Ret de sunkne sten i indkørslen op

Det ses tydeligt her, hvordan stenene er sunket. Det skyldes, at belastningen på stenene har været større, end bunden er beregnet til. Brolæggeren vil her rette stenene op, så vi får en plan overflade.

Alle de sten, der er sunket, skal løftes op, her bruger brolæggeren et specielt værktøj, der kaldes en optrækstang, som er beregnet til at tage sten op med.

Optrækstangen gør arbejdet nemt, men man kunne også have nøjedes med en spids genstand som eksempelvis en mejsel eller lignende. Nå alle de sten, som er sunket, er hevet op, skal kanterne renses af for fugerester. Til dette bruges blot en mejsel eller en spartel.

Når fugeresterne er væk, skovler brolæggeren et par skovlfulde grus ned i hullet for at kompensere for det stykke, stenen er sunket. Gruset bliver fordelt jævnt ud i hullet, hvorefter brolæggeren stamper gruset med fødderne.

Inden stenene atter lægges på plads, renses de ligeledes for fugerester. Nu lægges stenene, her holder brolæggeren to sten skråt, så de kiler sig ned i hullet. Dette gør det nemmere at få plads til stenen.

LÆS OGSÅ: Herregårdssten: En sten - 1.000 muligheder

Noget af gruset skal spredes mere ud, dette gør brolæggeren med sine hænder, inden han lægger stenene. Når alle stenene er lagt, fejes overskydende grus og fugerester væk. Stenene skal nu stampes ned i det nye grus. Til dette bruger brolæggeren en knopstang med en plasticknop.

Stenene skal bankes ca. en centimeter ned, så de kommer i niveau med de eksisterende sten. Når brolæggeren har stampet en sten ned, kører han foden henover og tjekker, at stenen er kommet langt nok ned.

Hullet er nu rettet op, men inden vi er helt færdige, skal fugerne fyldes ud med flisesand. Her bruger vi et ukrudtshæmmende fugesand. Sandet fordeles med en kost ud i alle fugerne.

Med knopstangen stampes der endnu en gang hen over alle stenene, så fugesandet falder ned i fugerne. Fugerne fyldes atter med sand, og stenen ligger nu pænt og lige.

Læs om belægningssten

    Andre læser lige nu ...