Dampspærre - holder huset tørt og sundt

Hvis fugtig indeluft trænger ud og bliver til kondens i den kolde del af husets isolering, kan det medføre råd og svamp. Det undgås ved at montere en kraftig plastfolie – en dampspærre. Den sørger for, at huset holder sig tørt og sundt i mange år.

Dampspærren skal sikre, at dit hus ikke rådner op, fordi fugt indefra sætter sig i konstruktionen.

Dampspærren skal sikre, at dit hus ikke rådner op, fordi fugt indefra sætter sig i konstruktionen.

Hvad bruges dampspærre til?

YDERVÆGGE

Hvis den varme, fugtige luft inde i huset trænger ud i facadekonstruktionen, vil den sætte sig på kolde bygningsdele og kondensere (danne vand). Det skal dampspærren forhindre.

LOFT

Er der et koldt/uopvarmet loftsrum over stueloftet, skal der monteres en dampspærre mellem isoleringen og loftet. Der må dog ikke være to lag dampspærre, så evt. gammel dampspærre skal fjernes.

GULV

Når man skal sikre husets nederste gulv mod opstigende fugt (og radon), anvender man en fugtspærrefolie. Den er tykkere end dampspærrefolien.

LÆS MERE: Hvor skal en dampspærre ligge?

Hvordan monteres dampspærre?

Hvis man lægger dampspærren ¹/₃ inde i isoleringen, er det muligt at trække kabler og evt. vandrør inden for folien uden at lave hul i den. Det sparer en masse besvær og mindsker risikoen for utætheder. Dampspærren må IKKE lægges længere end ¹/₃ inde, da den ellers mister sin effekt.

Alle overlapninger skal være på mindst 50 mm og sikres med dampspærretape eller andet klæbemiddel, der er særligt beregnet til det.

I indvendige hjørner føres dampspærrefolien hele vejen rundt til fast underlag (her en stolpe) og gøres fast. Den overlappende folie føres modsat til fast underlag og gøres fast her. Samlingen tætnes omhyggeligt med butylbånd imellem og tape udenpå.

Dampspærre og tilbehør

DAMPSPÆRREFOLIE

En kraftig PE-(polyætylen)folie, der ikke tillader fugt at trænge igennem. Bygningsreglementet fastsætter, hvor tyk folien skal være for at opfylde lovens krav. Folie og tilbehør bør være fra samme producent.

ARMERET DAMPSPÆRREFOLIE**

Montering af dampspærre kan være besværligt, og der er risiko for, at man river folien i stykker. Den armerede folie har en meget stor træk- og rivestyrke, så den er meget lettere at arbejde med.

DIFFUSIONSÅBEN DAMPBREMSE

Anvendes fx i sommerhuse, hvor der er risiko for kondens på ydersiden af membranen. Fugten kan vandre kontrolleret gennem membranen, så opfugtning af trækonstruktionen minimeres.

DAMPSPÆRRETAPE

Alle samlinger og overlapninger skal lukkes tæt med tape. Men tapen skal kunne holde lige så længe som dampspærren, så man bruger specialtape. Fås i forskellige bredder med lim på den ene eller begge sider.

LÆS MERE: Derfor SKAL du bruge dampspærretape

FOLIEKLÆBER

Tape klæber ikke på alt. Murværk, puds og træ kræver, at man bruger en speciallim - en folieklæber. Den fås i forskellige varianter, afhængigt af hvor lave/høje temperaturer den skal kunne holde til.

BUTYLTAPE

Hvis et rør eller et kabel bryder igennem en eksisterende dampspærre, tætner man med butyltape. Det er en tjæreagtig masse, der aldrig tørrer. Den fås, så den klæber på en eller begge sider, og er meget nem at forme.

MEMBRAN TIL GENNEMFØRING

Rundt om rør og ledninger, der går igennem dampspærren, tætner man med selvklæbende membraner. De fås med udstansede huller og i versioner, hvor man selv skærer hullet.

Læs mere om dampspærren her

Få svar på flere spørgsmål i artiklen: Derfor er dampspærre vigtigt.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Materialer