Ny kælderdør på skæve mål

Nogle gange er det ikke nok at købe en standarddør og skære lidt af i bunden. Er dørhullet meget lavt eller smalt, må du bygge døren selv. Her er en supernem metode.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
600 kroner

Intro

Du skal tage nøjagtige mål af dørhullet og sikre dig, at det er vinkelret. Er det ikke helt lige, skal du justere målene, så du er sikker på, du kan have en vinkelret dørramme i dørhullet.

Vejledning

01
Tag omhyggeligt mål af dørhullet 2 Trin

Du skal tage nøjagtige mål af dørhullet og sikre dig, at det er vinkelret. Er det ikke helt lige, skal du justere målene, så du er sikker på, du kan have en vinkelret dørramme i dørhullet. Derfor skal du også prøve, om dørkarmen kan være i hullet, inden du bygger døren.

1

Mål dørhullet omhyggeligt op. Du skal tage målene vandret både i top og bund samt lodret i begge sider. Tjek, at hullet er vinkelret.

2

Tag højde for, at gulvet kan være skævt. Lav en opklodsning på gulvet, så du har en vandret flade at måle op fra.

02
Skru derefter dørkarmen sammen 5 Trin

Før du bygger døren, skal du have karmen færdig og tilpasset til dørhullet. Husk, at der skal være plads rundt om karmen til fugen. Her regner vi med 1 cm i hver side og 1 cm i toppen.

Når det er på plads, limer og skruer du karmen sammen og lader den tørre til næste dag. Så kan du bygge døren.

1

Mål alle karmdele ud. Her bruger vi fyrretræ, men du kan med fordel lave dørtrinet (C) i bunden af hårdt træ som fx eg, da det ikke bliver slidt lige så hurtigt.

2

Tegn op, hvor du skal skrue. Slå en streg 5 mm inde på hhv. overligger (B) og dørtrin (C). Så kommer skruerne til at sidde midt i de lodrette karmstykker (A).

3

Bor for til skruerne. Med et træbor borer du tre 3 mm huller i hver ende af overligger og dørtrin. Bor videre ind i de lodrette karmstykker (A), så de ikke flækker.

4

Lim og skru karmen sammen. Brug almindelig trælim, og saml rammen med 4 x 60 mm skruer. Sørg for, at karmen holdes vinkelret, mens limen tørrer.

5

Tjek karmens indvendige mål. Det er disse mål, der bestemmer, hvor stor din dør skal være. Mål i begge sider samt top og bund for en sikkerheds skyld.

03
Døren samles af en ramme og to plader 9 Trin

Nu, hvor du har lavet dørkarmen, skal du lave en dør, som passer i hullet. Den skal være 3 mm mindre end karmen hele vejen rundt. Da døren er tyk (63 mm), skal den side af døren, som håndtaget sidder i, være en anelse skæv, så det yderste hjørne ikke rammer på dørkarmen, når du lukker døren op og i. Det klares ved at høvle det ene sidestykke lidt skævt og lave den ene dørplade 3 mm mindre.

1

Streg op på det ene af de to sidestykker (F). Lav en streg 3 mm inde langs den ene side, for at markere hvor meget du skal fjerne af sidestykket for at gøre det lidt skævt.

2

Nu skal der høvles. Du kan ikke save en trekant af sidestykket, der går fra 0 mm til 3 mm i tykkelsen. Det er du nødt til at høvle af. Spænd træet godt fast, og brug en elhøvl eller som her en håndhøvl.

3

Kom lim på begge sidestykker (F). Brug almindelig trælim, og kom en bølgestribe på den ene side af begge sidestykkerne. Læg dørpladen ovenpå.

4

Skru dørpladen (H1) fast til sidestykkerne (F). Brug 3,5 x 40 mm skruer, og undersænk skruehovederne, så du senere kan spartle og male døren.

5

Lim de 4 tværstykker (G) på. Tværstykkerne skal passe stramt mellem sidestykkerne og gøres fast med lim og skruer som sidestykkerne.

6

Juster tværstykkernes placering, så de sidder med ens luft imellem. Her er der cirka 44 cm imellem hvert tvær-stykke. Det afhænger af dørens højde.

7

Isoler døren. Skær 3 stk. 40 mm mineraluldsmåtter (J) til, og læg dem ned i rummene i døren. Måtterne skal passe i siderne, men de skal være 5 mm tyndere end hulrummene af hensyn til lydisolering.

8

Lim den anden dørplade (H2) på efter at have kommet godt med trælim på side- og tværstykker.

9

Skru dørpladen fast som den første. Husk også at skrue dørpladerne fast til sidestykkerne. Høvl pladekanten til, hvis den ikke flugter helt med rammen.

04
Hængslerne stemmes ind i dør og karm 8 Trin

Så er det tid til at montere hængsler. Du skal stemme hængslerne ind i både dør og karm. Mål tykkelsen på hængslerne, så du ved, hvor meget du skal fjerne med stemmejernet i dørens kant og i karmen.

