Sådan beskærer du træer og buske

Når du beskærer dine træer på den rigtige måde, får du flotte og harmoniske træer, som er modstandsdygtige mod sygdomme, og som giver masser af frugt. Det er faktisk ikke så svært, hvis bare du følger nogle enkle regler.

Beskæring kan bruges til at forme træer og buske, skabe lys og luft, forynge buske og undgå, at sygdom spreder sig. Du bør ikke skære i dine træer for sjov – det skal have et formål – da der er en risiko for, at træets “sår” kan blive angrebet af råd og svamp. Derfor er det også vigtigt, at du tænker over, hvornår og hvordan du skærer, som du kan læse mere om i de gode råd. Rådene sikrer, at dine træer og buske klarer beskæring optimalt.

Brug det rigtige værktøj

En grensav er ideel til de mellemstore grene.

Beskærersaksen bruges til de mindre grene. Den skal først og fremmest være skarp, så du får et pænt, ”rent” snit uden at bruge særlig mange kræfter. Vælg en, der passer ergonomisk til dig og ligger godt i hånden.

Ørnenæbet er til de lidt større grene, typisk med en diameter på 2-4 cm. Skæret skal være skarpt, så du får helt ”rene” snit, og så er det smart at vælge et med udveksling. Det gør det lettere at skære en gren over og betyder, at du kan tage lidt større grene uden at skulle bruge mange ekstra kræfter.

Grensaven er til endnu større grene, typisk med en diameter på 5-10 cm, evt. mere, hvis du ikke har en motorsav. Vælg en med skarpe, lidt større tænder, så det bliver til noget, når du saver. Og god ergonomi, så den er handy at bruge.

Motorsaven er til store grene, eller hvis du skal fælde et træ. Kæden skal være skarp for at kunne levere et optimalt snit. Det er en fordel at vælge en uden ledning, så du ikke skal tage hensyn til den.

Teleskopstang fås til både motorsav og ørnenæb. Den er oplagt, hvis du har store træer, som skal beskæres foroven.

9 råd til beskæring

1. Fjern døde og syge grene

Hvis der er grene med sygdomme, fx angreb af svamp, på dine træer eller buske, bør du fjerne dem, så det ikke spreder sig. Det samme gælder døde grene. Skær 5-10 cm fra det syge eller døde træ, så du er sikker på at skære tilbage til sundt træ, der kan hele ordentligt op.

2. Skær i tørvejr og undgå svamp og råd

Uanset om du vælger at beskære sommer eller vinter, bør du altid beskære i tørvejr. Også gerne med udsigt til et par dage med tørvejr efter beskæringen. Det mindsker risikoen for råd- og svampeangreb i de åbne ”sår”. En velslebet beskærersaks eller et ørnenæb forebygger også svampeangreb, da det giver et renere snit, der lettere gror sammen.

3. Skrå snit får vandet til at løbe væk

Når du beskærer dine træer og buske, er det vigtigt, at du altid lægger dit snit skråt, så vandet kan løbe af. På den måde vil “såret” på træet læges hurtigere. Når vandet ikke har mulighed for at samle sig oven på snitfladen, mindsker du risikoen for, at træet rådner.

4. Bevar grenkraven, så træet heler bedre

Grenkraven betegner det sted på grenen, som er tættest på stammen, og hvor grenen er smallest. Saver du grenen over her (som på fotoet), vil træet hele så hurtigt som muligt. Det mindsker risikoen for, at der opstår råd og sygdom i "såret" på træet.

5. Undgå vanris med sommerbeskæring

Jo mere du beskærer dine træer, jo kraftigere vil genvæksten blive, og du får mange såkaldte vanris, der typisk skal fjernes igen. Vælger du at beskære i sensommeren, kan du undgå vanris, da genvæksten ikke er så stor på denne tid, i modsætning til hvis du beskærer om vinteren.

6. Foryng dine buske

Beskæring kan bruges til at forynge dine buske, fx frugtbuske eller prydbuske, hvor grenene efterhånden er gamle og sidder tæt. Når du fjerner de ældste grene, får de nye, unge skud plads til at udvikle sig. På bærbuske vil det typisk betyde, at du i løbet af et par år vil få flere bær. Blomstrende prydbuske vil sætte flere blomster.

7. Fjern grene der vokser forkert

Du bør fjerne grene, der vokser i en uhensigtsmæssig retning. Det kan fx være grene, der vokser lige op midt i trækronen, eller grene, der krydser hinanden og sidder så tæt, at de gnubber sig op ad hinanden, og barken bliver ødelagt.

8. Giv frugterne lys og luft

Hvis kronen på dit frugttræ er meget tæt, kan du med fordel beskære træet, så der kommer mere lys og luft til frugterne. Så bliver de større og mere velsmagende. Du vil bedst kunne bedømme, hvor tæt dit træ er, mens der er blade på. Sommerbeskæring giver desuden mindre genvækst (og vanris).

9. Klip først stauderne ned når frosten er væk

Stauder visner ned sidst på sæsonen, og alt det visne løv skal skæres af, inden de skyder igen. Men lad det visne løv sidde vinteren over, og vent med at klippe det af, til det er slut med frostvejr. De visne dele beskytter nemlig stauderne mod kulde, så du ikke risikerer, at nye skud fryser tilbage og dør pga. frost.

