Superflot tag på verdens bedste undertag

Et undertag af krydsfiner med tagpap er uden sammenligning det bedste og mest holdbare undertag, der findes. Derfor var det et naturligt valg, da taget skulle skiftes på denne gamle landejendom.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
8 uger
Pris
150.000 kroner

Intro

Det gamle tag af teglsten var efterhånden blevet utæt. Knækkede tagsten og manglende understrygning gjorde, at slagregn og fygesne fandt ind gennem utætheder og sprækker, så der kom fugtskjolder på lofterne på første sal. Løsningen lå lige til højrebenet: Taget skulle skiftes.

Valget af undertag var let: Vi valgte omgående de tynde banevarer fra, fordi de blafrer, og fordi de har en meget begrænset holdbarhed. Et undertag af brædder eller krydsfiner med tagpap på er det eneste undertag, der har bevist, at det holder lige så længe som de tegl, der lægges som ydertag. Og hvad er fidusen ved at lægge et tyndt undertag, der skal skiftes før teglene? Desuden er det faste undertag med tagpap nemt at tætne omkring rørgennemføringer, ovenlysvinduer osv.

Vi valgte at lægge tagpappen på plader af krydsfiner, fordi det giver en ekstra fordel: Det giver taget ekstra afstivning.

På de næste sider kan du følge hele processen, og du får gode råd til, hvordan du selv skifter tag.

Taget på den gamle landejendom var utæt, og spærene havde sat sig, så taget var skævt. Nu har det fået verdens bedste undertag, nye tegl og nye tagrender og nedløb.

Vejledning

01
Fjern tegl, lægter og gammel isolering 1 Trin

Gamle teglsten kan sælges til et firma, der handler med brugte byggematerialer. Hvis teglene er hele og renset for mørtel, kan du ofte få en god pris for dem. Derfor kan der være penge i at fjerne teglstenene nænsomt, selv om det tager lidt længere tid.

De gamle lægter kan ikke genbruges. Du kan bruge nogle af dem som optændingsbrænde i brændeovnen eller -fyret, fordi gamle lægter som regel er ubehandlede. Resten lægges på traileren og køres til genbrugsstationen.

Hvis isoleringsmaterialet er presset sammen, har det mistet en del af den isolerende ef ekt og bør skiftes. Så isolerings materialet køres også på genbrugsstationen. Nu, hvor tagstenene er fjernet, har du også muligheden for at lægge et ekstra tykt lag isolering på. Og den chance bør du gribe, for det er en god investering.

02
Ret de gamle spær op 2 Trin

Spærene på et gammelt tag er sjældent helt lige. De skal rettes op, og du bør ikke gøre det ved at lægge afstandsbrikker under de nye taglægter. Det er både besværligt og upræcist. Det er meget nemmere at skrue nye planker på siden af de gamle spær.

Start med at spænde tre snore ud på langs af hele tag-f aden - en foroven, en på midten og en forneden. Så kan du holde de nye planker op til snoren og skrue dem fast på siden af spærene. Det er både nemt, hurtigt og præcist.

Mens du er i gang med spærene, er det en god idé at “forhøje ” spærene. Ved at rette op med ekstra brede planker kan du forøge spærtykkelsen. Det har den fordel, at du så kan få plads til et ekstra tykt lag isoleringsmateriale.

Spænd tre snore ud i det niveau, som spærene ønskes hævet til. Hold planker op til snorene, og skru dem fast.

03
Læg ny isolering på 1 Trin

Det er altid lettere at isolere i skunk og tagrum udefra, mens tagstenene er taget af. Så kan du lægge isoleringsmaterialet korrekt. Og du kan måske få plads til mere.

Som tommelfingerregel er det altid en fordel at lægge ny isolering, når du skifter tag. Selve isoleringsmaterialet holder ikke på varmen - det er den stillestående luft, som materialet indeholder, der isolerer. Hvis de gamle batts er faldet sammen eller er blevet trykket af løs mørtel fra understrygningen, er den isolerende ef ekt nedsat.

Nye huse isoleres i dag med mindst 250 til 300 mm isolering på loftet. Så meget kan du næsten aldrig få plads til på et gammelt hus uden at ændre husets udseende markant. Men hvis der er plads til at sætte ekstra brede planker på de gamle spær, så du kan få plads til fx 100 mm ekstra isolering, vil det være en god investering.

