De er billige, faktisk ofte gratis, men du må ikke fyre med paller i din brændeovn.

Pallerne betragtes nemlig som affald, og selv om du måske synes, at det ligner rent træ, indeholder mange engangspaller og genbrugspaller giftige stoffer, som er til skade for miljøet – og i øvrigt for dig og din familie.

Mange kender ikke reglerne for fyring i brændeovn

I en undersøgelse, som YouGov og Bolius står bag, siger 23 % at de ikke kender reglerne for fyring i brændeovne, og nogle af dem kaster altså både affaldstræ, mælkekartoner og æggebakker ind i flammerne. Det er alt sammen forbudt.

Det må du fyre med i din brændeovn

Tørt brænde, sanket eller købt til formålet, er i bund og grund det eneste, du må fyre op med. Og så skal du huske at fyre korrekt, nemlig fra toppen af brændet og ikke nedefra. Ved at fyre fra toppen undgår du at udlede helt op til 80 % af den giftige røg, du ellers ville sende ud over kvarteret.

Sådan fyrer du korrekt i din brændeovn:

  • Vælg tørt træ og aldrig affaldstræ, heller ikke paller
  • Fyr op ved at lægge to større stykker brænde i bunden af ovnen, og byg så op med mindre stykker og kviste, som du antænder
  • Lad ilden bevæge sig ned igennem brændet, mens du tilfører masser af luft
  • Luk først oven til, når der er godt gang i flammerne
  • Fyr aldrig om natten. Det er også ulovligt!