10 ting ALLE husejere skal tjekke efter vinteren

Frost og sne er hårde ved hele huset. Det betaler sig at tjekke for skader, og få dem ordnet, før de bliver værre. Du kan spare dig selv for en masse besvær og penge!

Tagrendens funktion er tydelig, når den mangler: Her er muren meget fugtig, fordi vandet ikke ledes væk fra facaden.

Vinteren er hård kost for dit hus. Der blæser sne ind i revner og sprækker, og smeltevand finder vej ind i konstruktionerne. Bliver det så frost igen, fryser vandet og udvider sig, så revnerne bliver endnu større.

Generelt er vand eller fugt en farlig fjende, fordi det kan medføre råd som nedbryder det træværk, der udgør en stor del af dit hus. Eller det kan give svamp, som kan nedbryde huset, og være sundhedsskadeligt.

Pas på huller i klimaskærmen

Den udvendige side på dit hus kaldes i fagsprog en klimaskærm. Den består bl.a. af døre, vinduer, tag og facader. Klimaskærmen skal være tæt, så der ikke kan trænge vand ind, fordi det som nævnt kan ødelægge isolering og bærende konstruktioner.

Der, hvor det oftest er sværest at sørge for, at klimaskærmen er tæt, er i overgangene mellem forskellige materialer. Nogle gange er der lavet inddækninger, andre gange er der fuget. Disse svage steder skal kontrolleres med jævne mellemrum, så du altid har et tæt hus.

Læs her, hvilke 10 steder det er allermest nødvendigt at få tjekket.

1. TAG

Den mest udsatte del af huset er taget. Tagtjekket klarer du ikke på 10 minutter – sæt en hel dag af til et udvendigt og et indvendigt tjek. Drypper der vand ned, eller kan du se fugtpletter indendørs, så er det om at få repareret taget i en fart, inden du får råd eller svampeskader i taget.

Tjek, om tagbelægningen rygningen sidder fast. Efterse vindskeder og stenbrædder. Løse dele skal gøres fast. Ødelagte dele skal udskiftes.

LÆS MERE: HER skal du tjekke dit tag

2. FACADER

Har du et muret hus, skal du tjekke, at alle mursten og fuger er intakte. Revnede sten og ødelagte fuger skal skiftes ud.

Er dine facader af træ, skal du tjekke, om der er områder, der ser mørkere ud end resten, da det kan indikere fugt i træet. Tjek med en fugtmåler efter en længere tørvejrsperiode. Der må ikke være over 20% fugt, da der så kan komme råd og svamp.

Råddent træ skal skiftes, men du skal også finde ud af, hvor vandet kommer fra og sørge for, at det ikke kommer igen.

3. DØRE

Gå fugerne omkring dørene efter og reparer dem, hvis de fejler noget.

Dørtrin og bunden af dørene er meget udsatte – prik i dem med en skruetrækker for at se, om der er råd. Er det tilfældet, skal du enten reparere eller skifte det hele ud. Det afhænger af, hvor meget der er råddent.

Tjek også om dørene lukker tæt og skift evt. gamle/ødelagte tætningslister ud.

LÆS OGSÅ: Infrarødt termometer - tag temperaturen på alle overflader

4. SKORSTEN

Den største fare er, at skorstenen med tiden bliver så forvitret, at den falder ned. Er der revner i murstenene? Så skift dem ud. Krads i murede fuger med en skruetrækker og reparer løse fuger.

Er skorstenen pudset, så tjek for revner og huller, og bank på den med en hammer. Lyder det hult, er pudset løst og skal hakkes af og pudses op. Er der taghætte eller -plade på skorstenen, så tjek, at den sidder fast.

REPARATION: Kom skorstenen til undsætning

5. SKOTRENDER

Selve skotrenden, der skal holde taget tæt, hvor to flader mødes i en vinkel, er meget udsat. Ligger der mos og rester af puds fra rygningen i skotrenden, vil vand kunne blive bremset og hobe sig op, hvorefter det kan trænge ind i huset. Rens skotrenderen, og lap evt. huller.

6. INDDÆKNINGER

Der hvor flere forskellige materialer mødes, finder du inddækninger. Det kan fx. være mellem mur og træ eller mellem træ og puds.

Kig langs skorstenen, ovenlys, kviste, vinduer og skotrender. De skal være intakte for at udføre deres vigtigste opgave: at holde vind og vand ude. Tjek dem, og reparer eller udskift dem, hvis der er revner og huller. Og gør dem fast, hvis de sidder løst.

7. TAGRENDER

Skal renses om efteråret og igen om foråret. Blade og grannåle, mos og pudsrester kan blokere for vandafløbet. Rens tagrenderne og nedløbsrørene, og reparer, hvis der er huller.

Husk også at tømme nedløbsbrøndene, så vandet kan komme væk. Vær opmærksom på skjulte tagrender – der kan ligge rigtig meget skidt i dem. Du kan lime eller lodde renderne. Eller skifte dem ud.

VIDEO: Fiks den utætte tagrende

8. VINDUER

Fugerne omkring vinduerne kan blive skadet af frosten, og skal naturligvis repareres.

Det samme skal sålbænkene og de lister, som holder vinduerne på plads. Er de malet, skal malingen holdes vedlige for at sikre, at der ikke trænger vand ind bagved.

Tjek også, at listerne sidder helt tæt til glasset. Kommer der vand ned imellem glas og lister, kan spændingerne få ruden til at punktere eller revne.

9. FACADEPUDS

Pudset skal holde vand ude fra den bagved liggende mur eller isolering. Derfor må der ikke være huller eller revner i en pudset facade. Krads alle revner og huller op, og reparer dem med ny puds. Lyder det hult, når du banker på pudset, sidder det løst og skal bankes ned, så du kan reparere med ny puds.

REPARATION: Luk revnen i muren

10. SOKKEL

Husets nederste del skal være helt intakt. Der må ikke kunne komme vand ind i husets bundkonstruktion, da det er dén, huset hviler på.

Tjek og reparer revner og huller, og sørg for, at alle ventilationshuller er frie. De må ikke dækkes til af fx en brændestak, da der skal kunne komme luft ind, som tørrer bunden af huset ud.

Læs mere om: Få styr på dine revner

    Andre læser lige nu ...