Støbt gulvvarme til halv pris

Hvis du vil have gulvvarme, kan du sagtens klare det hele selv. Med effektiv isolering ned mod jorden og en beskyttelse mod gasarten radon kan du støbe et gulv med indlagte varmeslanger. Så er komforten i top. Hvis du ovenikøbet selv kan blande betonen, får du det hele for det halve.

Intro

Det er et stort projekt at kaste sig ud i at etablere gulvvarme selv – men der er for alvor penge at spare, hvis du gør det. Her får du en grundig gør det selv-vejledning til hvordan du kan lægge vandbåret gulvvarme.

Vi viser, trin for trin, hvordan du:

 • radonsikrer på den nemme måde
 • isolerer under gulvvarmen og undgår kuldebroer
 • skærer i polystyren
 • lægger gulvvarme i slanger på et armeringsnet
 • blander betonen selv
 • støber gulvet

Vejledning

01
Radonspærre på den nemme måde 2 Trin

På et plant afrettet lag af sand lægger vi en plade. Det er en RadonSafety-plade, som er forsynet med spor. Det smarte ved den konstruktion er, at den giver mulighed for at etablere radonsug, enten med det samme eller senere, hvis der bliver konstateret for høje koncentrationer af den radioaktive gasart radon under huset. Alternativt skal der lægges en radon spærre mellem isoleringen og det støbte gulv.

1

Læg pladerne ud på det afrettede lag. Underlaget består af sand, der er rettet af, så udgangspunktet er helt plant. De 120 x 120 cm store plader lægges lige over for hinanden, så sporene er gennemgående i hele rummets længde og bredde.

2

Skær pladerne til med en varmetrådsskærer. Den er lynhurtig, meget præcis og sviner ikke, som fx en fukssvans eller stiksav ville gøre. Varmetrådsskæreren kan lejes i prof-byggemarkedet.

02
Isolering med forhøjet effektivitet 5 Trin

Der skal isolering under gulvvarmen. Ellers forsvinder al varmen ned i jorden. Trykfaste polystyrenplader er en nem og praktisk løsning. Polystyrenplader er normalt hvide. Når de her er grå, skyldes det, at de er tilsat grafit. Det giver ifølge producenten en øget isoleringsevne på ikke mindre end 20 procent. Du kan altså spare en femtedel af isoleringstykkelsen eller lægge samme lag og få 20 procent højere isoleringsevne.

1

Læg pladerne i forbandt. Sørg for, at der aldrig ligger to plader i lige linje. Du skal typisk skære af en plade, for at det går op. Afskæringen bruger du til at starte næste række med osv.

2

Kuldebrossikring. Op ad ydermuren skal du sikre, at betonen, der skal lægges på, ikke får direkte kontakt med muren. 20 mm flamingoplade placeret lodret oven på første lag polystyrenplade er effektivt.

3

Næste lag lægges ovenpå. Igen i forbandt, men denne gang også i forhold til laget nedenunder: To lodrette samlinger må ikke mødes, for det skaber en kuldebro.

4

Luk små huller, revner o.l. med ekspanderende fugeskum. Målet er, at overfladen skal være fuldkommen tæt. Vær forsigtig, når du doserer skummet - det udvider sig voldsomt, når det slippes løs.

5

Sådan ser opbygningen ud: Først RadonSafety-pladen, der kan bruges til at lede radon væk. Så 150 mm polystyren efterfulgt af 100 mm polystyren. Det giver en god isolering, så varmen ikke forsvinder.

03
Gulvvarme i slanger på armeringsnet 4 Trin

Det varme vand skal løbe i fleksible pex-slanger under gulvet. Vi støber slangerne ind i et betonlag, så varmen kan fordele sig jævnt i hele gulvet. For at sikre, at varmeslangerne kommer til at ligge inden i betonen, skal slangerne hæves fra underlaget. Det kan gøres på mange måder. Her lægger vi armeringsnet (rionet) oven på afstandslister af metal, der er 25 mm høje. Så vil betonen omslutte armeringsnet og varmeslanger på alle sider.

