Gæstehus i topkvalitet

Et gæstehus på 9,9 kvadratmeter må opføres uden byggetilladelse. Der findes mange halvfabrikata på markedet, men du får råd til en hytte i virkelig topkvalitet, hvis du bygger den selv. Her får du opskriften - trin for trin.

Intro

Det er selvfølgelig ikke de bedste materialer, du får, når du køber et billigt “færdigt byggesæt” i et byggemarked.

Mange af modellerne er i og for sig gode nok, men det er klart, at du får råd til en bedre kvalitet, hvis du bygger gæstehuset selv.

Et gæstehus på 9,9 kvadratmeter kan købes som samlesæt for cirka 20.000 kroner. Men så får du kun en rå skal uden isolering, og vinduerne er som regel kun forsynet med et lag glas.

Til den samme pris kan du købe alle materialerne til det anneks, som Gør Det Selv har designet. Målet har været at lave et gæstehus af gedigne materialer. Samtidig skulle konstruktionen være så enkel som mulig, men med gode, smukke og stærke detaljer.

Desuden skulle huset have en isoleringsstandard, der var helt i top, så det kunne bruges året rundt, fx til overnattende gæster, hobbyrum eller legehus.

Topkvalitet – trin for trin

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du med en enkel, gennemtænkt konstruktion kan opnå et resultat med meget høj kvalitet. Følg byggeriet trin for trin, og få et anneks, du kan være stolt af, og et kvalitetshus, der holder i mange år.

Vi gennemgår, hvordan du:

  • bygger den bærende konstruktion
  • laver taget og den udvendige beklædning
  • færdiggør den indvendige del af annekset

Vejledning

01
Gæstehus i topkvalitet 3 Trin

1

trin er den bærende konstruktion, der hviler på nedgravede stolper. Alternativt kan du bruge nedgravede sokkelsten eller støbe og bruge sokkelbeslag. Alt træmateriale til “skelettet” er gedigent, trykimprægneret fyrretræ bortset fra topdrageren, der er 90 x 200 mm limtræ.

2

trin er taget og den udvendige beklædning. Til taget er brugt 22 mm tagkrydsfiner, tagpap og en alu-tagfod. Til den udvendige beklædning er brugt 25 x 125 mm trykimprægnerede ru profilbrædder, men her kan du selvfølgelig bruge andre materialer, hvis du ønsker et andet udseende.

3

trin er den indvendige færdiggørelse, hvor man med fordel kan bruge den blå-hvide hygrodiode som “dampspærre”. Den er bedre at bruge end en traditionel dampspærre i et hus som dette, der i perioder ofte vil være udsat for meget skiftende indetemperaturer.

02
Den bærende konstruktion 6 Trin

Vi anbefaler, at den bærende og afstivende konstruktion udføres nøjagtigt, som vi her viser. Følg tegningen og indkøbslisten nøje, så bliver huset garanteret stående mange år frem i tiden.

Når du derimod kommer til selve beklædningen af huset, er der mange andre muligheder for at præge byggeriet, end den vi har vist.

Står på betonklodser

Hvis jorden er blød, kan huset synke, men ved at støbe betonklodser under stolperne kommer huset til at hvile på en mindst fem gange så stor flade. Klodserne støbes ganske enkelt ved at hælde cirka 5 cm færdigblandet beton ned i de udgravede huller. Stolperne stilles bare oven på tørbetonen, der endelig ikke må blandes op med vand.

I løbet af en måneds tid har betonen suget vand til sig fra jorden, og den er hærdet op til en hård “flise”.

Alternativt kan du smide 5 cm grus ned i hvert hul og en flise ovenpå. Stolpen stilles så bare direkte oven på flisen. Endelig kan du selvfølgelig grave sokkelsten ned og bolte stolperne fast til dem.

1

Stolperne (A, B og C) er gravet ned til frostfri dybde - minimum 90 cm - og stillet på tørbeton. De er midlertidigt afstivet med skrå brædder. De to bundremme (F) og de to gavlremme (G) er sømmet fast i hak på stolperne. De to vægremme (E) lægges op og gøres fast til stolperne med sømvinkelbeslag. Lige over dørhøjde blades døroverliggeren (D) sammen med dørstolperne. Skær hak i topdrageren (P), og gør den fast til overligger og gavlstolpe.

2

De tolv spær (M) skæres ud med ens smig (101 grader) i begge ender. Gør spærene fast med sømvinkelbeslag til topdrageren og til remmene. Montér sømplader (N) mellem overliggeren og spærene.

3

De seks gulvbjælker (H) sømmes fast til bundremmene. De to forreste hjørner ved terrassen skal forstærkes indvendig med sømvinkelbeslag.

4

Til at holde isoleringen på plads skal der nu fastgøres støttelister (R) under gulvbjælkerne. Sæt dem med en afstand på cirka 40 cm. Det kan klares med skrå skruer.

