Sådan lægger du tagpap shingles

Tagpapshingles er en rigtig flot løsning. De kan både bruges til ny tagbelægning og til at renovere et gammelt tagpaptag. Her kan du se, hvordan du arbejder med tagpapshingles.

Læg tagpap shingles

Tagpap shingles er lette at håndtere. De er selvklæbende og sømmes blot fast.

Tagpap shingles er en rigtig flot løsning.

De er skåret ud i mindre stykker med “tunger”, der gør dem mere overskuelige at arbejde med end almindeligt tagpap.

De kan både bruges til ny tagbelægning og til at renovere et gammelt tagpaptag. Tagpap shingles fås i mange forskellige farver og faconer.

I denne vejledning viser vi dig, hvordan du lægger tagpap shingles og gennemgår forskellige typer og farver.

Sådan gør du på tagfladerne

1. Hvis ikke der er alutagfødder langs kanterne af taget, monteres de som det første. De forhindrer regnvand i at løbe ind under tagpappet og ødelægge tagkonstruktionen.

2. Overkanten af første række tagpap shingles streges op på taget. Sørg for, at fligene rækker helt ud over tagfoden. Herefter laves parallelle streger op ad taget med en meters mellemrum.

3. Vinkelret på tagfoden laves en hjælpestreg midt på taget. Både denne hjælpestreg og de vandrette skal bruges til at rette de enkelte tagpap shinglesrækker ind efter.

4. Første række tagpap shingles sømmes fast med to søm i hver side. Inden rækken lægges på, skal man huske at fjerne bagsidefolien, så rækken kan klæbes fast til underlaget.

5. Langs gavlene skrues trekantlister fast, som tagpaprækkerne kan limes og sømmes fast til. De skrå lister sikrer, at regnvand fortsætter nedad i stedet for at løbe sidelæns ud fra taget.

6. Anden række tagpap shingles lægges forskudt oven på den første, så spidsen af den øverste flig flugter med bunden af den nederste flig. Sømmene placeres i siderne og i bunden af fligene.

Sådan gør du på tagrygningen

1. Skær den øverste række tagpap shingles til, så den flugter med tagryggen. Der skal skæres, så der er et par centimeters afstand – ellers vil rækkerne støde sammen på midten.

2. Kom tagklæber på rygningen og ude ved trekantlisten, og læg det første stykke rygningspap på. Herefter sømmes pappet fast i hjørnerne.

3. Pappet bukkes godt ned langs begge tagflader. Er pappet ikke gjort blødt af solen, kan det blødes op med en varmeblæser. Det gør det meget nemmere at arbejde med.

4. Stykkerne sømmes i hjørnerne. Dermed bliver de dækket af næste stykke rygning, der lægges med et lille overlap på et par centimeter.

Farver og typer

Tagpap shingles fås i mange forskellige farver og faconer og med skygge, som giver en særlig effekt. Udbud og udseende varierer fra fabrikat til fabrikat. Men uanset hvilken slags tagpap shingles man vælger, består de af tagpap i stykker på cirka 100 centimeters bredde, hvori der er skåret flige. Stykkerne er selvklæbende på bagsiden, men skal sikres ekstra med et par tagpapsøm. Da stykkerne lægges med overlap, vil sømmene blive skjult af næste række, og der vil ikke være nogen utætheder.

Typer af tagpap shingles

Tagpap shingles med skygge.

Tagpap shingles uden skygge.

Tagpap shingles med skiffersten.

Tagpap shingles med tunger.

Læggemønster: Forskudte rækker

Shinglesrækkerne skal lægges forskudt (i fagsprog kaldet forbandt) med en halv “tunge”. Dette sikrer ikke bare, at resultatet bliver flot, men også at overfladen bliver helt tæt. Man starter altid nedefra, så nederste række dækkes delvist af næste række.

LÆS OGSÅ: Byg selv skur med tag af shingels

Sømmene, som rækkerne gøres fast med, skal placeres, så de bliver dækket af næste række. Dette gøres også af hensyn til tætheden.

Tagpap shingles: Læggemønster

Tagpap shingles i forbandt.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Læs mere om tagpap

    Andre læser lige nu ...