Skydelåger fra gulv til loft

Med 19 mm mdf-plader kan du selv bygge store skydelåger, der går fra gulv til loft. Og ønsker du at bryde de store flader, gøres det nemt ved at fræse profiler med en overfræser.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
3.500 kroner

Intro

Fire store skydelåger har i den grad skabt orden i det så fortravlede bryggers hjemme hos familien Olofsen. Imod alle odds og forhåbninger, kan man sige, for som hos de fleste af os havde bryggerset tilsyneladende fået sin egen vilje uden håb om orden i kaos.

Vi har stort set altid masser af trafik på meget lidt plads i det lille rum. Ikke alene har vi anbragt vaskemaskine, fryser og grovkøkken på den snævre plads, bryggerset tjener samtidig som husets bagindgang, så der hastigt hober sig bunker af frakker, handsker, sko, cykellygter og andre hverdagsuundværlig-heder op på alle vandrette flader. Det skulle der orden i hos familien Olofsen. Og orden - det var i første omgang skabe med masser af hyldeplads bag låger.

Men det er slet ikke nemt at få tre skabe, et grovkøkken og løse hvidevarer til at hænge pænt sammen, og de åbne skabslåger blokerede trafikken totalt.

Enkelt at skræddersy

Her var det, de fire skydelåger gled befriende ind foran rodet.

Bag en enkel, sammenhængende flade skjuler sig nu en hel væg med hylder, kasser og kurve - uden at en eneste låge svinger ud og blokerer den smalle gang.

Og den skræddersyede væg er skabt med de enklest tænkelige midler. Oppe under loftet kører skydelågerne på ruller i en dobbelt aluminiumsskinne. I bunden styres lågerne i udfræsede riller og et T-profil i aluminium.

Skinner og beslag købes færdige, mens lågerne skæres ud af mdf-plade. Blot ved at skære skinner og låger på mål får man altså en skræddersyet skabsvæg.

At lågerne så er forsynet med udfræsninger, der får dem til at ligne fyldingsdøre - det er bare lir.

FØR: Det er i virkeligheden umuligt at skabe orden i så forskellige elementer som skabe, grovkøkken og vaskemaskine. Loftsstigen gjorde ikke rummet bedre, og den måtte vendes for at få plads til skydedørene.

Vejledning

01
Lågerne styrkes med kantlister 4 Trin

Lågerne skæres ud af 19 mm mdf-plade, så de er 12 cm lavere end loftshøjden, og så de i bredden dækker hele væggen med overlap på 3-5 cm.

Kanterne forstærkes med smalle lister, der dels beskytter mdf-pladerne mod stød, dels modvirker, at de krummer.

I bunden forstærkes lågerne med en kraftigere liste, der kan rumme en styrerille, der griber om en skinne i gulvet for at holde lågerne på plads. Færdigkøbte låger har gerne sporet fræset i mdf-pladen, men vi øger styrken ved at fræse eller save sporet i en træliste, som derefter limes og stiftes til pladens bundkant.

1

Kantlisterne limes og stiftes på lågens to sidekanter. Vi sætter en 25 mm stift for hver 20 cm og undersænker stifternes hoveder med en dyknagle.

OBS! Pladen skal ligge helt plant, når kantlisterne fastgøres.

2

De få overskydende millimeter (listerne er 21 mm brede, og mdf-pladen er 19 mm tyk) fjernes, når limen er tør. Brug høvl eller excentersliber til arbejdet.

3

Styrerillen fræses ind i bundlisten (C), inden den limes og stiftes på lågens underkant med 40 mm stifter. Sporet kan fræses med et 4 mm notjern i overfræseren, skæres med en stationær rundsav - eller høvles med en nothøvl.

4

De overskydende millimeter fjernes fra bundlisten ganske som ved kantlisterne med en høvl eller en excentersliber.

02
Pyntespor fræses i faste rammer 3 Trin

Hvis du er til plane, glatte flader, kan du nu grunde og male lågerne. Men familien Olofsen ville gerne have de store flader brudt op, uden at det skabte for meget uro i rummet.

Til det formål er overfræseren genial. Efter at have samlet en skabelon at arbejde efter er det en enkel sag at fræse samme mønster i alle fire skydelåger.

Skabelonen er en enkel ramme med to tværsprosser. Ved at føre overfræseren rundt i de tre felter med et 18 mm hul-keljern stillet til 5 mm skæredybde giver vi lågerne tre rektangulære spor, der får lågerne til at minde om fyldingslåger Skabelonen fremstilles af 19 mm mdf-plade - nemlig rester fra udskæringen af lågerne. Ydermålet svarer til lågerne, og både de lange lister i siderne og de fire forbindelser på tværs er 7 cm brede. Rammen holdes sammen af små finér-lasker, der limes og stiftes over samlingerne. Den skal være stærk - ikke køn.

1

Skabelonen lægges over lågen, så den flugter med alle kanter, og spændes fast med tvinger.

2

Overfræseren føres rundt i alle felter med et 18 mm hulkeljern stillet til en dybde på 5 mm. Sporene fræses med sålens afrundede kant ind mod skabelonen. Brug støvmaske, og husk spånsug på fræseren - støv fra mdf-plader er alt andet end sundt.

3

Afrundet kant giver skarpe hjørner. Fræsesporene mødes helt præcist i hjørnerne, når du fører overfræseren med sålens afrundede kant mod skabelonen - ikke sålens lige kant.

03
Så maler vi og hænger lågerne op 8 Trin

Loftskinnen (H) skal bære fire tunge døre og hænge helt vandret. I stedet for at anbringe den direkte på loftet anbringer vi først en solid træliste (D), som kan skrues fast, hvor bunden er tilstrækkelig stærk, og som kan rette loftets skævheder op. Listen på 33 x 68 mm bliver samtidig bund for en dækliste (E).