Isoleringsmaterialet lægges mellem spærene, men du må ikke fylde helt op. Mellem isolering og undertag skal der være et ventileret hulrum på 5 cm. Det er et lovkrav, fordi vi senere skal lægge et diffusionstæt undertag.

04
Læg tagplader af krydsfiner 1 Trin

Undertaget af tagpap kan lægges på brædder eller på plader af krydsfiner. Ved at bruge krydsfinerplader får du en ekstra afstivning af taget, så det kan klare endnu hårdere vindstød.

Pladerne skrues fast til spærene. Afstanden mellem skruerne bør højst være 20 cm.

Under tagpladerne er der et ventileret hulrum på mindst 5 cm. Så når du lægger pladerne, skal du sørge for, at der er ventilationsspalter ved tagets fod og ved tagryggen.

Ifølge byggereglerne skal ventilationsspalterne samlede areal på hele taget være 1/500 af bygningens grundareal med mindst 1/2000 ved hver tagfod og 1/2000 på hver side af lægten på tagryggen.

Her overholder vi kravene ved at bruge afstandsklodser af murpap og tagpladestykker mellem mur og tagplader. Afstands klodserne monterer vi pr. 50 cm. Senere sætter vi også en studs pr. spærmellemrum under tagstenene foroven.

05
Monter rendejern, fodblik og tagrender 4 Trin

1

Vi sætter tagrender og nedløb af AluZink på huset. De har en kerne af stål, men er behandlet med en legering af aluminium og zink. Med tiden vil de patinere som zinktagrender. Rendejernene bukkes og undersænkes i tagpladerne. Du kan fræse eller stemme sporene ud. Her fræser vi dem ud efter en skabelon .

Når rendejernene skrues fast, lægger du et langt vaterpas i dem, så du kan kontrollere, at de sidder på linje og med et svagt fald mod nedløbsrøret. Endebunde og tudstykker sættes på tagrenderne, inden de lægges på plads i rendejernene og klemmes fast ved at bukke rendejernenes endefjedre ind over tagrenden .

Når tagrenderne er monteret, sømmes fodblikkene fast til tagpladerne med papsøm pr. 15 cm. Fodblikstykkerne er formet, så de kan skubbes sammen med et overlæg, og du må ikke sømme i overlægget.

2

Buk rendejernene, og lav udfræsninger, så jernene kan planforsænkes. Brug en skabelon, mens du fræser.

3

Monter tudstykke og endebunde på tagrenden, og læg den i rendejernene. Skub rendens bagkant op, og lås den.

4

Kanten af fodblikket lægges mod tagrendens bagkant og gøres fast med papsøm. Undgå at sømme i overlæg.

06
Læg tagpap på pladerne 3 Trin

Som tagpap anvender vi en såkaldt underpap (Icopal Base 411 P). Den fås i fjere bredder. Vi vælger den bredeste på 1,2 meter. Tagpappen har brede striber af asfalt i den ene side. De kan smeltes med en gasbrænder, så banerne klæbes sammen. Men vi har monteret banerne uden brug af åben ild.

Banerne rulles ud omvendt, så svejseoverlæggene sidder nederst og vender ned mod underlaget.

Samlingerne koldklæbes med tagklæber. Den fås i patroner til fugepistol og er meget nem at arbejde med. Den anvendes også til tætning omkring gennemføringer.

1

Afstandslister og lægter monteres på den første bane tagpap. Så kan du bruge lægterne som stige, når næste bane rulles ud. Den sømmes i overkanten og klæbes i underkantens sorte overlæg.

2

Her bliver et fuglegitter af plastic sømmet på forneden på tagpappen. Bemærk rullen af fluenet, der lukker sprækken mellem krydsfinerpladen og muren.

3

Første bane tagpap rulles ud og fastholdes med papsøm i zigzagmønster pr. 10 cm i overkanten.

07
Sæt lodrette lister på 2 Trin

De lodrette lister er afstandslister, der skal sikre, at tagteglene ventileres på undersiden. Afstandslisterne sømmes eller skrues direkte på tagpappen.

Som afstandslister bruger man altid trykimprægneret træ, fordi listerne skal kunne tåle at være fugtige i lang tid, når slagregn og fygesne trænger ind under tagets tegl. Listernes dimension er 25 x 50 mm, og vi sætter en liste oven på hvert spær og en midt mellem hvert spær.

