Tre i et - arbejdsbord

Hvorfor nøjes med et enkelt arbejdsbord, når man kan få tre – på den samme plads? Følg vores anvisninger, og få et komplet værksted med tre arbejdsborde, masser af værktøjsskabe og mange gennemtænkte detaljer.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
4.000 kroner

Intro

På kun 2 kvadratmeter kan du få arbejdsbordenes svar på schweizerkniven: et fastmonteret bord, som kan foldes ud til tre borde. Det øverste fastmonterede bord måler 200 x 61 cm, mens de to andre borde, som kan svinges ind under, er lidt mindre. Fuldt udslået har du i alt fem meter arbejdsplads.

Under bordpladerne er der to skabe, som egentlig er to almindelige køkkenunderskabe. Skabene er forsynet med praktiske udtræksreoler med hylder og plader til at hænge bokse op på. Skruestik, borestander mv. monteres på et antal løse plader, der nemt og hurtigt kan monteres mange steder på de tre bordplader ved hjælp af øjebolte. I den mellemste af pladerne er der et system af huller, som du kan sætte løse bolte i som modhold, når du skal slibe – ligesom i en høvlebænk.

Smarte værktøjsoverskabe

De to skabe over bordene er et almindeligt køkkenoverskab, som vi har skåret midt igennem til to skabe i halv dybde. I skabene har vi monteret plasticværktøjs tavler fra Raaco.
Ved siden af har vi hængt yderligere to overskabe i fuld dybde til parkering af de nævnte løse plader med udskifteligt værktøj, når værktøjet ikke er i brug.
Alle skabene har tophængslede låger, der kan vippes op og fastlåses under loftet med vridere, skruet på en liste. Så er de af vejen, når der skal arbejdes.
Læs, hvordan du bygger dette folde -ud-værksted selv, og se de mange muligheder, du får på næsten ingen plads.

Orden og overskuelighed

Med bordene klappet ind og lågerne lukket ned har du altid et pænt og ordentligt værksted. Og på 1 minut kan du slå det hele ud igen og fortsætte fra dagen før ...

Vejledning

01
Underskabe 7 Trin

Arbejdsbordene hviler på et almindeligt køkkenunderskab i den ene side og på bensæt i den anden. Derudover har vi sat endnu et underskab under bordene og forbundet dem med en hylde. Nu har vi masser af opbevaringsplads til værktøj, kabeltromler osv.

For lettere at kunne komme til tingene i skabene forsyner vi dem med et udtrækssystem, så hele indmaden sidder fast på frontpladen og løber på standardudtræksskinner.

Indretning af skabene kan du selv bestemme, men her har vi valgt at indrette det ene med små værktøjsbokse og det andet med to hylder.

1

Saml først de to underskabe, men sæt ikke bagklædning i. Skru dernæst to 21 x 21 mm lister fast på siderne i toppen.

2

Vend skabet på hovedet, og skær bagklædningen til, så den kan lægges ind i skabet som bund, og stift den på.

3

Bor 8 mm huller i tre hullister (T). Skru dem fast på underskabene forrest langs siderne.

4

Monter indmaden i skabene på udtræksskinner. Reolerne består af en T-reol og en E-reol, som du samler først med lim og skruer. Slut af med en hyldebæreliste (X) på hhv. højre og venstre side af hvert skab.

5

Skru lågerne (A) fast på udtræksreolerne udefra. Gribehullerne er savet med en 50 mm hulsav.

6

I T-reolen med midterplade kan der monteres Raaco plastbokse på skinner på begge sider.

7

E-reolen har to hylder og plads til malingdåser, sikkerhedsudstyr, småværktøj osv.

02
Understøtning 7 Trin

Start med at sætte de to underskabe op på en sokkel, og monter så de tre borde, så de hviler på et af skabene i højre side, mens de står på ben i venstre side.

For at kunne dreje bordene ud fra væggen skal du lægge drejeskiver (rondeller) ind imellem pladerne. Af en rest fra bordpladerne saver du tre rondeller med en diameter på 19 cm. Den nederste rondel gøres fast på det ene underskab, de næste to på oversiden af den nederste og den mellemste bordplade.

Gennem bordplader, rondeller og underskab fører du en 12 x 180 mm bolt, som du spænder nedefra med en møtrik.

