Det kræver præcision at bore rundt om de ødelagte mursten, så du ikke beskadiger de omkringliggende sten.

Brug en boremaskine med et langt og tilpas kraftigt murbor – typisk 8 eller 10 mm. Hvis fugen er meget hård, skal du bruge et diamantbor.

Kan du ikke fjerne fugen ved at “fræse” med sidelæns bevægelser, må du bore huller så tæt på hinanden som muligt og løsne fugen på den måde. Stenene her er blødstrøgne mursten. Mørtlen er en gullig bakkemørtel lavet af groft bakkesand, 0-4 mm. Den kan købes som tørmørtel, der skal blandes med vand. Du kan også bruge vådmørtel tilsat lidt cement – til gamle huse før 1940 dog kun meget lidt cement.

1. DAG

1. Bor og fræs

i fugen rundt om de to sten, der skal udskiftes. Pas på ikke at beskadige de omkringliggende mursten. Begynd med en lodret fuge (studsfuge) og fugen under stenen, så kan du være heldig at løsne stenen med et let slag foroven.

2. Hug resten af fugen ud

Kløv evt. stenen med hammer og mejsel, og lirk den ud. VIGTIGT! Der kan være løse lecaeller krygerkugler i hulrummet til isolering. Hav en klud parat, hvis det er tilfældet, så du straks kan stoppe hullet til.

3. Rens sider, top og bund

på de omkringliggende sten omhyggeligt, så de er fri for gammel mørtel.

4. Børst hullet rent

så al løs puds er væk. VIGTIGT! Gør de omkringliggende sten i hullet våde – også de nye sten, der skal sættes i. Ellers suger de mørtlen tør for hurtigt, så den mister styrke og bliver porøs.

5. Halver evt. murstenen

med et hårdt slag med en mukkert midt på fladen, hvis du skal bruge to stenender – såkaldte kopper. Det gør vi her, så vi følger mønsteret – eller forbandtet – i facaden.

6. Bland mørtlen

og skub den på plads med en fugeske i bunden af hullet på stenenes liggeflade. Bland mørtlen godt med en spandeske. Den skal være ret blød, så stenene nemt kan rokkes på plads.

7. Placer stenene

ved at rokke dem lidt frem og tilbage i mørtlen. Sørg for, at stenene flugter med de øvrige sten og fuger.

8. Fyld fugen op

hele vejen rundt til ca. 20 mm fra forkanten af den færdige fuge. Sørg for, at fugen kommer helt ind til stenenes bagside. Skrab rent med en fugeske, og lad tørre i et døgn.

2. DAG

1. Fyld de sidste 20 mm af fugerne op

så de har samme niveau som de øvrige. Inden du fuger, skal du rense den tørre fuge fri for evt. løse dele med en hård børste.

2. Jævn forsigtigt den våde mørtel ud med børsten

så fugerne ligner de øvrige. Rens med vand og en stiv børste, evt. tilsat afkalkningsmiddel, som skal sidde lidt, inden du vasker med rent vand.