Hjemmelavet skydedør til indbygning i væg

Med et vægskelet af træ, en ubeslået dørplade og et sæt skydedørsbeslag kan du bygge skydedøren ind i skillevæggen. Lidt nemmere og billigere end med færdige skydedørselementer.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
6000 kroner

Intro

Når du skal bygge en skillevæg med en dør i, opstår der nogle spørgsmål: På hvilken side af skillevæggen skal døren åbne, og kommer den åbne dør i konflikt med indretningen på den ene eller den anden side?

Vælger du en skydedør, er du helt ude over disse spekulationer. Døren forsvinder blot ind i væggen, når du åbner den.

Du kan vælge at indbygge færdige skydedørs-elementer i skillevægge med stålskelet, men det kræver lidt mere rent håndværksmæssigt end det, vi bygger her.

Her viser vi nemlig, hvordan du bygger en hul skillevæg af to træskeletter. Og monterer skydedøren i hulrummet. Det er en noget billigere og på nogle områder nemmere løsning.

Til gengæld bliver skillevæggen noget tykkere end en almindelig skillevæg. Med to lag gipsplader på begge sider bliver skillevæggen 20 cm tyk.

For at finde lægter, der er lige nok til formålet, vælger vi at bruge 39 x 40 mm Kerto gulvstrøer. Og så er vi klar til at gå i gang.

Vejledning

01
Træskelet 15 Trin

Træskelettet til væggen skal bestå af to dele, som skydedøren kan skjules imellem. I første omgang bygger vi dog kun den ene side af træskelettet færdigt. Så kan vi nemlig uhindret komme til at montere skydedøren, inden vi bygger den anden del af væggen op.

Vi monterer dog lægter til begge sider på gulv, vægge og loft (altså “rammen” til væggen), så der er gjort klar til den anden side af træskelettet.

Husk at tage højde for væggens samlede tykkelse, når der er monteret gipsplader, når du vælger placeringen.

1

Vælg placeringen af skillevæggen. Træskelettet sættes her 2,6 cm fra enden af vindueskarmen, så der er plads til to gipsplader. Derfra sættes 14,8 cm af (pilene). Væggens totale tykkelse: 20 cm.

2

Streg op til lægterne (A) på væggen. Lav lodrette streger fra gulv til loft i de to opmærkninger. Mål afstanden til ”sidevæggen”, og sæt samme afstand af på den modstående væg, og streg op igen.

3

Bor for, og slå 8 x 80 mm karmdyvler i. Karmdyvlerne holder godt fast i beton, mursten og letbeton. Bor både for i lægte og ind i væggen med et langt 8 mm bor.

4

Skru dyvlerne til. Der skal sidde karmdyvler for hver ca. 50 cm i hele lægtens længde. Gør det samme på den modstående væg.

5

Skær ud til fodlisterne forneden. Hvis de som her er helt simple, fungerer det. Alternativt må du fj erne dem.

Nu er vi nået til de vandrette lægter på gulv og loft. De skal flugte med lægterne på væggen, så der skal to parallelle lægter på hhv. gulv og loft.

Her starter vi med en lille stump væg ud fra endevæggen, så kommer hullet til skydedøren og herefter den lange skillevæg. Du må passe til, som det passer dig.

Når de vandrette lægter er skruet fast, kommer turen til de lodrette. Dem skærer vi først til, så de passer i højden. De skal stå med samme afstand i hele væggens længde. For at sikre, at de står i lod, mærker vi først op på lægterne på gulvet og bruger så en lægte og et vaterpas til at sikre, at stregerne på loftet ender rigtigt.

1

Mærk op til lægterne på loftet. Det gøres nemmest med en kridtsnor, der holdes på ydersiden af lægterne. En krydslinjelaser kan også bruges.

2

Skru lægterne fast i loftet. Hold de to lægter (B) til stregerne på loftet, og gør dem fast med 5 x 80 mm skruer. Et glat gipsloft som her er oftest monteret på brædder med 30 eller 40 cm mellemrum.

