Pergola som rumdeler i den store have

Gør som havearktitekterne og del den store have op i flere rum. En helt simpel pergola med stolper og et "tag" af brædder på tværs er oplagt til formålet.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
4.500 kroner

Intro

Når havearkitekter skal designe en have, forsøger de ofte at opdele haven i flere rum, der er adskilt af bede eller beplantning, fordi det giver en mere spændende og frodig have.

LÆS OGSÅ: Pergola

En pergola er fremragende som “rumdeler”. For det første giver den en klar adskillelse af forskellige rum. For det andet danner pergolaen selv et selvstændigt rum. I en lille have og på flade områder i en stor have vil den beplantede pergola give haven mere frodighed.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Byg selv et flot lysthus

Tilpas pergolaen til planterne

Når du planlægger en pergola, er det bedst, hvis du på forhånd ved, hvilke planter du vil bruge. Så kan du tilpasse pergolaens højde, afstanden mellem stolperne og afstanden mellem brædderne i “taget”.

Vil du fx plante espalierede frugttræer mellem stolperne, skal du have mindre afstand end de fire meter, vi har valgt. Og vil du have et tæt tag af klematis eller blåregn, bør du sætte brædderne i “taget” tættere.

Klatreplanterne er i jorden, og selv om de ikke er vokset til, danner pergolaen allerede nu et rum i haven.

Vejledning

01
Få alle stolperne på plads 10 Trin

Inden du bygger din pergola, bør du vide, hvad der skal vokse op ad den - og om der skal vokse noget mellem stolperne. Det har nemlig betydning for, hvor langt der skal være mellem stolperne. Her placerer vi stolperne med fire meters afstand, så pergolaen ikke bliver helt tæt.

Hver stolpe graver vi 60 cm ned. Frostfri dybde er ganske vist 90 cm, men det betyder mindre, om frosten rykker stolperne en smule. Vores konstruktion skal nok holde.

1

Mål ud til hullernes placering. Her er der en helt lige belægning, vi kan måle ud fra. Har du ikke det, måles ud til de to yderste stolper i hver række, hvorefter resten rettes ind efter en snor.

2

Brug et jordbor eller en hulspade til at bore eller grave mindst 60 cm dybe huller.

3

Tjek nu, om hullet har den rigtige dybde - her 60 cm. TIPS: Læg en liste eller en stump bræt hen over hullet. Så er det nemmere at kontrollere, om dybden er korrekt.

4

Stolpen (A) placeres midt i hullet. Bank den godt ned et par gange, så løst materiale i bunden komprimeres.

5

Bank fire træpæle skråt ned i jorden. Kontroller, at stolpen står lodret, inden de fire pæle skrues fast til stolpen. Tjek, at stolpen er så høj, at den til sidst kan skæres ned til den endelige højde, her 255 cm.

6

Hæld tørbeton i hullet. Brug fx en pind til at presse betonen helt ned i hullet. TIPS: Hæld først 10-20 cm grus i hullet, så stolpens endetræ ikke støbes fast i betonen. Det øger stolpens holdbarhed.

7

Når hullet er cirka ¾ fyldt, hældes vand på betonen. Følg doseringsanvisningen på sækken. Husk, at jo mere vand du blander i, desto svagere vil den færdige, hærdede beton blive.

8

Brug en liste eller en stang til at rode rundt i betonblandingen, så vandet fordeles til al tørbetonen.

9

Inden betonen hærder skal du tjekke, at stolpen står lodret. De øverste 10 cm af hullet fyldes med jord.

10

Nu står stolperne fast i jorden. Mens du venter på, at betonen hærder, kan du markere et nedre målepunkt. Det skal du bruge senere, når overliggerne skal placeres.

02
Overliggerne monteres 6 Trin

Når betonen er hærdet efter to-tre dage, kan arbejdet fortsætte. Overliggerne i siderne skal monteres i den rigtige højde.

Her placerer vi dem, så underkanten af overliggeren er 240 cm over niveau.

Overliggerne samles efter gerber-princippet (se boks). På den måde får vi en stærk samling, vi udnytter træet optimalt, og vi slipper for at samle to overliggere på en kun 10 cm tyk stolpe.

Det nedre målepunkt bruges, når du skal strege op til overliggernes placering.

1

Et støttebræt lægges på tværs mellem to stolper og spændes fast med tvinger. Brættet skal være i vater. Brættet bruges blot, mens overliggerne monteres.

2

Overliggeren (B) lægges op på støttebrættet og skrues fast med 5 x 90 mm skruer i begge ender.

3

I den ene ende afkortes overliggeren, så den går 57 cm forbi stolpen. De 57 cm svarer til en syvendedel af afstanden mellem to stolper.

4

Samlingen af to overliggere kan laves med sømplade eller rigtige gerber-beslag. Men her vælger vi den billigste løsning: et stykke bræt (D), som skrues fast med 5 x 50 mm skruer.

