Seng og garderobeskab i ét

Har du tænkt over, hvor meget uudnyttet plads der er under en helt almindelig dobbeltseng? Hvis sengen måler fx 2,0 x 1,9 x 0,3 meter, svarer det til rumindholdet af ikke færre end 14 flyttekasser. Her viser vi ikke bare en flot dobbeltseng, men også en seng med både sideskabe og et stort magasin.

Intro

Selv om dobbeltsengen på disse sider ikke umiddelbart skiller sig ud fra tilsvarende senge, er den ganske raffineret i hele sin opbygning - og med masser af fikse detaljer, som du garante-ret ikke finder andre steder.

Alligevel er sengen både enkel og bil-lig at bygge - vi taler om en samlet pris på under 1800 kroner.

Sengen består af en ramme, som om-slutter og bærer madrasserne, og som hviler på to skabe i stedet for ben. Ska-bene er placeret på de to langsider, så der indvendigt - imellem skabene - er plads til et større magasinrum, som lukkes med en klap i fodenden. Bredden på ma-gasinet er individuel og kan justeres i forhold til sengens bredde.

For at tage noget af det firkantede og måske lidt bombastiske udseende er ska-bene trukket nogle centimeter tilbage fra madrasrammen.

LÆS OGSÅ: Byg en skabsseng og få mere gulvplads

Vejledning

01
Først bygges de to skabe 5 Trin

Skabene i hver side af sengen har føl-gende udvendige mål: 40 cm i dybden, 37 cm i højden og 195 cm i længden.

Skabenes korpus er fremstillet af 19 mm mdf-plade, bagklædning og skyde-låger af 6 mm mdf-plade.

Da korpus skal males, foretages alle samlinger med lim og skruer (skrue-hovederne undersænkes og spartles ef-terfølgende plane).

Alle dele saves ud efter tegningens mål, men inden samling skal der fræses spor til skydelåger i fronten på såvel top-(A) som bundplade (B). Sporene fræses parallelt med pladernes forkant i samme afstand fra denne og i begge plader.

Fræsningen foretages med et 8 mm notjern - i bundpladen er sporene 5 mm dybe, i toppladen 12 mm.

1

Overfræseren er suveræn, når der skal fræses spor. Parallelanslaget sørger for den korrekte afstand til forkant, og dybdestoppet sikrer til enhver tid, at sporene får præcist den anviste dybde.

2

“Let” konstruktionen ved at hæve langsiderne 3 cm over gulv på en sokkel. Denne består af to strimler mdf-plade (E). Soklen trækkes 3 cm ind fra forkanten og er i flugt med bagkanten. Soklen fastgøres med lim og 4 x 40 mm skruer.

3

Skabets sider (C) fastgøres med skruer udefra igennem siden og ind i bundpladens endekant. Siderne flugter med bundpladens for- og bagkant samt soklens underkant.

4

Skillevæggen (D) fastgøres præcist midt i rummet (flugter bagkant) og 4,5 cm fra forkant (fri af spor). Toppladen (A) fastgøres oven på både sider og skillevæg.

5

Bagklædningen (F) af 6 mm mdf-plade fastgøres med lim og stifter til samtlige bagkanter. Bemærk, at bagklædningen dækker den bageste sokkelliste.

02
Fremstilling af sengerammen 6 Trin

Sengen passer til to madrasser på stan-dardmål 90 x 200 cm - rammens indven-dige mål er 181 x 201 cm.

Rammen er fremstillet af høvlet fyr-retræ og i dimensioner, som kan købes i ethvert byggemarked. Rammens lodrette kant er af 21 x 115 mm høvlet fyrretræ, men hvis du ønsker en bredere kant, kan du evt. vælge 21 x 140 mm fyrretræ.

Listerne til den lodrette kant saves på mål - langsiderne (M) 205,2 cm og de korte sider (K) 185,2 cm - og afrundes på alle kanter med rundingsjern i overfræs-eren (eller med høvl og slibepapir). Alle ender saves på gering (45 grader) med en geringssav (sørg for at strege alle gerings-snit præcist op efter en vinkel).

De vandretliggende lister (L + N) fast-gøres vinkelret på de lodrette listers in-derside. I fodende og hovedgærde træk-kes lister (L) 15 mm op fra underkant, og på langsiderne er de trukket 36 mm op fra underkant. Listerne (L) er 180 cm lange, og listerne (N) er 200 cm lange.

Listerne fastgøres med lim og 8 x 30 mm dyvler. Rammen samles ved at støde geringssnittene tæt sammen med lister-ne (N) placeret oven på listerne (L). Hvor listerne (L + N) overlapper hinanden, samles hvert hjørne med lim og skruer. Geringssamlingen forsynes med lim og to skruer, som undersænkes og skjules med plastisk træ.

Indvendigt i rammen placeres to 21 x 115 mm lister (P + O) af høvlet fyrretræ. Den tværgående liste (O) måler 181 cm og ligger under de vandrette lister (N). Den fastgøres med lim og skruer midt i ram-men. Under listen laves en ekstra for-stærkning af 21 x 43 mm liste (Q) på 85 cm (fastgøres med lim og skruer).

