stump bræt skrues fast øverst på den stolpe (A), hvor hegnet skal “falde” i højde. For her skal topbrættet (F) ikke skrues fast oven på stolpen.

Topbrættet (F) placeres oven på hjælpeklodsen og skrues fast til den, hvor hegnet “falder”.

Det er også nødvendigt at save et hak i det øverste bræt (D) på fronten, så samlingen mellem de to øverste forskudte brædder bliver pæn.

Materialer

• Stolper (A), 100 x 100 mm
• Bundbrædder (B) og (C), 19 x 100 mm
• Brædder (D), 19 x 100 mm
• Lægter (E), 38 x 56 mm til træskelet
• Brædder (F), 25 x 200 mm til topbræt

Desuden:
• Støbebatts (60 x 120 cm) til isolering
• Plader til soklen, der tåler jordkontakt (her Conchip fra Ivarsson)
• Vinkelbeslag, 90 x 90 mm
• Skruer: 5 x 40, 4 x 50, 4,5 x 60, 5 x 100 mm

Specialværktøj

• Rotorlaser

Tidsforbrug

Afhænger af størrelsen. Her 4-5 dage (til 46 meter).

Pris

Ca. 800 kr. pr. meter

Sværhedsgrad

Det er ikke sværere end et almindeligt hegn, men du skal sørge for, at samlingerne mellem isoleringen er placeret forskudt, da lyden ellers kan trænge igennem.

Tegning

3D-model

Støjhegn: Det er isoleringen inde midt i hegnet, som tager trafikstøjen.
3D-model

Støjdæmpende hegn

Det er isoleringen inde midt i hegnet, som tager trafikstøjen.

Åbn 3D-model

Støjhegn: Når beklædningen er pillet af, kan man se de tre lag isolering.
3D-model

Tre lag isolering

Når beklædningen er pillet af, kan man se de tre lag isolering.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Stolper på række

Med en hjælpesnor får du dem til at flugte præcist

TEKNIK: Skrå topsnit på stolper

Med en simpel saveskabelon bliver alle snit identiske

VÆRKTØJ: Sådan bruger du cirkellaseren

I denne video lærer du at indstille og betjene cirkellaseren. Den kan både kaste en ubrudt lasermarkering 360 grader rundt og sætte en knivskarp laserprik i én retning. Når du har styr på betjeningen, bliver det nemt at afsætte præcise højdemål over længere afstande, fx når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

TIPS: Fast afstand mellem stolperne

TIPS: Præcis tilpasning af isolering

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Hegn