Du skal bruge to hængsler. Det nederste sættes 22,5 cm fra bunden, det øverste 17,5 cm fra toppen. Skal der et tredje hængsel på, fordi døren er højere, skal det sidde midt imellem de to andre.

1

Læg hængslerne på døren, der hvor de skal sidde. Fra toppen af døren til toppen af øverste beslag er 17,5 cm. Fra bunden af døren til bunden af nederste beslag er der 22,5 cm.

2

Mål op, hvor beslagene sidder på dørkanten. Det er vigtigt, at du kender afstanden fra dørkanten ind til hængselsiden, så du kan overføre den til dørkarmen. Her er den 40 mm.

3

Overfør hængslernes placering til dørkarmen. 40 mm inde fra kanten. 178 mm fra toppen og 228 mm fra bunden, så der er 3 mm luft i top og bund.

4

Tegn beslagene op på karmen med en blyant. Du kan også ridse med en syl eller en ridsepind, hvis du har sådan en.

5

Skær for med en hobbykniv i din blyantstreg. Du kan også bruge stemmejernet her; det er et spørgsmål om temperament, og øvelse.

6

Stem ud til hængslet. Du skal stemme ud i cirka 5 mm’s dybde, så hængslet kommer i niveau med karmen.

7

Læg hængslet ned i karmen, og skru det fast med skruer, som passer til. Her er det fladhovedede 5 x 20 mm skruer.

8

Dørkarmens fals laves ved at lime og stifte listerne (D) og (E) indvendigt i karmen.

05
Til sidst sættes karmen i, og døren hænges på 8 Trin

Inden du monterer dørkarm og dør, er det smart at male begge dele. Det er meget lettere at komme til på den måde.

Dørkarmen monteres med 6 monteringsskruer, som du ville montere en-hver anden dørkarm.

1

Hav opklodsningen parat. Du ved fra opmålingen, om du har behov for at klodse karmen op. Hvis det er tilfældet, så tjek, at opklodsningen ligger i vater.

2

Tjek, at karmen er i lod og vater. Når den er sat ind i dørhullet, kiler du den fast i hjørnerne og regulerer med kilerne, til karmen er vinkelret i alle hjørner.

3

Skru dørkarmen fast. Afhængigt af hvad væggen består af, skal du bore for og bruge plugs, eller som her bare skrue direkte ind i væggen. Sørg for, at afstanden mellem karm og væg passer, før du skruer.

4

Sæt døren i, og tjek, at der er lige meget luft mellem dør og karm hele vejen rundt. Der skulle gerne være 3 mm.

5

Åbn døren, og sæt tætningslister i karmen. Her er det en kraftig liste, der fylder 3-4 mm, og som sættes fast med en hæftepistol. Det holder bedre end en selvklæbende tætningsliste.

6

Isoler med mineraluld hele vejen rundt mellem karm og væg, så du undgår træk. Slut af med et fugebagstop. Herefter kan du fuge med en elastisk fugemasse, eller slå en indfatning på.

7

Monter magnetlåse på karmen. Du skal bruge 2-3 magnetlåse af den kraftige slags. Det er hurtigere, nemmere og billigere end et traditionelt dørhåndtag.

8

Når der er sat dørgreb på begge sider, er kælderdøren færdig.

Materialer

22 x 125 mm bræt:
• 2 dørkarme, lodrette (A) a 171,1 cm
• 1 overligger (B), 78,8 cm
• 1 dørtrin, bund (C), 78,8 cm

21 x 33 mm liste:
• 2 dørlister, side (D) a 166,9 cm
• 2 dørlister, top/bund (E) a 74,4 cm

45 x 95 mm planke:
• 2 sidestykker (F) a 170,5 cm
• 4 mellemstykker (G) a 64,8 cm

9 mm krydsfiner:
• 1 dørplade (H1), 73,8 x 170,5 cm
• 1 dørplade (H2), 73,5 x 170,5 cm

Desuden:
• 3 mineraluldsmåtter, 45 mm (J)
• Trælim
• Skruer (4 x 60 mm, 3,5 x 40 mm, 5 x 20 mm) og stifter (1,5 x 40 mm)
• 6 monteringsskruer
• 2 dørhængsler
• 2 magnetlåse og 1 dørgreb
• 6 m tætningsliste
• Mineraluld og elastisk fugemasse

Tidsforbrug

Sæt et par dage af, så har du også tid til at male døren.

Pris

Ca. 600 kroner inkl. maling.

Sværhedsgrad

Du skal være omhyggelig, når du tager mål, og når du monterer dørhængslerne.

Tegning

Sådan er døren bygget op

Målene passer til et dørhul på 176,5 x 80,8 cm. Du passer selv målene til efter de aktuelle forhold.

Sådan er døren bygget op

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...