Varmepumpeskjuler: Byg den for under 1000 kroner

Byg en skjuler til din varmepumpe og mal den i samme farve som huset. Så bliver den så godt som usynlig. Få byggevejledningen til en nem og billig skjuler her.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
8 timer
Pris
800 kroner
Byg selv en varmepumpeskjuler

En varmepumpe er ikke for køn at se på. Vi viser dig, hvordan du bygger en varmepumpeskjuler selv.

Intro

En varmepumpe kan være en god varmekilde, men den pynter ikke ligefrem på husets væg. Du kan selv bygge en varmepumpeskjuler af træ ganske billigt. Hvis du maler varmepumpeskjuleren i samme farve som huset, bliver din varmepumpe ikke nær så iøjnefaldende.

Varmepumpeskjuler – gør det selv

Luftvarmepumper er blevet populære varmekilder. De sidder efterhånden på væggen mange steder. Og uanset hvor på huset pumpen sidder, vil den skæmme - for køn er den ikke. Men hvis du bygger en afskærmningskasse i fx træ, der skjuler varmepumpen, slipper du for det problem.

Inden du går i gang med at bygge kassen, skal du overveje, hvilken stil den skal have. Det er pænest, hvis afskærmningen passer til resten af huset.

Huset her er bygget i 1920’erne, men renoveret i overensstemmelse med den oprindelige stil og har træbeklædning med vandrette brædder. Derfor vil det passe fint med en afskærmningskasse, der også har vandrette linjer, så kassen så vidt muligt falder i med huset og ikke forstyrrer charmen på det gamle hus.

Du skal også tjekke, hvordan konstruktionen kan tilpasses de aktuelle forhold. Fx kan der være rør mellem pumpe og hus, som du skal tage højde for, når kassen skal monteres. Endelig skal kassens konstruktion være åben, da pumpen skal kunne tage luft ind og komme af med den varme, der udvikles.

Luftvarmepumpen sidder på væggen lige ved indgangen til huset. Og den pynter jo ikke ligefrem.

Afskærmningskassen med samme farve som huset skjuler pumpen, så den ikke er nær så iøjnefaldende.

Vejledning

01
Inden du går i gang vær omhyggelig med opmålingen 2 Trin

Vær grundig med opmålingen for at forudse alle problemer, der evt. kan opstå, når du skal sætte en kasse til varmepumpe op. Her er der fx en rørtilslutning, som der skal tages højde for.

Du skal også overveje, hvordan du vil gøre kassen fast. Hvis du som os har konsoller, der stikker ganske langt ud, kan du udnytte det, når du skal fastgøre afskærmningen.

Rørtilslutning sidder i vejen for en varmepumpeskjuler 1

Rørtilslutningen mellem pumpe og hus kan komme til at sidde i vejen for en afskærmningskasse.

Konsoller til varmepumpe bruges til montering af varmepumpeskjuler 2

Pumpen her er sat fast til konsoller, der stikker langt ud. De kan også bruges til montering af kassen.

02
Sav listerne ud 5 Trin

Afskærmningskassen består af tre sider med trælister, der er sat fast på skrå med 4 cm’s luft imellem hver liste - som på en jalousilåge. De vandrette lister (G og H) fastgøres til to lodrette lister og to hjørnelister (A) ved at save et skråt snit i de lodrette lister, så hullerne passer præcist til, at listerne kan klemmes på plads.

Det er en god idé at tilpasse hjørnelisterne parvis, så de bliver så ens som muligt. Du skal bruge tre par hjørnelister til afskærmningskassen. To til de forreste hjørner og en i hver side bagest.

Siderne laves på samme måde som frontpladen - blot er trælisterne og de vandrette rammestykker kortere.

Mål op til hjørnelister til varmepumpeskjuler og skær dem til på længden 1

Mål op til de lodrette hjørnelister (A), og skær dem til på længden. Du skal bruge 6 hjørnelister i alt. De laves af 20 x 45 mm listestykker.

Hjørneliste til varmepumpeskjuler lægges på højkant, og markeringer tegnes op 2

Læg hjørnelisten (A) på højkant, og tegn de skrå markeringer til trælisterne. Der skal være 4 cm’s afstand mellem trælisterne. Begynd oppefra, og tegn den første 4 cm inde på hjørnestykket. Her skal mærkes af til 13 lister i alt.

Sav spor i rammernes hjørnelister til varmepumpeskjuler 3

Sav spor i rammernes hjørnelister (A). Sporene skal være 8 mm brede og 20 mm dybe. Sav nogle spor ved siden af hinanden med kap/geringssaven, så de får den rette bredde. Juster dybdestoppet på saven, så alle spor får den samme dybde.