Listen (P) ligger oven på de vandrette lister og skal bære lamelbundene i mid-ten. Listen måler 201 cm og ligger præcist i midten af rammen (parallelt med sengens sider). Den fastgøres med lim og skruer til de underliggende lister.

Rammen er behandlet med hvidpig-menteret, vandig lak. Den fastgøres med bræddebolte igennem de nederstliggende vandrette lister og skabenes topplade.

1

Listerne (L + N) fastgøres vinkelret på siderne (K og M) med 8 mm dyvler pr. ca. 25 cm. Mål op, og bor 1,5 cm ind i siderne, mærk op i listekanten med dyvelmarkører. Brug et lige stykke bræt som anslagsliste (land), mens du mærker op. Bor 3 cm ind i kanterne.

2

Dyvelhuller og kanten forsynes med lim og samles. Samlingen holdes i spænd med skruetvinger. Bemærk, at listerne (L + N) er trukket en halv cm ind fra geringssnittet i hver ende.

3

Hjørnesamlingen udføres ved at fremstille en overlapning af listerne (L + N) og derefter presse geringssnittene (K + M) tæt sammen.

4

Samlingsfladerne forsynes med lim, og de to vandrette lister (M + K) holdes sammen med skruer. Samlingen forsynes med lim og en skrue fra hver side (skruer og skruehuller udspartles med plastisk træ).

5

Listerne (O + P) danner et kryds midt i rammen. Listen (O) fastgøres på undersiden af listerne (N). Læg mærke til, at de to arbejdsbukke er tilpasset til opgaven med brædder, der kan understøtte rammen.

6

Listen (P), som bærer lamelbundene, fastgøres oven på listerne (L + O), og forstærkningslisten (Q) gøres fast på undersiden af den tværgående liste (O).

03
Rammen fastgøres til skabene 4 Trin

1

Rammen placeres oven på de to skabe, og der justeres ind, så rammens udvendige sider stikker 5 cm ud fra skabenes ender og fronter.

2

Rammen fastgøres med 8 x 50 mm bræddebolte. Bor igennem listerne (M + O) og skabets topplade (A). Læg mærke til, at listen (O) ligger præcist midt over skabets skillevæg (D), og at bræddeboltene må placeres på hver side af denne.

3

Det store magasinrum i sengens fodende - det vil sige mellem skabene i hver side - lukkes med en klap (H), som fastholdes med to magnetlåse, der igen fastgøres til anslagslisterne (J).

4

De færdigkøbte lamelbunde rulles ud og fastgøres i rammen. Når rammen fremstilles som her, vil afstanden mellem de to skabes topplade og listerne (N) sørge for den nødvendige luftventilation under de to madrasser (90 x 200 cm).

04
Mål op til dyvelsamlinger med dykkere 3 Trin

1

I stedet for dyvelmarkører kan du bruge dykkere, når du skal mærke op til dyvler. Mål op til dyvlernes placering, og slå runde dykkere 1 cm ned i de opmærkede punkter.

2

Dykkernes hoveder nippes af, så de kun lige akkurat stikker 2-3 mm op over træet.

3

Dyvelsamlingens anden part mærkes op med de små, afklippede dykkere. Dykkerne trækkes ud, og huller til dyvlerne bores i begge emner, præcist ned i hullerne, hvor dykkerne sad.

05
Læsevenligt hovedgærde et ekstra plus 8 Trin

På en grå og trist vinterdag er der intet så hyggeligt som at tilbringe dagen i sen-gen med at læse eller se tv. Men det kræver, at du sidder behageligt.

Løsningen er dette dobbelte ryglæn, som er hængslet i toppen, men som i et snuptag kan forvandles fra et traditionelt hovedgærde til et skråtstillet ryglæn.

Hvert ryglæn er fremstillet af 21 x 92 mm høvlede fyrretræsbrædder på 89 cm (S). Brædderne afrundes på alle kanter - på det øverste og nederste bræt afrundes desuden de udvendige hjørner.

Brædderne fastgøres på to lodrette lis-ter (T) med 1 cm’s mellemrum. Mellem li-sterne fremstilles et støtteben, som er hængslet i ryglænets bund, og som falder ned og støtter på væggen, når ryglænet trækkes ud i bunden.

1

Tappene i den vandrette liste (U) saves ud med håndsaven, så de har samme dybde, som listen er bred. Taphullet fremstilles ved at save to spor ind i listerne (V) - sporene skal passe til tappens bredde og dybde. Selve taphullet udstemmes fra begge sider.

2

Listerne (U + V) samles til et U-formet støtteben med snedkerlim. Du skal huske at tjekke, at hjørnesamlingerne er præcis i vinkel. Bagefter spændes støttebenet til med skruetvinger.

3

Når ryglænet er klappet ind mod væggen, skal støttebenet ligge plant mod ryglænets bagside. Det er derfor nødvendigt at nedfælde de to hængsler i listernes top. Streg op, og stem ud med stemmejernet.

