Sådan lægger du tagshingles

Tagshingles er dyrere end almindeligt tagpap, men det ser også langt mere eksklusivt ud, og så er det faktisk lettere at lægge, fordi pladerne ikke skal varmes op. Her kan du se, hvordan du lægger et lækkert tag af tagshingles.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 uger
Pris
30.000 kr/200 m2

Shingles er tagpap, som ligger i tunger ind over hinanden, så det minder om et skifer- eller et spåntag. Det giver liv til det, der kunne være en kedelig tagflade.

Intro

Tagshingles

Typisk tænker man ikke eksklusivitet og finesse, når nogen siger tagpap. Men tagshingles er heller ikke tagpap, som de fleste kender det. Taget er nemlig lavet i “tunger”, så det ligner et skifertag, men er lige så let at arbejde med som tagpap. Faktisk er tagshingles endnu lettere, da det ikke skal varmes op, men blot sømmes på undertaget.

Tagshingles kræver de rette forhold

Nøglen til succes med tagshingles ligger i den grundige forberedelse. Det er vigtigt, at undertaget er klar til at få lagt shingles tag på, og du skal sikre dig, at der er målt grundigt op. Desuden spiller vejret også en rolle, da du ikke bør lægge tagshingles, hvis temperaturen er under 10 grader. Det duer dog heller ikke, at vejret er stegende hedt. Omkring 16 - 20 grader er ideelt til arbejdet med tagshingles.

Shingles tag uden sømpistol er et mareridt

Tagshingles skal sømmes fast til undertaget, og til den opgave skylder du dig selv at anskaffe en sømpistol, der er lavet til at skyde søm i tagpap. Sådan en kraftkarl er en stor investering, og derfor kan vil det nok være smartere at købe den. Til et hus med 200 m2 shingles tag skal du skyde omkring 6000 søm i. Alternativt skal du banke dem i med en hammer.

Tagshingles i mange farver

Når du har besluttet dig for et shingles tag, skal du selvfølgelig også vælge tagets farve. Tagshingles fås i mange andre farver end sort, og mønstrede tagshingles er også en mulighed.

Shingles tag har en stærk kerne

Tagshingles er et stærkt og holdbart tag, da kernen i tag shingles består af en stærk glasfilt, som er imprægneret og belagt med modificeret bitumen. På overfladen er tagshingles belagt med asfalt og skiffersten, der beskytter taget mod ultraviolet lys.Foruden at være billigt og slidstærkt udmærker tagshingles sig også ved at være let at lægge på egen hånd.

Vejledning

01
Opstart 4 Trin

Før du begynder at lægge shingles på taget, er det en rigtig god idé at trække et antal streger fra vindskede til vindskede parallelt med rygning og tagfod. Så har du hele tiden nogle målepunkter at forholde dig til, når du arbejder dig op mod rygningen med dine shinglesplader. Tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt, så rækken af shingles flugter, når du når op i toppen.

Du skal starte forneden, midt på taget, med at lægge shingles, det skal du også strege op, med to parallelle streger, som ligger nøjagtig 16,6 cm fra hinanden.

1

Find midten af taget ved at måle fra vindskede til vindskede, og sæt en streg på tagpladen hhv. nede ved sternen og oppe ved rygningen. Mål så 8,3 cm til hver side, og træk to streger med en kridtsnor fra rygning til tagfod. Her skal du starte.

2

Fjern folien fra bagsiden af den første fodplade. Brug din fugepistol, og læg to striber tagklæber på fodblikket. På den måde sikrer du, at fodpladen slutter tæt mod fodblikket.

3

Læg fodpladen på, så den flugter med forkanten af fodblikket og med den ene af dine kridtsnorsstreger. Når fodpladen flugter stregen (A), skal den første shingles flugte den anden streg (B).

4

Alle plader - både fodplader og shingles - sømmes fast. Fodpladerne skal ydermere tætnes med tagklæber, da samlingerne stødes sammen uden overlapning.

02
Skotrender 5 Trin

Skotrenderne, som er samlingerne mellem selve taget og den udbygning, der er midtpå, laver du af to lag almindeligt tagpap. Du kan godt bruge en lang bane underpap i hver skotrende, men det er lettere at arbejde med pappet, hvis du skærer det ud i stykker. Start nedefra, og arbejd dig opad, med 5 cm overlæg i samlingerne.

Det er meget vigtigt, at skotrenden sømmes tæt i både under- og overpap, så det ikke glider ned ad taget på en varm solskinssommerdag.

