Sådan slår du hul i en bærende væg

Kan du etablere en dør i en bærende væg eller udvide den dør, du allerede har, til dobbelt størrelse? Selvfølgelig kan du det – og det er slet ikke så svært, som det lyder. Du skal bare starte med professionel hjælp til beregningerne, så du er sikker på, at det holder. Resten lærer du her.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
3.000 kroner

Du skal tænke dig godt om, når du vil slå hul i en bærende væg. Du kan risikere at totalskade dit hus og komme slemt til skade selv, hvis ikke du du gør det rigtigt.

Intro

Det er fornuftigt at have respekt, når det handler om at slå hul i en mur eller at udvide et eksisterende dørhul. For griber du blot en mukkert og slår løs, risikerer du at totalskade dit hus, og i værste fald kan du selv komme slemt til skade.

Helt grundlæggende skal du lade være med at gætte på, om en væg er bærende eller ej, og hvad der i givet fald skal til for at stabilisere den, hvis du vil slå hul i den. Det skal du alliere dig med en ingeniør eller en anden fagperson for at konstatere og beregne.

Men når du er sikker på, hvad der skal til for at sikre muren, er selve håndværket ikke særlig kompliceret. Det handler om at understøtte væggen, imens du arbejder, og så få lagt en afstivning ind over det dørhul, du skaber eller udvider.

Her udvider vi en smal terrassedør til en dobbeltdør. Det betyder masser af lys i huset og en bedre sammenhæng mellem stue og terrasse.

Men inden lyset kan strømme ind igennem glasdørene, skal muren skæres i stykker i begge sider af det eksisterende dørhul af hensyn til symmetrien, og så skal murværket pudses op igen, så vi kan lave en ny lysning og sætte den nye karm og dør i.

Vi arbejder med voldsomt værktøj og masser af støv og støj, så sikkerheden skal være i top med briller, maske, handsker og høreværn.

Læs også, hvordan du fjerner en hel bærende væg.

Væggene skal understøttes

Før du laver hul i en ydervæg, skal du understøtte loftet. Nogle gange er det nok med støtter (kaldet soldater) fra gulv til loft. Andre gange må du en omvej med bjælker ud igennem væggen.

Inden du laver et stort hul ud til verden, skal du have ført vægten fra huset uden om hullet. Til det formål bruger tømreren et stativ, der kaldes en “jokke”. Det er i al sin enkelhed en bjælke, som føres gennem et lille hul i væggen et par skifter over det sted, hvor du vil lave hul i væggen. Bjælken understøttes i enderne af lodrette stolper eller justerbare “soldater”.

Afhængigt af hvilken vej gulvbjælkerne går under gulvbrædderne, skal du enten lægge en bjælke på gulvet, som soldaterne kan stå på, eller føre endnu en bjælke ud gennem væggen nede i gulvhøjde, så trykket føres tilbage til væggen.

De to soldater står på bjælker. Bjælken på gulvet ligger på tværs af de underliggende gulvbjælker.

SOLDATER er regulerbare støtter, som er nemme at justere i præcis den højde, du har brug for. De skal støttes af en bjælke både foroven og forneden, så vægten fordeles. Du kan leje soldaterne flere steder. Se evt. i udlejningsforretninger rettet mod professionelle.

STÅLTEGLET MURES IND OVER MURHULLET og flytter på den måde vægten ud på den omgivende mur. Ståltegl er en række mursten med indstøbte armeringsjern.

LEJ EN VINKELSLIBER. Lån eller lej en stor, kraftig vinkelsliber med 230 mm diamantskæreskive. Den skærer ca. 7 cm ind i muren. Husk beskyttelsesudstyr.

Vejledning

01
Streg op til det nye murhul 5 Trin

Inden vi kan udvide murhullet, så der bliver plads til en dobbeltdør, skal den gamle dør og karm pilles ned. Det skal helst ske med en vis forsigtighed, så vi ødelægger mindst muligt af murværket.

Og så handler det om at få fjernet præcis så meget af murstenene, at der bliver plads til den ståloverligger, der skal bære muren over murhullet.

1

Bræk karmen ned. Sav karmen over med et skråt snit i begge sider. Så er det nemmere at få den fri.

