Hvad er u-værdi?

Kan du mærke træk og kulde i dit hus? Så skal du måske efterisolere. Når du efterisolerer, bliver u-værdien lavere, og varmetabet mindre. I denne artikel kan du læse meget mere om u-værdi, og hvordan u-værdi beregnes.

Hvad fortæller u-værdi noget om?

Kan du mærke træk og kulde, og kan det også ses på varmeregningen? Så trænger dit hus måske til bedre isolering.

Du kan sagtens selv efterisolere både indvendigt og udvendigt.

Efterisolerer du dit hus, vil du kunne øge isoleringsevnen i de forskellige bygningsdele, og det vil kunne mærkes på varmeregningen.

Når isoleringsevnen øges, bliver u-værdien nemlig lavere, og du mindsker dit varmetab.

Hvis du skal have nye vinduer, er u-værdien vigtig at kende.

Hvad er u-værdi?

U-værdien er et tal over, hvor meget varme der trænger ud igennem en bestemt bygningsdel.

U værdi kaldes også “transmissionskoefficient” eller “varmeoverføringskoefficient” og er altså et udtryk for en bygningsdels varmeisoleringsevne.

U værdi krav

Når du efterisolerer huset, er der nogle krav om de forskellige bygningsdeles u-værdi, som du skal overholde.

Bygningsreglementet har nogle bestemte krav til bygningsdelenes u-værdi, og kravene er forskellige, alt efter om der isoleres i gulve, vægge, vinduer eller lofter.

Find hjælp på krav.byggeriogenergi.dk

Ofte er det en byggerådgiver, som laver en konkret u værdi beregning.

Hvordan beregner man u-værdi?

U-værdien beregnes ud fra, hvor meget varme der trænger ud af 1 kvadratmeter ved 1 grads temperaturforskel mellem den udvendige side og indvendige side af bygningsdelen.

Jo lavere u-værdien er, jo bedre isoleret er bygningsdelen - og jo mindre varmetab vil der være.

U værdi måles i watt pr. kvadratmeter pr. varmegrad i kelvin, dvs. W/m2 * K.

Så hvordan finder man u?

Når du skal regne u-værdien ud, skal du først finde isolansen (også kaldet R-værdi), og derefter skal du finde varmeledningsevnen (den såkaldte Lambda-værdi).

Isolans udregnes ud fra materialets tykkelse i meter divideret med materialets lambda-værdi.

Læs mere om Lambda-værdi her: Hvad er lambda-værdi?

En bygningsdel består ofte af flere forskellige typer isolering i forskellige tykkelser.
Du skal derfor beregne u-værdien for de forskellige materialer enkeltvis.

Når du har udregnet de enkelte isolanser for hver bygningsdel, lægges disse sammen og tillægges en overgangsisolans, som er en fast værdi.

Overgangsisolansen afhænger af, hvilket bygningsdel du beregner u-værdien for.

Kravet til ydervægge er for eksempel 0,30 W/m2 * K.

Beregn u værdi

Det er svært at lave en u værdi beregning selv, men de fleste byggerådgivere hjælper dig gerne med beregningen.

Hvis du selv vil beregne u-værdien, kan du finde lambda-værdien og isolansen for dine forskellige isoleringsmaterialer hos producenten eller i DS 418 hos Dansk Standard.

Der findes også flere hjemmesider, hvor du kan få hjælp til at beregne din u værdi.

Husk altid at følge Bygningsreglementets nyeste anbefalinger og regler, når du efterisolerer.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Isolering