4

Med 1 cm luft mellem brædderne - og 10 cm inde fra hver side - fastgøres de lodrette lister (T) på ryglænets bagside med lim og to skruer (4 x 40 mm) i hver samling. Brug små listestykker til afstand mellem brædderne.

5

Ryglænet set fra bagsiden. Bemærk, at støttebenet er fremstillet på en bredde, som giver en smule luft til de lodrette lister. Det sikrer, at støttebenet uhindret falder ned, når ryglænet trækkes ud.

6

Ligesom på støttebenet bliver du nødt til at udstemme for hængslerne i toppen af de lodrette lister (T). Mærk op efter hængslet, og stem ud. Læg også mærke til, at skruerne, som fastholder ryglænets øverste bræt, må placeres uden for hængslerne.

7

Tyngdeloven sikrer, at ryglænet hænger ned langs væggen - men hængslerne kan få listerne til at svippe en smule ud. For at holde ryglænet mod væggen monteres en lågemagnet på de yderste lodrette lister. Selve magnetpladen fastgøres i væggen.

8

Få én til at holde ryglænet vinkelret ud fra væggen i den ønskede højde, mens du fastgør hængselflapperne med skruer og evt. murbøsninger. Tjek, at ryglænet hænger i lod og vage og kan passere madrassen, inden du gør det endeligt fast.

Materialer

– TIL TO SKABE:

19 mm mdf-plade:
• 2 topplader (A) a 40 x 195 cm
• 2 bunde (B) a 40 x 191,2 cm
• 4 sider (C) a 35,1 x 40 cm
• 2 skillevægge (D) a 30,2 x 35,5 cm
• 4 sokler (E) a 3 x 191,2 cm
• 1 låge til magasin (H), 37 x 80,6 cm

6 mm mdf-plade:
• 2 bagklædninger (F) a 37 x 195 cm
• 4 skydelåger (G) a 31,2 x 97 cm

21 x 21 mm høvlet fyrreliste:
• 2 anslagslister (J) a 37 cm

Desuden:
• Snedkerlim PVA
• Skruer, 4 x 40 mm
• 2 magnetlåse
• 6 skuffegreb (her 25 kr. /stk.)
• 1 liter grunder
• Akrylspartelmasse
• 1 liter akrylmaling, glans 40

Pris

850 kroner

– TIL RAMMEN:

21 x 115 mm høvlet fyrretræ:
• 2 lister (K) a 185, 2 cm
• 2 lister (M) a 205,2 cm
• 1 liste (O), 181 cm
• 1 liste (P), 201 cm

21 x 92 mm høvlet fyrretræ:
• 2 lister (L) a 180 cm
• 2 lister (N) a 200 cm

21 x 43 mm høvlet fyrretræ:
• 1 liste (Q), 85 cm

Desuden:
• 28 dyvler, 8 x 40 mm
• Skruer, 4 x 40 mm
• Snedkerlim PVA
• 12 bræddebolte, 8 x 50 mm
• Hvidpigmenteret, vandig lak

Pris

Cirka 500 kroner

– TIL ET HOVEDGÆRDE:

21 x 92 mm høvlet fyr:
• 5 lister (S) a 89 cm

21 x 43 mm høvlet fyr:
• 2 lister (T) a 47,5 cm
• 1 liste (U), 60 cm
• 2 lister (V) a 15 cm

Desuden:
• 2 hængsler (X) a 19 x 58 mm
• 2 hængsler (Y) a 32 x 38 mm
• 1 lågemagnet (Z)
• Skruer, 4 x 40 mm
• Snedkerlim PVA

Pris

Cirka 200 kroner

Tegning

Sengens opbygning

Listerne (L) og (O) ligger alle under listerne (N) langs siderne og den midterste liste (P). På den måde vil listerne (L + O) ligge plant mod toppladen (A), som listernes fastgøres til med bræddebolte.

Skabene skal være solide, da de udgør sengens “ben”. Skillevæggene (D) fungerer som understøtning for listen (O). Udelades skillevæggen, vil toppladen “krumme” og hindre, at skydelågerne kan køre frit.

Sporene i skabenes bund- og topplade er fræset henholdsvis 5 og 12 mm dybe. Derved kan lågerne løftes op og tages ud i forbindelse med rengøring og evt. maling.

Sengens opbygning

Tapsamlingen skal være solid

Da støttebenet skal være stabilt, er det nødvendigt at fremstille en stærk hjørnesamling. Denne sam-ling giver en stor limflade, og når den udføres som paskram, er den uhyre solid.Tapsamlinger kan ud-føres med en håndsav og et skarpt stemmejern. På tegningen herun-der kan du se, efter hvilke mål du fremstiller tap (til venstre) og tap-hul (til højre).

Tapsamlingen skal være solid

Ryglænene kan ikke kun bruges til den viste seng, men kan anvendes til såvel kassesenge som boksmadrasser uden tilhørende hovedgærde.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Senge