Ekspertens egen pizzaovn

Denne pizzaovn er bygget af en professionel ovnsætter og udført efter alle kunstens regler. I denne byggevejledning kan du se, hvordan du gør ham kunsten efter.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
4.500 kroner

Intro

Drømmer du også om en hjemmelavet pizza, der smager lige så godt som dem fra det italienske pizzaria? Så kig med her, hvor du får opskriften på en ægte pizzaovn. Vi har allieret os med en dygtig ovnsætter og viser, hvordan du bygger ovnen.

En af hemmelighederne ved en god pizza er bagetemperaturen – den skal være mellem 350 og 400 grader. Det klarer vores ovn, og vi tør godt give dig smagsgaranti – go’ appetit.

LÆS OGSÅ: Den bedste røgeovn bygger du selv

Vejledning

Klargøring

Når du har et solidt underlag, kan du gøre klar til at bygge stenovnen. Den skal mures op med ildfaste sten, da ovnen kan komme helt op på 500 grader, når der er godt gang i den. Du skal også bruge ildfast mørtel. Den er dyrere end almindelig mørtel, men til gengæld er den nem at arbejde med, fordi du har lidt længere tid til at få stenene på plads.

Det er en god idé at lave en skabelon i ovnens størrelse, som du kan tegne op efter på underlaget. Så er det nemt at tegne både ovnens indvendige og udvendige mål op - og du har et par gode rettelinjer at mure op efter.

1

Der bruges ildfaste sten i tre forskellige størrelser. De største vandrette sten er sten i standardstørrelse til bunden og de lige sider. De mindste vandrette er til buen. De skrå sten er til væggen og gør det lettere at mure kuplen.

2

Ovnen bygges på et solidt underlag. Sørg for, at overfladen er helt plan, da det er den, ovnen skal mures op oven på.

3

Lav en skabelon, som du kan tegne ovnen op efter. Skabelonens størrelse svarer til ovnens indvendige mål (her 90 cm i diameter, radius er 45 cm). På skabelonen monteres en drejbar pind, der bruges til at måle afstand og understøtte stenene med.

4

Tegn ovnens form op på underlaget efter skabelonen. Cirkeldelen svarer til ovnens indvendige mål. Den lige del af skabelonen, der støder op mod cirklen, er ovnens åbning, og her svarer den til ovnens udvendige mål.

5

Tegn langs cirklen på skabelonen med en halv sten, så du også tegner ovnens udvendige mål op. Du har nu nogle nyttige hjælpestreger at rette dig efter, når du går i gang med at mure.

Lav bunden

Nu skal du i gang med at lave ovnens bund. Den består af et lag af de flade ildfaste sten og en granitplade. De yderste sten skæres til med et skråt snit, så de følger de streger, du har tegnet op med ovnens mål. Du skal følge stregerne, der markerer ovnens udvendige mål, da siderne mures op oven på ovnens bund.

Det er vigtigt, at bunden bliver helt plan, så tjek løbende, at stenene ligger lige, når du murer bunden op. Stenene mures op med ildfast mørtel.

Der skal skæres mange sten til, når du skal bygge denne ovn - og ildfaste sten er hårde - så du får brug for en vådskærer at skære til med. Den kan lejes for ca. 200-300 kr. om dagen.

1

Læg granitstykket op, som markerer åbningen til ovnen. Når det er placeret rigtigt, ved du, hvor første sten skal ligge. Vent med at mure granitstykket fast.

2

Smør ildfast mørtel på stenene, og begynd at mure ovnen op. Hele stenen skal dækkes med et tyndt lag. Brug ikke mere, end det er nødvendigt. Ildfast mørtel er dyr, så her er der lidt at spare.

3

Den første række af sten er lagt. Rækken passer langs granitstykket, der dog først mures fast senere. Hele den optegnede flade skal mures til - det bliver ovnens gulv.

4

Læg den første skrå sten til cirkelkanten. Skær stenen til med et skråt snit, og placer den op ad den første række sten. Den behøver ikke at følge cirkelkanten 100 pct., fordi ovnen til sidst skal beklædes med uld og beton.

5

De næste sten til bunden lægges. Der skal også smøres mørtel på siderne af stenene. Tjek hele tiden, at stenene ligger lige, så gulvet i ovnen bliver plant.

6

Stenene skæres til med en vådskærer. Der er mange sten, der skal skæres til, så det er en god idé at leje en professionel vådskærer.

7

Så er hele gulvet lagt. Når alle de ildfaste sten er lagt, mures den store granitsten fast, der markerer åbningen.

Mur siderne op

1

Læg skabelonen på bunden, så du kan strege op, hvor den første række sten til ovnens væg skal være. Til den første række bruges de lige sten, der halveres og skæres til med skrå snit, så du sparer mørtel. Til de næste rækker bruges de skrå sten.

2

Fastgør afstandspinden på bunden. Skru den af skabelonpladen, og monter den i stedet i midten af cirklen. Den er en stor hjælp undervejs som afstandsmåler og støtte under stenene, efterhånden som væggen mures op.

3

Mur den første række sten op. Til de lige stykker ved åbningen og cirklens første række bruges de lige sten. Til resten af cirklen bruges halve, skrå sten. Drej pinden rundt, i takt med at siden mures op, så stenene ligger i præcis samme afstand.

