Sådan får du et lydisoleret loft

Med et nedhængt gipsloft monteret på stålprofiler kan du effektivt bygge lydisolering ind i loftet og dermed bremse langt det meste af støjen ovenfra.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
300 kr/m2
Sådan får du et lydisoleret loft

Isoleringen bremser støjen ved at dæmpe vibrationerne i luften over det nye loft

Intro

Støj fra beboerne ovenpå kan du fjerne rigtig meget af, uden at dine plageånder på nogen måde behøver at dæmpe sig.

Og det gælder, uanset om det er din egen familie, der tumler livligt rundt på førstesalen, eller om du bor i lejlighed og er træt af, at din overbos vaskemaskine spolerer dit middagsselskab ved at begynde at centrifugere midt i hovedretten.

Ved at bygge et nedsænket lydloft med mineraluld og to lag gipsplader hindrer du nemlig langt det meste af støjen fra dine plageånder. En meget oplagt sidegevinst er naturligvis, at du får et nyt og flot loft.

LÆS OGSÅ: Gipshejs til under 200 kroner

Gipsloft øger sikkerheden mod brand

En helt anden sidegevinst, der kan redde liv i den sidste ende, er, at det nye loft også bremser ild, så familien i tilfælde af en brand har længere tid til at nå i sikkerhed.

Det nedhængte lydloft angriber støjen på utallige måder. Midlerne spænder lige fra at lukke helt lufttæt til at arbejde med ren dødvægt. Men en vigtig forudsætning for at bremse lyden er netop dette, at det hænger delvis fri af det gamle loft. Derfor vil det koste lidt af højden i rummet, og du må først tjekke, om det gamle loft sidder så højt, at det nye kan overholde kravene.

Forskellige typer støj fjernes på hver sin vis

Lydloftet kan både dæmpe støjen fra musik og snak i rummet ovenpå - og støjen fra hårde hæle og omkringfarende børn, selv om de lydteknisk har forskellig natur og ofte bremses med forskellige midler.

Når du vil fjerne støjen i et rum, er det godt at kende forskel på de forskellige typer støj: luftstøj, trinstøj og rumklang, for de begrænses med forskellige virkemidler.

Vi tager lige den sidste først - selv om det ikke er den støj, lydloftet kan gøre noget ved. Rumklangen er den støj, der opstår inde i rummet. Den dæmpes med bløde tæpper og møbler, gardiner og lignende. Hvis du vil dæmpe den med dit loft, er det indre ikke afgørende. Her kan du dække loftet med bløde eller profilerede plader - ligesom andre hårde flader.

Lydloftet skal derimod bremse støj fra rummet ovenover.

Dels luft støjen. Det er støjen fra et musikanlæg, en samtale eller en gøende hund.

Dels trinstøjen. Ikke alene lyden af sko og fødder på gulvet, men også støjen fra en opvaskemaskine, der hopper, eller stole, der bliver trukket hen over gulvet.

Luftstøjen begrænser du mest effektivt ved at gøre loftet lufttæt. Er der en nok så lille åben sprække rundt om rørene, der går gennem etageadskillelsen, vil der her utroligt nok blive overført mere af luftstøjen end gennem hele det øvrige loft.

Trinstøjen stopper du ved at hindre materialerne i at lede lyden videre. En vigtig faktor her er ren vægt. Der skal ganske enkelt meget mere larm til for at sætte tre lag gipsplader i svingninger, end der skal til at sætte et lag tynde brædder i gang. Det næste middel er at mindske forbindelsen mellem fladerne - som når vi lægger stropper ind mellem gulvet og loftet. Og et tredje vigtigt middel er at dæmpe svingningerne i luften mellem fladerne med mineraluld el.lign.

Trinstøjen kan du også begrænse ved kilden, uden at nogen skal ændre adfærd - hvis du ellers har adgang til den. Fx ved at lægge tæpper og trinlyddæmpende lag på gulvet, ved at sætte filtdupper under møblerne og ved at undgå hårde såler under skoene.

LÆS OGSÅ: Sådan minimerer du støj i boligen

Vejledning

01
Skelettet i lydloftet 9 Trin

Vi begynder med det skelet, som de nye gipsplader skal skrues fast på.

Gipspladerne skrues langs væggene op på vægskinner. Inde i rummet skrues de på monteringsprofiler, der sættes for hver 45 cm, så alle plader kan fæstnes både i kanten og gennem midterlinjen.

De mange monteringslister gøres fast på nogle få bæreskinner, der hænges op stropper af hulbånd. Systemet er formet, så under siden af monteringsprofiler og vægskinner flugter, når bæreskinnerne sidder op til vægskinnernes overkant.

I villaer skal der være mindst 230 cm fra gulv til loft, i etageejendomme skal der være mindst 250 cm op til loftet.

Lydisolering loft: Streg undersiden af vægskinnen op 1

Streg undersiden af vægskinnen (A) op på væggene. Loftets underside vil ende 3 cm lavere. Mærk først en tilfældig fælles højde op i alle hjørner, fx med et laservaterpas. Afsæt ud fra disse mærker den rigtige højde i alle hjørner, og træk streger mellem dem.