1

Klæb underpap på, så det dækker min. 30 cm på hver side af midten, og der sømmes i begge sider. Hvis dit underpap ikke er fuldklæbende, skal det limes med tagklæber.

2

Skær bunden af pappet til i flugt med fodblik og fodplade. Brug en hobbykniv og et retholt til at skære efter, så du får et fint lige snit.

3

Kom rigeligt med tagklæber på underpappet i bunden af skotrenden, før du lægger overpappet på. Evt. samlinger i overpappet skal forskydes i forhold til underpappet.

4

Pres overpappet godt ned i midten af renden, og slut af med at sømme alle stykkerne tæt i kanten. Når du senere lægger shingles ind over skotrenden, skal samlingen lukkes med tagklæber.

5

Underpappet er ført 50 cm op over skotrenden. Underpappet i overlæggene, overpappet i siderne.

03
Tagfladen 4 Trin

Inden du starter oplægning, er det en god idé at mærke op på tagfladen til evt. udluftningshætter. Brug en stærk signalfarve, så du er sikker på at få øje på afmærkningen, inden du i din arbejd siver kommer til at lukke hele tagfladen. Det kan godt lade sig gøre at eftermontere en taghætte, men det er meget lettere at gøre det i den rigtige rækkefølge.

Der er små nuanceforskelle i farven fra shinglespakke til shinglespakke. Derfor er det klogt at åbne tre-fire pakker og så blande dem som et spil kort, inden de skal op at ligge på taget.

1

Nu skal den første shinglesplade lægges op. Fodpladen har du lagt efter den ene kridtstreg (A), så nu skal du lægge din shingles efter den anden (B). Den nederste kant skal flugte fodblikket.

2

Tjek tagfladen af og til ved at gå på afstand. Når shinglespladerne ligger rigtigt, dækker tungerne de glatte flader på fodpladen. Er der en, som ligger skævt, kan den rives af og erstattes med en ny.

3

Skær shinglespladerne til ved skotrenderne. Rids først pladerne efter et retholdt eller et lige bræt, og brug det derefter som underlag, når du skærer, så du ikke skærer ned i skotrenden.

4

Søm shinglespladen fast på trekantlisten ved vindskeden. Så bukker du pappet over vindskede n, 1 cm nede på forsiden skærer du det overskydende af med en kraftig hobbykniv.

04
Udluftningshætter 3 Trin

Udluftning fra hhv. køkken og bad kommer ofte op gennem taget. Det er nu tid til at montere de hætter, du allerede har mærket af til på tagpladerne.

Du skal sikre dig, at der ikke er et spær lige der, hvor du har tænkt dig at lave hul til udluftningshætten. Bor først med et 10 mm bor, og sav så hullet ud med en almindelig stiksav.

For at minimere kondensdannelse kan du med fordel vælge en isoleret hætte. Det er dog ikke den type, vi monterer her, men princippet er det samme.

1

Placer udluftningshætten på taget, og kom tagklæber på. Den nederste del af hættens krave skal monteres oven på pappet, mens den næste række shingles skal limes oven på kraven.

2

Hættens krave skrues fast i tagpladen. Herefter skærer du de nederste shingles til omkring hætten og klemmer pappet ned på plads.

3

Til sidst sætter du toppen på. Du skal sikre dig, den er i lod, og så skrue den fast med de medfølgende skruer.

05
Udluftning/rygning 7 Trin

Alle tagrum skal have ventilation for at modvirke fugt og svampeskader.

Hvis tagetagen ydermere skal udnyttes, som her, og spærfagene skal isoleres, er det nødvendigt at sørge for udluftning i hvert spærfag. Du skal på den indvendige side undgå at isolere helt ud mod tagfladen, og så kan du vælge at montere en elegant og næsten usynlig løsning med udluftning i en indfarvet aluzinktagrygning. De viste rygningsplader har et udluftningsareal på 2 x 55 cm2 pr. meter, og de sørger for, at der kan cirkulere luft fra tagfoden op langs undertaget og ud i rygningen.

1

Skær toppen af tagpladerne, så der er 5 cm luft i toppen. Der skal være udluftning i tagrummet, uanset om det skal isoleres eller ej, så du undgår fugt- og svampeskader.

2

Skær og buk rygningspladerne til i den vinkel, der passer til tagets hældning. Alle rygningspladerne skal affedtes, så tagpappet kan hæfte på dem.