Kontroller spor i hjørnelister til varmepumpeskjuler med en træliste 4

Kontroller med en træliste (G) for hvert spor, du har savet, om den passer i sporet på hjørnelisten (A). Listen skal gå lidt stramt i sporet. Omvendt må det ikke være sådan, at du skal slå den på plads, for så risikerer du at flække træet.

Alle trælister til varmepumpeskjuler saves til 5

Sav alle trælisterne (G) og (H) til. Til konstruktionen her skal der bruges 13 lange stykker (til forsiden) og 26 korte (til siderne). Indstil evt. kap/geringssaven på 45 grader, og sav lidt af hjørnerne, så de ikke er så skarpe.

03
Saml rammen 4 Trin

Hjørnelister til varmepumpeskjuler er klar og limes sammen 1

Når alle hjørnelisterne (A) er klar, limes de to forreste sammen to og to. Vend dem hver sin vej, og sørg for, at sporene vender rigtigt. Put pu-lim på, og sprøjt med lidt vand. Pres delene sammen.

Hjørnelister til varmepumpeskjuler skrues sammen og danner en vinkel 2

Lim og skru hjørnelisterne (A) sammen, så de to lister danner en vinkel. Brug skruer til udendørs brug, og forbor gerne for at være sikker på, at listerne ikke flækker. Pu-limen skummer en anelse under hærdningen.

Mål længden på de vandrette rammestykker til varmepumpeskjuler 3

Mål ud, hvor lange de vandrette rammestykker (B) skal være, ved at måle afstanden mellem de to stående hjørnelister (A). Sav de forreste listestykker til. De vandrette listestykker til bagsiden (D, E og F) er nemlig længere.

Vandrette lister til varmepumpeskjuler limes til hjørnelister og forstærkes med skruer 4

Lim de vandretter lister (B) fast til hjørnelisterne (A). Forstærk samlingen med en skrue sat fast på skrå oppefra, så listerne sidder ordentligt fast.

04
Lister og sider 2 Trin

Når den forreste del af rammen er lavet, sættes trælisterne fast i rammen. Derefter laver du de to sider på samme måde. Først samles siderammerne, og de korte trælister sættes på plads i de skrå snit.

Mellem siderne skal der bag på afskærmningskassen være to tværlister. Husk at placere siderne vinkelret på den forreste ramme, når du skal måle op til tværlisterne på bagsiden.

Her kan vi i første omgang kun montere den tværliste, der skal sidde foroven. Det skyldes, at rørene fra pumpen til huset skal sidde over den nederste tvær-liste og derfor først kan sættes fast, når den færdige kasse monteres på væggen.

Lister til varmepumpeskjuler sættes fast i hjørnelister, så de flugter 1

Sæt listerne (G) fast i hjørnelisterne (A). Juster den forreste kant på trælisterne, så de flugter. Søm trælisterne fast på bagsiden med stifter. Bor for, så du ikke flækker træet. Og forsænk gerne stifterne med en dyknagel.

Tværliste til varmepumpeskjuler skrues fast til de bagerste hjørnelister 2

Skru tværlisten (D) fast til de bagerste hjørnelister (A), når du har lavet siderne på samme måde som den forreste del af rammen. Mål ud til tværlisterne, når sidestykkerne står vinkelret på den forreste rammedel.

05
Lav taget 5 Trin

Nu skal afskærmningskassen have tag på. Det er skåret ud af en krydsfinerplade og hviler på et par kiler. Kilerne er savet ud med et diagonalt snit i et bræt, der har samme længde som bredden på siderne af kassen. Tagkilerne monteres oven på siderne, så tagpladen kan sættes fast med hældning væk fra huset. Hvis du synes, det er svært at sætte kilerne ordentligt fast, kan du evt. skrue nogle lister fast på indersiden, som går et par cm op over øverste rammekant og stabiliserer tagkilerne på den måde.

Bag på kassen sættes endnu en tværliste, der skrues fast til de to kiler. Tværlisten monteres, så tagpladens bagkant hviler på den.

Sav to kiler ud af et høvlet bræt til varmepumpeskjuler 1

Sav to kiler (J) ud af et høvlet bræt. Kilerne skal være lige så lange, som afskærmningskassen er dyb. Brug et bræt, som er 22 x 145 mm, og sav det over diagonalt fra hjørne til hjørne, så du får to lige store dele.