Sådan beskærer du store træer

Når du skærer i store træer, får du det bedste resultat, hvis du følger disse grundlæggende regler.

Sådan beskærer du frugttræer

Med den rigtige beskæring af dit frugttræ sikrer du, at det har de optimale betingelser for at give den bedste frugt.

Når du beskærer dit frugttræ, bør du tænke på, hvordan du bedst former træet, så du får de bedste frugter. Gode æbler og pærer har fået lys og plads til at vokse på, så de har en pæn størrelse og en god smag.

Det gælder om, at grenene ikke sidder for tæt, og at træet ikke er alt for højt, så det er let at plukke frugterne. Den ideelle form på et frugttræ er en hovedstamme, hvorfra der vokser 3-5 grene med god afstand imellem, så der kan trænge lys ned til frugterne gennem trækronen.

Lodrette grene giver sjældent særlig meget frugt, så dem skal du fjerne. Det giver også mere lys til de laverehængende grene. Hvis der er grene, der sidder meget tæt, skal du fjerne nogle af dem, så der er plads til, at frugterne kan udvikle sig og får lys, hvilket er med til at give den gode smag.

Sådan beskærer du buske

Dine buske har også godt af at blive beskåret, så de holder sig sunde og harmoniske. Du skal fjerne døde grene eller grene, der er skadet, eller som krydser hinanden.

Udtynding er oplagt, hvis busken er blevet for tæt og kompakt. Da fjerner du nogle af de ældste grene ca. 5 cm over jorden med et skråt snit, så vandet kan løbe af, og risikoen for råd mindskes. Når der er mere lys og luft omkring grenene, kan busken bedre danne nye, livskraftige skud.

Nedskæring kan blive nødvendig, hvis busken fx er gammel og har vokset sig høj og ranglet. Da kan du give den den ultimative foryngelseskur og skære alle grene af ca. 10 cm fra jorden. Busken vil da skyde med masser af nye, friske grene, så du får en helt ny busk, der er tæt forneden. Ikke alle buske tåler så hård en beskæring, men fx hortensia, sommerfuglebusk og liguster kan forynges på denne måde.

Trimning, hvor du blot fjerner det yderste af en gren ved en knop eller skærer en gammel gren af ved jorden, er almindelig vedligeholdelse af dine buske. Med en nænsom beskæring af dine buske en gang om året vil du holde dem sunde.

LÆS OGSÅ: Beskæring af sommerfuglebusk med succes

Frosten er typisk hård ved hortensia, så de døde grene skal skæres ned til en frisk knop.

Hvornår skal du beskære dine træer og buske?

Formålet med din beskæring er afgørende for, hvornår du skal finde saksen frem, så træet eller busken klarer beskæringen bedst muligt. Og så findes der træer, der skal beskæres på et bestemt tidspunkt.

Inden du går i gang, skal du være opmærksom på, at beskæring vil stimulere træet eller busken til mere vækst. Så jo mere du skærer, jo flere nye skud vil der komme. Det kan du udnytte til fx at forynge en busk. Og du bør tænke over det, fx hvis du ikke er interesseret i dannelse af de såkaldte vanris.

Hvornår det er mest optimalt at be-skære dine træer og buske, afhænger af, hvad der er dit formål med beskæringen.

Generelt gælder, at hvis du ikke ønsker, at der skal komme meget nyvækst, så skal du beskære om sommeren. Det kunne fx være en busk, du vil tynde ud, fordi den er blevet for tæt og kompakt.

Vinterbeskæring fremmer væksten

Vil du derimod gerne fremme væksten, skal du skære om vinteren. Det er fx oplagt, hvis du vil forynge en busk, for så vil den komme med en masse nye, friske skud. Vinterbeskæring har desuden den fordel, at det er nemmere at se, hvor snittet skal lægges, hvis der ikke er blade på. De fleste træer kan godt tåle at blive beskåret året rundt - de vil ikke dø. Men såret heler lettere, hvis du beskærer i sensommeren. Her har træet masser af sukkerstoffer og energi, som gør det i stand til hurtigere at lukke sårene. Uanset hvornår på året du vælger at beskæ-re, skal du gøre det i en tør periode for at undgå svampeangreb.

Særlige træer

Visse træer skal du dog beskæ-re på et helt bestemt tidspunkt. Det gælder såkaldte blødertræer, som har en tidlig saftstigning. De skal beskæres tidligt på vinteren, inden nytår. Det er træer som fx birk, løn, ahorn og valnød.
Stenfrugttræer som kirsebær- og blommetræer skal beskæres, når de har blade på - gerne lige efter høst, da træet da bedst kan lukke sårene, og risikoen for svamp mindskes.

Frugttræer beskæres i sensommeren

Det bedste tidspunkt at beskære frugttræer er i sensommeren (bortset fra kirsebær- og blommetræer). Her er træerne bedst til at hele, og du undgår en masse nye skud, de såkaldte vanris. Du kan også godt beskære frugttræer om vinteren, hvis blot du vælger en tør periode. Fordelen ved vinterbeskæring er, at træet står uden blade, så det er let at komme til og forme, som du ønsker. Ulempen er, at træet danner flere vanris, som skal fjernes igen. En god regel er, at du højst må fjerne en tredjedel af træets grenmasse på en gang.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Træer