Få frisk luft rundt i hele huset

Fugt i boligen er den direkte vej til dårlig indeklima og yderste konsekvens også skimmelsvamp. Derfor skal der frisk luft til, og den skal kunne cirkulere mellem rummene.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
1.470 kroner

Intro

Dugger ruderne indvendigt?

Har du ofte hovedpine, og især når du vågner om morgenen? Måske er årsagen mangel på luft. Vi har nemlig brug for frisk luft, og det samme har vores huse: Vi får hovedpine og allergiske reaktioner af de millioner af støvmider, der elsker den fugtige indeluft, mens huset risikerer at få skimmelsvamp og fugtproblemer.

Derfor skal du lukke frisk luft ind. Ikke kun i de to gange fem minutter, du bør lufte ud dagligt, men hele tiden. Løsningen er at montere ventiler, så den friske luft kan komme ind i huset; ventiler, så luften kan cirkulere rundt i huset, og udsugning, der sender den brugte luft ud i det fri igen.

På den måde trækker du frisk luft ind og sender den dårlige luft ud igen til glæde for både dig selv, din familie og dit hus. Det kræver kun en smule værktøj, og det hele kan i de fleste enfamiliehuse klares på en dags tid.

SKIMMELSVAMP - hvor farlig er det, hvordan fjerner du det - og undgår det fremover?

Sådan bevæger luften sig ind i, rundt i og ud af dit hus

For at få frisk luft til de mennesker, der bor i huset, må der komme luft ind i huset. Men for at der kan komme luft ind må noget andet luft skubbes ud. Der skal altså både være åbninger, der kan lukke luften ind, og åbninger, der kan sende den ud igen. Og undervejs skal luften kunne vandre uhindret igennem alle husets rum. I princippet kan luften klare vandringen selv, hvis der er forskel på temperaturen indenfor og udenfor. Men det er der ikke altid, fx på en varm sommerdag. Her hjælper mekaniske ventilatorer i bad og køkken: De trækker luften igennem huset og sender den ud igen. Af samme grund bør døren til badeværelset ikke slutte tæt; der skal kunne komme luft ind, for at ventilatoren kan trække den fugtige luft ud igen. Resultatet er et hus med frisk luft og et behageligt tørt indeklima. Tør luft føles varmere end fugtig luft. Så du sparer samtidig på varmen.

I de rum, hvor luften bliver “forurenet”: i badeværelset, køkkenet og bryggerset, skal luften suges ud. En mekanisk ventilator eller en emhætte er effektiv og sikrer, at luften trækkes tværs igennem huset fra luftindtagene. Det samme gør en brændeovn.

Vejledning

01
Ventil i ydervæg 5 Trin

Start med at montere friskluftsventiler i alle soveværelser. Her skal den friske luft ind i huset.

En effektiv løsning er en ventil i ydermuren. Det kræver en kraftig boremaskine (er muren af beton, skal maskinen være ekstra kraftig) og gerne en lægte- eller multisøger. Bedst er en multisøger, så du kan sikre dig, at der hverken er lægter, vandrør eller ledninger der, hvor du vil bore hul.

Du skal bruge en hulsav i samme diameter som den ventil, der skal sættes i. En hulsav til mursten eller beton kan du købe eller leje. Men start med et tyndt søgebor, inden du borer det endelige hul.

1

Tjek væggen for lægter, ledninger mv. Er du det mindste i tvivl om, hvad der er gemt inde i væggen, bør du bruge en multisøger, der både kan finde træ, metal og strømførende kabler.

2

Bor for med et tyndt bor, når du har bestemt ventilens placering. Bor hele vejen igennem muren.
VIGTIGT! Husk at kigge både ude og inde, inden du afgør, hvor ventilen skal placeres.

3

Bor hul til ventilen. Brug et bor, der passer til det materiale, muren er lavet af. Her er det krydsfiner uden på murværk, så vi starter med et hulbor til træ.

4

Monter en rist udvendigt. De fås i mange varianter, i plast, galvaniseret stål, kobber mv. Den skal blot passe til ventilationsrørets diameter.