3

Den bukkede rygningsplade er klar til montering. Buk alle pladerne efter denne, mens du står nede på jorden, det er ikke til at stå med oppe på taget.

4

Skær den første rygningsplade til med en vinkelsliber, så den passer i smig over trekantlisten og op mod vindskeden. Skru rygningspladen fast.

5

Skru de øvrige plader fast. Bemærk snoren, som er trukket 1 cm over rygningen i hele husets længde. Pladerne rettes ind efter snoren, og afstanden mellem snor og rygning kontrolleres løbende.

6

Klæb tagpap på rygningspladerne. Når du har skruet rygningspladerne på, skal du påføre tagklæber i to baner på hver side af rygningen. Tagpappet til rygningen er en fodplade, som du deler i tre.

7

Den færdige rygning med en udluftningsspalte, som er næsten usynlig, når man står nede på jorden.

06
Tagtrin 2 Trin

Skorstensfejeren skal feje din skorsten, så hvis du vil undgå at få skrammet og ødelagt dit nye shinglestag et par gange årligt, skal du montere tagtrin. Og der er faktisk lovkrav om tagtrin på nye tage, hvis der ikke er renselem inde på loftet.

Træk en snor fra fod til kip, og fordel afstanden mellem trinene, så de passer med en god skridtlængde og mønsteret i dit shinglestag. Fornuftige tagtrin på taget behøver på ingen måde at skæmme det færdige resultat.

1

Smør tagklæber på bagsiden af trinene, inden du skruer dem fast. Nok til at lukke hullet om skruen, men ikke så meget, at det klemmes ud under trinet.

2

Skru trinene fast i taget. Brug de medleverede skruer med gummi-og aluskive, og spænd godt til, hvert trin skal jo kunne bære en fuldvoksen skorstensfejer.

07
Sternkapsler 3 Trin

Vindskederne i gavlene er af træ, og de skal naturligvis beskyttes. Når shinglespladerne er ført hen til vindskederne og op over kanten, skal der sternkapsler på. Det er smalle aluminiumsskinner, som kan fås i hvid, sort og aluminiumsfarve.

Klip et lige snit på forsiden dér, hvor kapslen skal bukkes over rygningen, og klip ud på bagsiden, så der er plads til rygningspladen med ventilation.

Skinnerne klippes let til med en pladesaks, men du kan godt bruge en almindelig, kraftig saks.

Skinnerne skrues eller sømmes fast ned i vindskederne gennem tagpappet.

1

Pres sternkapslerne ned over vindskederne, og sørg for, de lapper et par cm over hinanden i overlæggene. Hver kapsel skrues eller sømmes til vindskeden, men først skal du bore for med et lille bor for at undgå buler og skævheder.

2

Skru sternkapslerne fast. Og giv for en sikkerheds skyld alle samlinger en lille klat tagklæber, så det bliver helt tæt.

3

Tilpasning af sternkapsler ved rygningen. Kapslen skal på den indvendige side skæres til mod rygningen.

Materialer

• Shingles, sort (Icopal)
• Underpap og overpap til skotrende
• Overpap til skorstensinddækning
• Fod- og mønningsplader t. shingles
• Tagklæber (Icopal)
• 6000 papsøm (Paslode)
• 20 rygningsplader (Jual)
• 20 højre- og 20 venstresternkapsler, sortlakerede (Jual)
• 12 tagtrin (Jual)

Desuden:
• 3 taghætter (Icopal)

Specialværktøj

• Sømpistol til papsøm (Paslode)

Tidsforbrug

Cirka fire uger, hvis du går til den.

Pris

Cirka 113.000 kroner inkl. tagtrin for cirka 200 m2 tag.

Sværhedsgrad

Det kræver omtanke, omhyggelighed og gerne en pistol til papsøm at få et lækkert og godt resultat. Den sværeste del ligger helt klart i at lave inddækninger ved skorsten og skotrende.

Tegning

Sådan starter du rigtigt på tagfladen

På tegningen kan du se, hvordan du skal mærke op med kridtsnoren, så du har to linjer (A + B) på midten af taget at gå ud fra. Afstanden mellem de to skal være 16,6 cm. Du skal også lave to til tre streger (C), der flugter fodblik og rygning. Disse streger skal du bruge til at holde flugten, så øverste række ligger helt lige langs rygningen.

Sådan starter du rigtigt på tagfladen

Shinglespladerne (A) føres op langs trekantlisten (B) og op over vindskeden (C). De søm, som holder stern-kapslen (D), holder også pappet.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...