Få brændet under tag

Byg et brændeskur, hvor der er plads til det tørre brænde og det, der skal ligge et år endnu. Eller brug opskriften til at bygge et skur til cyklerne, havetraktoren eller noget helt fjerde.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
9000 kroner

Intro

Brændeskuret her sikrer, at du altid har tørt brænde at fyre med.

Det er delt op i tre rum: et til det helt tørre og ovnklare brænde, et til det brænde, der skal tørre til næste fyringssæson, og endelig et tredje rum til cykler, plæneklipper, eller hvad du nu har brug for at opbevare under tag.

LÆS OGSÅ: Byg selv lækkert halvtag over brændestakken

Vejledning

Du kan naturligvis bygge et skur efter de samme principper i præcis den størrelse, du har lyst til - og til det formål, du ønsker. Du kan lukke det helt eller delvist, lægge en anden tagbeklædning på eller bruge den stærke konstruktion, eller dele af den, til et helt andet projekt.

På en weekend uden alt for mange afbrydelser skulle det være muligt at få det hele færdigt, hvis du altså har indkøbt materialerne på forhånd.

Det er også en fordel at have malet alt, hvad der skal males, inden du går i gang med at bygge. Husk, at hvis du sætter skuret op tæt på skel med taghældningen ind mod naboen, skal du sætte en tagrende på skurets bagkant.

Sæt en hjørnestolpe

For at sikre god luft til brændet laver vi et gulv af paller. Det betyder, at vores skur skal være 172 cm fra forkant til bagkant, hvis der også skal være plads til lidt udhæng, så brændet kan stå i tørvejr.

For at få plads til tre rum og få målene til at gå op med de ståltagplader, vi har valgt, laver vi skuret 401 cm langt. Men de mål kan du naturligvis variere, nøjagtig som det passer dig, i forhold til din have, valget af tagbeklædning osv.

Vi sætter 100 x 100 mm stolper ned i frostfri dybde, dvs. 90 cm, for at sikre, at stolperne ikke bliver skubbet rundt af frosten i jorden.

1

Mål op. Skuret skal stå parallelt med hækken, og vi vil have plads til to paller i dybden. Vores skur skal være 401 cm bredt og 172 cm fra forkant til bagkant. Bredden af skuret gøres mindre, hvis du med samme plader vil lave tagudhæng i siderne.

2

Grav første lange stolpe (A) ned. Stolpen graves ned i 90 cm frostfri dybde. Du kan ofte bruge et motoriseret pælebor, men her gør hækken og et par træer det svært at styre på grund af de mange rødder.

3

Tjek stolpen. Stolpen skal stå i lod. Du stamper jorden ned omkring den med en lægte, minimum 5 cm hele vejen rundt, og tjekker loddet løbende.

De øvrige stolper

Når du skal sætte stolperne, der i sidste ende skal bære skuret, er det nemmest at styre deres indbyrdes placering ved hjælp af en lang lægte, som du streger placeringen op på. Så kan du hele tiden rette stolperne præcist ind undervejs.

For at sikre, at stolperne står vinkelret på hinanden, kan du bruge det såkaldte 3:4:5-princip (se tegningen til venstre).

Når stolperne er sat, bør du låse dem ved at forbinde dem med lange brædder på tværs, så de ikke rykker sig.

1

Mål op. Tegn stolpernes placering op på en lang lægte. Så kan du placere stolpen i den modsatte ende helt præcist og herefter trække en snor imellem de to stolper, så alle stolper står på en lige linje.

2

Sæt de øvrige lange stolper (A) hen ad skurets forside. Ret stolperne ind efter en snor, find den indbyrdes afstand med markeringen på lægten, og stamp stolperne fast i lodret stilling undervejs. Her er det en stor fordel at være to om arbejdet.

3

Fortsæt med de korte stolper (B) på bagsiden. Mål vinklen til hjørnestolpen omhyggeligt op først. Med en 3:4:5-vinkel af en lægte og et par forskallings brædder samt et afstandsbræt mellem de to hjørnestolper rammer du helt rigtigt.

4

Mærk op til remmene (C) på begge rækker af stolper. Vi vælger at lave 2 meter frigang under den forreste rem og 185 cm frigang under bagerste rem. TIPS: Med en hjælpeskrue og en tvinge kan du som vist klare operationen alene.

5

Stiv stolperne af. Når stolperne er 100 procent i lod, låser du dem midlertidigt med lange brædder, der sættes på tværs af fjere stolper.

Remme og spær

Start med at skære stolperne til i højden, inden du bygger videre. De forreste skal rage 212 cm op over jorden, de bageste skal være cirka 15 cm kortere.