4

Fjern overflødig mørtel med en fugtig svamp undervejs i murerarbejdet. Det er vigtigt at være omhyggelig med rengøringen undervejs, da afrensningen bliver mere besværlig, jo flere rækker du får muret op.

5

Når siderne mures op, skal de skrå sten vendes med den smalle ende indad, så ovnen får form som en iglo.

Bue og skorsten

Ovnen her skal have en åbning, der består af to rette sider med en buet hvælving over. Buen laver du ved hjælp af en skabelon, som bygges af træ. Skabelonen placeres i åbningen på et par kiler, så den er let at fjerne igen.

Buen mures op med stenene på højkant og understøttes af skabelonen, mens mørtlen tørrer. I buen laves en åbning, så der er plads til en skorstensbøsning. Den bliver støbt fast til ovnen.

Du bliver også nødt til at støbe de sidste sten på toppen af ovnen fast. Der bliver et lille hul til sidst, som du fylder ildfast beton i og støber sten fast i.

1

Sæt en skabelon i åbningen, som du kan mure indgangsbuen efter. Her er valgt en højde på siderne, der svarer til tre rækker sten for at gøre det lettere. Skabelonen understøtter de sten, der skal mures op liggende på højkant over buen.

2

Fortsæt opmuringen af de næste rækker. Brug afstandspinden som understøtning, når du har monteret en sten. Den ildfaste mørtel er let at arbejde med og tørrer hurtigt, så stenene sidder fast efter få sekunder.

3

Monter skorstensbøsningen. Den skal placeres ved indgangsbuen, hvor der laves et indhak til den. Læg et stykke pap under indhakket, så mørtlen ikke falder ned i ovnen, når du støber skorstenen fast. Sørg for at presse betonen godt sammen.

4

Skær en bue af skorstensrøret, inden du murer det fast. Buen i røret skal vende indad mod ovnens midte. Den bevirker, at røgen får lettere ved at finde vej ud af skorstenen.

5

Mur de næste rækker op så tæt på skorstenen, som du kan komme. Bliv ved med at bruge afstandspinden.

6

Sæt pap fast i hullet foroven, så du kan fylde ildfast beton i hullet og støbe de sidste sten fast. Det kraftige pap skal understøttes godt, så det ikke skrider midt i støbningen. Brug hellere en støttepind for meget end for lidt.

7

Fyld hullet halvt med ildfast beton, og sæt sten ned. Stenene skæres til, så de passer nogenlunde i hullet. Vær omhyggelig med at få mørtel i over det hele, og sørg for, at det komprimeres godt.

8

Luk hullet af foroven, når stenene er placeret. Glat overfladen ud, så du står tilbage med en kuppelform. Der skal også fyldes ildfast beton på hen mod skorstensrøret ved åbningen.

Isolering af ovnen

Når ovnen er muret op, skal den beklædes med et lag keramisk uld. Det isolerer, så ovnen bedre kan holde på varmen. Uden på den keramiske uld lægges et lag hønsenet - det holder ulden på plads og bruges samtidig til at få det første lag beton, som ovnen bagefter skal pudses op med, til at hænge ordentligt fast.

Ovnen skal pudses op med to lag beton, som du glatter ud, så overfladen bliver så jævn som muligt. Når ovnen er færdig, skal du lade den tørre langsomt op. Efter en uges tid kan du begynde at tænde op i ovnen, så den hærder helt.

1

Ovnen isoleres med et lag keramisk uld. Ulden holdes på plads med hønsenet. Nettet gør det samtidig muligt at pudse ovnen op bagefter. Ovnen kan isoleres, lige efter at den er muret op.

2

Første lag beton lægges på. Lav en betonblanding af cement og grus, og puds ovnen op. Træk det på med et pudsebræt i lange træk - nedefra og op.

3

Sørg for at arbejde betonen godt ind i hønsenettet, så det kommer til at sidde ordentligt fast. Betonlaget er ca. 2 cm tykt. Når første lag beton er kommet på, skal du vente mindst et par timer, inden næste lag kommes på.

4

Lav evt. en kant i betonen ved åbningen. Det har vi gjort her for at få en pæn afslutning. Betonlaget afsluttes 2 cm fra åbningens kant. Hold pudsebrættet på højkant ved kanten, mens betonen presses fast med en murske.

5

Så har ovnen fået det første lag beton og begynder at tage form. Nu mangler bare det sidste lag, og så skal den hærde.

Materialer

Hjemmebygget pizzaovn

• Ildfaste sten, 60 til bund, 80 til væg
• Ildfast mørtel, 15 liter
• Ildfast beton, 5 liter
• Granitplade
• Hønsenet
• Keramisk uld, 25 mm
• Cement og murergrus
• Skorsten + spjæld

Desuden:
• Plade til skabelon
• Afstandspind + hængsel
• Kiler

Specialværktøj

• Vådskærer

Tidsforbrug

Du skal regne med mindst to lange arbejdsdage. Du får brug for en hjælper.

Pris

Cirka 4500 kroner

Sværhedsgrad

Har du ikke prøvet at mure før, er det en over middelsvær opgave. Der skal skæres sten med stor præcision.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Pizzaovn