Kiler til varmepumpeskjuler limes og skrues fast oven på siderne 2

Put lim på kilerne (J), og skru dem fast oven på siderne. I kilens smalle ende kan du skrue foroven. I kilens brede ende må du skrue på skrå op gennem siderne ind i bagkanten.

Tværliste til varmepumpeskjuler placeres mellem de to kiler 3

Placer tværlisten (E) mellem de to kiler bag på kassen. Den forstærker bagkanten, så du ikke risikerer, at tagpladen bøjer. Som tværliste bruger du en 20 x 45 mm træliste som til rammerne.

Tagplade til varmepumpeskjuler saves til 4

Sav tagpladen (K) til. Her bruger vi almindelig krydsfiner. Hvis du grunder en sådan tagplade og giver den to gange oliemaling, kommer den til at holde fint. Men regn med at vedligeholde taget med maling oftere end siderne på kassen.

Skarpe hjørner på taget af varmepumpeskjuler saves eventuelt af 5

Fjern eventuelt tagets skarpe hjørner ved at måle ud og save dem af. Slib let med et stykke slibepapir, fx korn 80, inden du maler.

06
Sådan males kassen 1 Trin

Kassen skal males i den samme farve som huset, så den bliver så lidt synlig som muligt. Men inden du for alvor går i gang med at male, er det en god idé at give træet en gang knastelak. Så risikerer du ikke, at knasterne kan ses gennem malingen.

Herefter får kassen først en gang grunder - derefter to gange oliemaling. Giv gerne taget et ekstra lag maling, så det bliver så modstandsdygtigt som muligt.

Hvis du bruger heldækkende træbeskyttelse, kan du give træet en gang klar grundingsolie først.

Varmepumpeskjuler males med oliemaling 1

Grunderen er tør, og det første lag oliemaling smøres på. Kassen skal have mindst et lag mere.

07
Montering 4 Trin

Varmepumpeskjuler sættes på plads, så varmepumpen dækkes 1

Kassen sættes på plads, så den dækker varmepumpen. Eftersom der går rør fra pumpen til væggen, kan vi først nu sætte den nederste tværliste (F) fast på bagsiden af kassen. Den fastgøres med skruer til udendørs brug.

Nederste tværliste på varmepumpeskjuler hviler på to stålkonsoller 2

Den nederste tværliste (F) hviler på de to stålkonsoller, som varmepumpen er sat op på væggen med. VIGTIGT! Sørg for, at afskærmningskassen er åben bagtil, så pumpen kan komme af med den varme, den udvikler.

Varmepumpeskjuler skrues fast til stålkonsoller 3

Kassen skrues fast til stålkonsollerne med montageskruer. Lad skruerne gå igennem stålkonsollen op i trærammen - to foran og to bagved.

Den hvide kabelkanal til varmepumpeskjuler males 4

Mal til sidst den hvide kabelkanal, der skjuler elinstallation og rør til varmepumpen. Vask den først med grundrens, og mal den derefter med den samme farve som huset og kassen.

Materialer

20 x 45 mm høvlede trælister:
• 6 hjørnelister (A) a 59 cm
• 2 vandrette rammelister (B) a 86,5 cm
• 4 vandrette rammelister (C), 35 cm lange
• 3 tværlister (D), (E) og (F) a 91,5 cm

8 x 45 mm høvlede trælister:
• 13 lister (G) a 90 cm, til fronten
• 26 lister (H) a 39 cm, til siderne

Desuden:
• 1 bræt (J), 22 x 145 mm høvlet fyr, til tagkiler heraf saves to stk. a 46 cm
• 1 krydsfinerplade (K), 1,2 x 54 x 106 cm
• Skruer til udendørs brug, 3,9 x 55 mm, fx Climate
• Montageskruer, 4,2 x 30 mm
• Stifter
• Slibepapir, korn 80
• Pu-lim
• Grunder og oliemaling

Tidsforbrug

6-8 timer plus tørretid

Pris

Cirka 800 kroner. Det bliver dog dyrere, hvis du bliver nødt til at købe en hel plade til taget. Spørg i byggemarkedet, om det har mindre stykker.

Sværhedsgrad

Det kræver præcision at save ud til trælisterne, der sidder på skrå i kassens sider.

Tegning

Kassens konstruktion

Afskærmningskassen består af tre sider med trælister på skrå - som du kender det fra jalousilåger. Bagtil er kassen helt åben. Den åbne konstruktion gør, at varmepumpen kan komme af med varmen og tage luft ind.

Kassens konstruktion

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Stopklods til kapsaven

TIPS: Undgå at saven sidder fast

TIPS: Fordel limen med en pensel

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Varmepumpe