Støb eventuelt en sokkel til udedelen. Så er du sikker på, at pumpen står klippefast.

Støb eventuelt en sokkel til udedelen. Så er du sikker på, at pumpen står klippefast.

Der er forskel på varmepumper - og nogle typer er mere støjvsage end andre. Men du kan ikke helt undgå at udedelen på en varmepumpe støjer. Der er dog alligevel mange ting, du kan gøre for at mindske støjgenen - både for dig selv og dine naboer - når du vælger placering af udedelen.

10 gode råd til placering af udedelen

1. Placér væk fra soveværelsesvinduer, stuevinduer og terrasseåbninger – både dine egne og naboernes.

2. Hold god afstand til skel. Er dette ikke muligt, kan du altid forsøge at skærme af med en hæk, busk eller støjskærm.

3. Undlad at placere udedelen på lette konstruktioner, der vil forstærke støj og vibrationer, fx træterrasser.

4. Sørg for, at der er blød belægning mellem udedelen og naboen. Græs absorberer effektivt støj (i modsætning til hårde overflader som fx fliser).

5. Placér gerne udedelen, så udhuset eller haveskuret skærmer af for støjen.

6. Opstil udedelen direkte på terræn, hvis det er muligt – tung jord absorberer effektivt vibrationer.

7. Sæt eventuelt gummifødder under udedelens hjørner. Det begrænser også vibrationerne.

8. Opstil en støjskærm. Det kan dæmpe med 5-10 dB.

9. Få monteret udedelen med siden mod husmuren, hvis der er plads til det. Det gør den ikke mindre støjende, men du holder det meste af støjen på egen grund.

10. Sørg for, at udedelen ikke står klods op ad husmuren. Der skal være lidt luft.