Byggevejledning
Let
Svær

Det gamle tag af teglsten var efterhånden blevet utæt. Knækkede tagsten og manglendeunderstrygning gjorde, at slagregn og fygesne fandt ind gennem utætheder og sprækker, så der kom fugtskjolder på lofterne på første sal. Løsningen lå lige til højrebenet: Taget skulle skiftes.