Varmepumpeskjuler med god luftcirkulation

Varmepumpen er genial, når det kommer til effektivitet og besparelser på varmeregningen. Men køn er den ikke. Se, hvordan du gemmer udedelen bag en varmepumpeskjuler, der tillader god luftpassage.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 timer
Pris
850 kroner
Varmepumpeskjul

En varmepumpe er en god varmekilde, men den pynter ikke ligefrem på husets væg. Her viser vi, hvordan du gemmer den af vejen med et flot varmepumpeskjul.

Intro

Der findes færdige varmepumpeskjulere på markedet, men det kan godt betale sig at bygge en selv. Det er billigere, og så kan du skræddersy den præcist efter de mål, der passer dig. Størrelsen på den del af varmepumpen, der sidder ude, kan nemlig variere en del, alt efter fabrikat. Prisen på skjulet her er ca. 850 kr.

LÆS OGSÅ: Byg en billig varmepumpeskjuler for kun 300 kr.

Når du bygger en varmepumpeskjuler, er det vigtigt, at den ikke er placeret helt op ad varmepumpen. Der skal min. være 10 centimeters afstand til pumpen på alle sider, og konstruktionen skal være “luftig”, så der er god ventilation.

Vores bud på en varmepumpeskjuler er helt enkel og består af tre rammer og et tag. Rammerne har alle et fletværk af lister med store huller imellem, som sikrer en god luftcirkulation.

Vejledning

01
Byg rammerne 3 Trin

Hver ramme er lavet af lister i to forskellige bredder. De forreste lister måler 15 x 68 mm og de bagerste 20 x 55 mm. Når listerne samles, dannes en fals, som fletværket kan gøres fast til. Det er vigtigt, at listerne saves helt vinkelret til. Det gør du bedst med en kap/geringssav.

Skjuleren består af tre rammer, én til fronten og to til siderne. Her viser vi, hvordan en side samles, men metoden er den samme til alle tre rammer.

Skjuleren passer til en udedel med målene 54 x 78 x 26,5 cm. Men konstruktionen justeres nemt til andre mål.

1

Listerne til siderammerne samles. Placer listerne (D), og læg listerne (B) ovenpå, så de flugter i hjørnerne. Smør vandfast snedkerlim på i samlingerne, og skru fast med 3 x 30 mm skruer. Tjek med vinklen.

2

Monter listerne (C) og (F). Listerne (C) skal tilpasses stramt mellem listerne (B), og listerne (F) tilpasses mellem listerne (D). Når du har savet dem til, kommer du lim på og holder dem fast med skruetvinger.

3

Nu får rammen en fals, der er 20 mm dyb, og 13 mm bred. Falsen gør det let at montere de lister, der skal danne fletværket.

02
Lav fletværket 6 Trin

Rammernes fletværk laves af 9 x 33 mm høvlede fyrrelister. De monteres på skrå i rammernes false i to lag, så der dannes en afskærmning, som giver ventilation til pumpen.

Det er en god investering at være omhyggelig med opmålingen til listerne i første lag, for så kan du bare måle efter dem, når du skal save op til listerne i andet lag. Vær også omhyggelig med at placere listerne i præcis samme afstand, så “hullerne” mellem listerne bliver ens kvadratiske.

1

Sav de skrå listestykker (K) til med et snit på 45 grader i den ene ende. Længden skal være så tæt på det færdige mål som muligt. Brug en kap/geringssav - det er klart det nemmeste.

2

Tegn listernes placering op på en plade, og marker rammen med hjælpelister, så er det let at måle op til listerne og placere dem i samme afstand. Start med den lange liste i hjørnet, og fordel resten ud fra den.

3

Marker, hvor listerne skal skæres til i den anden ende. Der hvor de stikker ud over hjælpepladens kant, skal de skæres på 45 grader. Sav listerne til - to af hver - så der er til begge lag af fletværket.

4

Søm første lag lister fast. Tjek, at den første liste ligger helt præcist, og lav evt. et par afstandsklodser at lægge resten op efter. Giv listerne en klat snedkerlim, og fastgør dem med 20 mm stifter.

5

Monter det andet listelag. Start med de to lange lister, fordel resten ud fra dem, og sørg for, at der er samme afstand mellem listerne, så “hullerne” bliver kvadratiske. Listerne fastgøres med lim og 30 mm stifter.

6

Så er fletværket i siderammen færdigt. Fordelingen af lister er fuldstændigt ensartet, så hullerne danner kvadrater. Byg nu den anden side- og frontramme efter samme princip.

03
Monter taget på rammerne 4 Trin

Taget bygges lidt større end rammen til varmepumpeskjulet, så der er lidt udhæng både foran og i begge sider. Det laves enkelt af klinkbrædder, som fastgøres til et par tværstivere.

Det kan blive nødvendigt at flække et af klinkbrædderne på langs for at få den rigtige størrelse på taget, og udhænget ikke bliver for stort.

Taget monteres til kiler, der er sat fast oven på hver side, så det får en let hældning. Kilerne laves blot af et bræt, der er skåret til med et skråt snit.

1

Lav en kile (G) til toppen af hver side. Kilerne laves af et bræt, der saves til med et skråt snit, så du får to ens skrå stykker. Monter kilen på sidens inderside med en stump liste, der limes og skrues fast.

2

Lim og skru kilen (G) fast til siden. Giv den først en stribe lim på undersiden, inden du skruer den fast med 4 x 60 mm skruer. Kilen stikker 3,5 cm ud fra siden front - det svarer til frontrammens tykkelse.

3

Monter fronten til siderne. Den fastgøres med lim og tre 4 x 60 mm skruer i hver side. Læg mærke til, at kilens spids øverst på siden flugter med fronten.

4

Saml taget af klinkbrædder (H), der saves til på længde. Brædderne fastgøres til tre revler (J) med 4 x 40 mm skruer.

Materialer

 • 20 x 55 mm høvlet fyrreliste
  2 frontstykker (A), 107 cm
  4 sider (B), 50 cm
  6 front/sider (C), 54 cm
 • 15 x 68 mm høvlet fyrreliste
  6 front/sider (D), 65 cm
  2 frontstykker (E), 93,4 cm
  4 sider (F), 36,4 cm
 • 9 x 33 mm høvlet fyrreliste
  Ca. 18 meter (K)
 • 20 x 150 mm fyrreliste
  2 kiler (G) til tag, 53,5 cm
 • 25 x 125 mm lærk klinkbrædder
  6 brædder (H) til tag, 115 cm
 • 20 x 43 mm høvlet fyr
  3 revler (J) til tag

Desuden:

 • Snedkerlim, vandfast
 • Skruer, 3 x 30, 4 x 40, 4 x 60 mm
 • Stifter, 20 og 30 mm

Tegning

Sådan er skjulet bygget

Skjulets front- og siderammer er fyldt ud med lister (K), der er fastgjort på diagonalen, så de udgør et fletværk. De skrå lister monteres til falsen på rammerne. Taget er klinkbrædder (H) fastgjort til tre tværstivere (J).

Sådan er skjulet bygget

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Varmepumpe