Læg tagpap shingles

Tagpap shingles er lette at håndtere. De er selvklæbende og sømmes blot fast.

Tagpap shingles: Farver og typer

Tagpap shingles fås i mange forskellige farver og faconer og med skygge, som giver en særlig effekt. Udbud og udseende varierer fra fabrikat til fabrikat. Men uanset hvilken slags tagpap shingles man vælger, består de af tagpap i stykker på cirka 100 centimeters bredde, hvori der er skåret flige. Stykkerne er selvklæbende på bagsiden, men skal sikres ekstra med et par tagpapsøm. Da stykkerne lægges med overlap, vil sømmene blive skjult af næste række, og der vil ikke være nogen utætheder.

Læggemønster: Forskudte rækker

Shinglesrækkerne skal lægges forskudt (i fagsprog kaldet forbandt) med en halv “tunge”. Dette sikrer ikke bare, at resultatet bliver flot, men også at overfladen bliver helt tæt. Man starter altid nedefra, så nederste række dækkes delvist af næste række.

Sømmene, som rækkerne gøres fast med, skal placeres, så de bliver dækket af næste række. Dette gøres også af hensyn til tætheden.

Tagpap shingles: Læggemønster

Tagpap shingles i forbandt.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Læs mere om tagpap