Klassisk gavlbeklædning

På denne prøveopstilling vil håndværkeren vise, hvordan man beklæder en gavl på den klassiske måde.

Gavlbeklædning er den beklædning, som sidder på gavlen dvs. enden af dit hus. Den mest almindelige type gavlbeklædning er brædder af træ. I videoen her kan du lære, hvordan du selv laver gavlbeklædning med beklædningsbrædder.

Sådan gør du

Det allervigtigste er først at måle tagets hældningsgrad. Det kan fx gøres ved hjælp af en smigvinkel og et vaterpas. Lad smigvinklens ene ben følge taghældningen og det andet ben følge vaterpasset lodret, indtil det er i lod. Overfør nu denne vinkel til kap-geringssaven. Har du ikke en sådan sav, kan du bare overføre målet og strege det op og save med en almindelig håndsav.

Når det første bræt er skåret i smig i den ene ende, skal højden måles nøjagtigt op. Fra en løs støtteliste med en tykkelse på ca. en centimeter måler fagmanden højden, der her er 45 cm.

Bemærk, at brættes skæres i 15 graders smig i bunden. Sådan skal alle de øvrige brædder også skæres. Derved får regnvandet nemmere ved at løbe af. Brættet fastgøres med en enkelt skrue nederst i højre side. Med vaterpasset kontrolleres det, at brættet er i vage, inden det fastgøres med en skrue i nederste venstre hjørne. Og derefter med to skruer foroven.

Husk, at skruerne til denne montering skal være mindst dobbelt så lange, som brædderne er tykke. Nu måles der op til længden på det næste bræt, som også skal skæres til i bunden med et 15 graders smig. Brættet placeres, så der er en afstand til det forrige bræt svarende til et halvt bræts bredde. Mellemrummet bliver senere lukket af det andet lag brædder. På samme måde måles, skæres og monteres brædderne til det inderste lag brædder.

LÆS OGSÅ: Beklædningsbrædder - se hvilken type du skal vælge!

Gavlstykket til højre for midten er en kopi af brædderne i venstre side, blot spejlvendt. Her nøjes vi med at montere det første bræt, inden vi skal have 2. lag brædder på. Mål ud til overlappet på 2 cm, og marker det på brættet. Herefter måles højden fra bunden op til mærket, som her er 44 cm. Brættet skæres i smig fra begge sider, så det får en spids.

Afsæt derefter de 44 cm fra spidsens bund, og skær brættet over i samme smig på 15 grader som første lag brædder. Når du placerer dette midterbræt på støttelisten, skal du sørge for, at der kommer samme overlap på 2 cm i hver side. Herefter skrues brættet med to skruer i bund og top.

Fra midterbrættets yderste kant måles nu 8 cm ind, så overlappet på det følgende bræt også bliver 2 cm. Og sådan fortsættes beklædningen med at måle, save og skrue. I 2. lag brædder skal du huske, at skruerne ikke må gå igennem første lag brædder. Skruerne skal bare sørge for, at 2. lag brædder klemmes tæt ind til de underliggende brædder.

Du kan også tegne placeringen af skruerne op, mens brættet ligger på et arbejdsbord. Det kan gøre monteringen nemmere. Specielt, hvis du står på en stige og monterer gavlen. Når alle brædderne er monteret, kan støttelisten, der sørgede for at holde samme afstand i bunden, hives ud. Takket være den skrå afskæring i bunden har regnvandet ikke store muligheder for at løbe ind i konstruktionen.

    Andre læser lige nu ...