3

Mærk op på gulvet, ligesom du gjorde på loftet. Bestem placeringen af skydedøren. Døren fylder her 83 cm. Vi laver en lille stump væg på 15 cm op mod den ene af væggene.

4

Skru to lægter (B) fast i gulvet med 5 x 80 mm skruer pr. 40 cm. Lægterne er skåret til, så de passer til opmærkningen for skydedøren. Bor for med 5 mm bor, så lægten ikke flækker.

5

Sæt to stolper (C ) i spænd mellem gulv og loft. Placer dem på begge sider af døråbningen. Ret dem ind i lod, og skru dem fast til lægterne på gulvet med vinkelbeslag og 4 x 30 mm skruer.

6

Mærk op til de øvrige lodrette lægter (C). Sæt en streg 43 cm fra den modsatte væg og derfra streger pr. 45 cm. Placeringen af stolpen mærkes med et X. Overfør stregerne til den anden lægte.

7

Monter nu vinkelbeslag ved stregerne på modsatte side af krydset. Stil en lægte op ad vinklen, tjek med vaterpas, at den står i lod, og sæt en streg på lægten i loftet. Gentag ved alle stregerne.

8

Skær alle stolperne til, og placer dem op ad vinkelbeslagene. Skru dem fast med 4 x 30 mm skruer. Husk kun at montere lægter i den ene side, så der er fri adgang til at montere skydedøren.

Skillevæggen kan også bygges med stålskelet

Vi har her valgt at bygge skillevæggen i træ. Det er et materiale, stort set alle gør det selv’ere er fortrolige med, og det kræver ikke andet værktøj end det, du allerede har i kassen.Ulempen ved træ er, at skillerumslægter ofte er mere eller mindre skæve. Derfor vælger vi her at bygge med gulvstrøer, der er limet sammen af mange lag krydsfiner og derfor er snorlige.

Vi kunne også have bygget skelettet i stål. Det er hurtigt og præcist, men ikke den billigste metode.

Stålprofilerne klemmes blot sammen indtil der er skruet gipsplader på.

Stålet er let, og det sikrer desuden en meget ret og stiv konstruktion.

02
Skydedør 7 Trin

En skydedør, der indbygget i væggen, kan ikke have et traditionelt dørgreb; det ville støde imod væggen, når døren skydes fra. Derfor sætter skydedørsskåle i. Det er undersænkede greb, som kan følge med døren ind i væggen uden at støde imod.

I toppen af døren skal der skrues rullebeslag fast, så døren kan hænges op på en skinne og rulle frem og tilbage.

Føringsskinnen, som døren skal køre på, skrues på en vandret lægte, der skrues fast på stolperne.

Her har vi købt en ubeslået dørplade, en såkaldt “celledør”, der ikke er massiv, men består af en massiv ramme og en indmad af hårdt papirmateriale.

1

Bor for til skydedørsskålen. Midt på døren (i højden) sætter du malertape og streger placeringen af skydedørsskålene op på den og borer helt igennem. Boret svarer til hulsavens centerbor.

2

Bor med hulsaven fra begge sider. Vælg en hulsav, der er lidt større end den ”dybe” del af skydedørsskålen. Start forsigtigt med få omdrejninger, så hulsaven ikke løber løbsk og laver et stort hul.

3

Lim skålen fast. Rengør kanten på skydedørsskålen for fedt og snavs. Kom sekundlim hurtigt på kanten hele vejen rundt. Placer straks skydedørsskålen i hullet, og tryk den fast i cirka et minut.

4

Lav en not i bunden af dørpladen. Noten (rillen) er et par mm bredere end styrebeslaget i gulvet. Noten laves med det viste skive-fræsejern, der monteres i en overfræser.

5

Skru den ene del af rullebeslagene på toppen af døren. Hvert af de to rullebeslag består af to dele, der kan justeres i forhold til hinanden. Bagved ses føringsskinnen, som hjulene skal køre i.

6

Juster beslaget. Skru bolten i “middel dybde”. Sæt skinnen med rulledelen på bolten. Træk skinnen længst muligt tilbage, og mål fra overkanten af dørpladen. Der skal være 7 cm til overkanten af skinnen.