Lydisolering loft: Vægskinnen med skumbagside gøres fast 2

Vægskinnen (A) med skumbagside gøres fast lige over stregen rundt på væggen i hele rummet. Sæt 4,5 x 50 mm skruer i de forborede huller. I murværk kan du bruge 6 mm murplugs eller sømplugs.

Lydisolering loft: Vi skruer kraftige brædder fast i det gamle loft 3

Vi skruer kraftige brædder (K) fast i det gamle loft med 5 x 60 mm skruer for at sikre, at stropperne har fat i de skjulte forskallingsbrædder inde bag pudsloftet.

VIGTIGT! Under et loft af profilbrædder eller gipsplader skrues planker fast i bjælkerne.

Lydisolering loft: Stropperne gøres fast på brædderne 4

Stropperne (J) gøres fast på brædderne (K) med 5 x 60 mm skruer. Stropperne klippes ud af et hulbånd og får et knæk, før de sættes op. Ret dem til efter en snor, så de sidder på linje, hvor bæreskinnerne skal op at hænge.

Lydisolering loft: Midt i rummet spænder vi en snor ud 5

Midt i rummet spænder vi en snor ud mellem vægskinnerne (A) på tværs af den retning, bæreskinnerne (B) skal hænge i. Snoren gør det muligt at hænge de lange bæreskinner op i midten først - så er det lettere at styre, når du er alene.

Lydisolering loft: Den første bæreskinne skrues fast i stroppen 6

Den første bæreskinne (B) skrues fast i stroppen (J) tættest på snoren med 13 mm pladeskruer. Oversiden skal flugte med vægskinnen (A), så der skal også her være plads til en afstandsbrik (X) - som du straks fjerner, så snoren hænger frit.

Lydisolering loft: Bæreskinnen gøres fast i enderne 7

Bæreskinnen (B) gøres fast i enderne. I begge ender klodses den op mod øverste flange af vægskinnen (A). Sæt en 35 mm gipsskrue gennem vægskinne og opklodsning og op i bæreskinnen. Gør de øvrige stropper - og bæreskinner - fast.

Lydisolering loft: Monteringsprofilerne skrues fast på bæreskinnerne 8

Monteringsprofilerne (C) skrues fast på bæreskinnerne (B) med 13 mm pladeskruer. Profilerne sættes for hver 45 cm, så det passer til de 90 cm brede plader. De yderste placeres 45 cm eller mindre fra væggen, som det passer bedst i begge sider.

Lydisolering loft: Læg mineraluldsmåtter op over monteringsprofilerne 9

Læg mineraluldsmåtter (G) op over monteringsprofilerne (C). Ved at bruge 45,5 x 100 cm måtter kan du lægge dem, så de mødes midt over profilerne. Så skal du kun skære nogle få måtter til, og du får et minimalt spild.

02
Gipsloft i to lag 9 Trin

Vi sætter to lag 13 mm gipsplader op på skelettet med forskudte samlinger.

Til første lag bruger vi almindelige 90 cm brede plader (E). Til det andet lag bruger vi de lidt dyrere loftsplader (F), der har forsænkede spartelkanter på alle fire sider. Det gør det meget lettere at spartle samlingerne glatte og næsten usynlige.

De to pladelag sættes forskudt. Og lige så let det er at fylde forsænkede kanter op, hvor to plader mødes, lige så svært er det at spartle pænt, hvis du sætter en spartelkant ud mod væggen. Derfor skal det yderste pladelag altid have en af de tilpassede kanter ud mod væggen.

Lydisolering loft: Den første gipsplade løftes op på plads og skrues fast 1

Den første gipsplade (E) løftes op på plads og skrues fast. Hold 8-10 mm til væggen hele vejen rundt, så der er plads til at lægge en akrylfuge mellem væg og plade. Sørg for, at næste lag plader, der skal ligge forskudt, får skårne kanter ud mod væggen.

Lydisolering loft: Omkring rørene behøver du ikke skære pladen fint til 2

Omkring rørene behøver du ikke skære pladen (E) fint til, bare der bliver et godt underlag for det næste lag gipsplader. Vi sætter et stykke båndstål (D) på vægskinnen (A) bag rørene, og så sætter vi en lille stump plade.

Lydisolering loft: Fugen mellem gipsplader og væg lukkes med akrylfugemasse 3

Fugen mellem gipsplader (E) og væg lukkes med akrylfugemasse (H), når alle plader i første lag er oppe. Fugen skal fyldes helt op, og du skal bruge en god og elastisk masse, ellers vil den ofte krympe og miste grebet - uden at du kan gøre noget.

Lydisolering loft: Andet lag gipsplader sættes op 4

Andet lag gipsplader (F) sættes op forskudt en halv plade i forhold til pladerne i første lag - og med skårne kanter ud mod væggen. Endesamlinger forskydes mindst 20 cm i forhold til første lag.