Du kan sagtens skrue hele konstruktionen sammen med bygningsbeslag, men det bliver mere elegant, og i øvrigt også stærkere, hvis du laver tømmersamlinger.

Først skal du lave indhak i stolperne, som remmene kan hvile på. Og så kommer turen til spærene, der blot skal have et hak, så de sænkes lidt ned over remmene. Ved stolperne skal der laves et ekstra hak.

Spærene forstærkes med vinkelbeslag i begge ender, et på hver side af spæret.

1

Lav hak til remmen. Hakket sættes på ydersiden af stolperne og gøres 45 mm bredt og 120 mm højt, så remmen rager 25 mm over stolperne. Så risikerer du ikke, at et spær pludselig hviler på en stolpe, fordi remmen tørrer ud og bliver lidt smallere.

2

Løft remmen på plads. Remmen er skåret til, så den flugter med ydersiden på de yderste stolper i begge ender.

3

Streg op til spærenes (F) sadelhak. Spærene er 210 cm lange og skal stikke cirka 23 cm frem foran den forreste rem (C). Udhænget vælger vi at slanke lidt ved at gøre det 2 cm smallere.

4

Skær hakkene i spæret (F). Følg stregerne nøje med en stiksav. Det ekstra hak på det øverste spær passer ind over en stolpe.

5

Sæt vinkler på de to remme (C). På den forreste rem sættes vinklerne på den ene side af spæret, og på den bageste rem sættes de på spærets modsatte side med 5 x 40 mm beslagskruer.

6

Læg spærene på plads. Hakkene passer ned over de to remme. Vi sætter vinkelbeslagene på hver sin side af spæret hhv. forrest og bagest på spæret.

7

Skru spærene fast. Brug beslagskruer og evt. en 5 x 90 mm skrue på den anden side, skruet skråt igennem spæret og ned i remmen.

Gør klar til taget

Byg en hjælper til at holde det lange sternbræt

En lægtestump med et stykke forskalling holder sternen i den ene ende, mens du skruer den fast i den anden. På den måde kan du håndtere den alene, uden at den glider fra dig undervejs.

Spærene skærer du først endeligt til i længden, når de er skruet fast. Det er lettest at mærke dem op med en kridtsnor.

Du skal bruge fem taglægter, som du gør fast i spærene. Lægterne er 38 x 73 mm taglægter, og de skrues fast.

På skurets front skal der sidde et sternbræt, der er 25 x 200 mm.

Siderne skal dækkes ind, og her sikrer to vandrette lægter - såkaldte løsholter - i hver side, at beklædningsbrædderne har noget at sidde fast i.

Ind til det midterste rum og på bagsiden sætter vi rionet, så der kommer god ventilation i hele brændeskuret.

1

Mål og afmærk spærene (F). Her er målt 19 cm ud fra remmen og loddet op til spærenes overside. Med kridtsnor er det nemt at markere alle spær og så korte dem af med en håndrundsav. Gentag processen i den anden ende.

2

Monter de fem taglægter (D). Forbor dem med et 5 mm bor, 2,5 cm fra enderne. Forreste og bageste lægte placeres 3 cm fra enden af spærene. Der er 47,5 cm imellem lægterne - målt fra centrum til centrum.

Lægterne fastgøres med 5 x 90 mm skruer, en i hvert spær.

3

Sæt sternbrættet (G) på. Læg en tagplade op, så du nemt kan sætte brættet i den rette højde. Brættets overkant skal flugte med toppen af bølgerne i tagpladerne. Skru sternbrættet fast med 5 x 90 mm skruer ind i spærenderne.

4

Gør klar til siderne. Sæt to løsholter (E) mellem de yderste stolper i begge sider. Løsholterne måler 50 x 100 mm og skal sidde på højkant og glat med ydersiden af stolperne. Løsholterne skal skrues på med vinkelbeslag.

5

Sæt rionettet fast. Rionettet danner bagbeklædning og deler desuden skuret op i tre rum. Seks kabelbøjler pr. stolpe skrues fast med 5 x 40 mm rundhovedede skruer.

Beklæd skuret

Vi har valgt at beklæde skurets sider med 21 x 110 mm rupløjede brædder med fals. Vi sætter dem, så noterne peger fremad mod skurets front. Husk, at det forreste bræt skal have fjernet feren, så den ikke rager ud foran den forreste stolpe.

Du skal ikke afkorte brædderne, før du sætter dem på. Sørg blot for, at de sidder vandret og lidt hævet fra jorden i bunden. Så kan du skære dem til i højden til sidst med en stiksav. Det gør ikke noget, at brædderne flosser lidt. De bliver dækket til med en vindskede om lidt.