1

Fremstil soklen af lister (U) og (V), der samles med skruer. Placer soklen i vater, og gør den fast til gulvet med møbelvinkler og skruer.

2

Bor ud i toppen af det ene skab til den gennemgående bolt. Lav et hul på min. 30 mm med en hulsav, så der er plads til møtrikken. Centrum skal være i krydset 11,5 cm fra hver side.

3

Monter nu en af rondellerne på skabet, helt ud til kanten. Først med fire skruer oppefra, dernæst med fire skruer nedefra.

4

Stil de to skabe på soklen med bundhylden (G) imellem. Skru skabene fast til soklen. Næste hylde lægges på de to hyldebærelister, vi monterede tidligere.

5

Stil støttepladen (J) oven på skabene, og skru den fast til væggen. Fastgør skabene med skruer nedefra og op i støttepladen.

Øverste bordplade fastgøres også til støttepladen.

6

Læg en afstandsliste (R) på to 10 mm tykke klodser. Lim og skru benene (L) på enderne. Gentag med de to andre bensæt (M og N).

7

Lim og skru to benlister (Q) på benene foroven. Vær omhyggelig med, at de sidder helt vinkelret på benene. Skru gummidupper under alle 6 ben.

03
Bordet samles 3 Trin

1

Læg en rondel på den nederste bordplade med centrum 11,5 cm fra kanten, og bor et 12 mm hul midt igennem rondel og bordplade. Skru rondellen fast med 4 skruer. Gentag med mellemste plade.

2

Bank en 12 x 180 mm bolt gennem hullerne, når du har lagt de tre bordplader med rondeller på plads, og spænd en møtrik på nedefra.

3

Den øverste plade skrues fast til støttepladen (J), da den ikke skal kunne svinges ud. Skru først benene fast på pladerne, og sæt filtdupper under.

04
Overskabene 5 Trin

Vi har lavet overskabe i to forskellige dybder. To, som ikke er så dybe, til almindeligt håndværktøj, der ophænges på værktøjsplader. Og to til de større ting, som er monteret på plader, der kan skrues fast på arbejdsbordene efter behov. Når disse store ting ikke er i brug, parkeres de i de dybe skabe.

Til de fire skabe har vi indkøbt tre almindelige overskabe og savet det ene midt igennem. Bagefter har vi lavet fire låger af mdf-plade og monteret dem med pianohængsler. Lågerne på både over-og underskabe har vi grundet, slebet og malet et par gange.

1

Sav det ene overskab midtover, når du har samlet det og streget op hele vejen rundt. Nu har du de to skabe til værktøjsophæng.

2

Skru 21 x 21 mm lister fast indvendig langs bagkanten af siderne. Listerne skal holde værktøjsophængene.

3

Monter pianohængsler i toppen af alle fire skabe. Når lågerne er malet, holdes de mod skabet, men de skrues fast gennem pianohængslerne. Sørg for 1-2 mm luft mellem låge og skab.

4

Beslagene, som skal holde lågerne op mod loftet, fremstiller du af to lister (P), som du skruer fire listestumper på. Beslagene skrues fast i loftet.

5

Klods skabene op på bordet, og sørg for, at åbne låger går fri af evt. rør. Skru skabene fast til væggen.

Materialer

Materialer til borde

16 mm mdf-plade:

 • 1 støtteplade (J), 14 x 198 cm

43 x 43 mm høvlet fyr:

 • 2 ben (L) a 76 cm*
 • 2 ben (M) a 81,6 cm*
 • 2 ben (N) a 87,2 cm*

21 x 43 mm høvlet fyr:

 • 6 benlister (Q) a 50 cm
 • 3 afstandslister (R ) a 41,4 cm

28 mm stavlimet bøg:

 • 3 bordplader a 60,6 x 246 cm, overskud til rondeller og værktøjsplader

Desuden:

 • 2 underskabe, 40 cm brede
 • 12 x 180 mm bolt med møtrik
 • 5 stk. 8 x 40 mm bolte med møtrikker
 • 12 stk. 6 x 60 mm øjebolte med møtrikker
 • 12 stk. 6 mm skærmskiver
 • 20 stk. 6 mm islåningsbøsninger
 • 2 vinkeljern, 4 x 40 x 40 mm, 65 cm
 • 2 stk. 8 x 50 mm bolte med fløjmøtrikker
 • 2 stk. 8 x 60 mm bolte med møtrikker
 • 2 sæt skuffeudtræksbeslag a 50 cm
 • 6 stk. 11 mmgummidupper til ben