Lydisolering loft: Med båndstål gør du det muligt at skrue pladeenderne fast 5

Med båndstål (D) gør du det muligt at skrue pladeenderne fast, selv om der ikke ligger monteringsprofiler bag dem. Klip et 70 cm langt stykke 8 cm bredt bånd, og skub det halvt ind under pladen.

Lydisolering loft: Du kan nu sætte skruer for hver 20 cm rundt i alle kanter 6

Du kan nu sætte skruer for hver 20 cm rundt i alle kanter. I pladens midterlinje skruer du for hver 30 cm.

VIGTIGT! I en væg kan du spare på skruerne i første lag, men i loftet skal du af hensyn til brand skrue fuldt, undtagen i pladeenderne.

Lydisolering loft: Bag rørene lukker vi nu mere præcist end i første lag 7

Bag rørene lukker vi nu mere præcist end i første lag - men husk stadig at sikre 8-10 mm luft til en elastisk akrylfuge. Skær pladekanterne skråt af, så du sikrer, at du kan fylde sprækken mellem pladerne godt med gipsspartelmasse.

Lydisolering loft: Lydloftet mangler nu kun de faste elementer 8

Lydloftet mangler nu kun de faste elementer ved alt gipsarbejde: Fugen mod væggen lukkes med akrylfugemasse. Pladesamlingerne armeres med papir (eller væv) og spartelmasse i flere omgange, skruerne spartles over, og alt slibes glat.

Lydisolering loft: Det færdigspartlede loft males 9

Det færdigspartlede loft males. Husk, at du både letter arbejdet og gør resultatet pænere ved først at give hele pladen en akrylgrunder. Efter den vil to eller tre lag maling give et perfekt, plant loft, der i det skjulte fj erner støjen ovenfra.

Materialer

Fra Danogips:
• Vægskinner (A) (MSKP 70)
• Bæreskinner (B) (P45)
• Monteringsprofiler (C) (S25)
• 80 mm båndstål (D)
• 13 mm standard gipsplader (E), 90 cm
• 13 mm Plan-4 Board (F), 90 x 240 cm
• 35 mm gipsskruer til stål
• 13 mm pladeskruer
• Gipsspartelmasse

Desuden:
• Mineraluld (G), 45 x 455 x 1000 mm
• Skruer: 4,5 x 50 mm, 5 x 60 mm
• Evt. 6 mm mur- eller sømplugs
• Akrylfugemasse (H)
• Akrylgrunder
• Akrylmaling
• Armeringstape
• Stropper (J) af 1,5 x 20 mm hulbånd
• 25 x 100 mm brædder (K) (evt.)

Specialværktøj

• Gipspladehejs (kan lejes)
• Pladesaks
• Gipsskruemaskine eller dybdestop

Tidsforbrug

2-3 dage for et rum plus tørretid.

Pris

Cirka 300 kroner pr. kvadratmeter.

Sværhedsgrad

Det er ret let at få loftet pænt, fordi stålprofilerne er helt lige - men tilbage står at få det spartlet pænt.

Tegning

Multimedia

3D-model

Lydisolering loft: Nedhængt gipsloft
3D-model

Nedhængt gipsloft

Her kan du se opbygningen af det nedhængte gipsloft.

Åbn 3D-model

Lydisolering loft: Hænger i stropper
3D-model

Hænger i stropper

Stropperne er lavet af hulbånd og forhindrer vibrationer fra etageadskillelsen.

Åbn 3D-model

Lydisolering loft: Montering af isolering
3D-model

Montering af isolering

Isoleringen lægges oven på monteringslisterne.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Deling af gipsplader

Med en skarp hobbykniv går det nemt og hurtigt

Video

TEKNIK: Gipsplade-samlinger

Selvklæbende glasfibernet gør samlingen stærk

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du gipsskruemaskinen

Gipsskruemaskinen kan kun én ting. Til gengæld gør den det til perfektion. Skal du sætte mange gipsplader op, kan du indstille den til at sætte skruerne i præcis den rette dybde, og herefter kan du arbejde lynende hurtigt. I denne video kan du lære alt om maskinens indstilingsmuligheder og om, hvordan du arbejder med den.

Video

TIPS: Hjemmelavet gipshejs

Video

TIPS: Ret gipspladen til med en høvl

Video

TIPS: Gipsbit sikrer korrekt skruedybde

Video

Tips & Tricks

Alternative lydbøjler kan spare i højden

Der er ikke altid plads til et nedstroppet loft, der fylder mindst 10 cm i højden – og først har fuld effekt, når der er 17 cm mellem den gamle og den nye underside. Men hos bl.a. Danogips får du snedige bøjler, så du kan isolere dig fra uvelkommen støj, uden at det koster helt så meget i højden – men lidt på prisen. Kombineres de med et skelet i et enkelt plan i stedet for to som her, kan du bygge et lydloft på bare 7 cm.

Med stålprofiler, der ligger i ét plan, kan du spare en del i højden, men det kræver lydbøjler, der effektivt opsuger svingninger.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Lydisolering