I bunden styres lågerne af gulvskinnen (J), som vi anbringer på en træliste (J), der bringes i vater. I stedet for at placere denne liste og skinne på mål styrer vi dem på plads ved hjælp af lågerne: Vi hænger lågerne på plads og lader dem hænge frit ned, så vi kan markere, hvor låger og dermed styreriller skal ligge.

1

Lågerne grundes og males. De fræsede spor males med pensel, de store flader kan males med filtrulle. Lågerne males på begge sider for at undgå krumning. Rullebeslagene skrues fast nær hjørnerne.

2

Mål præcist ud til for- eller bagkant af loftslisten (D). Skabsdybden kan afhænge af pladsen i rummet og af de ting, du vil have gemt bag dørene - men husk at tage højde for den samlede dybde af skydedørene.

3

Loftslisten (D) gøres fast i loftet med kraftige skruer - her 5 x 70 mm pr. 40 cm. De fire skydelåger er ganske tunge, så skruerne skal have fat i spærene. Med afstandklodser sikrer du, at listens underside er vandret.

4

Loftsskinnen (H) er bygget med to spor i kraftigt aluminium. I rummet her vil der hænge to låger i hvert spor, og man kan vælge at lade dem køre helt frit eller begrænse deres spillerum med stopklodser.

5

Loftsskinnen gøres fast til loftslisten med 4 x 30 mm skruer. Den er ikke forsynet med huller til ophængning, så du må selv bore en række 4 mm huller - 10 cm inde fra skinnens ender og derefter for hver 25 cm.

6

Lågerne løftes på plads - de er ganske tunge, og det kan være en idé at hjælpes ad om det. Ud fra lågernes underkant placeres gulvlisten (E), der gøres fast med skruer - her 5 x 70 mm - og eventuelt plugs. Med afstandsklodser sikres, at listen ligger i vater.

7

De kraftige ruller med kuglelejer løber meget let i alu-skinnens spor. Ruller mærket K20 kan bære låger med en vægt på 20 kg, mens K30 bærer 30 kg. Begge rullestørrelser passer til den dobbelte alu-skinne.

8

T-listerne (J) skrues fast til gulvlisten. De placeres, så dørene så vidt muligt hænger frit, parallelt og i lod, når T-listens kant ligger midt i styrerillerne - jo bedre det passer, jo lettere vil dørene køre.

Materialer

TIL LÅGERNE

19 mm mdf-plade:
• 4 låger (A) a 79 x 218,9 cm
• Evt. til fræseramme: • 2 stk. a 7 x 221 cm • 4 stk. a 7 x 66 cm

5 x 21 mm fyrreliste høvlet:
• 8 kantlister (B) a 218,9 cm

21 x 21 mm fyrreliste høvlet:
• 4 bundlister (C) a 80 cm

TIL OPHÆNGET

33 x 68 mm høvlet fyr:
• 1 loftsliste (D), 310 cm

15 x 92 mm høvlet fyr:
• 1 dækbræt (E), 310 cm

33 x 55 mm høvlet fyr:
• 1 gulvliste (F), 310 cm

15 x 55 mm høvlet fyr:
• 1 dækbræt (G), 310 cm

Dobbelt alu-skinne 20 kg/30 kg:
(Svalk bestill.nr. 03222)
• 1 loftsskinne (H), 310 cm

20 x 20 x 2 mm T-profil aluminium:
(Svalk bestill.nr. 06616)
• 2 bundstyr (J) a 310 cm

Skydedørsruller 30 kg med kuglelejer:
(Svalk bestill.nr. 03109)
• 8 ophæng (K)

Desuden:
• 8 skydedørsskåle Ø 50 mm (Svalk bestill.nr. 06624 )
• 25 og 40 mm stifter
• 3,5 x 40 mm skruer
• 4 x 30 mm skruer
• 5 x 70 mm skruer
• Snedkerlim PVA
• Grunder
• Akrylmaling glans 40

Tidsforbrug

2 dage

Pris

Plader, lister, grunder og maling til samlet 310 x 233 cm: 1850 kroner. Skydedørsbeslag: 1600 kroner

Tegning

Målene på lågen indrettes efter det rum, de skal sidde i. Loftshøjden er her 233 cm, men i loftet skal der være plads til liste, skinne og ruller, og ved gulvet liste og skinne. Sæt evt. skinnerne op, hæng rullerne på og mål efter, før du skærer lågerne ud.

Kantlister i sider og bund skal du trække fra lågernes fulde mål, inden du skærer pladerne til lågerne til. I bredden regner vi med 3-5 cm’s overlap mellem lågerne.

Tips & Tricks

Håndgreb fældes ned i lågerne

Da skydelåger passerer tæt forbi hinanden, kan vi ikke bruge greb, der stikker ud fra overfladen. Derfor fælder vi såkaldte skydedørsskåle ned i overfladen.

Vi har en overfræser ved hånden og fræser fordybningen til skålene med et 12 mm notjern, styret med kopiring inden for en skabelon med lidt større diameter end skydedørsskålenes 40 mm.

Skålene kan også bores ind. Et forst-nerbor er ideelt, fordi det ikke efterlader noget styrehul i centrum, men bruger du i stedet et spadebor, spartles centerhullet på lågens bagside blot ud før maling.

Skålene placerer vi 5 cm fra kanten og 111 cm oppe fra lågens underkant.

Hullet til skydedørsskålen fræser vi ud med kopiringen (17 mm) i overfræseren og et 12 mm notjern. Dybden er 6 mm, så til skålens udvendige 40 mm har vi boret et 50 mm hul i vores skabelon.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...