Materialer til underskabe

16 mm mdf-plade:

 • 2 låger (A) a 39,5 x 69,5 cm
 • 1 boksplade (B), 55 x 61,4 cm
 • 1 styreplade (C), 33,5 x 55 cm
 • 3 hylder (D) a 31,9 x 53,4 cm
 • 1 gavl (E), 33,5 x 63 cm
 • 1 side (F), 53,4 x 63 cm
 • 2 mellemhylder (G) a 54 x 69 cm

21 x 43 mm høvlet fyr:

 • 3 hullister (T) a 70 cm
 • 2 sokkellister (U) a 135,8 cm
 • 3 sokkellister (V) a 53 cm

21 x 21 mm høvlet fyr:

 • 7 m liste (X)

Materialer til overskabe

16 mm mdf-plade:

 • 4 låger (A) a 39,5 x 69,5 cm
 • 2 skabshylder (H) a 33 x 36,1 cm

21 x 43 mm høvlet fyr:

 • 2 loftslister (P) a 60 cm

21 x 21 mm høvlet fyr:

 • 3 m lister til værktøjsophæng

Desuden:

 • 3 overskabe, 40 cm brede
 • 4 pianohængsler a 36 cm
 • 2 værktøjsophæng

Tidsforbrug

3-5 dage plus tørretid

Pris

Cirka 4000 kroner inklusive bordplader og maling

Sværhedsgrad

Lige til at gå til. Ingen vanskelige samlinger og kun almindeligt værktøj

Tegning

Sådan er de tre borde og skabene sat sammen

Skabene hviler på en sokkel og skrues fast i væggen. Oven på skabene hviler de tre borde i den ene side - med rondeller imellem. I den anden side støtter bordene på traditionelle ben.

Sådan er de tre borde og skabene sat sammen

Enkel anordning holder lågerne

De fire skabe holdes åbne af enkle trævridere, som er skruet direkte op i loftet.

Enkel anordning holder lågerne

Tips & Tricks

Ekstraudstyret gør det sjovt

Det, som er sjovt ved en schweizerkniv, er alt det, den kan. Det samme gælder for vores arbejdsborde - de kan en hel masse i sig selv - og en masse mere med dette udstyr.
I alle bordplader skal der bores to rækker 8 mm huller. Den forreste række bores 4 cm fra kanten med 30 cm afstand mellem hullerne. Næste række bores 20 cm fra bordkanten, ud for første række huller. Hullerne i øverste og nederste plade forsynes med islåningsmøtrikker, som bankes i nedefra. Så kan du spænde løse monteringsplader fast med øjeskruer. Hullerne bruges, når du vil fastspænde hjælpeværktøjer som vist nedenfor.

I mellemste bord undlader du islåningsmøtrikker. I stedet kan du stikke bolte med møtrikker, der kan tjene som modhold, når du sliber eller høvler.

Plader spændes fast på en 180 cm lang vinkelliste, som er skruet fast langs kanten af bordpladen. I bunden hviler pladen på to eller flere støtter, som du har lavet af et par stumper liste.

Pladebukkeren, som er to vinkeljern, fastgøres med løse bolte og møtrikker gennem to huller i den nederste bordplade. På den måde kan bukkeren fjernes, når den ikke er i brug.

Når bordpladerne er skåret ud, er der en del i overskud. Det skærer du op til et antal monteringsplader på hhv. 34 x 30 og 34 x 20 cm. Skær pladerne ud, og bor huller i hjørnerne, så hulafstanden på den ene led er 16 cm og på den anden 30 cm, så de passer til de to rækker huller, du tidligere har boret i bordpladerne.

På monteringspladerne kan du montere din skruestik, din bænksliber og andet værktøj, som skal kunne sidde fast, men ikke behøver at stå fremme altid. Når du skal bruge det, spænder du det fast med øjebolte - ellers står værktøjet i de to dybe skabe på væggen.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Arbejdsbord