Med flere rum ved siden af hinanden får du langt mere dagslys ned i stuen.

Med flere rum ved siden af hinanden får du langt mere dagslys ned i stuen.

Selv om der ligger et uudnyttet loftsrum mellem taget og din stue, kan du godt hente dagslys ned i stuen fra et tagvindue. Det kræver, at du lukker op hele vejen, og det kan du gøre på mange måder.

Den enkleste måde at føre lyset fra et rigtigt tagvindue gennem loftsrummet er en lysskakt mellem to tagspær som vist i historien her. Du griber minimalt ind i konstruktionen, skakten skal blot hindre, at der ryger varme og fugt ud i det kolde loft.

Vil du have endnu mere lys

Vil du have mere lys, behøver arbejdet ikke at være meget større. Du kan sætte to vinduer op ved siden af hinanden med et spær imellem med stort set samme arbejde og få langt mere lys ned i stueetagen. Og skal der virkelig være lysfest, så kan du overveje at åbne en større del af loftet helt til kip. Vil du fjerne et eller flere af de fritlagte spær, så spørg altid en ingeniør, om det kan lade sig gøre.

Den letteste måde at få dagslys gennem loftet er en lystunnel, men den hjælper kun i helt små rum.

Download hele artiklen og se vores trin-for-trin byggevejledning til:

  1. Lysskakt i ét spærfag
  2. Lysskakt i to spærfag
  3. Loft lukket op til kip
  4. Lystunnel