5

Montér nu otte vægrevler (J), seks gavlrevler (K) og fire siderevler (L) med sømvinkelbeslag til stolperne. Afstanden op til underkant af vægrem skal være 61 cm - se tegning.

6

Nu er skelettet helt færdigt. Terrassen kan understøttes af 100 x 100 mm tømmer, der placeres på fliser. For at fliserne ikke skal synke, skal de lægges på mindst 10 cm grus.

03
Taget og den udvendige beklædning 4 Trin

Med denne kombination af krydsfiner og brædder i tagfladen slår du to fluer med et smæk.

Krydsfineren giver den ønskede skivevirkning, så der ikke skal etableres afstivende skråbånd i tagfladen.

Ude over udhængene monteres profilbrædder med “forsiden” nedad. Derved får du bæring af tagpap og flotte udhængsbrædder samtidig.

Selvklæbende tagpap

Vi har anvendt Topsafe tagpap, der kun skal lægges i et lag, når taghældningen er mindst 11 grader. Det svarer til en hældning på 20 cm pr. meter. Det er lige netop taghældningen på vores anneks. Tagpapbanerne, der har for-klæbede overlæg, sømmes fast i kanterne.

1

De tre plader krydsfiner bliver skåret til, så der kan lægges halvanden plade på hver side med samlinger midt over spærene. 25 x 150 mm vindskedebrædder bliver monteret på enderne af topdrager og vægremme, så overkanter flugter med overkanter af spær. Udhængsbrædderne bliver sømmet på de resterende tagflader - med “forsiden” nedad.

2

25 x 100 mm vindskedebrædder monteres uden på de andre vindskedebrædder, så de rager 5 cm op over udhængsbrædderne. Med papsøm monteres tagfoden af alu-profiler.

3

Banerne af tagpap monteres lodret med 10 cm’s selvklæbende overlæg. Under over til underlaget med papsøm. Pappet bukkes et godt stykke op ad vindskederne

4

Overkanten af vindskederne inddækkes med alu-profiler, der gøres fast med særlige alusøm. Start med hele længder fra tagfoden, og klip til i kippen.

04
Gæstehus i topkvalitet 5 Trin

1

Vinduerne sættes i spænd mellem gavlrevlerne med plastkiler. Under vinduerne er har vi monteret to alu-sålbænke. Skru nu vinduerne fast. Og montér dernæst døren til de opsatte dørstolper.

2

De afstivende skråbånd af stål-hulbånd placeres som vist med stiplede linier på tegningen. De fastgøres med skruer i begge ender, og de skal være stramme.

3

Nu monteres vindspærre af asfaltpap udvendig. Her er det nemt at bruge hæfteklammer. Udenpå skrues vandrette afstandslister - se snittegningen.

4

Vindues- og dørkarme bliver placeret, så de kommer til at ligge i niveau med afstandslisterne. Alu-sålbænkene er placeret, så der kan stikkes brædder op under bænkene.

5

Forneden trykkes et bræt op mod bundremmen, så du kan stille bræddebeklædningen på. Den skrues fast til afstandslisterne. Slut af med hjørnebrædderne. Søm eller skru terrassebrædderne på bjælkerne med 4 mm’s afstand.

05
Den indvendige færdiggørelse 3 Trin

Her er der lagt brædder på gulvet, og væggene og loftet er beklædt med profilbrædder. Du kunne også lægge plader og gulvtæppe på og beklæde væggene med gipsplader - valget er dit.

Hvis du kun skal anvende annekset til opbevaring af haveredskaber, møbler og græsslåmaskine, kan du jo helt udelade isoleringen og den indvendige beklædning.

Derved sparer du over en tredjedel af prisen. Og du kan jo altid senere isolere og beklæde indvendig, hvis du ændrer mening.

1

Mellem bjælkerne og direkte på støttelisterne lægges et fintmasket kyllingenet. Det bukkes op ad siderne og gøres fast med papsøm eller kraftige hæfteklammer. Nettet sikrer mod mus.

2

Vindpap lægges ovenpå kyllingenettet og bukkes op ad siderne. Fastgør med hæfteklammer. Fold det omhyggeligt ind i hjørnerne.

3

Isoleringen placeres oven på vindpappet. Bemærk lægten på “højkant”, der er placeret oven på bjælkerne, og som er fastgjort til sidernes stolper.

06
Hygrodiode mod fugt 9 Trin

Det er god latin, at man ikke må anbringe en dampspærre i et sommerhus. Begrundelsen er, at der ikke er permanent opvarmet. Derfor kan man på visse årstider opleve, at der er betydelig varmere udenfor end inde i huset.

I sådanne tilfælde ville dampspærren være placeret på den forkerte side af isoleringen, og derved kan der ophobes skadelig fugt i konstruktionen. Derfor siger man, at der skal placeres vindtæt pap på begge sider af isoleringen.

Hygrodioden fra Icopal er derfor helt rigtig som “ dampspærre” i et sommerhus.

Den er vindtæt og delvis damptæt. Og samtidig giver opbygningen mulighed for fugttransport. Fugten kan ikke blive lukket inde.