Vil du have en skydedør i en eksisterende væg, er det simpleste at lade skydedøren køre udvendigt på den ene side af væggen. Du slipper for at skulle bygge en hel væg uden på den gamle; du skal blot sætte ophænget direkte på væggen, skjult af en pynteliste. Med den løsning kan du til gengæld ikke hænge ting på eller stille noget op ad væggen på den ene side.

03
Ophængning 8 Trin

Nu skal døren endelig op at hænge. Og for at den kan sidde i den rigtige højde, har vi brug for en lægte (D), som dørens glideskinne kan skrues fast til.

For at centrere lægten i det 7 cm brede hulrum limer og skruer vi 15 mm tykke listestykker (F) uden på stolperne (C), inden lægten bliver skruet fast.

Når døren hænger, hvor den skal i højden, skal vi finde ud af, hvor i væggen den skal bremses. Det skal passe med, at skydedørsskålen lige netop er til at få fingrene i, når væggen er beklædt med gips og døren er åben. Et stopbeslag sikrer, at døren ikke kan åbne mere end det.

På gulvet sætter vi et styrebeslag.

1

Stil dørpladen op ad sidestolpen (C). Sæt en streg på stolpen 8 cm fra overkanten af dørpladen. De 8 cm er skydedørsbeslagets højde plus 1 cm, der er afstanden fra dørens underkant til gulvet.

2

Overfør markeringen til de andre stolper (C) ved hjælp af et vaterpas. Her skal der sidde en lægte (D), der skal bære skydedørens glideskinne.

3

Skru lægten (D) fast til stolperne med 5 x 80 mm skruer. Start med en skrue midt i lægten. Når lægten er i vater, monteres de resterende skruer.

4

Skru føringsskinnen op i bunden af lægten. Det er vigtigt, at skinnen sidder midt i hulrummet mellem de to sider. Da hulrummet er 7 cm, skal der være 3,5 cm til midten af skinnen.

5

Skub to rullebeslag ind i skinnen. Monter bolten i dørens beslag i rullebeslaget. Juster beslagene, til døren hænger lodret i den rigtige højde. Spænd kontramøtrikkerne.

6

Skru styrebeslaget (gulvstyret) fast på gulvet lige uden for lægteenderne. Vær omhyggelig med at placere det, så dørpladen bliver præcist centreret i hulrummet.

7

Sæt dørpladen op, så du lige netop kan få fat i skydedørsskålen, når væggen senere lukkes med gipsplader. Skub et stolpebeslag ind i skinnen og hen mod rullebeslaget, og spænd det fast.

8

Tjek nu, at skydedøren er centreret og virker, som den skal. Når de resterende stolper og gipspladerne er monteret, er der ingen fortrydelsesret.

04
Dørhullet 6 Trin

Nu koncentrerer vi os om dørhullet. Her skal der bygges en karm op, som gipspladerne kan sidde fast på.

Allerførst skal stolperne på den anden side af vores skelet dog sættes op efter samme opskrift som før.

I dørhullet skal der sættes lægter, så gipspladerne kan gå helt ned til dørkanten, og der skal bygges op i anslagssiden, så døren ruller en smule ind i væggen på den side, når den er lukket.

Som forskalling til gipspladerne bruger vi 21 x 91 mm høvlede fyrretræs-brædder, både vandret og lodret. De er trukket lidt frem og fungerer samtidig som karmlister.

1

Sæt stolperne (C) op på den anden side. Vær omhyggelig med at placere stolperne ved dørhullet nøjagtigt over for stolperne i den første side.

2

Sæt lægter (E) i overkanten af dørhullet på begge sider. Underkanten af lægten skal være i niveau med overkanten af dørpladen. Lægten gøres fast med vinkelbeslag og skruer.

3

Skru pladestykker (H) i dørhullet. I anslagssiden (modsat skydedøren) skruer du fem stykker 9 mm MDF-plade (H) på 10 x 14,8 cm fast. Sæt et stykke foroven og forneden og resten med lige stor afstand. Brug 4 x 50 mm skruer.