1

Afstandslisterne er skåret i længder, der svarer til en banebredde minus overlæg. Skru en afstandsliste ned i hver spærplanke – og så en liste midtimellem.

2

Et underlag (D) af brædder eller krydsfiner skrues eller sømmes på spærene (A). Banerne af asfaltpap (E) rulles ud med overlæg og gøres fast med papsøm i overkant. For hver bane monteres afstands lister (B) og lægter (C ).

08
Monter vandrette lægter 3 Trin

1

Lægternes placering skal tilpasses de tegl, du lægger. Det gælder både afstanden mellem lægterne, og hvor højt over tagfoden den første lægte skal placeres. Derfor er du nødt til at følge den læggevejledning, der følger med tagteglene.

Lægterne skrues eller sømmes fast. Brug så lange søm eller skruer, at de kan nå gennem lægte, afstandsliste, krydsfiner og ned i de nye planker på spærene.

Når de sidste lægter er på plads, monteres luftventilerne (studserne) i toppen af taget - mellem de to øverste lægter.

2

Til ventilationsstudserne saves et hul med hulsav i hvert spærmellemrum.

3

Kom tagklæber på kraven af en ventilationsstuds, og tryk den på plads i hullet.

09
Læg nye tagsten 4 Trin

Når du bestiller tagsten, bør du samtidig bestille de bindere, der hører til tagstenene. Så er binderne formet, så de passer til formen og størrelsen på tagstenene og til afstanden mellem lægterne, som tagstenene bindes fast til.

Her lægger vi sortglaserede tegl, som er 30-40 procent større end andre tegl, og de fastholdes til lægterne med specielle rustfrie bindere, der ikke skal sømmes. Binderne virker som fjedre, der trykker tagstenene ned mod lægterne.

Tagstenene lægges fra højre mod venstre i helt lige rækker. For at få helt lige linjer lodret bør du enten arbejde efter kridtstreger eller bruge et retholt.

1

Alle tegl bindes :

• i nederste eller næstnederste række i tagfoden
• i yderste række ved gavle og langs skotrender
• omkring ovenlys og andre gennembrydninger
• i øverste række langs mørtelfrie rygninger og grater

2

Læg en lodret række ad gangen nedefra. Brug kridtstreger eller som her et langt retholt til at kontrollere, at teglene ligger helt lige.

3

En rygningslægte sættes på de øverste lægter. Toprullen rulles og bukkes ned mod tagstenene.

4

Rygnings sten monteres med rygnings beslag, der skrues på rygningslægten.

10
Nedløbsrør sættes på 1 Trin

Tagrenderne med endebunde og tudstykker satte vi på, da fodblikket skulle monteres. Nu mangler kun nedløbsrørene med brøndkraver.

Så er husets tag renoveret, og der går mindst 100 år, før taget igen skal skiftes. Det gælder også undertaget.

Materialer

Materialer til tag:

• Tagtegl og bindere (her sortglaserede falstagsten fra Nibra)
• Rygningssten med beslag
• Lægtebeslag til rygning
• Fuglegitter og insektnet
• Fodblik og toprulle
• Tagrender, nedløb og tilbehør (her AluZink fra Icopal)

Til undertag:
• 15 mm tagplader af kryds ner
• Brædder (til lodrette samlinger)
• Underpap (her Icopal Base 411 P)
• Topsafe tagmasse (i patroner)
• Ventilationsstudser

Desuden:
• Lægter (T1-mærkede), 38 x 56 mm eller 38 x 73 mm
• Afstandslister, trykimprægnerede, 25 x 50 mm
• Spærplanker (her 50 x 150 mm)
• Isolering
• Climateskruer (eller galvaniserede søm)
• Papsøm

Specialværktøj

• Bukkejern til rendejern

Tidsforbrug

Et tag som det viste kan lægges på 5-8 uger.

Pris

Cirka 150.000 kroner for et tag på 230 kvadratmeter plus udgift til stillads

Sværhedsgrad

Første del er ikke svær. Alle kan fjerne gammelt materiale og rette spær. At lægge nyt undertag er heller ikke svært. Men når lægterne skal placeres, og tagstenene lægges i helt lige rækker, kræver det præcision og en god portion håndelag.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Tegltag