1

Baner af hygrodiode bredes ud over gulvkonstruktionen og gøres fast med hæfteklammer. Buk hygrodioden et stykke op ad væggene.

2

Gulvbrædderne gøres fast til bjælkerne med dykkere. Start med en ferside mod væggen, og bank derefter brædderne sammen med en slagklods.

3

I gavlene stikkes brædderne ud over gavlremmene og sømmes fast. Hygrodioden bukkes ind over gulvet, og en lægte sømmes ovenpå i niveau med stolperne.

4

Isolér i alle vægfelterne. Du kan også bruge to lag 50 mm isolering med forskudte samlinger. Stop godt med mineraluld rundt om vinduer og døre.

5

Baner af hygrodiode bliver monteret vandret på væggene. Start monteringen oppefra. Kør hen over vinduerne og skær ud bagefter.

6

Den lodrette beklædning af profilbrædder gøres fast med dykkere. I gavlene afsluttes brædderne cirka 5 cm fra tagpladerne.

7

Buk nu hygrodioden ned ad profilbrædderne i gavlen, og skru en lægte udenpå i flugt med underkant af spær. Monter isolering mellem spærene.

8

På loftet monteres først hygrodioden, og dernæst profilbrædderne. Start med en helt tæt samling op mod topdrageren, så kan du nemlig helt udelade inddækningslister her.

9

Stift nu lister rundt om døre og vinduer. Og hen over alle hjørnesamlinger. Tilbage er kun at lakere gulv og behandle udvendig med træbeskyttelse.

Materialer

Det skal du bruge til den bærende konstruktion

Overalt er anvendt trykimprægneret træ – bortset fra limtræsdrageren.

100 x 100 mm fyr:
• 6 facadestolper (A) a 310 cm
• 1 gavlstolpe (B) og 2 dørstolper (C) a 330 cm
• 1 døroverligger (D), ca. 120 cm
• 2 vægremme (E) a 460 cm

50 x 100 mm fyr:
• 2 bundremme (F) a 430 cm
• 2 gavlremme (G) a 280 cm
• 6 gulvbjælker (H) a 290 cm
• 8 vægrevler (J) a 150 cm
• 6 gavlrevler (K) a 135 cm
• 4 siderevler (L) a ca. 100 cm
• 12 spær (M) a 200 cm

90 x 200 mm limtræ:
• 1 topdrager (P) a 460 cm

19 x 50 mm ru fyr:
• Støttelister (R) under gulv

Endvidere:
• 4 poser tørbeton
• 3,8 x 100 mm og 4,6 x 130 mm varmforzinkede søm
• 2 sømplader (N)
• 50 sømvinkelbeslag
• 40 mm beslagsøm eller skruer
• 2 x 25 mm hulbånd til skråstivere

Pris

Materialeprisen for denne bærende konstruktion er cirka 4000 kroner.

Det skal du bruge til færdiggørelsen

Disse materialer har vi brugt til færdiggørelsen. Du kan selvfølgelig vælge andre efter smag eller tilbud i byggemarkedet.

22 mm tagkrydsfiner:
• 3 tagplader 122 x 244 cm

25 x 125 mm ru profilbrædder (trykimpr.):
• Udhængsbrædder 9 m2
• Udv. vægbeklædn. 25 m2

28 x 120 mm terrassebrædder (trykimpr.):
• 8 terrassebrædder a 310 cm

25 x 150 mm ru fyr (trykimpr.):
• 4 vindskedebrædder a 200 cm

25 x 100 mm ru fyr (trykimpr.):
• 4 vindskedebrædder a 200 cm
• 8 hjørnebrædder a 240 cm
• 2 brædder a 340 cm mellem spær

28 mm gulvbrædder:
• Gulvbrædder 9 m2

16 x 87 mm profilbrædder:
• Indvendig væg- og loftsbeklædning 35 m2

38 x 56 mm lægter:
• 20 meter støttelægter

19 x 50 mm ru fyr (trykimpr.):
• 50 meter afstandslister til vægge

Endvidere:
• 40 m2 vindtæt pap
• 10 m2 kyllingenet
• 45 m2 hygrodiode
• 1 yderdør med rude
• 2 vinduer
• 10 meter alu-tagfod
• 8 meter alu-inddækninger
• 18 m2 Topsafe tagpap med tilbehør
• 1,8 x 40 mm og 3,1 x 80 mm varmforzinkede dykkere
• 3,1 x 80 mm varmforzinkede søm
• 4,5 x 80 mm og 4,5 x 60 mm climate-skruer
• Træbeskyttelse

Pris

Materialeprisen for færdiggørelsen er cirka 16.000 kr

Tegning

Hvis du følger denne tegning og indkøbslisten nøjagtigt, får du en meget sikker konstruktion. Når du kommer til den udvendige beklædning, kan du sætte dit individuelle præg på huset.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

TEKNIK: Montering af fodblik

Fodblikket leder vandet væk og beskytter facaden

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Anneks