4

Sæt en 45 x 55 mm liste (J) fast til pladestykkerne med 4 x 50 mm skruer. Listen placeres lige midt i væggen. Foroven går listen helt op til glideskinnen.

5

Skru 21 x 91 mm brædder (K) fast til lægterne (E). De er skåret til, så de passer øverst i dørhullet. Hold dem ind mod den lodrette liste (J), og skru dem fast. Sæt også lodrette brædder (K) på begge sider af dørpladen i den modsatte side.

6

I anslagssiden skal du komme lim på kanterne af de to brædder (K). Med en tvinge holdes de mod den lodrette anslagsliste (J), mens du skruer dem fast til MDF-pladestykkerne (H).

05
Gipsplader 4 Trin

På begge sider af væggen monteres to lag gipsplader uden på hinanden.

Det giver en god stivhed i væggene. Og det giver mulighed for at hænge selv ganske tunge ting på hele væggen.

Det første lag plader skal blot have skruer nok til at blive hængende. Når du sætter næste lag op med mange 45 mm gipsskruer, gør du begge pladelag solidt fast på en gang.

Det dobbelte skelet betyder, at der ikke er fare for, at du skader skydedøren, når du skruer noget op på væggen.

Når du har sat alle plader på, kan du sætte fodlister op og spartle gipspladernes samlinger.

1

Skru gipspladerne (G) fast til stolperne. Start ved væggen modsat skydedøren. Begynd med en hel plade. Skruerne er 35 mm gipspladeskruer, og der skal kun netop være nok til at holde pladen.

2

Start andet lag med en halv plade, så samlingerne bliver forskudt. Den tilskårne kant vender ind mod væggen. Brug 45 mm skruer, placeret pr. 20 cm langs kanterne og pr. 30 cm midt på pladen.

3

Sæt andet lag fast. Her over skydedøren skal du holde et par millimeters afstand mellem gipsplade og liste af hensyn til fugen. ”Karmen” går ca. 2 cm længere ud end gipspladernes flade.

4

Nu skal gipspladernes samlinger spartles ud, der skal tapetseres og males, og så er væggen færdig.

Materialer

39 x 40 mm Kerto gulvstrøer:

 • I alt 15 strøer (A, B, C, D og E)
 • a 480 cm

13 mm gipsplader:

 • 16 stk. (G) a 90 x 240 cm 9 mm MDF-plade:
 • 5 plader (H) a 10 x 14,8 cm

15 x 55 mm høvlet fyr:

 • 1 anslagsliste (J), 210 cm

21 x 91 mm høvlet fyr:

 • 5 karmlister (K) a 210 cm

15 x 30 mm fyrretræsliste:

 • 2 stykker (F) a ca. 25 cm

Desuden:

 • Ubeslået dørplade 4 x 82,5 x 204 cm
 • Skruer: 5 x 80 mm, 4 x 50 mm og 4 x 30 mm, 8 x 80 mm karmdyvler
 • 35 mm og 45 mm gipsskruer på træ
 • PVA-lim
 • 35 x 50 mm vinkelbeslag
 • Grunder til gipsplader
 • Armeringstape til samlinger
 • Spartelmasse til gipsplader
 • Akrylgrunder
 • Akrylspartelmasse
 • Maling
 • Skydedørsbeslagsæt (til 75 kg, fra Svalk) 2 m skinne, 2 rullebeslag, styrebeslag og 2 stopbeslag
 • 2 skydedørsskåle
 • Sekundlim

Tidsforbrug

Cirka 5 dage + tørretid

Pris

Cirka 6000 kr. for en 4 m lang væg med skydedør

Sværhedsgrad

Ved at lave væggen som et dobbelt skelet med god plads til skydedøren imellem kan det ikke gå galt.

Tegning

Sådan bygger vi skelettet

Skillevæggen består i virkeligheden af to vægge med luft imellem, så der er plads til skydedøren og dens ophæng.

Sådan bygger vi skelettet

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Skydedøre