5

Sæt ventilationsrøret i hullet. Du skal forinden korte det af, så det ligger plant med væggen. Nu kan ventilen sættes på, og luften kan komme ind.

02
Ventil i vindue 5 Trin

Det er ikke altid praktisk muligt at sætte en ventil i ydermuren eller ned gennem taget. En anden løsning er ventiler placeret i vinduer eller døre. Det er en nem og diskret løsning.

Det eneste, det kræver, er en boremaskine med et spadebor. Til denne model ventiler skal vi bruge et 16 mm bor.

Hvis rammerne består af to dele, er det en god idé at sætte en tynd tætningsliste rundt om de huller, du borer. Så mindsker du risikoen for kondens imellem vinduesglassene.

Ventilerne her kan lukkes til. Det kan være en fordel på meget kolde vinterdage. Husk blot at åbne dem igen.

Frisk luft ind. Det er en fordel at vælge en ventil med indbygget insektnet.

1

Tape den medfølgende boreskabelon fast på vinduets ramme. Marker så hullerne ved at slå en stift igennem skabelonen, så du har mærker at bore efter om lidt.

2

Bor for med et tyndt bor, fx 5 mm. Sørg for at bore helt lige igennem rammen. Er du usikker, så mærk hullerne op med skabelonen indefra, og bor halvt ind fra begge sider.

3

Bor igennem rammen med spadeboret. Pas på, at der ikke er beslag, skruer eller andet i vejen. Bor uden pause, indtil borets spids går igennem på den anden side.

4

Bor fra den anden side. Da spidsen af spadeboret har været igennem rammen, borer du blot præcis igennem disse huller. Ved at bore fra begge sider undgår du, at træet flosser.

5

Gør hullet rent, og skru ventilen op. Først den indvendige, så den udvendige del.

Smører du lidt linolie i hullet, inden du monterer ventilerne, beskytter du træet bedst muligt mod den fugtige luft.

03
Ventil i indervæg 4 Trin

Nu har du fået den friske luft ind i huset. Emhætten i køkkenet, ventilatoren på badeværelset og brændeovnen i stuen skal nok hjælpe dig med at sende den mindre friske luft ud, efterhånden som den bliver “forurenet” af fugt og lugt. Men det forudsætter, at luften kan flytte sig fra dine friskluftsventiler og hen til udluftningskanalerne.

Slutter dine døre tæt forneden, er det en god idé at sætte ventiler i væggene imellem rummene. Så kan luften vandre fra rum til rum, også når dørene er lukkede. Igen er der et alternativ, hvis det er besværligt eller bare uønsket at bore hul i væggene: Du kan sætte ventiler i dørene.

1

Bor hul til ventilen. Brug den samme metode som i ydermuren: Tjek, at du ikke borer i ledninger eller lignende, bor med et tyndt bor, og lav så det endelige hul.

2

Sæt det afpassede rør i hullet. Hvis det ikke sidder fast, kan du give det en lille stift eller skrue.

3

Sæt lidt tape rundt om ventilen (risten). Det sikrer, at den sidder ordentligt fast. Sæt så ventilerne i røret på begge sider af væggen.

4

Cirkulation. Nu er der fri passage for luften imellem de to rum.

04
Ventil i inderdør 2 Trin

1

Bor fire huller, et i hver hjørne, ud fra den medfølgende skabelon. Så kan du nemt save ud med stiksaven.

2

Sæt de to riste i, en på hver side af døren. De to dele skrues sammen, ikke fast i selve døren.

Tidsforbrug

Det tager en dags tid, hvis du skal sætte 2-4 ventiler og et par ventilatorer op.

Pris

Ventil i ydermur ca. 250 kr.
Vægrør ca. 30 kr. pr. del
Ventiler, indervæg ca. 40 kr.
Ventilator ca. 1000 kr.
Smedejernsrist ca. 150 kr.

Sværhedsgrad

Sørg for, at der ikke er hindringer, fx kabler inde i væggen. Så er projektet overkommeligt for de fleste.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Ventilation