2

Mærk op til murhullets bredde. Vi retter her målet ind i begge sider efter det øverste trin på trappen, så det ender med at se symmetrisk ud.

3

Streg op langs mærkerne hele vejen op. Har du ikke et langt vaterpas, kan du holde et kortere vaterpas på et langt, høvlet bræt, der er helt lige.

4

Foroven skal der fjernes noget murværk, så stålteglet kan lægges ind. Vi hakker pudsen af med en murhammer, så vi kan se opbygningen af stenene.

5

Her er placeringen af stålteglet markeret. Det skal helst have 12 cm vederlag i begge sider af murhullet.

02
Læg ståltegl på plads 8 Trin

Når du skal skære i murværk, er det en god idé at bruge en stor 230 mm vinkelsliber med diamantskæreklinge. Lej den evt. i byggemarkedet.

Den skærer ca. 7 cm i dybden, som lige netop er nok til at skære halvt ind i murstenen. Og murstenene kan nu nemt knækkes helt over med et slag. Vent med at banke siderne ned, til stålteglene er lagt ind.

1

Skær med vinkelsliberen i stregerne. Hold vinkelsliberens skive vinkelret på muren. Kør et par gange, så du er sikker på, at den skærer helt i dybden.

2

Skær også i de lodrette streger. Skær først en 1-2 cm dyb rille midt i stregen - så er det nemmere at styre. Husk beskyttelsesudstyr.

3

Hug murstenene over med hammer og mejsel i savsporet. Hug så meget af, at der bliver plads til stålteglet. Bank stenene løs i siderne, og fjern dem.

4

Læg stålteglet på plads. Læg kiler under stålteglet i begge sider, og justér, til det ligger vandret i den rigtige højde.

5

Træk stålteglet 1 cm tilbage i forhold til facaden. Bank en kile ind i fugen midt på stålteglet. Det kaldes at forspænde stålteglet, så det presser opad.

6

Læg mørtel på et stålbræt. Med en smal fugeske presses mørtlen ind i fugen under og ved siden af stålteglet. Det er vigtigt, at fugen er helt fyldt op, og at mørtlen er godt komprimeret, så der ikke er huller bagved.

7

Pres mørtel ind i fugen mellem ståltegl og mursten. Start med at presse en strimmel mineraluld ind som “bagstop”. Mørtlen skal fylde fugen helt ud.

8

Gentag arbejdsgangen indvendigt med skæring og oplægning af ståltegl. Næste dag er du klar til nedrivning af murstenene i siderne.

03
Riv ned, og puds kanter 7 Trin

I gammelt murværk kan du nemt banke murstenene løs med en mukkert. Men de sten, der skal sidde tilbage, skal du passe på ikke at banke løs.

Hulmursisoleringen kan her presses tilbage.

Murens overflade er her grov stænkpuds. Det kan du efterligne ved at duppe mørtlen med en pensel.

1

Bank murstenene i siderne løs med en mukkert, og fjern dem.

2

Skær enden af de sten, der rager ud. Det giver en god flade til at gøre karmen fast i. Brug en bajonetsav med en særlig hærdet klinge.

3

Sæt et vandret bræt under stålteglet. Skru brættet fast ind i stålteglets fuger. Brættet støttes af lodrette bræddestyk-ker i begge sider.

4

Børst murstøv væk, og forvand murværket ved at pensle godt med vand på. Det giver god vedhæftning af mørtlen.

5

Pres mørtlen imod huller og ståltegl. Fyld ud i niveau med muren og forkanten af brættet.

6

Så snart mørtlen er fast, kan du efterligne stænkpudsen med en pensel. Bank den våde pensel ind i mørtlen. Fjern brættet umiddelbart efter.

7

Fyld mørtel mellem murstenene. Der skal være 5 cm lige fals til montering af karmen (se tegning på forrige opslag).

04
Montér dørkarmen 5 Trin

Vi har trukket dørkarmen 5 cm tilbage i murhullet i forhold til facaden. Det er samme afstand, vinduerne i huset er trukket ind med.

Karmen gøres fast med fire karmskruer i hver side. Vi skruer et 8 cm bredt båndstål fast til dørkarmen, så lysningspanelerne kan gøres fast. Stålet er egentlig beregnet til at placere under samlinger af gipsplader.

