Sådan samler og installerer du en ny trappe

Trapper kommer som samlesæt, uanset om du bestiller på mål eller køber en standardtrappe. Ligegyldigt hvilken trappe du vælger, skal den skrues forsvarligt sammen. Her kan du følge opsætningen af en kvartsvingstrappe, men principperne er de samme for de fleste trappetyper.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
20.000 kroner

Intro

Der er lavet hul igennem loftet til den nye tagbolig over stuen, der er målt op og bestilt, og den nye kvartsvingstrappe er leveret. På trappeproducenternes hjemmesider kan du selv designe din trappe og taste de aktuelle mål ind.

Men det er klogt at få en konsulent fra firmaet ud og foretage den endelige opmåling, så du ikke selv hænger på evt. fejl i opmålingen. Du skal være opmærksom på, at der typisk er 10-12 ugers leveringstid, men det kan variere noget i forhold til type og årstid.

Når vognmanden har leveret trappen, bæres den indendørs, og den stilles der, hvor den skal sættes op. Trappen skal nemlig samles i rummet med trappehullet, for i samlet tilstand er den svær at få igennem bare en enkelt dør.

Lad trappen ligge i emballagen, til du er klar til at begynde. Særligt trinene bør blive i deres indpakning, så de ikke suger fugt fra luften. De passer så præcist i vangerne, at der ikke skal meget fugtighed til, før de bliver vanskelige at få på plads.

Når du pakker trappen ud, er det også en god idé at gemme pappet og lægge det ud på gulvet som underlag til at beskytte både trappe og gulv under samlingen.

Vores kvartsvingstrappe er klar til at blive samlet - lige under loftshullet. Når trappen først er samlet, er den meget tung. Hav derfor et par hjælpere i baghånden.

Vejledning

01
Start med den korte del 5 Trin

Hvis trappen består af flere elementer, samles de hver for sig. Svinger trappen, er trinene forskellige. I de fleste tilfælde er de forskellige trin så nummeret, og der følger en tegning med, som angiver, hvor de enkelte trin skal placeres. Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at banke trinene helt i bund i udfræsningerne i vangerne. En tæt og solid samling mellem trin og vanger forhindrer trappen i at knirke og i at blive løs med tiden.

1

Læg den lange vange til kvartsvingstrappens korte del på et stykke pap. Sæt trinene i alle de hele udfræsninger, og bank dem på plads. Beskyt trinets kant med en bankeklods.

2

Den korte vange placeres oven på trinene og sættes på plads i udfræsningerne. Bank vangen på plads, og skru trinene fast med de medfølgende skruer i begge vanger.

3

Rejs trappen op, så du kan montere den lange hjørnestolpe (mægleren) på den korte vange. Støt vangen med en stump plade og en skruetvinge, så trappen får støtte og kan stå op.

4

Skru mægleren fast til kanten af den korte vange med to skruer. Spænd dem godt fast. Hakket i mægleren skal bære det næste trin.

5

Det næste trin skubbes ind i hakket i mægleren og skubbes helt ind i bunden af den åbne udfræsning i den lange vange. Skru herefter trinet fast i begge sider.

02
Lav anden del og saml trappen 6 Trin

Trappens anden og længste del samles efter samme princip som den første og korte trappedel. Den længste vange lægges på gulvet, trinene sættes i udfræsningerne og bankes på plads. Herefter lægges den modsatte vange oven på trinene, så trinene sidder op i udfræsningerne. Vangen bankes ned på plads, og trinene skrues fast i begge sider. De to trappedele kan nu samles via mægleren i den ene side og hak i hak i den anden side.

1

Læg den længste af vangerne på gulvet med udfræsningerne opad. Sæt trin i alle de hele udfræsninger, og bank dem helt i bund i vangen.

2

Affas trinenes kanter let med et stykke slibepapir. Det gør det lettere, når du skal have alle trinene til at fange udfræsningerne i den modsatte vange samtidigt.

3

Læg den modsatte vange oven på trinene. Sørg for, at trinene sidder i udfræsningerne, og bank vangen på plads. Start fra den ene ende af, og beskyt vangen med en klods.

4

Skru trinene fast, når du er helt sikker på, at de er helt i bund i vangen. Vend trappen om, og giv vangen en tur med hammer og klods, før trinene skrues fast i den modsatte side.

5

Lad den lange trappedel ligge på den længste vange, og sæt den korte del, med mægleren, på plads. Skru herefter mægleren fast til vangen, og sørg for at spænde skruerne rigtig godt til.

6

Skru de to lange vanger sammen fra begge sider, hvor de mødes hak i hak. Hvis det ikke allerede er gjort fra leverandøren, borer du for med et 5 mm bor til de 70 mm lange 6 mm bræddebolte.