1

Afstandslisterne er 25 mm høje. De fås i forskellige fabrikater og materialer. Du kan også anvende andre typer af afstandsholdere.

2

Listerne lægges ud med 60 cm’s mellemrum over hele gulvet. Ud til væggene holder de en afstand på 10 cm. Helt herude i kanten skal der ikke lægges gulvvarmeslanger.

3

Armeringsnettet lægges ovenpå. Metalnettet er nemt at klippe eller skære til, så det passer. Det hviler blot oven på afstandslisterne.

4

Læg varmeslangerne ud på nettet. Slangerne bindes fast med ståltråd eller kabelstrips. De holder 10 cm’s afstand til væggene (det sørger du for, allerede når du lægger afstandslister og armeringsnet). Slangerne bugter sig som vist og lægges med 30 cm’s afstand. Så fordeler varmen sig jævnt over hele gulvet. Tilslutningen af anlægget skal du have en autoriseret VVS’er til at klare.

04
Støb gulvet 9 Trin

Den forholdsvis lille mængde beton kører vi simpelthen ind med trillebør. Med lidt tempo på kan det fint nås, inden betonen tørrer. Når du kører og går på gulvet, skal du beskytte gulvvarmeslangerne. De kan holde til en del, men læg en plade over, så du fordeler vægten og skåner slangerne mod at blive trykket sammen eller sparket til. Sørg for at have et målepunkt, så du kan sikre dig, at gulvet bliver vandret.

1

Kør betonen ind. En lille bunke nærmest døren giver kørepladen lidt at ligge på, så den ikke trykker direkte på slangerne.

2

Læg en køreplade ud for at skåne varmeslangerne. Et stykke krydsfiner eller lignende er fint til formålet.

3

Mål højden med laser. En cirkel-eller linjelaser kan sende en vandret streg ud, som du kan måle ned fra. På den måde sikrer du dig, at gulvets højde er ens overalt. Start ved overgangen til det tilstødende gulv.

4

Mål også i hjørnerne, så du fra starten lægger nogenlunde den rette mængde beton. Vi måler her ned fra samme laserstreg som før.

5

Læg vandrør (ledere) ud. Rørenes overkant passer præcis med den højde, du ønsker, at gulvet skal have. Ind mod væggen må du holde spandeskeen vandret og køre langs med det rør, der ligger nærmest.

6

Ret betonen af med en retskinne, der kører på rørene. Arealet mellem de to rør bliver nu rettet af i den rette højde.

7

Løft rørene forsigtigt op, så snart et areal er rettet af. Jo mindre hul røret efterlader, desto nemmere bliver det sidste arbejde.

8

Lap hullerne efter rørene. Da betonen er rettet af på begge sider af hullet, kan du forsigtigt rette den til med spandeskeen.

9

Glat betonen med to pudsebrætter. Brug cirklende bevægelser, indtil overfladen er glat og fin. Bevæg dig baglæns hen imod døren.

Materialer

 • 0-8 mm afretningsgrus
 • 0-4 mm pudsegrus
 • Cement
 • RadonSafety-plade (Sundolitt)
 • Polystyrenplader (Sundolitt)
 • 6 mm ameringsnet/rionet
 • 25 mm høje afstandslister
 • Gulvvarmeslanger

Specialværktøj

 • Tvangsblander
 • Varmetrådsskærer

Tidsforbrug

En god, lang weekend.

Pris

Ca. 1.000 kr. pr. kvm.

Sværhedsgrad

Det er et stort projekt at kaste sig ud i - men der er for alvor penge at spare, hvis du gør det.

3D-model

3D-model

Gulvvarme

Gulvvarme med effektiv isolering ned mod jorden og en beskyttelse mod gasarten radon.

Åbn 3D-model

Video

TIPS: Undgå ætsningsskader

VÆRKTØJ: Sådan bruger du cirkellaseren

I denne video lærer du at indstille og betjene cirkellaseren. Den kan både kaste en ubrudt lasermarkering 360 grader rundt og sætte en knivskarp laserprik i én retning. Når du har styr på betjeningen, bliver det nemt at afsætte præcise højdemål over længere afstande, fx når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Gulvvarme