1

Bor for i beklædningsbrædderne (K). Skruerne skal sidde 35 mm fra not kanten og midt i løsholtet. Bor for med et 4,5 mm bor. Hullerne i spæret kan du vente med, til du har sat brættet op.

Mål op og bor for i et bræt, så kan du bruge det som skabelon for resten af brædderne.

2

Sæt beklædningen op. Noten vender fremad, og på det første bræt er feren skåret af, og brættet flugter med den forreste stolpe.

Skær ikke feren af fra spæret og op. Beklædningen skal afsluttes ud til sternbrættet.

3

Læg en lægte under brædderne. Lægten er klodset op, så den ligger vandret og skaber lidt afstand til græs eller belægning. Husk, at der også skal klodses op på midten, så du ikke kan komme til at trykke lægten ned undervejs.

4

Skær beklædningen til foroven. Tegn en streg langs oversiden af taglægterne, og skær brædderne til langs stregen med en stiksav.

TIPS: Du kan vælge at spænde et bræt op, som du kan føre stiksaven langs.

Læg taget på

Vi laver ikke udhæng i siderne. Tagpladerne er ståltagplader med antidrypbelægning på undersiden. Pladerne er 210 cm lange og kommer til at rage ud over skurets bagkant, så vandet kan løbe den vej af. Vi har brug for fire plader.

Antidryp-pladerne har et bart stykke de sidste 10 cm i den ene ende, og den vendes bagud, hvor vandet skal løbe af.

Pladerne skrues op med to længder skruer, 25 og 35 mm, som du bestiller sammen med pladerne. De lange skruer bruges til at gøre pladerne fast i lægterne i hver anden bølgedal. De korte samler pladerne i overlægget og sættes i bølgetoppen, så de ikke når ned i lægterne.

1

Læg tagpladerne på. Overlægsbølgen skal ligge oven på vindskeden (H). Da vi venter med at sætte den op, styrer vi pladerne på plads med en kort stump af brættet.

2

Sæt vindskeden (H) op. Den skæres til, så enderne bliver lodrette, når den lægges op mod tagpladen. Fremme støder den imod sternen, og bagtil gør du den 1 cm kortere end taget, så enden sidder i tørvejr.

Vindskeden skrues fast med 5 x 90 mm skruer ind i lægteenderne.

3

Inddæk sternbrættet. Du kan enten bruge en indfarvet aludækkapsel, eller som her et 19 x 100 mm dækbræt, som skrues fast med 4,5 x 60 mm rustfri skruer.

Lad dækbrættet stikke 5 mm udover.

Materialer

100 x 100 mm trykimprægneret fyr:

 • 4 stolper (A) a 330 cm (skæres til)
 • 4 stolper (B) a 300 cm (skæres til)

45 x 145 mm spærtræ:

 • 2 remme (C) a 401 cm
 • 7 spær (F) a 203,5 cm

50 x 100 mm reglar:

 • 4 løsholter (E) a 152 cm

38 x 73 mm taglægter:

 • 5 lægter (D) a 401 cm

25 x 200 mm bræt:

 • 1 sternbræt (G), 410 cm

19 x 125 mm brædder:

 • 2 vindskeder (H) a 210 cm

21 x 110 mm rupløjede beklædningsbrædder med fals:

 • 32 brædder (K) a 240 cm

19 x 100 mm brædder:

 • 1 dækbræt (L), 410 cm

Desuden:

 • 4 ståltagplader med anti-dryp
 • Skruer til tagplader
 • 8 mm rionet
 • 22 vinkler (82 x 62 x 2 x 40)
 • 5 x 40 mm beslagskruer
 • 5 x 90 mm spunskruer
 • 4,5 x 60 mm rustfri skruer
 • 8 mm kabelbøjler
 • 5 x 40 mm rundhov. skruer
 • 8 bræddebolte, 10 x 120 mm

Specialværktøj
Pælespade og boltsaks

Tidsforbrug

2 dage

Pris

Cirka 9000 kroner

Tegning

Sådan er skelettet bygget

8 stolper (A + B), 2 remme (C), 7 spær (F), 5 taglægter (D) og 4 løsholter (E) udgør skelettet i skuret, der herefter skal beklædes og have lagt et tag.

Sådan er skelettet bygget

Video

TEKNIK: Støbte stolper

Med afstivning får du dem i lod, mens betonen hærder

TEKNIK: Vinkel til større projekter

Den laver du nemt selv af tre brædder

TIPS: Klods beklædningsbrædderne op

TEKNIK: Snorlige skruer på beklædning

Med en boreskabelon går det hurtigt og bliver helt præcist

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Brændeskure