03
Sæt trappen op og fastgør den 8 Trin

Stik trappen så højt op gennem loftshullet, at du kan komme til at montere mægleren på vangen oppefra. Hvis trappen står frit, skal den gøres fast i toppen. Du kan sætte et par vinkler mellem vangerne og inddækningen. Vinklerne placeres i begge sider, helt oppe under øverste trin, hvor de er mindst synlige. Står trappen op ad en væg som her, gøres den inderste vange fast til murværket med karmskruer - eller skruer og plugs.

1

Beskyt trappen med et stykke af emballagen dér, hvor trappen skal hvile på kanten af hullet. Pak også trappen ind dér, hvor vangen møder gulvet.

2

Få et par hjælpere til at tage fat, og løft trappen op i loftshullet. Står trappen i et hjørne som her, kan det være nødvendigt at dreje trappen, mens den sættes op på plads.

3

Skub trappen så højt op, at vangen hviler på kanten af trappehullet. Sæt den øverste mægler på enden af vangen, og skru den godt fast.

4

Ryk trappen ned på plads i samarbejde med hjælperne. Juster trappen, så den står, hvor den skal, og den hviler i hakket i mægleren i den ene side og det tilsvarende hak i vangen i den anden side.

5

Ret trappen op, så trinene er vandrette. Hvis den inderste vange ikke støtter i hjørnet, vil den ofte hænge lidt. Løft den op, og understøt den midlertidigt med en stump plade og en tvinge.

6

Lav en undersænkning med et forstnerbor eller pladebor, som passer til de dækknapper, som følger med trappen. Bor igennem vangen med det træbor, som passer til de skruer, du skal bruge.

7

Skift til murbor, og fortsæt ind i væggen. Spænd vangen fast med karmskruer, som ikke trækker vangen ind. Bruges almindelige skruer, skal du understøtte vangen lige bag skruerne.

8

Trappen er tung. Sørg derfor for, at der er et par hjælpere klar, når trappen skal op på plads. Beskyt trappe og gulv med stykker af emballagen.

04
Sæt gelænderet på plads 6 Trin

Nu monterer du trappens gelænder, som består af lodrette balustre og en håndliste. Med et par dråber lim sætter du balustrene fast i vangen, og det er selvsagt vigtigt, at de er helt i bund. Herefter sætter du håndlisten ned over balustrene - også med lidt lim. Håndlisten skruer du fast til mæglerne i begge ender, og afslutningsvis sætter du dækknapper i alle skruehuller.

1

Start med at sætte alle balustrene i vangen. Giv hver enkelt et par dråber af den lim, som følger med, eller en almindelig PVA-trælim. Stik dem ned i hullerne, og sørg for, at de er helt i bund i hullet.

2

Sæt håndlisten ned over balustrene fra en ende af. Affas evt. balustrene en smule, så de lettere fanger hullerne i håndlisten. Giv hver enkelt et par dråber lim på kanten, så det trækkes ned af siderne.

3

Bank håndlisten godt ned over balustrene. Vær opmærksom på, at balustrene kommer helt op i bund.

4

Når håndlisten er helt nede på plads, skrues den rigtig godt fast til mæglerne i begge ender med de medfølgende skruer.

5

Dækknapper sættes i både de skruehuller, fabrikanten har lavet til samlingen, og de huller, du selv har lavet under monteringen.

6

Kvartsvingstrappen er samlet og sat op, og du kan nu eventuelt efterbehandle trin og håndliste, hvis det ønskes.

Tegning

Sådan måler du op

Overvejer du at sætte en trappe op mellem to etager, hvor der i dag ikke er trappe, kommer du godt i gang på følgende måde. Start med at finde ud af, hvor høj trappen bliver, og divider højden med 20 cm. Så har du et omtrentligt antal trin.

Regn med, at hvert trin er 21 cm bredt, så ved du, hvor lang din trappe bliver. Nu kan du tegne trappen op på gulvet, så du kan se, om der er plads til en ligeløbstrappe som på tegningen, eller du skal vælge en, som svinger.

Trappens højde (A) måles fra det gulv, hvor trappen starter, lodret op til oversiden af gulvet, hvor trappen slutter. Målet består af loftshøjden (B) + tykkelsen af etageadskillelsen (C).

Alle tre mål skal bruges, og højdemålene er de samme for alle typer trapper, uanset hvor stejle eller flade de skal være. Husk at tage hensyn til evt. ujævnheder i gulvene, som kan give en forskel mellem målepunktet og det sted, hvor trappen kommer til at starte og stoppe.

Sådan måler du op

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Indendørs trapper