5

Den næste overligger lægges op på et støttebræt, der igen placeres 240 cm over niveau. Overliggeren skrues fast, og resten af overliggerne monteres på samme måde.

6

Når alle overliggere er på plads, kan stolperne saves af. Sav et par centimeter over overkanten af overliggerne. Så er der plads til at sætte en kapsel på stolpen for at beskytte endetræet.

03
Tværgående brædder 5 Trin

På overliggerne monteres tværgående brædder. Hvis du ønsker et tæt “tag” på pergolaen, kan du sætte de tværgående brædder tæt eller montere lægter oven på de tværgående brædder. Så har planterne noget at hvile på.

På denne pergola monterer vi kun tværgående brædder, og vi sætter et bræt pr. 70 cm.

1

De tværgående brædder (C) saves til på mål. Her har vi valgt at lave en skrå afslutning i hver ende, fordi det virker mindre bastant.

2

Med rundsav saver vi ud til hak, så brædderne kan presses ned over overliggeren. Brædderne må gerne sidde stramt på overliggeren (B), så vi saver hakkene 48 mm - overliggeren er 50 mm tyk.

3

Hakkene stemmes ud med et skarpt stemmejern. Så er brædderne klar til at blive monteret. Bemærk, at brædderne er fikseret med skruetvinger, mens vi saver, og mens vi stemmer ud.

4

Mærk op til bræddernes placering. Her vælger vi at have 70 cm mellem hvert bræt.

5

Skru brædderne fast med en 5 x 50 mm skrue i hver ende. Skruen skrues skråt i fra den ene side i den ene ende og skråt i fra den modsatte side i den anden ende.

Materialer

• 100 x 100 mm stolper (A), hertrykimprægneret fyr, 390 cm lange
• 50 x 150 mm planker (B), her trykimprægneret fyr, 400 og 480 cm lange (i pergolaens første fag (sektion) bruges 480 cm lange planker. Alle andre steder bruges 400 cm lange planker)
• 25 x 125 mm brædder (C og D), her trykimprægneret fyr, 210 cm lange
• Søjleafdækning (kapsler)
• Skruer: 5 x 50 mm og 5 x 90 mm
• Evt. grunder og maling
• Tørbeton, 25 kilo pr. stolpe
• Planter

Specialværktøj
• Jordbor

Tidsforbrug

2-3 arbejdsdage - plus tørretid for betonen

Pris

Cirka 4500 kroner

Sværhedsgrad

Arbejdet er tungt, men det er ikke svært. Du skal bare bruge dit vaterpas flittigt. Byggeriet bliver nemmere, hvis du starter med at lave en præcis arbejdstegning.

Tegning

Sådan bygges pergolaen

Pergolaer kan fremstilles af alt lige fra det billigste træ over mere eksotisk træ til stål eller beton. Princippet i opbygningen er den samme. Hvis du ønsker en tæt pergola, kan du mindske afstanden mellem stolperne og lægge lægter oven på de tværgående brædder (C). Så kan planterne vokse tættere sammen.

  • Mellem stolperne bør der minimum være 1,2 meter. Så har du en bred gangsti - også når planterne engang er groet til.

  • Pergolaen bør minimum være 2,2 meter høj, så der er plads til, at planterne hænger lidt ned.

  • De tværgående brædder (C) er savet på skrå i enderne, fordi det virker knap så bastant. De små hak, der saves og stemmes ud, er 48 mm brede.

Sådan bygges pergolaen

Tips & Tricks

Så står stolperne solidt

Vil du have stolperne til at stå ekstra godt fast i den løse jord, kan du sømme eller skrue fire klamper fast på siden (1). Du kan også - som vi har gjort - støbe klodser omkring stolpen (2). Betonen bør have skrå kant foroven, så vand hurtigt løber væk. Og den nederste del af stolpen bør ikke støbes fast. Du kan også undlade at grave stolperne ned, men sætte dem på stolpesko (3). Så skal du bare huske at sætte skråstivere i toppen mellem stolpe og overliggere.

Sæt to klamper foroven og to forneden.

Støb betonen med skrå kant foroven.

Støb stolpeskoen fast i beton.

Sådan virker gerber-princippet

Overliggerne har vi valgt at samle efter gerber-princippet, fordi det giver en stærkere samling. Normalt samler man to over liggere ud for en stolpe. Her bruger vi 10 cm brede stolper, så de to overliggere skulle hver gå 5 cm ind på siden af stolpen og skrues fast. Og så ville skruerne sidde ret tæt på endetræet. Men med gerber-princippet flyttes samlingspunktet en syvendedel væk fra støttepunktet, så der opstår en “flyvende samling”. I vores projekt er der fire meter mellem stolperne. En syvendedel af fire meter er 57 cm, så samlingerne placeres 57 cm fra stolpen

Til gerber-samlingen kan du bruge sømplader eller rigtige gerberbeslag, som findes i flere udformninger. Her vælger vi den billigste løsning: en træklods.

Gerberbeslag købes i sæt med en højre og en venstre side.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Pergola