1

Skru båndstål på karmen. Det monteres på sidekarme og overkarm. Stålbåndet klippes til med en pladesaks og skrues fast med 14 mm pladeskruer.

2

Stil dørkarmen i murhullet. Kom plastkiler under bundkarmen i begge sider. Justér kilerne, til bundkarmen er vandret.

3

Ret sidekarmene ind, til de står i lod på begge ledder. Bank kiler i fugen foroven i begge sider lige over sidekarmene.

4

Tjek, at de to diagonalmål er ens - så står alle sider vinkelret på hinanden. Hold to lister som vist, og klem dem sammen.

5

Skru karmskruerne gennem karmen og ind i murværket. Sæt dørene på karmen, og kontrollér, at den sidder lige.

05
Lysning og indfatninger 5 Trin

Der skal monteres en tæt dampspærre, inden du sætter lysningspaneler og indfatninger op. Her passede det med et høvlet bræt på 21 x 168 mm til lysningspanel. Kan du ikke finde et bræt, der passer i bredden, må du selv skære det til.

1

Lysningspanelerne sættes forsigtigt på plads uden at beskadige dampspærren unødigt. Pres lysningspanelerne mod karmen, mens du skruer dem foreløbigt fast med 35 mm gipspladeskruer. Skruerne er spidse og borer sig gennem båndstålet bag lysningspanelet.

2

Søm indfatningerne fast 5 mm inde på kanten af lys-ningspanelerne med 1,8 x 35 mm dykkere.

3

Lås samlingen med en dykker oppefra. Der er lim i samlingen mellem de to indfatninger.

4

Bank 4,5 x 60 mm skruer i 6 mm murbøsninger ind i muren gennem indfatninger og lysningspaneler, og skru skruen i.

5

Materialer

 • Ståltegloverliggere
 • Mørtel, KC 50/50/750, 0-2 mm
 • Mineraluld
 • Karmskruer, 7,5 x 112 mm
 • Fugebånd
 • Lysningspaneler
 • Indfatninger
 • Terrassedør
 • Plastkiler
 • 4,5 x 60 mm skruer
 • 6 mm murbøsninger
 • Dampspærre
 • Dampspærretape
 • 1,8 x 35 mm dykkere
 • 80 mm bredt båndstål (Danogips)
 • 14 mm pladeskruer
 • 35 mm gipspladeskruer (gips på stål)
 • PVA-lim (snedkerlim)
 • Evt. akrylgrunder
 • Evt. gipspuds

Tidsforbrug

3 - 4 dage plus tørretider

Pris

Cirka 3.000 kr ekskl. dør.

Sværhedsgrad

Det vigtigste er, at du rådfører dig med en ingeniør, inden du går i gang, så du kan udvide murhullet uden at skade huset.

Tegning

Opbygning

Vi viser dig i denne guide, hvordan du forstærker muren med et ståltegl, men vi går ikke i detaljer med opbygningen af karmene.

På tegningen kan du se, hvordan der stoppes isolering imellem de to lag mursten, og sættes dampspærre, paneler og indfatninger op.

Opbygning

3D-model

3D-model

Udvid terrassedør

Udvidelsen til dobbeltdør øger bredden og lysindfaldet.

Åbn 3D-model

3D-model

Væggene skal understøttes

De to soldater står på bjælker. Bjælken på gulvet ligger på tværs af de underliggende strøer.

Åbn 3D-model

3D-model

Stålteglet mures ind

Stålteglene er med til at styrke muren over døren.

Åbn 3D-model

3D-model

Riv ned og puds

Muren fjernes ligeligt for begge sider.

Åbn 3D-model

3D-model

Montér dør

Karmen er gjort fast, og dørene sat i.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Montering af dørkarm

Med kiler og karmskruer kommer karmen helt i vinkel

TEKNIK: Montering af gerigter

Med dykkere bliver hjørnesamlingen helt tæt

VÆRKTØJ: Sådan bruger du den store vinkelsliber

I denne video lærer du alt om, hvordan du arbejder med en vinkelsliber til 230 mm store skiver. Den klarer en lang række af de samme opgaver som en mindre model. Men udstyret med den rigtige klinge skærer den sig nemt igennem langt tykkere emner, fx betonfliser og murværk.

TIPS: Brug hammeren som afstandsmål

TIPS: Hold styr på dykkerne

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...