Undgå vand i kælderen

Da Henrik Læssøes nyrenoverede kælder blev oversvømmet for anden gang, var der kun én løsning: omfangsdræn.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 uger
Pris
37.000 kroner

Intro

For nu skal det være slut: Kælderen skal sikres mod fremtidige oversvømmelser med et effektivt dræn.

Men det er benhårdt gravearbejde. Omfangsdræn er ikke noget, man laver for sjov. Det er benhårdt arbejde, og derfor går man først i gang med den slags, når der ikke er anden udvej.

Vejledning

01
Gravearbejdet 3 Trin

1

Jeg graver kun fire meter ad gangen for at være sikker på, at huset ikke tager skade. Jorden holder jo på huset, og det er før set, at huse simpelt hen kan knække på midten.

1

Sandjorden er nem at grave i - men den styrter også nemt sammen. Her måtte jeg lige tælle til ti ikke at løbe skrigende væk fra det hele.

2

Med et rotationslaservaterpas holder jeg styr på faldet. Drænet skal falde 2-3 promille, altså 2-3 millimeter pr. meter, for at vandet kan løbe korrekt.

02
Drænet 4 Trin

Da mit hus ligger i et område med meget høj grundvandsstand, har jeg valgt drænrør, der er 80 mm i diameter. Rørene er beklædt med kunststoffilter for at forhindre sandet i at få det til at stoppe til.

Ud over selve drænet har jeg valgt at sikre kældervæggene med drænplader direkte på soklen. De holder vandet effektivt væk fra huset, og samtidig isolerer de ind mod kælderen, som vi bruger til opholdsrum.

Jeg er måske gået til yderligheder, men nu vil jeg aldrig mere se vand i min kælder, så derfor laver jeg også dræn inde under selve huset, selv om det kræver, at jeg bryder gulvet op i dele af kælderen.

1

Drænet lægger jeg 50 cm fra soklen. Helt inde fra soklen og ud omkring drænet lægger jeg nøddesten som kapillarbrydende lag - for at forhindre vandet i at trænge op.

2

Isoleringspladerne til væggen saver jeg med en fukssvans. De skal sidde lige over nøddestenene og slutte lige under jordhøjde.

3

Drænpladerne har et overlæg på 15 mm. De skubbes sammen, efterhånden som jeg sætter dem fast. Fibertex-dugen sætter jeg på med de medfølgende clips.

4

Fiberdugen oven på nøddestenene sikrer, at stenlaget ikke bliver fyldt med sand. Nederst ses T-stykket, som fører et rør ind under kældergulvet.

03
Brønden 8 Trin

At etablere brønden kunne være gør det selv-arbejde. Men mit hus ligger på gammel havbund, og grundvandet står meget højt, så risikoen for, at det halvanden meter dybe hul skrider sammen, er overhængende. Derfor allierer jeg mig med et entreprenørfirma, der har udstyret til at få brønden sikkert i jorden.

Omfangsdrænet ender i brønden. Her ledes alt vandet hen, hvorefter en pumpe i brønden sørger for at sende det videre via en slange til den kommunale kloak. Vandet fjernes altså fra grunden og smides væk, så det ikke ender nede i kælderen en gang til.

1

Med en minigraver graves der hul til brønden. Efter få minutter styrter al jorden sammen og må graves op. Godt, at jeg ikke valgte selv at grave hullet!

2

Brønden placeres i den optimale højde. Drænet skal nemlig bores ind i toppen, så der samles mest muligt vand i brønden, inden pumpen sætter i gang.

3

Opføringsrøret sættes ned i brønden. Røret forlænger brønden op til flisernes overflade, hvor brøndens dæksel skal sidde.

4

En såkaldt In Situ-kobling bores ind i brønden. Der bores med et 127 mm hulsavsbor, hvorefter In Situ-koblingen skubbes på plads og er klar til drænslangen.

5

Drænrøret kortes af. Det kan saves over med en almindelig sav. Herefter monteres det i In Situ-koblingen.

6

Afledningsslangen, der fører til den kommunale brønd, føres hen til pumpebrønden. Slangen ligger blot 40-50 cm nede.

7

På brøndens udløbsstuds monteres en kobling. Og afledningsslangen kobles på. Den skal spændes rigtig godt fast, for der er stort tryk på pumpen.

8

Den anden ende af slangen kobles på den kommunale brønd. Her er det regnvandsbrønden, da kommunen har to systemer: et til regnvand og et til spildevand. Så sluttes der strøm til pumpen.

04
Tildækning 3 Trin

Nu er hele det grundlæggende system etableret, så nu skal alt dækkes til igen. Det sidste stykke af drænrøret skal dækkes med nøddesten, og drænslangen hen til kommunens brønd skal også skjules, inden jeg igen kan etablere fliser og beplantning ved huset.

For at undgå, at regnen får jorden til at stænke op på facaden og kældervinduerne, vælger jeg at lægge nøddesten tættest mod huset.

Da jeg nu alligevel havde entreprenør på opgaven, lod jeg ham stampe jorden med en effektiv vibrationsstamper.

Og så kan jeg endelig lægge fliserne på plads igen.

1

Der fyldes nøddesten omkring drænet. På det sidste stykke hen til brønden skal der bruges rigeligt.

2

Drænslangen dækkes til med jord. Jeg fylder med vilje ikke helt op, fordi jeg vil have et lag nøddesten helt inde mod facaden for at undgå jordsprøjt.

3

Entreprenørens stampemaskine var god at have til sidst, så jorden kunne stampes grundigt.

05
Pumpen 3 Trin

1

Så skal pumpen på plads i brønden. Læg mærke til, at ledningen er så lang, at det er nemt for mig at få pumpen op, når jeg fx skal rense brønden.

2

Pumpen skal sænkes ned på bunden af brønden. Pumpen følger med brønden. Hos Wavin hedder den blot “pumpebrønd med pumpe”.

3

Vandlåsen samles. Du kan vælge at dobbeltsikre den med en simpel ledningsstrip. Der er trods alt ganske meget tryk på vandet, når pumpen tager fat.

Materialer

• Pumpebrønd med pumpe, Wavin
• Drænslange med fi bertex, Ø 80
• Div. samlestykker, slutmuff er, T-stykker og muff er
• 150 mm drænplader, Sundolitt
• Z-afslutningsprofi l
• Monteringslim, Dana
• Fibertexdug
• 40 mm hård plastslange m. sammenkobling til 40 mm rør
• Hårdt rør til føring af strømkabel
• Nøddesten, 0-32 mm

Desuden:
• Glidemiddel til muff er mv.

Specialværktøj

• Vibrationsstamper (leje)
• Minigraver (leje)
• Nivelleringsapparat (leje)
• 127 mm hulsavsbor

Tidsforbrug

Afhænger helt af jordbundsforhold, og om der er plads til en minigraver.

Pris

Dræn: cirka 25.000 kroner Isolering: cirka 6000 kroner Alarm: cirka 6000 kroner

Sværhedsgrad

Det manuelle arbejde er nemt, men det kræver stor teknisk indsigt.

Tegning

Dræn og isolering

Dræn og isolering

Brøndens opbygning

Brøndens opbygning

Sådan ligger drænet

Sådan ligger drænet

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Fugt i kælder